Pasgeborenen: kenmerken, problemen en tips voor de opvoeding

Eerstgeborenen zijn intelligenter en nestjongen zijn bijzonder bereid om risico’s te nemen – aan elke positie in het gezin worden typische karaktereigenschappen en vaardigheden toegeschreven. Maar ook al hebben eerstgeborenen het voordeel dat ze de …

Pasgeborenen: kenmerken, problemen en tips voor de opvoeding

erstgeborene
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Pasgeborenen: kenmerken, problemen en tips voor de opvoeding
Welke karaktereigenschappen zouden eerstgeborenen hebben?

Veel verschillende studies tonen aan dat eerstgeborenen intelligenter zijn dan hun latere broers en zussen. Zij zouden ook bijzonder vastberaden, ambitieus en verstandig zijn.

In hoeverre verandert een broer of zus de rolverdeling?

Als er een broer of zus komt, wordt de eerstgeborene onttroond. Ze moeten nu vechten om de aandacht van de ouders, waardoor gevoelens als jaloezie en ook angst voor verlies ontstaan. Bovendien neemt de verwachtingsdruk van de ouders toe, die veel kinderen niet aankunnen.

Waar moeten ouders op letten bij de opvoeding van eerstgeborenen?

Het is belangrijk om je oudste kind voor te bereiden op de geboorte van een broertje of zusje. Zorg er ook voor dat alle kinderen voldoende aandacht en tijd alleen met een ouder krijgen.

Eerstgeborenen zijn intelligenter en nestjongen zijn bijzonder bereid om risico’s te nemen – aan elke positie in het gezin worden typische karaktereigenschappen en vaardigheden toegeschreven. Maar ook al hebben eerstgeborenen het voordeel dat ze de ouders een tijdje voor zichzelf hebben, er is ook een keerzijde aan deze positie van broer en zus.

In dit artikel lees jewaarom eerstgeborenen het niet altijd gemakkelijk hebben en met welke bijzondere uitdagingen zij dagelijks te maken krijgen. Daarnaast geven we je tips over hoe je eerstgeborenen kunt opvoeden en zo ruzies tussen broers en zussen kunt voorkomen.

[button]Verder lezen over dit onderwerp[/button]

1. eerstgeborene – intelligenter, ambitieuzer en redelijker?

drei geschwister lachen zusammen
Geboortevolgorde heeft grote invloed op persoonlijkheidsontwikkeling.

Onderzoek naar broers en zussen heeft de laatste decennia steeds meer aandacht gekregen. Onderzoekers onderzoeken de relatie tussen broers en zussen en hun respectieve positie in de algemene gezinsstructuur.

In de psychologie spelen de karakteristieke eigenschappen en gedragingen van de individuele broers en zussen een centrale rol. Aan elke positie worden bepaalde karaktereigenschappen en vaardigheden toegeschreven, die grotendeels worden bepaald door de familieconstellatie. Zo zou de positie binnen het gezin een grote invloed hebben op de persoonlijkheid.

Intussen zijn er talrijke gegevens en studies die bewijzen dat eerstgeborenen intelligenter zijn dan hun broers en zussen. Statistisch gezien neemt de intelligentie iets af van het eerste tot het laatste kind. Volgens een Noorse langetermijnstudie is dit vooral te wijten aan het feit dat de ouders meer tijd hebben voor het eerste kind. Ze spelen vaak samen, doen puzzels of lezen elkaar verhaaltjes voor. Ouders kunnen niet zoveel tijd opofferen voor een ander kind.

Omdat eerstgeborenen onder speciaal toezicht van hun ouders staan, ontwikkelen zij ambitie en vastberadenheid. Ze willen alles goed doen en het hun ouders naar de zin maken. Bovendien leren ze door de geboorte van broertjes en zusjes al vroeg verantwoordelijkheid te nemen, zodat ze over het algemeen verstandiger zijn.

De jongen hebben een bijzondere positie binnen het gezin. Ze hebben veel vrijheid, waardoor ze vaak creatiever en experimenteler worden. Nestjongen leren heel snel hun positie uit te buiten om hun zin te krijgen.

Een sandwichkind geniet noch de voordelen van de eerstgeborene, noch de privileges van de nesteling. Zij staan nooit in het middelpunt van de belangstelling en voelen zich vaak verwaarloosd. Deze positie maakt sandwichkinderen echter bijzonder flexibel en bereid tot het sluiten van compromissen. Ze kunnen goed bemiddelen en leren snel hun eigen weg te gaan.

In deze video kun je ook zien hoe de volgorde van broers en zussen van invloed kan zijn op karakter en capaciteiten:

2 De geboorte van een broertje of zusje verandert alles

maedchen ist traurig, wel sich die eltern um das kleine geschwisterchen kümmern
Kinderen voelen zich vaak verwaarloosd als ze minder aandacht krijgen.

Eerstgeborenen hebben aanvankelijk de status van enig kind. Ze genieten van de volledige aandacht van hun ouders en wennen eraan het middelpunt van de belangstelling te zijn. Afhankelijk van hoe lang het duurt voordat er nog een dochter of zoon wordt geboren, kunnen deze structuren zeer diepgeworteld raken.

De schok is des te groter wanneer zij plotseling de aandacht moeten delen met een broertje of zusje. De hele dynamiek verandert van het ene op het andere moment. Omdat een baby bijzonder veel aandacht vraagt, ontstaan al snel woede en jaloezie.

Een ander groot probleem is rivaliteit tussen broers en zussen. Hoe kleiner het leeftijdsverschil tussen de kinderen, hoe groter de rivaliteit. Er zijn ook relatief meer ruzies tussen kinderen van hetzelfde geslacht. Eerstgeborenen begrijpen niet dat de jongere kinderen automatisch privileges krijgen waarvoor zij zelf hardnekkig hebben moeten vechten.

Omdat zij de onverdeelde aandacht van hun ouders terug willen, ontwikkelen eerstgeborenen vaak een grote ambitie, die hen later in hun carrière goed van pas kan komen.

Meestal duurt de concurrentie jarenlang, zodat gevoelens als afgunst en jaloezie deel uitmaken van het dagelijks leven. Dit is echter ook heel belangrijk voor een gezonde ontwikkeling.

3 De eerstgeborene zijn kan een enorme druk met zich meebrengen.

Relaties tussen broers en zussen

De relatie tussen broers en zussen wordt gekenmerkt door een mix van nabijheid en rivaliteit in de kindertijd. Die relatie verandert echter vaak in de loop van het leven. Terwijl sommige broers en zussen elkaar op volwassen leeftijd uit het oog verliezen, groeien andere broers en zussen meer naar elkaar toe dan ooit tevoren.

Ouders hebben bijzonder hoge verwachtingen van hun eerste kind; zij maken deze situatie immers voor het eerst mee. Deze druk zorgt ervoor dat eerstgeborenen er alles aan doen om aan deze verwachtingen te voldoen. Ook daarom ontwikkelen zij een grote ambitie en vastberadenheid. In sommige gevallen leidt dit er echter ook toe dat eerstgeborenen perfectionistisch worden.

Bovendien krijgen de oudere kinderen voortaan verantwoordelijkheid. Zij worden geacht voor de jongere kinderen te zorgen. In veel gevallen kan dit leiden tot overdreven eisen.

Door de verantwoordelijkheid die ze krijgen, worden eerstgeborenen echter ook heel verstandig. Ze ontwikkelen automatisch een beschermend instinct en willen een rolmodel zijn voor de jongere broer of zus, die op hun beurt hun voorbeeld volgen. Daarom is het niet ongewoon dat eerstgeborenen in een soort lerarenrol vervallen.

Let op: Als oudste kind kan de druk van de verwachtingen van de ouders zo hoog zijn dat de kinderen bang zijn er niet aan te kunnen voldoen. Daardoor trekken ze zich terug, wat een ongunstig effect kan hebben op hun ontwikkeling.

3. opvoeden van eerstgeborenen – met deze tips kunt u problemen voorkomen

kleines maedchen auf papas arm
Laat je kind zien dat je, ondanks dat het een broertje of zusje heeft, nog net zoveel van ze houdt als voorheen.

Degeboorte van een andere zoon of dochter kan een grote uitdaging zijn voor het eerstgeboren kind. Om problemen te voorkomen, moet je je als ouders zo goed mogelijk op deze situatie voorbereiden.

Daarom geven wij u graag enkele tips over waar u rekening mee moet houden bij de opvoeding van eerstgeborenen en hoe u uw kind kunt helpen met de nieuwe situatie om te gaan.

 • Houdrekening met zwakheden: Eerstgeborenen hebben vanwege hun positie altijd het gevoel dat ze alles goed moeten doen en zich geen fouten kunnen veroorloven. Om dit perfectionisme niet te versterken, moet u uw kind laten zien dat iedereen sterke en zwakke punten heeft en die openlijk kan tonen. Wees niet te streng als het gedrag niet aan uw verwachtingen voldoet.
 • Bereid de eerstgeborene voor op de broer of zus: Als de eerstgeborenen nog enig kind zijn, krijgen ze de volledige aandacht van hun ouders. Als dit plotseling verandert, kan dit leiden tot wantrouwen. Leg uw kind daarom van tevoren uit dat hij of zij nu een broertje of zusje krijgt die veel aandacht nodig zal hebben omdat hij of zij nog zo klein is. Maar benadruk ook dat dit niets verandert aan je liefde voor hem.
 • Toon begrip en geef aandacht: Het is volkomen normaal dat kinderen op een broertje of zusje reageren met boosheid, afgunst en jaloezie. Er moet nu af en toe om de aandacht van de ouders worden gevochten, wat allesbehalve gemakkelijk is voor kinderen. Toon begrip voor deze verandering en geef ook het oudste kind zoveel mogelijk tijd.
 • Laat uw kind ook kind zijn: Oudere kinderen zijn heel vaak betrokken bij de opvoeding van de jongere kinderen. Zij moeten voor de kleintjes zorgen en verantwoordelijkheid nemen. Vergeet echter nooit dat zelfs eerstgeborenen nog kinderen zijn die soms angstig en kwetsbaar zijn.

5 Verdere lectuur voor ouders

No products found.

Gerelateerde berichten