Gezinsconferentie volgens Gordon: procedure en regels van het concept

Zijn er in uw gezin voortdurend ruzies en onenigheden omdat uw kinderen zich niet aan de regels houden en conflicten niet duurzaam worden opgelost? U bent hierin waarschijnlijk niet de enige. Conflicten binnen het gezin …

Gezinsconferentie volgens Gordon: procedure en regels van het concept

familienkonferenz
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Gezinsconferentie volgens Gordon: procedure en regels van het concept
Gezinsconferentie – Wat is het?

De gezinsconferentie is een communicatiemodel dat is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon. Het gaat om het gezamenlijk en eerlijk oplossen van familieconflicten. Het doel van de gezinsconferentie is de communicatie tussen ouders en kinderen te verbeteren.

Wat is de procedure van een gezinsconferentie?

Aan het begin moet u de conflicten binnen het gezin duidelijk benoemen. Vervolgens kunt u samen ideeën verzamelen over hoe dit probleem in de toekomst kan worden opgelost. Vervolgens kunt u de oplossing formuleren waarmee alle gezinsleden het eens zijn en deze schriftelijk vastleggen.

Aan welke regels moeten de gezinsleden zich houden?

Om te voorkomen dat conflicten uit de hand lopen, moet u de gezinsconferentie wekelijks houden. Het is belangrijk dat u voldoende tijd plant en dat alle gezinsleden altijd aanwezig zijn. Bovendien moeten alle stemmen even zwaar wegen.

Zijn er in uw gezin voortdurend ruzies en onenigheden omdat uw kinderen zich niet aan de regels houden en conflicten niet duurzaam worden opgelost? U bent hierin waarschijnlijk niet de enige. Conflicten binnen het gezin komen vaak voor. In het ergste geval escaleert de situatie zodat het geschil nog erger wordt.

Om dit te voorkomen kan de familieconferentie helpen. Dit is een communicatiemodel waarmee het mogelijk is conflicten binnen het gezin op te lossen.

In dit artikel leggen we uit hoe een gezinsconferentie in zijn werk gaat. We laten u de voordelen van dit model zien en geven u tips over waar u op moet letten bij het houden ervan.
[button]Verder lezen over dit onderwerp[/button]

1. de gezinsconferentie is een communicatiemodel voor conflictoplossing

De meest voorkomende onderwerpen van geschil
Er zijn veel verschillende onderwerpen van ruzie binnen het gezin. In de LBS Kinderbarometer zei 25% van de kinderen dat zij het vaakst ruzie maken met hun ouders over een rommelige kamer. Het tweede meest voorkomende onderwerp van ruzie is het laten rondslingeren van rommel en etensresten. Elk tiende kind maakt ook ruzie met zijn ouders over het merk van de kleren.

Binnen een gezin zijn er altijd wel eens ruzies en wrijvingen. Dat is heel normaal, want er is een hechte band tussen jullie en jullie brengen veel tijd met elkaar door. Vooral in de ouder-kindrelatie is de kans op conflicten groot.

Ruzie is fundamenteel heel belangrijk. Dat geldt vooral voor de persoonlijkheidsontwikkeling en de identiteitsvorming. De manier waarop gezinnen met elkaar ruziën is echter problematisch. Want in het dagelijks leven is communicatie soms allesbehalve gemakkelijk. Het is belangrijk een eigen mening te hebben en die te verdedigen. Maar je moet elkaar wel met respect en waardering behandelen.

De Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon presenteerde hierover in 1970 een communicatiemodel in zijn gelijknamige werk “Family Conference”. Een belangrijk onderdeel van dit zogenaamde Gordon-model is de bijeenkomst van het hele gezin.

De principes van het model zijn als volgt:

 • Actief luisteren
 • I-boodschappen
 • Laag-impact methode van conflictoplossing

Wederzijds respect speelt een belangrijke rol in het model. In een prettige sfeer kunnen problemen worden besproken, kritiek worden geuit en oplossingen worden gevonden voor bestaande moeilijkheden. Als een kind bijvoorbeeld herhaaldelijk zijn of haar kamer niet opruimt, moeten de ouders actief luisteren naar de oorzaken daarvan. Daarna kan het gezin samen naar een oplossing zoeken.

Door de gezinsconferentie leert een kind hoe conflicten eerlijk kunnen worden opgelost. Er worden gemeenschappelijke regels opgesteld die voor alle gezinsleden gelijk gelden. De gezinsconferentie is geschikt voor kinderen vanaf drie jaar.

Hier hebben we de belangrijkste voor- en nadelen van familieconferenties voor u op een rijtje gezet:

 • Mogelijkheid om belangenconflicten in alle rust op te helderen
 • alle gezinsleden worden betrokken bij de probleemoplossing
 • kinderen krijgen inspraak
 • een kind leert conflicten eerlijk op te lossen
 • er worden gezamenlijke beslissingen genomen
 • iedereen krijgt feedback
 • als de regels niet worden nageleefd, kan de gezinsconferentie mislukken.

In deze video kunt u ook zienhoe conflicten met de gezinsconferentie kunnen worden opgelost:

2e familieconferentie – zo moet het werken

maedchen fuehrt protokoll bei einer familienkonferenz
Het is belangrijk om de gezamenlijk onderhandelde regels op papier te zetten.

Samen aan tafel zitten en praten over conflicten is essentieel voor een harmonieus gezinsleven. Om de gezinsconferentie met succes te bekronen, moet deze een bepaalde structuur hebben. Een geregelde procedure is daarom van groot belang.

Hieronder geven wij u gedetailleerde instructies over het verloop van een dergelijke gezinsconferentie.

 • Identificeer conflicten en verduidelijk de behoeften: Voordat jullie naar oplossingen gaan zoeken, moeten jullie samen de problemen identificeren en deze duidelijk benoemen. U moet de behoeften altijd communiceren in de vorm van ik-boodschappen. (Voorbeeld: Ik vind het vervelend dat er altijd speelgoed verspreid ligt in de flat). Elke deelnemer is verplicht actief te luisteren naar de andere gezinsleden. Anderzijds is het verboden zich opiniërend te gedragen of de anderen respectloos te bekritiseren.
 • Ideeën verzamelen: Zodra alle problemen en behoeften duidelijk zijn, is het de taak om suggesties te verzamelen die de situatie zouden kunnen verbeteren. In de brainstormfase is het gunstig als de individuele deelnemers hun suggesties op papier zetten.
 • Beslissamen over een oplossing: Vervolgens worden de suggesties gebundeld en besproken. Alle gezinsleden mogen hun mening geven en een veto uitspreken over een voorstel. Uiteindelijk gaat het erom de beste oplossing te kiezen.
 • Legoplossingen vastin een protocol: De oplossing moet worden geformuleerd en opgeschreven in de vorm van een samenvatting. Nu kunnen alle gezinsleden ondertekenen dat deze oplossing door iedereen zal worden uitgevoerd. Als geheugensteuntje kun je het papier dan bijvoorbeeld in de keuken ophangen.
 • Pas de afspraken eventueel aan: Als de uitgewerkte oplossing om welke reden dan ook onbruikbaar blijkt, moet een buitengewone familieconferentie worden belegd om nieuwe afspraken te maken.

3. tips om fouten te vermijden en conflicten succesvol op te lossen

familie streitet waehrend einer familienkonferenz
Als de situatie escaleert, moet u een korte pauze inlassen zodat alle gezinsleden kunnen kalmeren.

In de praktijk kan een familieconferentie alleen werken als iedereen zich aan de regels houdt en de gezinsleden respect hebben voor elkaars behoeften en meningen. Daarnaast moeten er enkele randvoorwaarden worden gecreëerd zodat conflicten zo goed mogelijk kunnen worden opgelost in een familieconferentie.

Deze omvatten:

 • Regelmaat: Een familieconferentie moet niet slechts één keer plaatsvinden, maar regelmatig. Idealiter komen de gezinsleden eenmaal per week op een vast tijdstip bijeen. Het is belangrijk dat er voldoende tijd is en dat alle gezinsleden aanwezig zijn. Om niet gestoord te worden, moeten de televisie en de mobiele telefoons worden uitgeschakeld.
 • Stemmen hebben evenveel gewicht: Om een conflict op te lossen en eerlijke afspraken te maken, moet de stem van de kinderen evenveel gewicht krijgen als die van de ouders.
 • De oplossing moet eerlijk zijn voor iedereen: De oplossing moet altijd in ieders belang zijn. Soms is het echter niet mogelijk om samen tot een oplossing te komen. In dat geval moet de mening van de meerderheid prevaleren.
 • Rouleren van het voorzitterschap: Om gelijkheid te garanderen is het belangrijk dat het voorzitterschap van de gezinsconferentie elke week rouleert. Degene die de vergadering voorzit, moet de discussie leiden en de notulen maken.
 • Beslissingen zijn bindend: Elk gezinslid moet zich houden aan de beslissingen die tijdens de gezinsconferentie worden genomen.

5 Verder lezen over dit onderwerp

No products found.

Gerelateerde berichten