Verdrietig kind: tips om je kinderen te troosten en op te vrolijken

Verdriet, woede of teleurstelling – we kennen deze gevoelens allemaal maar al te goed. Ook kinderen krijgen in hun dagelijks leven te maken met nederlagen of andere moeilijke situaties. In onze gids informeren wij u …

Verdrietig kind: tips om je kinderen te troosten en op te vrolijken

trauriges Kind
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Verdrietig kind: tips om je kinderen te troosten en op te vrolijken
Wat zijn mogelijke oorzaken voor een verdrietig kind?

De meest voorkomende oorzaken zijn problemen op school, ruzie met vrienden, pesten, jaloezie tussen broers en zussen of kleine verwondingen.

Hoe pak ik de gevoelens van mijn kind aan?

Om het probleem te kunnen oplossen, is het belangrijk dat u uw kind vraagt naar de oorzaken. Wees daarbij empathisch en vermijd een onmiddellijk oordeel over de beschreven situaties. Het is veel belangrijker dat u luistert en de problemen serieus neemt.

Welke symptomen wijzen op een depressie?

Als er tekenen zijn zoals sociale terugtrekking, slaapstoornissen, ontwikkelingsachterstand of lusteloosheid, moet u onmiddellijk een arts of therapeut raadplegen.

Verdriet, woede of teleurstelling – we kennen deze gevoelens allemaal maar al te goed. Ook kinderen krijgen in hun dagelijks leven te maken met nederlagen of andere moeilijke situaties.

In onze gids informeren wij u over hoe kinderen omgaan met emoties en welke omstandigheden ertoe kunnen leiden dat een kind verdrietig is. Vervolgens geven we u tips over hoe u kinderen kunt troosten en opvrolijken. Ten slotte bespreken we kort wanneer het niet langer om een tijdelijk verdriet gaat, maar om een depressie.

[button]Gids voor emotieregulatie[/button]

1. kinderen hebben liefde en aandacht nodig

Kind und Erwachsener halten gemeinsam ein Herz
Voor een optimale ontwikkeling hebben kinderen veel liefde en aandacht van hun ouders nodig.

Negatieve gevoelens kennen we allemaal. Maar in de maatschappij zijn ze helemaal niet welkom. De verwachtingen van kinderen zijn bijzonder hoog. We gaan ervan uit dat ze altijd zorgeloos, vrij en gelukkig zijn. Gevoelens als boosheid en verdriet zijn misplaatst.

Veel ouders maken zich grote zorgen als hun kind verdrietig is. Maar kinderen hebben het ook niet altijd gemakkelijk. Ze worden geconfronteerd met veel verschillende situaties die negatieve gevoelens kunnen oproepen. Bovendien kunnen ze op jonge leeftijd nog niet goed met deze emoties omgaan en zijn ze dus afhankelijk van de hulp van hun ouders.

De volgende alledaagse problemen zijn veel voorkomende oorzaken voor een verdrietig kind:

 • Problemen op school
 • Ruzies met vrienden
 • pesten
 • jaloezie tussen broers en zussen
 • kleine verwondingen

Kinderen moeten leren dat tegenslagen en onaangename situaties bij het leven horen. Door deze gevoelens onder ogen te zien, leren ze ook hoe ze ermee om moeten gaan. Ouders zijn echter ook verplicht hun kinderen op deze weg te begeleiden. Geef ze op deze momenten extra liefde en aandacht. Alleen zo kan een kind zich ontwikkelen tot een gelukkige volwassene.

2. tips om kinderen te troosten

Het isvolkomen normaal dat kinderen af en toe huilen. In sommige dagelijkse situaties zijn ze zo overweldigd door hun negatieve gevoelens dat ze die moeten uiten. Op dat moment vertrouwen ze op hun ouders om hen te troosten en in de armen te sluiten.

Hieronder geven wij u een klein overzicht van wat u kunt doen als uw kind verdrietig is.

2.1 Neem de gevoelens serieus

Trauriges Kind weint in den Armen den Vaters
Soms is het voor kinderen voldoende om in de armen van hun ouders te kunnen huilen.

Kinderen lijden vaak erg wanneer hun normale dagelijkse leven wordt verstoord door negatieve ervaringen. Een paar boze woorden van een beste vriend zijn meestal genoeg om tranen in hun ogen te krijgen. Natuurlijk gaat het in de meeste gevallen om kleine dingen die zich na korte tijd vanzelf oplossen. Kinderen lijden echter en het hele gezin moet dit serieus nemen.

Uitspraken als “Het geeft niet” of “Je hoeft niet verdrietig te zijn” zijn op deze momenten allesbehalve behulpzaam. Hoe moet een kind leren omgaan met emoties als het niet op zijn eigen gevoelens kan vertrouwen?

Neem je kind in plaats daarvan in je armen en spreek troostende woorden. Maak ook duidelijk dat deze negatieve gevoelens natuurlijk en vooral gerechtvaardigd zijn. Door de afzonderlijke emoties duidelijk te benoemen, krijgt uw kind een idee hoe het daarop moet reageren.

Let op: Als emoties worden onderdrukt of genegeerd, kunnen gedragsproblemen zoals agressie of ontwikkelingsstoornissen het gevolg zijn.

2.2 Problemen openlijk aanpakken

Mutter redet mit traurigem Kind
Moedig je kind aan om openlijk te praten over problemen en gevoelens.

Soms is het niet zo gemakkelijk om erachter te komen wanneer een kind verdrietig is. Terwijl meisjes vaker huilen, proberen jongens hun verdriet te bedekken met boosheid. Er zijn echter ook kinderen die zich op dat moment terugtrekken en niet willen praten over wat hen dwars zit.

Wees dus aandachtig en kijk goed hoe het met je kind gaat. Door je kinderen te troosten creëer je vertrouwen, zodat ze gemakkelijker over moeilijkheden kunnen praten.

Om het probleem op te lossen is het echter belangrijk dat u uw kind vraagt naar de oorzaken. Wees empathisch en vermijd een onmiddellijk oordeel over de beschreven situaties. Het is veel belangrijker dat u luistert en de problemen serieus neemt.

2.3 Het kind afleiden met activiteiten

Familie fährt Fahrrad
Bewegen in de frisse lucht brengt een kind van de wijs.

Gevoelens kunnen echt overweldigend zijn en al het andere overschaduwen. In deze situatie is het bijzonder moeilijk om zich op iets anders te concentreren. Bovendien ontbreekt vaak de motivatie om op te staan, bijvoorbeeld om een hobby uit te oefenen.

U kunt uw kind helpen door hem of haar actief af te leiden. Afleiding betekent dat er geen tijd is om te piekeren en verdrietig te zijn. Integendeel, activiteiten brengen andere gedachten en gevoelens in beeld, zodat positieve emoties de overhand krijgen.

Leid uw kind af door bijvoorbeeld

 • samen een spelletje te spelen,
 • een uitstapje te maken,
 • een wandeling te maken om een frisse neus te halen,
 • een kleine verrassing voorbereiden.

Tip: Sommige kinderen trekken zich terug als ze verdrietig zijn en alleen willen zijn. Respecteer deze wens en wacht tot uw kind u weer benadert.

In de volgende YouTube-video krijgt u aanvullende informatie over wat u kunt doen als uw kind vaak last heeft van driftbuien.

3. als verdriet aanhoudt, is het een depressie

depressives Kind sitzt alleine in einem dunklen Raum
Depressie gaat niet vanzelf over.

De emoties van kinderen kunnen vaak in een achtbaan rijden. Terwijl je het ene moment in een opperbeste stemming bent, kun je minuten later diep verdrietig zijn. In principe hoort een kind echter meestal gelukkig en zorgeloos te zijn.

Soms is het echter niet zo gemakkelijk om normaal verdriet te onderscheiden van een beginnende depressie. Het is vooral moeilijk wanneer uw kind nog maar 2 of 3 jaar oud is en zijn gevoelens nog niet duidelijk kan uiten.

Als u als ouders merkt dat uw kind vaak verdrietig is, huilt en moe is, moet u niet lang aarzelen, maar onmiddellijk hulp zoeken. Neem daarvoor contact op met uw kinderarts of met geschikte centra voor onderwijsadvies.

Depressie bij kinderen

Volgens cijfers van de Duitse Stichting Depressiehulp wordt ongeveer 1% van alle kleuters en 2% van alle basisschoolkinderen getroffen door een depressie. Bij adolescenten tussen 12 en 17 jaar loopt dit percentage op tot 3 à 10%.

U kunt een depressie bij uw kind herkennen aan de volgende bijkomende symptomen:

 • frequente lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn of buikpijn
 • slaapstoornissen
 • lusteloosheid
 • sociale terugtrekking
 • verminderde prestaties op school
 • leerproblemen
 • Ontwikkelingsachterstand

Let op: depressie bij kinderen is een ernstige ziekte die een blijvende invloed op de gezondheid kan hebben.

4. gids over emotieregulatie

No products found.

Gerelateerde berichten