Opleidingsprogramma Würzburg: Procedure en toepassing in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

Kinderen leren pas op de basisschool lezen en schrijven. Het taalbewustzijn ontwikkelt zich echter al veel eerder, dus er zijn ook individuele oefeningen die al gericht zijn op kinderen op de kleuterschool. Het trainingsprogramma van …

Opleidingsprogramma Würzburg: Procedure en toepassing in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

wuerzburger trainingsprogramm
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Pedagogische concepten
 8. »
 9. Opleidingsprogramma Würzburg: Procedure en toepassing in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
Wat is het doel van het Würzburg Training Programma?

Het Würzburg Training Programma is bedoeld om kinderen beter en vooral sneller te laten lezen en schrijven.

Wat zijn de doelstellingen van het programma?

Het Würzburg Training Programma voor Fonologisch Bewustzijn is ontworpen om kinderen in de kleuterschool te helpen een eerste ervaring op te doen met de fonetische structuur van de Duitse taal. Dit moet de overgang naar de basisschool vergemakkelijken.

Hoe werkt het trainingsprogramma van Würzburg in de praktijk?

Het programma omvat verschillende spelletjes en andere oefenonderdelen die bedoeld zijn om kinderen taalgevoel bij te brengen. Het materiaal is ontworpen voor 20 weken, waarin de kinderen elke dag ongeveer 15 minuten iets nieuws leren.

Kinderen leren pas op de basisschool lezen en schrijven. Het taalbewustzijn ontwikkelt zich echter al veel eerder, dus er zijn ook individuele oefeningen die al gericht zijn op kinderen op de kleuterschool.

Het trainingsprogramma van Würzburg begint op het gebied van taalontwikkeling om kinderen al op jonge leeftijd vaardigheden aan te leren om correct Duits te leren.
[button] Bestel geschikte literatuur online [/button]

1. leer spelenderwijs de Duitse taal met het trainingsprogramma van Würzburg

Woorden spelen al in de kleuterschool een belangrijke rol. Kinderen doen ervaringen op waarmee ze hun reeds bestaande rudimentaire taalvaardigheid uitbreiden.

Dit gebeurt vrij onbewust, zodat kinderen steeds dichter bij de taal komen.
Eenvoudige oefeningen kunnen het leren echter ondersteunen. Dat is precies de inhoud van het Würzburg Training Programme.

2 De inhoud van het Würzburg Training Programma

In 6 verschillende eenheden kunnen kinderen in de kleuterklas de ontdekking van de klankstructuur van taal op een speelse manier benaderen.

Het werkbladgedeelte van het boek Hören, Lauschen, Lernen (Luisteren, Luisteren, Leren ) van Petra Küspert en Wolfgang Schneider behandelt de volgende 6 leerthema’s:

kinder zeigen ihre haende mit dem begriff kita
Het Würzburg opleidingsprogramma begint in het laatste jaar van de kleuterschool.
 • Luisterspelletjes: Het luisteren wordt geïntensiveerd, zodat fouten in zowel de akoestische waarneming als in de weergave gemakkelijker door de kinderen worden herkend. Tegelijkertijd wordt de aandacht getraind, wat van groot belang is voor verdere leerprestaties op zijn laatst op de basisschool.
 • Rijmpjes: Met behulp van rijmpjes moeten de kinderen inzien dat taal, naast de zuivere betekenis, ook een bepaalde structuur heeft, die bij sommige woorden sterk overeenkomt. Het is de bedoeling dat de kinderen op deze manier leren passende woorden te vinden, zodat verbanden mogelijk zijn.
 • Zinnen en woorden: In het kader van de toepassing is het belangrijk de kinderen inzicht te geven in lange en korte zinnen en in afzonderlijke woorden.
kinder lernen buchstaben
Kinderen leren niet alleen losse letters, maar ook lettergrepen.
 • Lettergrepen: Elk woord bestaat uit afzonderlijke lettergrepen. Dit herkennen maakt het veel gemakkelijker om nieuwe woorden te leren en woorden om te zetten. Vooral bij woorden die voor kinderen complex zijn en uit 3 of 4 lettergrepen bestaan, wordt dit vermogen merkbaar omdat de afzonderlijke lettergrepen met elkaar verbonden kunnen worden.
 • Klanken: De eerste klank van een woord wordt de beginklank genoemd. Bij het leren van het ABC komt deze kennis dus goed van pas. Niet voor niets spellen veel volwassenen hun (moeilijk te begrijpen) naam vaak met behulp van andere woorden. Bijvoorbeeld A is voor Anton of A is voor Aap.
 • Fonemen: Spelletjes op het gebied van fonemen zijn voor veel kinderen een echte uitdaging. Als kinderen echter eenmaal de andere taalspelletjes onder de knie hebben, moeten zij alle klanken van één woord kunnen onderscheiden.
  Aangezien mondbewegingen op dit gebied zeer belangrijk zijn, is gerichte observatie noodzakelijk.
Meer informatie over de afzonderlijke modules vindt u hier.

Houd er rekening mee dat de toepassing niet gericht is op kinderen die leren lezen en schrijven via het Würzburg Training Programme.
Het gaat er veeleer om een basis te leggen waarop kinderen kunnen voortbouwen om hun lees- en schrijfvaardigheid te verbeteren.

3. zwakke punten in een vroeg stadium herkennen

Het Würzburg Training Programme wordt al verscheidene jaren in vele kleuterscholen gebruikt. Kritiek is dan ook niet afwezig, want zoals elk concept biedt het voor- en nadelen.

ein kind mit schreibschwierigkeiten
Het is lang niet voor elk kind gemakkelijk om te leren lezen en schrijven.

Het duidelijke voordeel van het programma is echter dat je potentiële zwakke punten in de taalontwikkelingsvaardigheden in een vroeg stadium kunt opsporen.

Daarentegen lijkt de vrij geringe tijd die nodig is en die niet voor alle kinderen gepaard gaat met aanzienlijke leervorderingen, aanvaardbaar.

Bovendien profiteren ook kinderen met een migratieachtergrond van de opleidingssessies, omdat zij de taal leren kennen zonder al te hoeven lezen en schrijven.
Deze voorfase maakt de overgang naar de basisschool veel gemakkelijker en leidt tot een lagere taalbarrière.

Opgelet: Idealiter wordt een verdere opleiding in het kader van het opleidingsprogramma van Würzburg aangeboden, zodat de opvoeders specifiek worden opgeleid om de best mogelijke resultaten te bereiken.
U moet bijzonder belang hechten aan het aspect observatie.

4. kinderen in een vroeg stadium ondersteunen

Naast leerkrachten in het basisonderwijs zijn opvoeders vooral nodig om kinderen met taalproblemen in een vroeg stadium te helpen.

In het kader van het Würzburg Training Programme kunnen zwakke punten op verschillende gebieden vrij gemakkelijk worden opgespoord. Op die manier kunnen kinderen die op basisschoolleeftijd massale schrijfproblemen of zelfs dyslexie zouden ontwikkelen, in een vroeg stadium worden ondersteund.

Aangezien problemen in de taalontwikkeling beter en met langdurig effect kunnen worden gecorrigeerd wanneer kinderen nog heel jong zijn, krijgen opvoeders op dit punt een grote verantwoordelijkheid.

Tip: Als een kind onnodig extra taalondersteuning krijgt, heeft dit geen negatief effect.
Omgekeerd kan dit fatale gevolgen hebben. In geval van twijfel is het dus de moeite waard om een kind voor te dragen voor ondersteuning.

5 Verder lezen over het trainingsprogramma Würzburg

No products found.

Gerelateerde berichten