Beloningssysteem in het basisonderwijs: ideeën om de motivatie van leerlingen te vergroten

Vaak is er op de basisschool een beloningssysteem om kinderen in de klas te motiveren zich rustig en gepast te gedragen. Zo’n systeem, waarbij punten worden verzameld smileys, knikkers of sterren, wordt echter niet alleen …

Beloningssysteem in het basisonderwijs: ideeën om de motivatie van leerlingen te vergroten

belohnungssystem in der grundschule
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Basisschool
 6. »
 7. Beloningssysteem in het basisonderwijs: ideeën om de motivatie van leerlingen te vergroten
Waarom werkt een beloningssysteem voor leerlingen op de basisschool?

Ieder kind hecht er veel waarde aan geaccepteerd en bewonderd te worden. Lof is iets waar bijna iedereen invloed op kan uitoefenen. Dit is vooral duidelijk bij jongere kinderen.

Wat zijn de tips voor een beloningssysteem in de klas?

Het is heel belangrijk ervoor te zorgen dat beloningen niet het hele gedrag beïnvloeden. Daarom moet u spaarzaam omgaan met beloningen. Meer tips vindt u hier.

Is er kritiek op een beloningssysteem voor kinderen?

Aanmoediging en versterking om iets goed te doen zijn belangrijk en goed. Er bestaat echter een groot gevaar dat kinderen zich op een bepaalde manier gedragen alleen maar om een beloning te krijgen en niet begrijpen waarom ze zich zo moeten gedragen en niet op een andere manier.

Vaak is er op de basisschool een beloningssysteem om kinderen in de klas te motiveren zich rustig en gepast te gedragen.

Zo’n systeem, waarbij punten worden verzameld smileys, knikkers of sterren, wordt echter niet alleen met lof maar ook met kritiek beantwoord.

In ons artikel presenteren we daarom niet alleen ideeën voor een mogelijk beloningssysteem op de basisschool, maar stellen we ook de vraag in hoeverre zo’n systeem zinvol is.

[button]Aanbeveling van de redactie: Motiverende stickers in verschillende uitvoeringen[/button]

1. belonen in plaats van straffen – in principe een goede aanpak

belohnungssystem fuer kinder in der grundschule oder zu hause
Kinderen kunnen een beloningssysteem gebruiken als oriëntatie
.

Vroeger ging het er op school wat strenger aan toe. Als bepaalde taken niet naar behoren werden uitgevoerd, was er direct straf.
Opvoeders hebben dit systeem allang de rug toegekeerd.

In plaats daarvan vertrouwen basisscholen vaak op een systeem van beloningen. Door bepaalde gedragingen uit te voeren kunnen de leerlingen in de klas sterren of andere beloningen verzamelen.

Meestal zijn er beloningen voor de volgende gedragingen:

 • Stil zijn tijdens de les
 • ijverig werken
 • Het beste werk leveren in een groep
 • Een extra taak doen
 • Extra vriendelijk zijn
 • Andere kinderen helpen

Door beloningen leren kinderen dat ze een bepaald gedrag moeten vertonen om het betreffende doel (de beloning) te bereiken.
Kinderen die op deze manier leren, worden beïnvloed door extrinsieke factoren. Ze doen een bepaalde taak bijvoorbeeld niet omdat ze die leuk vinden, maar omdat ze er een snoepje of een ander soort beloning voor krijgen.

Bij intrinsieke motivatie daarentegen doen leerlingen een bepaald gedrag omdat ze er een doel in zien.

Als kinderen alleen leren vanwege de verwachting een beloning te krijgen, is de eigenlijk zinvolle aanpak van het beloningssysteem op de basisschool mislukt.
Het doel moet dus zijn om prikkels voor kinderen te creëren, maar niet om ze zo in te stellen dat het eigenlijke beoogde doel verloren gaat.

Tip: Er is niets mis met een beloningssysteem op de basisschool. Het moet echter zorgvuldig worden aangepast zodat het niet in de verkeerde richting leidt.

2. ideeën voor een beloningssysteem op de basisschool

Stoplichten:

Een minder typisch beloningssysteem op de basisschool is het werken met een stoplicht. De naam van elk kind in de klas komt eerst op het gele en daarna zelfs op het rode stoplichtveld voor slecht gedrag. Goede samenwerking daarentegen wordt beloond met de eigen naam van het kind op het groene stoplichtveld. Dit systeem, dat voor alle kinderen duidelijk is, brengt echter risico’s met zich mee als dezelfde namen herhaaldelijk op het gele of rode veld worden geplaatst. Meer informatie over het stoplichtsysteem is te vinden op de website van de universiteit van Kassel.

In principe lijken de meeste ideeën voor een beloningssysteem op de basisschool sterk op elkaar. In de regel krijgen de kinderen in de klas knikkers, stickers of smileys voor hun voorbeeldig gedrag.

Deze kunnen na een bepaald aantal beloningen worden ingewisseld. Voor sommige leerkrachten zijn dat snoepjes of geleibeertjes, terwijl andere leerkrachten vertrouwen op kleurplaten of de mogelijkheid om een spel voor de klas te kiezen.

Om het beloningssysteem op de basisschool tot een succes te maken, moet u de volgende tips in gedachten houden bij het opzetten ervan:

 • Gebruik een consistent systeem voor de hele klas dat gemakkelijk bij te houden is (zie hieronder).
 • Gebruik uw beloningen met mate. Niet elk gedrag verdient speciale erkenning.
 • Als u een beloningssysteem wilt invoeren, kunt u het beste beginnen met klas 1. Bij twijfel zijn de kinderen dan nog het meest onrustig.
 • Zorg ervoor dat na een bepaalde fase een beloning volgt. Meer dan 10 of 15 punten zijn niet aan te raden voordat ze kunnen worden ingewisseld.
 • Beloningen kunnen niet alleen effect hebben op individuele leerlingen, maar op een hele groep.
 • Als leider van het beloningssysteem ligt de verantwoordelijkheid bij u. Ga daarom niet in discussie of een smiley of een knikker niet terecht is.
 • Richt u bij beloningen vooral op sociale aspecten (wederzijdse hulp, vriendelijk gedrag, vrijwillige inzet, enz.)

Een beloningssysteem dat vrij goed werkt op de basisschool is het vullen van verschillende gekleurde reageerbuizen met knikkers.
Elk kind wiens reageerbuisje helemaal vol is, kan een beloning tegemoet zien.

Een bijzonder goede beloning is een activiteit waar één kind over beslist, maar waarvan alle kinderen in de klas profiteren.
Dit kan bijvoorbeeld een spel aan het eind van de week zijn.

3 Typische fouten – het beloningssysteem ondoeltreffend maken

Opdat een beloningssysteem in de lagere school niet alleen in theorie maar ook in de praktijk succesvol zou zijn, is het belangrijk om typische bronnen van fouten van bij het begin uit te sluiten.

In de volgende lijst staan klassieke fouten die in veel klassen voorkomen:

sticker in sternform
Te veel stickers nemen de aantrekkelijkheid weg.
 • Te veel focus op beloningen leidt ertoe dat kinderen alleen meewerken vanwege het beloningssysteem. Probeer beloningen daarom niet permanent te gebruiken.
 • Gedragingen die je belangrijk vindt in de klas en die elke dag nodig zijn, mogen geen invloed hebben op het beloningssysteem.
 • Vermijd bonnen die kinderen vrijstellen van huiswerk. Met zo’n beloning bereikt u alleen dat huiswerk in principe negatief wordt beoordeeld. Bovendien ontneemt u uw leerlingen de mogelijkheid zich door huiswerk te verbeteren.
 • Laat het beloningssysteem op de basisschool geen competitie worden. Anders is het gevaar groot dat sommige kinderen zich helemaal afsluiten voor deze stimulans.
 • U hebt wel de mogelijkheid om bijzondere prestaties te belonen. Goed huiswerk of een uitstekend dictee zijn echter zaken die al in de rapportkaart of cijferuitreiking tot uiting komen.
 • Zwakkere leerlingen hebben ook beloningen nodig die haalbaar zijn. Zorg dus voor een zeker evenwicht binnen de klasgemeenschap.

Een kritiek op het beloningssysteem dat momenteel op veel basisscholen wordt gebruikt, is te zien in deze YouTube-video:

Tip: In plaats van knikkers of smiley’s in het beloningssysteem kun je ook vertrouwen op vriendelijke woorden en een simpel “Goed gedaan!” onder het huiswerk. Bij sommige kinderen bereik je zo veel meer.

4e aanbeveling van de redactie: Motiverende stickers in verschillende designs

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten