Hooggevoelige kinderen: Kenmerken van hooggevoeligheid en tips om ermee om te gaan

Voor alle ouders verandert het dagelijks leven zodra er een baby is geboren. Maar hoe ziethet eruit als een kind bijzonder gevoelig is? Bestaat er een test voor hooggevoelige kinderen en wat zijn de kenmerken? …

Hooggevoelige kinderen: Kenmerken van hooggevoeligheid en tips om ermee om te gaan

hochsensible Kinder
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Gezondheid
 4. »
 5. Ontwikkeling van het kind
 6. »
 7. Hooggevoelige kinderen: Kenmerken van hooggevoeligheid en tips om ermee om te gaan
Wat betekent het om hooggevoelig te zijn?

Hooggevoelige kinderen zijn gevoeliger dan de mensen om hen heen.

Hoe moet je daar als ouder op reageren?

Als bij kinderen hooggevoeligheid wordt vastgesteld, is het belangrijk hun zelfvertrouwen in een vroeg stadium te versterken.

Hoe toont de karaktereigenschap zich in de praktijk?

Hooggevoelige kinderen reageren zeer sterk op externe prikkels en hebben langere periodes van rust nodig om hun eigen emoties te verwerken.

Voor alle ouders verandert het dagelijks leven zodra er een baby is geboren. Maar hoe ziethet eruit als een kind bijzonder gevoelig is? Bestaat er een test voor hooggevoelige kinderen en wat zijn de kenmerken?

In ons artikel gaan we in op de uitdaging om overgevoeligheid te herkennen en laten we zien welke tips je kunt gebruiken om het zelfvertrouwen van je kind te versterken.

[button]Koop gids over omgaan met hooggevoelige kinderen[/button]

1. hooggevoelige kinderen hebben een speciale perceptie

Bilder aller Sinne
Hooggevoelige kinderen hebben een verhoogde waarneming van hun omgeving.

Kinderen die hooggevoelig zijn, nemen het normale dagelijkse leven enigszins anders waar. Een luide, hectische omgeving is dan ook een bijzondere uitdaging voor alle kinderen. Sommige kinderen schreeuwen bijzonder vaak als er een wat hard geluid is.
In de beschermde gezinsomgeving vallen hooggevoelige kinderen echter nauwelijks op en is hun expressie moeilijk te herkennen.

Het eerste bezoek aan de kleuterschool stelt veel ouders voor grote problemen, omdat de immense impact van nieuwe indrukken bij hooggevoelige kinderen veel stress kan veroorzaken.
Dit is vooral problematisch als de eigen ouders van het kind niet goed begrijpen waarom een kind zo reageert. In veel gevallen worden verkeerde diagnoses en veronderstellingen gesteld, zodat vaak ADHD of ADD wordt gediagnosticeerd.

Kinderen die extreem gevoelig op hun omgeving reageren, lijden echter geenszins aan een aandachtstekortstoornis. Het is slechts de overprikkeling die ertoe leidt dat een kind het niet meer aankan en door het lint gaat.

Als hooggevoeligheid bij een baby of peuter verschijnt, moeten ouders leren op het gedrag te letten.

2 Herkennen van hooggevoeligheid bij kinderen

Onderzoek naar het onderwerp hooggevoeligheid:

Tot nu toe zijn er slechts enkele zinvolle wetenschappelijke artikelen over hooggevoeligheid. Als je meer wilt weten over de achtergrond van het onderzoek, kun je hier een zeer gedetailleerd artikel uit het tijdschrift Spektrum vinden .

Hooggevoelige kinderen zijn meestal nogal terughoudend in de omgang met andere mensen en reageren relatief sterk op veranderingen.
In principe reageren niet alle kinderen op dezelfde manier op bepaalde externe prikkels, zodat het soms moeilijk is de symptomen juist te interpreteren.

Hieronder vindt u een korte lijst van kenmerken die wijzen op hooggevoeligheid bij kinderen:

 • baby’s worden niet rustig in een lawaaierige omgeving
 • sommige kinderen reageren agressief en boos of trekken zich terug in onbekende situaties
 • na een acute uitbarsting is het moeilijk om kinderen weer te kalmeren
Kind weint im Wasser
Hooggevoelige kinderen reageren vaak angstig.
 • veel kinderen zijn gemakkelijk afgeleid
 • de dagelijkse persoonlijke hygiëne is soms moeilijk
 • er is een sterke reactie op onrechtvaardigheid
 • veel kledingstukken worden als onaangenaam ervaren
 • bepaalde ervaringen houden kinderen lang bezig
 • perfectionistische aanleg
 • een fijn gevoel voor geuren

Deze lijst is geenszins volledig en kan een exacte test niet vervangen. Het is alleen bedoeld om u een indicatie te geven of een kind hooggevoelig is.

3. hooggevoeligheid – een vloek en een zegen tegelijk

Hooggevoelige kinderen zijn geenszins ziek en het is niet absoluut noodzakelijk hen dienovereenkomstig te behandelen. Toch hebben ze meestal enkele karaktertrekken die het dagelijks leven aanzienlijk kunnen bemoeilijken, zodat therapie zeker zinvol kan zijn.

Deze dient vooral om kinderen voldoende zelfvertrouwen te geven, zodat ze met zichzelf en hun hooggevoeligheid kunnen omgaan. Als kleuters al voldoende hulp krijgen, is de overgang naar school niet meer zo moeilijk en leren kinderen in te schatten in welke situaties ze zich moeten terugtrekken om tot rust te komen.

Hier volgen enkele positieve en negatieve aspecten van hooggevoeligheid bij kinderen:

 • zijn zeer empathisch, zodat hechte vriendschappen mogelijk zijn
 • nemen de omgeving uitgebreid waar en kunnen deze dus heel precies bevatten
 • zijn zeer leergierig en begrijpen al vroeg veel dingen
 • hebben vaak een grote fantasie en zijn zeer creatief
 • het streven naar perfectie maakt nauwkeurig werken mogelijk (kinderen kennen bijvoorbeeld talloze details van een boek)
 • kunnen soms moeilijk met groepen omgaan, zodat ze zich terugtrekken (extreme vormen leiden tot eenzaamheid)
 • zijn erg gehecht aan vertrouwde mensen, hebben steun nodig
 • twijfelen snel aan zichzelf
 • lage irritatiedrempel leidt tot moeilijkheden in stressvolle situaties
 • hebben meer tijd nodig om dingen goed te verwerken
 • besteden vaak onnodig veel tijd aan kleine details
 • perfectionistische trekken maken kinderen soms traag op school

Probeer de positieve aspecten van hoogsensitieve personen (HSP) naar voren te brengen en oefen al vroeg met het omgaan met moeilijke situaties.

Tip: Aangezien veel hooggevoelige kinderen zeer intelligent zijn, is het nog niet helemaal duidelijk in hoeverre hooggevoelig gedrag in verband kan worden gebracht met intelligentie.

4. de beste manier om met hooggevoelige kinderen om te gaan

Vater zieht seinem Kind eine Jacke an
Kleding zorgt bij veel kinderen voor problemen.

Het is niet altijd gemakkelijk om adequaat in te spelen op de behoeften van hooggevoelige kinderen. Enerzijds is het belangrijk om kinderen zo vroeg mogelijk te laten wennen aan andere mensen en onbekende situaties. Anderzijds mag dit niet ontaarden in een dramatische overprikkeling, zodat een fijne lijn moet worden gevonden.

In het algemeen is het belangrijk te begrijpen dat hooggevoelige kinderen hun eigen tempo hebben. Ondanks een zeer snel begrip hebben sommige kinderen iets langer nodig om de opgedane kennis volledig te verwerken. Dit heeft echter ook te maken met het feit dat het langetermijngeheugen al op zeer jonge leeftijd sterk ontwikkeld is.

Na verloop van tijd zult u herkennen in welke situaties uw kind meer of minder sterk reageert. Probeer op dat moment zo weinig mogelijk uitdagende situaties achter elkaar te plaatsen. Hooggevoelige kinderen moeten altijd voldoende rustige tijd hebben, zodat ze niet door hun eigen gevoelens worden overspoeld.

In het dagelijks leven moet u er begrip voor hebben dat uw kind de zogenaamd kriebelende trui niet wil aantrekken, maar leg uit dat dit nodig is om geen kou te vatten.
Hetzelfde geldt voor het naar de kleuterschool gaan, wat voor veel kinderen een grote hindernis is. Hoewel de eerste keer wat moeilijker kan zijn en kinderen na een paar uur op de kleuterschool al knock-out zijn, kan de kleuterschool ook een tweede thuis worden waar kinderen zich erg op hun gemak voelen.
Om dit te bereiken moeten kinderen echter leren onaangename situaties even te verdragen en proberen hun verlegenheid te overwinnen.

Tip: Bespaar niet op lof en erkenning. Vermoedelijk alledaagse dingen gaan voor hooggevoelige kinderen vaak gepaard met grote inspanningen, die dienovereenkomstig moeten worden gewaardeerd.

Koop een gids over de omgang met hooggevoelige kinderen.

No products found.

Gerelateerde berichten