De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen bevorderen: hoe slagen we erin!

De eigen gevoelens begrijpen, ze tonen en communiceren met anderen – dit alles moeten kinderen eerst leren. De sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt in verschillende stadia en bestrijkt de hele kindertijd. Maar hoe kan sociale competentie bij …

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen bevorderen: hoe slagen we erin!

Sozial emotionale Entwicklung
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen bevorderen: hoe slagen we erin!
Hoe verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling?

De sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt in fasen. In feite kunnen kinderen pas op vier- à vijfjarige leeftijd hun eigen emoties begrijpen.

Wat is belangrijk voor een ongestoorde ontwikkeling?

Basisvertrouwen vormt de basis van een gezonde en functionerende ontwikkeling tot een empathisch mens.

Hoe kun je de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderen?

Met spel bevorder je de ontwikkeling van zowel emotionele als sociale vaardigheden.

De eigen gevoelens begrijpen, ze tonen en communiceren met anderen – dit alles moeten kinderen eerst leren. De sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt in verschillende stadia en bestrijkt de hele kindertijd.

Maar hoe kan sociale competentie bij kinderen worden bevorderd en is dat überhaupt nodig?

In ons artikel kijken we naar de emoties van kinderen en leggen we uit welke invloed de sociaal-emotionele ontwikkeling heeft op het gedrag tegenover anderen.

[button]Verder lezen over dit onderwerp[/button]

1. emotionele competentie bepaalt het hele leven

Lebensweg
Goede sociale en emotionele vaardigheden bepalen de hele levensloop.

Om mee te kunnen komen in het gezin en in de maatschappij zijn bepaalde basisvaardigheden essentieel. Als kinderen niet leren hun eigen gevoelens te begrijpen, deze te tonen en zich ernaar te gedragen, is het moeilijk voor andere mensen om te volgen.

Naast het langzaam maar zeker ontwikkelen van controle over hun eigen gevoelswereld, moeten kinderen leren emoties bij anderen te interpreteren.

In de huidige beroepswereld wordt emotionele intelligentie steeds belangrijker. De zogenaamde zachte vaardigheden helpen om relaties correct in te schatten, de nodige gevoeligheid aan de dag te leggen en te weten in welke situaties het gepast is de eigen emotionele wereld bloot te leggen.

Tip: Ouders dienen als rolmodel voor hun kinderen. Probeer je kinderen daarom altijd de kans te geven jouw emoties te herkennen.

2. Sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt in fasen

Het bevorderen van de taalontwikkeling:

Onderzoekers van het Nedersaksische Instituut voor Voor- en Vroegschoolse Educatie ontdekten dat taal een belangrijke bouwsteen is op de weg naar sociaal-emotionele ontwikkeling.
Vroege taalvaardigheden hebben een positief effect, dus u moet hier speciale aandacht aan besteden. Het volledige artikel vindt u hier.

Als baby zijn gevoelens iets nieuws. Kinderen proberen echter al heel vroeg de gezichtsuitdrukkingen van hun naaste verzorgers te lezen.
Vooral in onbekende situaties dwaalt de blik van een baby of peuter vaak automatisch af naar mama of papa. Als de ouders schrikken van een hond, wordt het kind bang, maar als de ouders ontspannen zijn, reageert het kind meestal open en onbevooroordeeld.

Door steeds meer nieuwe ervaringen ontwikkelen kinderen geleidelijk steeds meer vaardigheden in het uiten van zichzelf, het verbergen van gevoelens en het begrijpen van andere mensen.

Als de sociaal-emotionele ontwikkeling voltooid is, zijn kinderen in staat om..,

 • hun gevoelens te begrijpen en ze te communiceren (door gezichtsuitdrukkingen en gebaren, maar ook verbaal).
 • hun eigen gevoelens te classificeren en emoties te onderdrukken en te veinzen (bijvoorbeeld blijdschap over een ongewenst cadeau).
 • de gevoelens en emoties van anderen te herkennen en correct in te schatten en dienovereenkomstig te reageren.

De hele sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen bereikt echter nooit een eindtoestand. Als je echter specifiek de afzonderlijke aspecten bevordert, wordt het voor kinderen steeds gemakkelijker om hun gedrag in vraag te stellen en aan te passen. Op die manier wordt de basiskoers uitgezet totdat het kind naar school gaat.

2.1 Baby’s zijn hulpeloos, maar hebben toch behoeften

Baby hält die Hand seines Vaters
Nabijheid is vooral belangrijk in de eerste levensmaanden.

In de eerste levensmaanden draait alles om overleven. Baby’s zijn bijzonder afhankelijk van hun ouders.
In het begin staat de vervulling van basisbehoeften op de voorgrond. Zo wordt er gehuild als een kind honger of dorst heeft. Maar de kleintjes laten zich ook horen door te huilen als ze pijn hebben of in een verkeerde ligpositie liggen.

Naast het vervullen van de basisbehoeften zijn fysieke nabijheid en aandacht van doorslaggevend belang. Als u uw kind emotioneel wilt steunen, wees dan een open boek.

Speel met je gezichtsuitdrukkingen en laat je baby op die manier lachen. Kinderen kunnen sterke emoties zoals vreugde of angst al heel vroeg herkennen.

Aandacht: In het eerste levensjaar bouwen kinderen het zogenaamde basisvertrouwen in hun ouders op. Als dit wordt verstoord door een gebrek aan affectie of onvoldoende bevrediging van behoeften, lijdt de hele verdere sociaal-emotionele ontwikkeling hieronder.

2.2 Het tweede en derde levensjaar – uit de hand gelopen emoties

Wütendes Kind sozial emotionale Entwicklung
Kinderen moeten eerst hun emoties leren beheersen.

In het tweede levensjaar ontwikkelt de woordenschat van kinderen zich langzaam, zodat het mogelijk wordt hun eigen gevoelens concreter uit te drukken.
In deze periode beginnen kinderen te rennen en proberen ze graag van alles uit. Er ontstaan ook gevoelens als woede en agressie, omdat kinderen niet meer al hun wensen vervuld krijgen.

In de uitdagingsfase proberen kinderen opzettelijk hun ouders uit te dagen en bepaald gedrag uit te lokken.

Hun eigen emoties zijn in deze periode extreem sterk. Kinderen hebben daarom hulp nodig om deze onder controle te houden.

Tip: Grenzen zijn belangrijk. Maar te veel of te strenge regels belemmeren de sociaal-emotionele ontwikkeling omdat kinderen aan zichzelf twijfelen. Tot op zekere hoogte moeten zij zich vrij kunnen bewegen en hun gevoelens kunnen uiten.

2.3 Op de leeftijd van 4 en 5 jaar leren kinderen omgaan met hun eigen gevoelens.

Kinder spielen Doktor
Rollenspel stelt kinderen in staat om in de huid van anderen te kruipen.

Kinderen proberen in deze tijd zichzelf te vinden. Op de kleuterschool is er vaak een rollenspel, waardoor kinderen niet alleen hun eigen gevoelens kunnen tonen, maar zich ook in andere personages kunnen verplaatsen.
Verbeelding helpt kinderen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling en stelt hen in staat gericht met emoties om te gaan.

De gevoelswereld ligt echter geenszins vast. Dingen lopen vaak door elkaar en er ontstaan tegenstrijdige emoties. Daarom hebben kinderen in deze periode troost nodig, vooral als gevoelens te zwaar op hun schouders drukken.

Door actieve communicatie in het kinderdagverblijf worden kinderen gedwongen empathie te ontwikkelen om vrienden te maken en zich in een nieuwe groep te handhaven.

2.4 Basisschoolleeftijd – met 6 jaar moet de basis in orde zijn

Kinder laufen einen Flur entlang
De meeste kinderen beschikken aan het begin van hun schooltijd over alle sociale basisvaardigheden.

Als het tijd is voor kinderen om naar school te gaan, kunnen ze hun gevoelens uiten, emoties bij andere kinderen herkennen en ook omgaan met kritiek.

Mits ouders en opvoeders een kind emotioneel versterken, zal het op dat moment in staat zijn,

 • vrienden te maken met andere kinderen.
 • hun eigen gevoelens te uiten en emoties onder controle te houden.
 • niet egoïstisch te handelen, maar compromissen te sluiten.

3. een kort overzicht van de fasen van sociaal-emotionele ontwikkeling

De volgende tabel geeft een kort overzicht van de belangrijkste punten van de afzonderlijke fasen. Kinderen ontwikkelen zich echter zeer individueel, zodat de in de tabel vermelde tijdstippen kunnen verschillen.

Leeftijd Vaardigheden
één jaar
 • Uitdrukken van basisbehoeften
 • Herkennen van sterkere gevoelens bij verzorgers
 • De emoties van anderen beïnvloeden
Twee tot drie jaar
 • Erkenning van eigen gevoelens
 • Uitdrukken van emoties
 • Moeite met het beheersen van gevoelens
 • Bewuste provocatie om emoties bij anderen op te wekken
Vier tot vijf jaar
 • Ontwikkeling van empathie
 • Vaak nog tegenstrijdige gevoelens
 • Vermogen om eigen gevoelens te onderscheiden van die van anderen
zes jaar
 • Controle over eigen gevoelens
 • Aandacht voor de gevoelens van anderen
 • Vermogen om emoties duidelijk uit te drukken

4. Sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderen

Zowel de kleuteronderwijzer als de ouders thuis hebben een belangrijke taak om van kinderen zelfstandige mensen te maken die gemakkelijk hun weg kunnen vinden in de maatschappij.

Kinder verstecken sich unter einem Tuch
Gezamenlijke activiteiten versterken de samenhang.

Zowel het kinderdagverblijf als het gezin vormen kleine onderdelen van de hele samenleving. Het is belangrijk elkaar te respecteren, regels te volgen of zich te laten gelden als dat belangrijk is.

U kunt al deze doelen bereiken door kinderen te motiveren en hun zelfvertrouwen te versterken. Geef kinderen veel mogelijkheden om met anderen om te gaan en zich uit te drukken om hun communicatievaardigheden te verbeteren.
Bij voortdurende deelname zijn kinderen veel beter in het waarnemen en communiceren van hun eigen emoties.

Gebruik spelletjes om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen. Bijzonder geschikt zijn

 • Rollenspellen,
 • bordspellen
 • en sportspellen.

Bij al deze soorten spellen is het belangrijk om samen te werken, in de huid van anderen te kruipen of om te gaan met positieve en negatieve gevoelens bij winst of verlies.

Tip: Jonge kinderen leren ook over verschillende emoties via prentenboeken.

5 Verdere literatuur over het onderwerp

No products found.

Gerelateerde berichten