Tweetalig onderwijs: voor- en nadelen van tweetalig onderwijs

Verschillende talen kunnen spreken is tegenwoordig een enorm voordeel om gemakkelijker in contact te komen met andere culturen. Bovendien geeft het volgen van tweetalige lessen kinderen een betere basis voor de wereld van het werk. …

Tweetalig onderwijs: voor- en nadelen van tweetalig onderwijs

steine bilden das wort bilingual
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Kinderen
  4. »
  5. Basisschool
  6. »
  7. Tweetalig onderwijs: voor- en nadelen van tweetalig onderwijs
Wat is tweetalig onderwijs?

Tweetalig onderwijs is onderwijs in een tweede taal in plaats van in de moedertaal. Meestal worden echter alleen bepaalde vakken uitsluitend in de vreemde taal onderwezen. De overheersende tweede taal is het Engels.

Wat zijn de voordelen van tweetalig onderwijs?

Als kinderen naar een tweetalige school gaan, hebben ze geen remmingen om in de tweede taal te spreken. Ze staan meer open voor andere culturen en blinken ook uit in cognitieve vaardigheden.

Zijn er bepaalde uitdagingen bij tweetalig onderwijs?

Vooral voor minder goed presterende kinderen kan onderwijs op een tweetalige school een grote uitdaging zijn. In principe is een veel langere voorbereiding en follow-up nodig. Een groot probleem is ook dat het de leerkrachten aan beschrijvend materiaal ontbreekt.

Verschillende talen kunnen spreken is tegenwoordig een enorm voordeel om gemakkelijker in contact te komen met andere culturen. Bovendien geeft het volgen van tweetalige lessen kinderen een betere basis voor de wereld van het werk. Maar voor wie is het geschikt?

In dit artikel lees jehoe tweetalig onderwijs werkt en welke voor- en nadelen het met zich meebrengt.

[button]Materiaal en literatuur over tweetalig onderwijs[/button]

1. de oorsprong van het tweetalig onderwijs ligt in de jaren 1960

umrisse von deutschland und frankreich
Eind jaren zestig was er de eerste schoolsamenwerking tussen beide landen dankzij het Élysée-Verdrag.

Of het nu gaat om basisscholen, middelbare scholen, scholengemeenschappen of gymnasia – steeds meer scholen bieden nu tweetalig onderwijs aan. Dat komt vooral omdat steeds meer ouders willen dat hun kinderen verschillende talen kunnen spreken.

De geschiedenis van het tweetalig onderwijs gaat terug tot de jaren zestig van de vorige eeuw. Toen ging het vooral om politieke omstandigheden. Het Élysée-verdrag, dat Duitsland en Frankrijk hadden gesloten, moest zorgen voor een nauwere samenwerking tussen beide landen.

Om in contact te komen met de cultuur en de taal van het buurland voerden veel scholen tweetalig onderwijs in. Pas in de jaren tachtig en negentig werd Engels belangrijker. In 1999 waren er al 366 scholen in Duitsland die dit tweetalig onderwijs aanboden. Tot op de dag van vandaag is Engels de onbetwiste nummer één.

Helaas zijn tweetalige scholen in de meeste gevallen openbare scholen. Dat betekent ook dat er schoolgeld moet worden betaald, dat de ouders elke maand moeten betalen. De hoogte van de kosten kan sterk variëren.

2. Tweetalig onderwijs vindt meestal plaats in geselecteerde vakken.

Niveaus van vreemde talen

De competentieniveaus voor het leren van een vreemde taal bestaan uit letters en cijfers. De niveaus variëren van A1 tot C2. Een uitgebreid overzicht vindt u hier.

Aangezien elk land zelf kan bepalen vanaf welke graad, in welke vakken en met welke intensiteit tweetalig onderwijs plaatsvindt, kunnen de concepten sterk verschillen.

Er bestaan dus zeer verschillende vormen van tweetalig onderwijs:

  • Tweetalige modules: Tweetalig onderwijs vindt alleen gefaseerd plaats. Dit betekent dat de vakinhoud slechts tijdelijk in de tweede taal wordt onderwezen. De reguliere lessen vinden plaats in het Duits.
  • Tweetalige modules: De school biedt zowel reguliere als tweetalige lessen aan. Als leerlingen voor de tweetalige cursus kiezen, krijgen ze bij sommige vakken les in de tweede taal.
  • Tweetalige profielklassen: De vaklessen worden normaal gesproken in de tweede taal gegeven. Dit betekent dat de vreemde taal de voertaal wordt. Duits wordt alleen gesproken als dat nodig is.

Op enkele scholen zijn er zelfs binationale opleidingen, zodat leerlingen aan het eind twee diploma’s kunnen halen. Hiervoor moeten wel afspraken worden gemaakt tussen de twee landen.

Op de meeste scholen wordt echter vanaf de zevende klas tweetalig onderwijs gegeven. De nadruk ligt op sociaal-wetenschappelijke vakken zoals aardrijkskunde of geschiedenis. Maar ook exacte vakken zoals biologie of natuurkunde kunnen in de tweede taal worden onderwezen. Wat de in de klas gebruikte methoden betreft, zorgen de leraren ervoor authentiek en motiverend materiaal te gebruiken en zoveel mogelijk gebruik te maken van verschillende media.

Tweetalig onderwijs is alleen toegestaan voor leraren die de tweede taal als moedertaal hebben of de overeenkomstige taal ten minste op C1-niveau beheersen.

In deze video ziet u hoe het dagelijkse schoolleven eruit ziet op de bimodaal-talige gemeenschapsschool op de Rode Berg in Thüringen:

3. Grotere taalvaardigheid door tweetalig onderwijs

gruppe von teenagern verschiedener nationalitaeten
Kinderen die naar een tweetalige school gaan, staan vaak meer open voor andere culturen.

Een tweetalige school is door de toenemende globalisering natuurlijk populairder dan ooit. Wie meer talenkennis heeft, heeft veel meer kansen, niet alleen tijdens de opleiding of studie, maar ook op de arbeidsmarkt.

Als kinderen vanaf het begin tweetalig onderwijs krijgen, hebben ze veel minder moeite om zonder remmingen in die taal te converseren. Op die manier ontstaat automatisch een spiraal van succes, aangezien het ongeremd en regelmatig spreken van de taal op zijn beurt de competentie vergroot.

Het leren van een tweede taal heeft ook een positieve invloed op de tolerantie van mensen. Door de taal te leren, komen ze automatisch ook dichter bij de cultuur. Zeker in de huidige tijd is een open houding tegenover andere culturen enorm belangrijk.

Tweetalig leren heeft ook een positief effect op de cognitieve prestaties van kinderen. In een studie van de Katholieke Universiteit Eichstätt-Ingolstadt werden de prestaties van 900 leerlingen onderzocht. Daaruit bleek dat de kinderen die deelnamen aan tweetalige lessen aanzienlijk beter presteerden in zowel Duits als wiskunde.

Dit verschijnsel kan heel eenvoudig worden verklaard. Door twee talen tegelijk te moeten leren, raken de hersenen eraan gewend voortdurend nieuwe verbindingen te vormen. Daardoor hebben deze kinderen een cognitieve voorsprong.

4. tweetalig onderwijs kan overweldigend zijn

buch ebnet den weg fuer kinder
Er is nog veel te weinig illustratief materiaal voor tweetalig onderwijs.

Tweetalig onderwijs kan niettemin naast voordelen ook nadelen met zich meebrengen. Leerkrachten die hun leerlingen tweetalig onderwijs willen geven, worden vaak geconfronteerd met het probleem dat er veel te weinig geschikt materiaal beschikbaar is. Vooral voor tweetalig onderwijs op de basisschool is er een groot tekort. Het materiaal mist vaak duidelijkheid, wat enorm belangrijk is bij het leren van een tweede taal.

Veel critici merken ook op dat de inhoud in een tweetalige school vaak op de achtergrond raakt. Daardoor zouden de kinderen minder vakkennis verwerven en zich alleen op de tweede taal concentreren. Als men echter naar de huidige studies kijkt, is deze vrees tot dusver niet bevestigd.

Tweetalig onderwijs kan echter een grote uitdaging zijn, vooral voor kinderen met leermoeilijkheden. Zij moeten een veel grotere extra inspanning leveren om de leerstof en de tweede taal bij te houden. Kinderen met talent voor talen hebben hier een groot voordeel.

5 Materiaal en literatuur over tweetalig onderwijs

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten