Tips voor een respectvolle omgang met kinderen in het gezin

Respect is iets dat in onze moderne samenleving helaas geen belangrijke rol meer lijkt te spelen.Volwassenen eisen vaak meer respect van kinderen, maar men mag niet vergeten dat respect geen leeftijd kent. Respectvol met elkaar …

Tips voor een respectvolle omgang met kinderen in het gezin

respekt
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Tips voor een respectvolle omgang met kinderen in het gezin
Bestaat er één definitie van respect?

Het is moeilijk om zoiets abstracts als respect duidelijk te definiëren. Toch zijn er benaderingen van hoe respect eruit zou kunnen en moeten zien. Helaas manifesteert respectvolle interactie zich in de werkelijkheid niet altijd zoals gewenst.

Wat moet ik veranderen in het gezin zodat respectvolle interactie een succes wordt?

Het is heel belangrijk dat u zelf als rolmodel fungeert. Kinderen oriënteren zich veel meer op dingen die hen worden voorgeleefd dan op abstracte regels.

Wat kan ik in het kinderdagverblijf doen als een kind zich respectloos gedraagt?

Duidelijke structuren helpen hierbij. Daarnaast moet u in ernstige gevallen altijd een gesprek met de ouders aangaan om na te gaan in hoeverre het ouderlijk huis bijdraagt aan de problemen en of er gezamenlijke oplossingen kunnen worden gevonden.

Respect is iets dat in onze moderne samenleving helaas geen belangrijke rol meer lijkt te spelen.
Volwassenen eisen vaak meer respect van kinderen, maar men mag niet vergeten dat respect geen leeftijd kent.

Respectvol met elkaar omgaan kan alleen als we zelf respect tonen voor andere mensen en ook bereid zijn een tegengestelde mening te accepteren.

In ons artikel willen wij u laten zien hoe respectvolle omgang in het gezin het best kan worden gerealiseerd en waarom ieder mens eraan zou moeten werken de betekenis van het woord voor zichzelf te herkennen.

[button]Verder lezen voor ouders[/button]

1. respect – wat zit er achter de term

Artikel 1 van de basiswet:

Helemaal aan het begin van onze grondwet staat de beslissende zin dat de menselijke waardigheid onschendbaar is en dat de bescherming en eerbiediging ervan de plicht is van alle overheidsinstanties.
Laten wij een stap verder gaan en deze verplichting tot eerbiediging toepassen op ieder afzonderlijk mens.

Respect is zoveel meer dan een woord. Zowel in het gezin als op school of op het werk komen dagelijks conflicten en wrijvingen voor waarbij schijnbaar geen regels gelden.

Respectvolle interactie begint echter juist daar. Alleen wie bereid is zich aan regels te houden, kan van zijn tegenhangers eisen dat zij zich eraan houden.
Dit geldt zowel voor de relatie leerling-leraar als voor de relatie ouders-kinderen.

Insommige gevallen blijkt al op de kleuterschool dat het respect onder kinderen te lijden heeft omdat kinderen thuis niet geleerd hebben dingen te delen of omdat communicatie op basis van regels geen rol lijkt te spelen.

Respect strekt zich uit tot bijna alle gebieden van het leven en wordt vooral gekenmerkt door de aanvaarding dat andere mensen anders leven. Dit geldt met name voor de volgende gebieden:

 • iemands seksuele identiteit
 • het eigen geloof
 • respect voor de waardigheid van een ander

Respectvolle interactie betekent beleefd zijn, anderen aan het woord laten, tolerant zijn en de eigen mening niet als onweerlegbaar presenteren.

In een samenleving is het elementair dat saamhorigheid werkt en juist daar moet ieder individu zich aangesproken voelen. Als niemand zijn gedrag gaat veranderen, zal de ander dat ook niet doen.

Een interessante lezing over hoe respectvol met elkaar omgaan eruit zou kunnen zien, is te zien in deze YouTube-video:

https://www.youtube.com/watch?v=7UECBidT4ZM

2. het eigen gedrag veranderen – zo bereik je respectvolle interactie in het gezin

respektvoller umgang in der familie
Waardeer wat je in elkaar hebt
.

Het is niet altijd gemakkelijk om elkaar met respect te behandelen. Dit geldt vooral voor de directe familie.
Als je dagelijks de grillen van een ander moet verdragen, kun je snel tegen je grenzen aanlopen. Des te belangrijker is het om hier tot een respectvolle omgang te komen.
Immers, hoe moeten kinderen zich respectvol gedragen in het kinderdagverblijf, op school of later in de opleiding of op de universiteit als de basis niet in het eigen gezin is aangeleerd?

De kern van respectvol gedrag is om zelf respectvol te zijn. Wees altijd een rolmodel voor kinderen en de interactie zal zich vanzelf positief ontwikkelen.

Concreet helpen de volgende gedragspatronen om tot een respectvolle omgang in het gezin te komen:

 • Praat met elkaar. Open communicatie is de sleutel tot respectvolle omgang. Dit omvat vooral actief luisteren, dat alleen kan slagen als iedereen zonder onderbrekingen zijn verhaal kan doen.
 • Straf uw kinderen niet, maar probeer gezag uit te stralen door uw optreden. Consequent zijn is hier de beste manier.
 • Houd een open geest en houd niet halsstarrig vast aan één mening. Het hoeft niet altijd de juiste te zijn.
 • Iedereen maakt fouten. Accepteer ze, want jij hebt ze ook, hoe je jezelf ook inschat.

Tip: In de context van het managen van medewerkers is het een teken van kracht om je eigen zwakheden toe te geven. Pas dit ook toe op uw eigen gezin.

3. tips voor een respectvolle omgang in het kinderdagverblijf of de school

kinder spielen im kindergarten tauziehen
Zoek naar spelletjes die de samenhang bevorderen.

Op de kleuterschool of op school zijn rollenspellen bijzonder geschikt om kinderen te leren hoe ze met respect met elkaar kunnen omgaan.
Ze kunnen in de huid kruipen van anderen en zich zo realiseren hoe ze zelf behandeld willen worden en welk gedrag gepast is.

Voor opvoeders, leerkrachten of zelfs ouders is het uitgangspunt dan ook dat schreeuwen en flippen taboe is. Op die manier tonen zij slechts hun buitensporige eisen.
Werk in plaats daarvan met regels die in ieder geval moeten worden nageleefd. Laat kinderen zien dat je teleurgesteld bent als een kind zich respectloos gedraagt en spreek dit direct aan.

Bovendien moeten kinderen leren dat respectloos gedrag niets oplevert. Het heeft dus geen zin om te schreeuwen of te storen zolang het gewenste resultaat (snoepjes krijgen bij de kassa, een speeltje in de kleutergroep of het niet hoeven maken van een opdracht op school) zich niet voordoet.
Integendeel, het motto is hier dat een kind op deze manier helemaal niets zal bereiken, hoe lang het ook probeert.
Aan de andere kant moet je niet zuinig zijn met lovende woorden als het contact gepast is.

Tip: Please en thank you zijn meer dan holle frasen, maar getuigen van wederzijds respect.

4 Verder lezen voor ouders

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten