Wat is onderwijs? Op zoek naar een definitie

Opvoeden is een bekende term. Maar wat is opvoeden eigenlijk? Bestaat er een uniforme definitie van opvoeden en in hoeverre is het mogelijk de ontwikkeling van een persoon te beïnvloeden? Er zijn ongelooflijk veel verschillende …

Wat is onderwijs? Op zoek naar een definitie

was ist erziehung - ein vater mit seiner tochter
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Wat is onderwijs? Op zoek naar een definitie
Bestaat er één definitie van wat onderwijs is?

Helaas is het moeilijk om onderwijs op een uniforme manier te definiëren. Toch zijn er enkele benaderingen om onderwijs begrijpelijk te maken.

Zijn alleen de ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen?

Ouders zijn de belangrijkste verzorgers in het leven van alle kinderen. Afhankelijk van de situatie zijn er echter veel andere mensen die een grotere of kleinere rol in de opvoeding op zich kunnen nemen.

Wat zijn de kenmerken van ouderschap en hoe moet dat gebeuren?

Vanwege de vele verschillende opvoedingsmethoden en -doelen is het niet eenvoudig om algemene normen voor goed ouderschap vast te stellen. Toch geven we je enkele tips over waar je rekening mee moet houden bij het ouderschap.

Opvoeden is een bekende term. Maar wat is opvoeden eigenlijk? Bestaat er een uniforme definitie van opvoeden en in hoeverre is het mogelijk de ontwikkeling van een persoon te beïnvloeden?

Er zijn ongelooflijk veel verschillende opvoedingsgidsen die deze vraag tot op de bodem uitzoeken. Verschillende opvoedingsmethoden zijn bedoeld om kinderen in een of andere richting te sturen.

In onze tekst gaan we tot op de bodem en leggen we uit wat allemaal onder de noemer opvoeding valt.

[button]Verder lezen over verschillende opvoedingsstijlen[/button]

1. wat is opvoeden? Een moeilijk te vatten begrip

vater spielt mit seinen beiden toechtern
Opvoeden is veelzijdig.

De opvoedingswetenschap definieert opvoeding als het beïnvloeden van de persoonlijkheid van een kind. Het gaat erom het gedrag van een kind actief te beïnvloeden.
Aangezien er in de pedagogiek talrijke, soms sterk tegenstrijdige benaderingen van de opvoeding van kinderen bestaan, is er echter veel meer dan één duidelijke definitie.

In wezen gaat het echter altijd om het sturen van het leven van een kind in een bepaalde richting. Gewenst gedrag wordt aangemoedigd, terwijl ongewenst gedrag wordt ontmoedigd.

Afhankelijk van de gebruikte opvoedingsmethoden gebeurt dit op een strenge, liefdevolle of verklarende manier. Terwijl voorstanders van een vrijheidsgerichte pedagogie ervoor pleiten kinderen zoveel mogelijk speelruimte te geven, pleiten andere pedagogen ervoor kinderen alleen in bepaalde situaties in een bepaalde richting te laten ontwikkelen.

U kunt Klaus Hurrelmanns definitie van opvoeding zien in deze YouTube-video:

2. Ouders voeden hun kinderen toch op?

De plicht tot opvoeding:

De Duitse grondwet bepaalt in artikel 6 dat de verzorging en opvoeding van kinderen niet alleen het recht van de ouders is, maar ook hun primaire plicht.

In principe is elk kind vanaf zijn geboorte afhankelijk van zijn eigen ouders. De primaire taak van iedere ouder is dan ook de zorg voor het eigen kroost.
De mate waarin dit gebeurt door actief aan te moedigen, te begeleiden of zo min mogelijk invloed uit te oefenen is echter aan elke ouder.

In de eerste levensmaanden wordt een basisvertrouwen opgebouwd en leren kinderen onvoorwaardelijk op hun ouders te vertrouwen. Zodra een peuter echter op de crèche, het kinderdagverblijf of de kleuterschool komt, neemt de invloed van externen toe.

Het zijn niet langer alleen de ouders die bepalen wat de opvoeding is en hoe deze plaatsvindt. Ook opvoeders hebben een niet te onderschatten invloed op de verdere ontwikkeling van kinderen.

Hoe vroeger kinderen in contact komen met een kinderoppas of opvoeder en hoe meer tijd, hoe sterker de invloed natuurlijk is. Leraren, coaches of andere wat verder weg staande verzorgers van kinderen kunnen zeker bijdragen aan de opvoeding, maar zij zijn van secundair belang.

Wat onderwijs is en hoe het in praktijk wordt gebracht, wordt in de eerste plaats bepaald door degenen die de meeste tijd met een kind doorbrengen.

Tip: Bespreek de opvoedingsdoelen met elkaar. Ouders en opvoeders moeten in een gemeenschappelijke richting werken.

Interessant is echter dat niet alleen ouders hun kinderen beïnvloeden, maar ook kinderen hun ouders. De wederkerige relatie betekent dat lang niet alle opvoedingsstijlen geschikt zijn voor elke ouder-kind relatie.

3. intentioneel en functioneel ouderschap – niet alles is te plannen

eine kleine gruppe grundschueler haelt sich gegenseitig fest
Niet alleen ouders beïnvloeden hun kinderen.

Elke vorm van opvoeding is sterk afhankelijk van zowel de individuele uitvoering als het karakter van de betrokkenen.

Alle opvoedingsmaatregelen met kinderen die bewust gepland zijn, worden intentioneel genoemd. Zelfs bij zeer strenge vormen van opvoeding is het echter lang niet mogelijk om alles te beheersen.
Er zijn altijd ongeplande effecten op de opvoeding.

Deels gebeurt dat door onbedoelde neveneffecten van de eigen opvoeding of door andere mensen of andere opgebouwde ervaringen.

Functionele opvoeding is vooral duidelijk wanneer de invloed van de belangrijkste verzorgers relatief gering is. Degenen die dagelijks met de gevolgen van armoede te maken hebben, worden dienovereenkomstig beïnvloed. Omgekeerd kunnen echter ook zeer sportieve of zelfs onsportieve ouders hun kinderen vormen, ook al geven zij hun telkens dezelfde kansen.

Tip: Onderschat of overschat uw invloed niet. Het is veel belangrijker een goed rolmodel voor je kinderen te zijn dan ze actief op te voeden.

4 Wat is opvoeding? Een overzicht van de belangrijkste punten

Helaas is het relatief moeilijk om opvoeding duidelijk te definiëren. In principe voeden ouders hun kinderen op elk moment dat ze bij hen zijn.
Dit gebeurt deels door actieve maatregelen, maar vooral passief door hun eigen gedrag.

tochter umarmt die mutter
Wees er altijd voor je kind.

Als je bijvoorbeeld een vreemde hond tegenkomt, zal je kind zich automatisch laten leiden door hoe jij je tegenover het dier gedraagt. Als u angst toont of gejaagd wordt, zal dit een duidelijke indruk op uw kind achterlaten.
Dit geldt overigens ongeacht of u eerder 100 keer hebt bevestigd dat honden lieve dieren zijn. Het eenmaal vertoonde gedrag kan dus een veel grotere invloed hebben dan u vermoedt.
Zorg er daarom voor dat u niet alleen de theoretische inhoud onderwijst, maar dat u in het dagelijks leven een rolmodel bent voor uw kind.

Hoewel iedereen zelf moet beslissen over de opvoeding, kunt u de volgende punten als leidraad gebruiken bij de opvoeding van kinderen:

 • Grenzen en regels dienen als wegwijzers en duidelijke referentiepunten voor kinderen. Dit brengt veiligheid over.
 • Gebruik de tijd samen effectief. Dus leg je smartphone opzij en luister of doe mee aan gezamenlijke projecten, knutselideeën en sportieve uitdagingen.
 • Hoe kleiner kinderen zijn, hoe meer directe nabijheid en fysiek contact nodig zijn.
 • Wees vriendelijk en open met elkaar. Dit zal het zelfvertrouwen van uw kinderen versterken.
 • Als u boos wordt, verlaat dan de situatie en haal diep adem voordat u het pedagogische werk van de afgelopen maanden met een woord of een handeling verpest.

Tip: Als u problemen hebt met de opvoeding, aarzel dan niet om een beroep te doen op opvoedingsondersteuning. Soms helpt een ander perspectief om zelfs grotere problemen relatief gemakkelijk op te lossen.

5. verdere literatuur over de verschillende opvoedingsstijlen

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten