Zwanger in het onderwijs: rechten en aanspraken in één oogopslag

Een kind krijgen is eigenlijk een prachtige ervaring en zou geen reden tot zorg moeten zijn. Toch zijn er natuurlijk momenten waarop het wat moeilijker kan worden. Wij laten je zien op welke rechten je …

Zwanger in het onderwijs: rechten en aanspraken in één oogopslag

eine frau ist schwanger in der ausbildung
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Zwangerschap
 4. »
 5. Tijdens de zwangerschap
 6. »
 7. Zwanger in het onderwijs: rechten en aanspraken in één oogopslag
Kan ik worden ontslagen als ik tijdens mijn opleiding zwanger word?

Zwangerschap op zich is geen reden voor ontslag. Bovendien heeft u vele andere rechten die het beëindigen van uw dienstverband bemoeilijken.

Kan ik mijn opleiding onderbreken wegens zwangerschap?

U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden. Naast het onderbreken van uw opleiding is het bijvoorbeeld ook mogelijk om na de geboorte van uw kind uw opleiding in deeltijd af te maken.

Waar heb ik recht op en wie betaalt mijn opleidingsvergoeding?

Als je tijdens je opleiding zwanger wordt, ontvang je tijdens de zwangerschapsbeschermingsperiode een zwangerschapsuitkering. Het geld wordt betaald door zowel de ziekenfondsen als uw werkgever. Meer manieren om financiële hulp te krijgen vindt u hier.

Een kind krijgen is eigenlijk een prachtige ervaring en zou geen reden tot zorg moeten zijn. Toch zijn er natuurlijk momenten waarop het wat moeilijker kan worden. Wij laten je zien op welke rechten je recht hebt als je tijdens je opleiding zwanger wordt, in hoeverre ontslagbescherming van toepassing is en welke steun je kunt verwachten.

1. zwanger in opleiding – je hebt meer rechten dan je denkt

eine schwangere frau sitzt vor einem laptop
Zwanger worden in opleiding betekent niet het einde van de wereld.

Wie in het eerste of tweede leerjaar zwanger wordt, maakt zich meestal grote zorgen over wat er nu gaat gebeuren. Om je alvast gerust te stellen: U wordt in geen geval met ontslag bedreigd.

Het is echter belangrijk dat u uw werkgever zo snel mogelijk laat weten dat u zwanger bent. De bijzondere beschermingsregeling van de wet op de bescherming van het moederschap geldt pas vanaf het moment dat uw opleider op de hoogte is van uw zwangerschap.

Concreet betekent dit voor u dat u uw baas weliswaar persoonlijk kunt vertellen dat u zwanger bent, maar dat u dit tegelijkertijd ook schriftelijk moet doen om latere problemen te voorkomen.
Idealiter laat u dit schriftelijk bevestigen of stuurt u een brief per aangetekende post met ontvangstbewijs.

Vanaf het moment dat uontdekt dat u zwanger bent tot het einde van de zwangerschapsbeschermingsperiode, d.w.z. ten minste tot 4 maanden na de geboorte van uw kind, heeft u niet het recht uw dienstverband te beëindigen.
Dit volgt uit § 17 MuSchG (Wet Bescherming Zwangerschap).

Overigens maakt het niet uit of u op het moment van de zwangerschap nog in uw proeftijd zit of al in het derde leerjaar. De beschermende bepalingen van de wet op de zwangerschapsbescherming zijn uitgebreid van toepassing.

Tip: Als u uw werkgever niet heeft ingelicht over uw zwangerschap en een ontslagaanzegging heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om binnen de bezwaartermijn te verklaren dat u zwanger bent. Dit maakt het ontslag ongeldig, tenzij u grove schuld wordt verweten, zoals diefstal.

De persoonlijke ervaring van een jonge moeder die tijdens haar opleiding zwanger werd, ziet u in deze YouTube-video:

2. onderbrekingen van de training tijdens de zwangerschap

eine schwangere frau liegt mit einem buch in der hand auf dem sofa
Profiteer van de laatste weken voor de geboorte van je kind om rust te nemen.

Als je tijdens je opleiding zwanger wordt, rijst vrij automatisch de vraag wat je nu moet doen. Om deel te nemen aan de eindexamens mag je bepaalde periodes van afwezigheid niet overschrijden.

Afhankelijk van in welk opleidingsjaar je zit, kan dit een groter of kleiner probleem zijn. Verzuimen is echter nooit een goed idee. Ook als je verzuim te hoog is, heb je het recht om je opleiding tijdelijk te onderbreken en later voort te zetten.

Het is ook mogelijk om je opleiding in deeltijd voort te zetten , mits je na de geboorte van je kind voldoende hulp beschikbaar hebt om een paar uur per dag aan je opleiding te besteden. Als je wekelijks minstens 25 uur werkt, leidt dit niet tot een verlenging van de totale opleidingsduur.

Als je al vrij dicht bij je afstuderen bent, is het mogelijk om met je opleider en de verantwoordelijke kamer overeen te komen om je opleiding onder bepaalde omstandigheden te verkorten.
In dat geval hebt u de kans om vóór de geboorte van uw kind af te studeren.
Dit is echter alleen realistisch als uw vorige cijfers zowel in praktisch als in theoretisch opzicht goed waren.

Je kunt tussen zes weken voor en acht weken na de geboorte met zwangerschapsverlof gaan. Uw loon blijft precies hetzelfde. Een deel daarvan wordt betaald door het ziekenfonds, de rest door je werkgever.
Hoewel je met zwangerschapsverlof bent, is het meestal mogelijk om deel te nemen aan de eindexamens.


3. zwanger in opleiding – niet alle activiteiten zijn toegestaan

eine schwangere frau steht mit einem bauhelm in einer fabrikhalle
Niet alle activiteiten zijn toegestaan tijdens de zwangerschap.

Afhankelijk van het bedrijf waar je je opleiding volgt, kan het zijn dat je een werkverbod krijgt opgelegd. Concreet betekent dit dat je je werkgever onmiddellijk moet informeren over je zwangerschap.
Als je zwanger bent, mag je bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden niet meer uitvoeren:

 • Omgaan met gevaarlijke stoffen
 • Fysiek werk met zware lasten
 • Langdurig staan of veelvuldig strekken
 • Werk met een bijzonder risico op ongevallen
 • Stukwerk
 • Nachtwerk

Een gedetailleerde lijst vindt u in § 11 MuschG.

Naast dit algemene werkverbod kan er echter ook een individueel werkverbod gelden als u bijzondere moeilijkheden blijkt te hebben.
Als u bijvoorbeeld hoogzwanger bent en alleen mag liggen, mag u geen traditioneel kantoorwerk doen.

4. financiële steun tijdens de zwangerschap

schwangere frau haelt ein sparschwein in der hand
Budgetten zijn vaak krap tijdens een opleiding.

Hoewel het niet leuk is om je zorgen te moeten maken over geld, spreekt het voor zich dat deze kwestie extra belangrijk is als je zwanger wordt tijdens je opleiding.

Binnen de zwangerschapsbeschermingsperiodes ontvang je een zwangerschapsuitkering. Voor het overige krijgt u uw gewone opleidingsuitkering.

Als uw opleidingstijd in het bedrijf echter korter wordt door deeltijdwerk, kan dit minder geld betekenen.
Op dit moment zijn er echter geen duidelijke richtlijnen. Er is alleen een aanbeveling om de vergoeding niet te verlagen.
Dit wordt echter meestal gevolgd door een aanpassing aan het dienovereenkomstig verminderde werkaandeel.

Als u daarentegen ouderschapsverlof opneemt, kunt u ouderschapsuitkering en ouderschapsuitkering plus aanvragen. Meer informatie vindt u in de desbetreffende artikelen op onze website.

Als uw inkomen niet voldoende is om in uw levensonderhoud te voorzien, hebt u recht op uitkeringen van het arbeidsbureau. Deze omvatten speciale vergoedingen voor de noodzakelijke eerste uitrusting van uw kind.

Verder bieden stichtingen hulp. Dit gebeurt deels in de vorm van directe geldelijke toelagen, maar ook in de vorm van materiële middelen.
Vaak kunnen daar voor weinig geld tweedehands babyspullen worden gekocht, zoals een kinderbedje of een kinderwagen.

Als u vragen heeft over welke hulp er in uw omgeving beschikbaar is, kunt u ook contact opnemen met uw plaatselijke bureau voor jeugdzorg.

Tip: Vanaf de geboorte van uw kind krijgt u ook kinderbijslag.

Gerelateerde berichten