Natuuronderwijs: methoden, doelstellingen en opleidingsmogelijkheden

Natuur en milieu behoren zeker tot de belangrijkste thema’s van de 21e eeuw. Toch speelt dit op kleuterscholen, basisscholen en middelbare scholen slechts een zeer geringe rol. Des te belangrijker is het om kinderen, jongeren …

Natuuronderwijs: methoden, doelstellingen en opleidingsmogelijkheden

kind beruehrt baumstamm
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Pedagogische concepten
 8. »
 9. Natuuronderwijs: methoden, doelstellingen en opleidingsmogelijkheden
Wat zijn de doelen van natuuronderwijs?

Het belangrijkste doel van alle natuureducatoren is mensen bewust te maken van het milieu. Alleen zo kan duurzame actie werken.

Bestaat er een gestandaardiseerde opleiding op het gebied van natuureducatie?

Tot nu toe bestaat er geen beschermde beroepstitel.

Zijn er vacatures voor natuuronderwijzers?

Mensen met een opleiding in natuuronderwijs zijn vooral welkom bij natuurminnende instellingen, boskinderdagverblijven of milieubeschermingsorganisaties.

Natuur en milieu behoren zeker tot de belangrijkste thema’s van de 21e eeuw. Toch speelt dit op kleuterscholen, basisscholen en middelbare scholen slechts een zeer geringe rol.

Des te belangrijker is het om kinderen, jongeren en volwassenen inzicht te geven in de natuur die ons allen omringt.

Dit is precies waar natuuronderwijs om de hoek komt kijken, maar het volgt niet de klassieke weg van louter kennisoverdracht.

[button]Meer literatuur over avontuurlijke natuuronderwijsreizen[/button]

1. een overzicht van de doelstellingen van natuureducatie

unberuehrte natur auf der einen, eine stadt auf der anderen bildseite
De natuur wordt steeds verder teruggedrongen.

Natuur- en milieueducatie erkent het belang van ecologisch handelen en probeert daarom met gerichte methoden mensen van verschillende leeftijden de nodige kennis bij te brengen.

Het doel is vooral dat kinderen en volwassenen leren meer aandacht te besteden aan het milieu en zich daarnaar te gedragen.

In tegenstelling tot de klassieke milieu-educatie, waarbij begrippen en verschijnselen alleen moeten worden uitgelegd en uit het hoofd geleerd, kiest holistische natuureducatie voor een andere aanpak.
Het doel is het begrip te bevorderen door middel van spel en ervaringen in de natuur.

Ervaringen met de natuur die al op de kleuterschool worden opgedaan, zijn duidelijk vormgevender dan feitelijke feiten die later op school worden geleerd.

Volgens de definitie brengt natuuronderwijs kennis over de natuur over door het opdoen van praktische ervaringen.
Concreet betekent dit:

 • Het spelenderwijs bijbrengen van noodzakelijke basiskennis.
 • De erkenning van de onderlinge samenhang van verschillende natuurverschijnselen.
 • De indeling van de mens in de levenscyclus
 • De ontwikkeling van een respectvolle houding ten opzichte van de natuur (duurzaamheid).

2. methoden van natuureducatie – totstandbrenging van de relatie tussen mens en natuur

kinder erleben naturpaedagogik hautnah
Bij natuuronderwijs wordt een directe relatie met de natuur gelegd.

Steeds meer kinderen hebben slechts een zeer zwakke band met de natuur. Dit geldt vooral wanneer kinderen naar een kleuterschool in de grote stad gaan en excursies naar het bos, de bergen of een watergebied nooit of althans zeer zelden plaatsvinden.

De relatie met weilanden, bomen, beken en dieren lijdt eronder, zodat het respect voor de natuur bijna onvermijdelijk steeds meer verloren gaat.

In het kader van natuurbelevingsonderwijs leren kinderen niet alleen verschillende bomen kennen en kunnen ze die onderscheiden, maar krijgen ze ook de kans om hun grenzen in de natuur te testen.

Balanceren over boomstammen, in een boom klimmen of samen een dam bouwen zijn ervaringen die duidelijkere herinneringen oproepen dan een les over het bos kan doen.

De bewuste ervaring en de directe band met de natuur moeten het voor kinderen gemakkelijker maken zich in te zetten voor natuurbehoud en duurzaam te handelen.

Tip: Ook al overweegt u geen studie of opleiding voor natuuronderwijs, probeer kinderen de kans te geven de natuur uit de eerste hand te ervaren.

3. opleiding, bijscholing en training op het gebied van natuureducatie

lehrerin unterrichtet schueler in der freien natur
Afhankelijk van het gewenste werkterrein verschilt de inhoud van de opleidingen sterk van elkaar.

Er zijn talloze aanbiedingen op het gebied van natuureducatie. Sommige daarvan zijn korte bijscholingen, meerdaagse cursussen of complete opleidingen.

Omdat het begrip “natuuronderwijzer” geen beschermde beroepstitel is, hebben de afzonderlijke aanbieders zeer verschillende accenten.

Als u dus van plan bent een opleiding op het gebied van natuureducatie te volgen, kunt u het beste de cursusprogramma’s van de verschillende aanbieders goed bekijken.
Afhankelijk van de uitvoering kun je beginnen met een weekendcursus of een opleiding van één of twee jaar afronden.

Hoe zo’n opleiding zou kunnen werken, zie je in deze YouTube-video:

Als je intussen op zoek bent naar een door de staat erkende beroepstitel op het gebied van natuureducatie, kun je een opleiding tot milieueducator volgen. Helaas wordt deze opleiding momenteel alleen aangeboden in Wenen (Oostenrijk) en niet in Duitsland.

Tip: Als u de ontwikkeling in uw kleuterschool wilt bevorderen en uw eigen ideeën wilt uitvoeren, kunt u het beste rechtstreeks met de directie bespreken of en in hoeverre zij bereid is een bijscholingsmaatregel geheel of gedeeltelijk te financieren.

4. banen voor natuuronderwijzers – de extra kwalificatie kan deuren openen

ein kleines maedchen beobachtet eine blume durch eine lupe
Er valt veel te ontdekken in de natuur
.

Over het algemeen geeft een opleiding in natuuronderwijs je geen hogere kwalificatie dan een traditionele pedagoog, maar je kunt je er wel mee onderscheiden en je onderscheiden van andere sollicitanten.

Of en in welke mate dit je sollicitatie naar een kleuterschool beïnvloedt, hangt echter in beslissende mate af van welk concept de betreffende instelling nastreeft.

Terwijl je kansen zeker goed zijn in een boskleuterschool, is bijna niemand geïnteresseerd in je opleiding in een stedelijke kleuterschool.

5. verdere literatuur over avontuurlijke natuuronderwijsreizen

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten