Schoolproblemen oplossen: Tips over oorzaken en aanpak

Schoolproblemen kunnen zich op veel verschillende manieren manifesteren. Standaardprocedures helpen niet altijd, maar de redenen voor specifieke problemen zijn vaak vergelijkbaar. Bijgevolg zijn de oplossingen soms zelfs vrij banaal. Als een probleem echter wordt genegeerd, …

Schoolproblemen oplossen: Tips over oorzaken en aanpak

schulprobleme
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Kinderen
  4. »
  5. Basisschool
  6. »
  7. Schoolproblemen oplossen: Tips over oorzaken en aanpak
Waarom hebben sommige kinderen al op de basisschool schoolproblemen?

Aanpassingsproblemen zijn niet ongewoon. Sommige kinderen zijn echter gewoon overweldigd omdat ze een leerachterstand hebben. In de meeste gevallen kan dit echter gemakkelijk worden achterhaald tijdens een adviesgesprek.

Zijn er fasen waarin schoolproblemen typisch zijn?

Problemen op school komen vooral voor tijdens een verandering van school en tijdens de puberteit.

Hoe kunnen schoolproblemen worden opgelost?

Helaas zijn de oorzaken van schoolproblemen zeer verschillend, zodat ook de aanpak om ze op te lossen sterk uiteenloopt. In het algemeen helpt het echter om goed te luisteren en kinderen niet onder druk te zetten.

Schoolproblemen kunnen zich op veel verschillende manieren manifesteren. Standaardprocedures helpen niet altijd, maar de redenen voor specifieke problemen zijn vaak vergelijkbaar.

Bijgevolg zijn de oplossingen soms zelfs vrij banaal. Als een probleem echter wordt genegeerd, verergeren de moeilijkheden in het dagelijkse schoolleven meestal aanzienlijk, zodat kinderen met tegenzin naar school gaan.
In dit artikel willen we u enkele tips geven over hoe u samen met uw kinderen schoolproblemen kunt oplossen.
[button] Literatuur voor intensief onderzoek [/button]

1. de schoolproblemen zijn talrijk

Sommige schoolproblemen beginnen al in de eerste klas van de basisschool. Sommige andere kinderen hebben problemen bij de overstap naar de middelbare school of bij de overgang naar de bovenbouw.

In veel gevallen blijven de moeilijkheden van kinderen echter niet beperkt tot de school, zodat school snel een bijzaak wordt, vooral in de puberteit.

Vrienden, de eerste liefde of pesten spelen in deze periode een bijzondere rol.

Tip: Als het gedrag heel plotseling verandert, moeten ouders hun kind zo direct mogelijk vragen of er een specifieke reden was.
Het is het beste om uw hulp openlijk aan te bieden, zonder druk op te bouwen, om zo dichter bij een gezamenlijke oplossing van het probleem te komen.

2 Veel voorkomende problemen op de basisschool

Als zich al in de 1e klas schoolproblemen voordoen, zijn die vaak te wijten aan aanpassingsproblemen. De overgang van de kleuterschool naar de school is niet voor alle kinderen gemakkelijk.

schulprobleme in der grundschule
Veel schoolproblemen verdwijnen vanzelf in het niets.

Ze moeten van de ene op de andere dag veel langer stilzitten. Hoewel kinderen op de kleuterschool al veel leren, gebeurt dat vooral passief.
Op de basisschool verandert dat geleidelijk, zodat kinderen steeds actiever leren en zich dus ook langer moeten concentreren.

Als er in de eerste maanden aanpassingsmoeilijkheden zijn, moet je die daarom in de gaten houden, maar je aanvankelijk niet te veel zorgen maken.

Als echter blijkt dat kinderen al op zo’n jonge leeftijd ernstig overbelast zijn, is het raadzaam de oorzaken tot op de bodem uit te zoeken door een psycholoog te raadplegen.

Vooral concentratiestoornissen, zoals ADHD, maken het voor kinderen moeilijk om zich aangepast te gedragen.

Hierdoor isoleren kinderen zich vaak of worden ze door anderen verstoten. Om dit te voorkomen moet zo snel mogelijk een professionele oplossing worden gevonden.

Tip: Hoe eerder leerproblemen zoals dyscalculie, dyslexie of tekorten op het gebied van concentratie worden herkend, hoe beter ze gericht kunnen worden behandeld.

3 De verandering van school als uitdaging

Als kinderen op de basisschool al te langzaam zijn en niet goed kunnen meekomen, is het heel logisch dat dit op de middelbare school niet per se verbetert.

Als kinderen echter gewend waren om op de lagere school goede cijfers mee naar huis te nemen en konden schitteren met een rapport, kan de overstap naar de Realschule of het Gymnasium snel als een schok komen.

In plaats van A’s en B’s, stapelen de C’s en D’s zich snel op, waardoor de kinderen het nakijken hebben. Trek echter geen overhaaste conclusies, want deze aanpassingsproblemen zijn allesbehalve ongewoon en vallen binnen de grenzen van het normale.
Kinderen hebben in deze fase steun nodig binnen het gezin.

Als u echter merkt dat uw kinderen al grotere achterstanden hebben in een of ander vak, kan bijles op korte termijn ook helpen.
In klas 5 en 6 moet dit echter de uitzondering zijn, omdat kinderen zich aanvankelijk moeten aanpassen aan de nieuwe situatie met nieuwe leerkrachten en klasgenoten, maar de moeilijkheidsgraad is beperkt.

4 Gebrek aan motivatie als oorzaak van schoolproblemen

Hoogbegaafdheid:
Steeds weer zijn er kinderen die zich vervelen in de klas, zodat ouders vaak denken aan hoogbegaafdheid. In de meeste gevallen blijkt dit echter wishful thinking te zijn.
In deze infografiek op de website van het Centrum Hoogbegaafdheid kun je duidelijk zien hoe intelligentie is verdeeld.

In de eerste plaats moet school leuk zijn. Dit geldt ongeacht hoe oud een kind is.
Op de basisschool is dat meestal inderdaad het geval, maar voor veel kinderen verandert dat langzaam maar zeker naarmate ze naar de middelbare school gaan.

Dedesinteresse voor schoolinhoud bereikt voor de meeste leerlingen in groep 7 tot en met 9 zijn hoogtepunt.

Helaas maken sommige leraren het de leerlingen nog moeilijker omdat de lessen gewoonweg saai zijn. Dit is natuurlijk altijd een subjectief gevoel, maar veel leerlingen zijn het er vrij unaniem over eens welke leraar de lessen laat aanslepen als kauwgom.

Tip: Als andere dingen buiten school veel spannender zijn, kunnen ouders vaak niet anders dan toekijken.
Vraag bij slechte cijfers echter concreet wat het probleem is. Misschien kan een gezamenlijke oplossing voor slechte prestaties worden gevonden met betrekking tot de wensen van het kind.

Enkele andere benaderingen voor het oplossen van schoolproblemen worden in deze video kort gepresenteerd:

5. stress op school en buitensporige eisen

stress in der schule
Wees er voor kinderen.

Veel kinderen zijn hopeloos bedolven onder hobby’s, sport en school, maar geven dit zelden toe om hun ouders niet teleur te stellen.

Een hobby is prima, maar het mag er niet toe leiden dat het zelf een stressfactor wordt. Het dient eerder als evenwicht, dus heeft het alleen zin als er geen druk is.

De angst om te falen en de druk om goede cijfers te moeten halen leiden al snel tot overdreven eisen, die gemakkelijk vermeden kunnen worden.

Bedenk daarom altijd dat een cijfer slechts een cijfer is en niet je hele leven beïnvloedt. Natuurlijk zou het mooi zijn om een topcijfer te hebben, maar dat is iets wat maar heel weinig studenten kunnen bereiken.

Als je echter ergens in het midden zit, zul je vaak je doel bereiken en heb je genoeg mogelijkheden om dat later in je leven in te halen.
Ouders wordt daarom aangeraden om met een ontspannen houding bij te dragen aan de verlichting.

Let op: Als je duidelijk overbelast bent, is het de moeite waard contact op te nemen met de school om na te gaan of het gekozen schooltype wel het juiste is.
Het is geen schande om alleen een Realschulabschluss te hebben. De tijden dat A-niveaus en studies automatisch leidden tot een hoger salaris zijn toch al lang voorbij.

6. Verlegenheid als aanleiding voor schoolproblemen

Er zijn kinderen die moeite hebben met spreken in het bijzijn van anderen. Dit kan verschillende redenen hebben:

ein schuechternes maedchen
Karakter speelt een grote rol.
  • Gebrek aan zelfvertrouwen,
  • specifieke gelegenheden
  • evenals een sociale aanpassingsstoornis

kunnen worden beschouwd als triggers. U mag echter de individuele persoonlijkheid van een kind niet onderschatten.

Terwijl sommige kinderen het gemakkelijk vinden om op 7- of 8-jarige leeftijd voor de hele school in een toneelstuk op te treden, doet de voorstelling bij veel volwassenen de nekharen overeind staan.

Toch moeten kinderen (tot op zekere hoogte) verlegen gedrag kunnen overwinnen om niet onnodig uitgesloten te worden en slechte cijfers te krijgen.

De beste manier om dit op te lossen is dat kinderen leren zich op andere gebieden te laten gelden. Een gevoel van prestatie in sport of een hobby is een grote hulp om meer zelfvertrouwen te krijgen.

Soms probeert kinesiologie kinderen te helpen blokkades op te heffen die verantwoordelijk zouden zijn voor schoolproblemen. Dit is echter nogal wishful thinking en kan helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd worden.

7 Een blik in een gids kan nieuwe perspectieven openen.

No products found.

Gerelateerde berichten