Het aantal bloedplaatjes tijdens de zwangerschap

Trombocyten worden ook wel bloedplaatjes genoemd en behoren tot de natuurlijke bestanddelen van het menselijk bloed. De functie van bloedplaatjes is voornamelijk de bloedstolling. De meeste mensen hebben ongeveer 150.000 tot 400.000 bloedplaatjes per microliter …

Het aantal bloedplaatjes tijdens de zwangerschap

Was die Thrombozytenanzahl in der Schwangerschaft aussagt
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Zwangerschap
 4. »
 5. Tijdens de zwangerschap
 6. »
 7. Het aantal bloedplaatjes tijdens de zwangerschap
 • Trombocyten worden ook wel bloedplaatjes genoemd en behoren tot de natuurlijke bestanddelen van het menselijk bloed.
 • De functie van bloedplaatjes is voornamelijk de bloedstolling.
 • De meeste mensen hebben ongeveer 150.000 tot 400.000 bloedplaatjes per microliter bloed.

Bloedplaatjes zijn de bloedcellen en komen voor in het menselijk bloed. Het zijn de kleinste bloedcellen en zijn nodig bij de bloedstolling.

Tijdens de zwangerschap kan het aantal bloedplaatjes veranderen. Ze kunnen te laag of te hoog zijn.

Lees verder als je wilt weten wat de oorzaak van zo’n bloedwaarde kan zijn, wat de gevolgen kunnen zijn en of er therapie voor nodig is.

1. bloedplaatjes hebben een specifieke functie

De belangrijkste functie van bloedplaatjes ligt op het gebied van de bloedstolling. Bij verwondingen aan de bloedvaten, bijvoorbeeld door ongevallen, valpartijen, een bevalling of een keizersnede, worden de bloedplaatjes geactiveerd. Ze gaan op de vaatwanden liggen en vertragen het bloeden doordat ze bepaalde stollingsfactoren afscheiden.

Bloedplaatjes worden voortdurend geproduceerd in het beenmerg. Bloedplaatjes worden ongeveer acht tot twaalf dagen geactiveerd voordat ze afsterven. Hun resten worden grotendeels afgebroken in de milt en in mindere mate in de longen en de lever.

Tip: De activiteit van bloedplaatjes veroorzaakt korstvorming op een open wond. Als een persoon gezond is, duurt dit proces ongeveer zes minuten.

1.1 Het aantal bloedplaatjes in het bloed bij gezonde mensen

Bij een gezond persoon zitten er ongeveer 150.000 tot 400.000 bloedplaatjes in het bloed. Het aantal bloedplaatjes tijdens de zwangerschap komt bij veel vrouwen overeen met een normale waarde in dit bereik. Als het aantal bloedplaatjes echter blijkt te dalen of als er een tekort aan bloedplaatjes is, spreken artsen van trombocytopenie. Is het aantal bloedplaatjes verhoogd, dan spreekt men van trombocytose. Ongeveer 5 tot 15 procent van alle zwangere vrouwen ontwikkelt trombocytopenie. Dit is meestal idiopathische trombocytopenie, d.w.z. dat ze op zichzelf staat en geen verband houdt met andere ziekten.

1.2 Hoe artsen het aantal trombocyten bepalen

zaehlkammer_und_mikroskop
Zo ziet een telkamer eruit op een microscoop.

Bij bloedonderzoek tijdens de zwangerschap wordt meestal ook het aantal bloedplaatjes bepaald. Dit wordt genoteerd in het kraamdossier.

De bloedplaatjes worden geteld in een zogenaamde telkamer. Een telkamer wordt ook wel een hemocytometer genoemd en wordt gebruikt om kleine deeltjes die zich in een suspensie (bijvoorbeeld in bloed) bevinden te tellen met behulp van een lichtmicroscopische methode. De telkamer bestaat uit twee glazen platen die op elkaar zijn geplaatst met een kleine afstand ertussen.

De onderste glasplaat heeft een bepaalde structuur op het oppervlak en markeringen met lijnen. Zo zijn er ruimtes met een bepaald volume tussen de bloedplaatjes. Als er bloed in deze ruimtes zit, kan de concentratie bloedplaatjes in één microliter bloed worden bepaald aan de hand van de lichtmicroscopische telmethode en het volume in de ruimte .

De volgende video toont – in het Engels – de procedure met een celkamer:

Tip: Tijdens de zwangerschap moeten vrouwen met vaste tussenpozen bloed laten prikken. Dit maakt deel uit van de routinematige preventieve zorg!

2. zwangerschapsgeassocieerde trombocytopenie

Bij sommige vrouwen vermindert het aantal trombocyten in het laatste derde deel van de zwangerschap. Artsen noemen dit zwangerschapsgeassocieerde trombocytopenie of zwangerschapstrombocytopenie. (Gestatie betekent zwangerschap). Als de baby is geboren, keert het aantal trombocyten terug naar een gezond bloedniveau.

2.1 De oorzaken van zwangerschapsgeassocieerde trombocytopenie

De precieze oorzaak van de daling van het aantal bloedplaatjes is niet bekend. Onderzoekers vermoeden echter twee waarschijnlijke oorzaken:

 • Tijdens de zwangerschap worden bloedplaatjes sneller aangemaakt en afgebroken. Daarom zijn er soms minder bloedplaatjes in het bloed van zwangere vrouwen, maar ze zijn jonger en groter.
 • Het volume van het bloed van een zwangere vrouw is groter. Het organisme produceert daarom meer bloedplasma. Bloedplasma is het vloeibare deel van het bloed. Daarom verandert de concentratie van bloedplaatjes omdat ze in meer vloeistof zitten. Het vermogen om de bloedstolling te regelen wordt echter niet verminderd bij de afzonderlijke bloedplaatjes.

Tip: Als een zwangere vrouw tijdens de screening een dalend aantal bloedplaatjes blijkt te hebben, zal de arts het bloedonderzoek met korte tussenpozen herhalen. Op die manier kan worden nagegaan of de bloedplaatjesconcentratie blijft dalen.

2.2 De gevaren van een te laag aantal bloedplaatjes

Zwangerschapsgeassocieerde trombocytopenie wordt in de meeste gevallen als ongevaarlijk beschouwd. Het heeft geen negatief effect op het bloedbeeld en de foetus wordt niet minder goed van bloed voorzien. Er zijn geen lichamelijk waarneembare symptomen, dus behandeling is niet nodig. Er wordt geen bloedtransfusie of cortisone toegediend. Het is ook niet nodig om eigen bloed te doneren.

Als er echter een enorme daling van het aantal bloedplaatjes is, bestaat het risico op bloedingen tijdens de bevalling of later die ernstiger zijn dan normaal.

Let op: Artsen kunnen niet of moeilijk inschatten hoe groot het risico is op grote bloedingen (tijdens en na de geboorte) als gevolg van zwangerschapsgeassocieerde trombocytopenie. Daarom wordt een keizersnede meestal niet uitgevoerd als het aantal bloedplaatjes onder de 50.000 ligt.

De meeste getroffen vrouwen hebben echter een bloedplaatjesgehalte dat – ook al is het te laag – nog steeds boven de 50.000 ligt.

2.3 Het HELLP-syndroom als zeldzame complicatie van trombocytopenie

Bij enkele vrouwen groeit het verlaagde aantal bloedplaatjes uit tot een ernstiger medische crisis. Dit is het geval wanneer naast een verlaging van de bloedplaatjes de volgende factoren van toepassing zijn:

 • De rode bloedcellen worden afgebroken.
 • De leverwaarden zijn verhoogd.
 • De bloedstolling neemt af.

hellp-syndrom fuerhrt zum kaiserschnitt
Hellp syndroom leidt tot een keizersnede.
.

Dan spreken artsen van het HELLP-syndroom. Er zijn zelfs gedocumenteerde gevallen waarbij de bloedplaatjes onder de 20.000 waren gedaald.

De term HELLP-syndroom is een afkorting. HELLP bestaat uit de eerste letters van de Engelse vaktermen voor de belangrijkste kenmerken van het syndroom: Haemolysis(hemolytische anemie), Elevated LiverEnzymes (verhoogde leverwaarden), Low PlateletCount (verlaagd aantal bloedplaatjes).

Let op: het HELLP-syndroom kan zich zeer snel ontwikkelen en kondigt zich aan met pijn in de bovenbuik, hoge bloeddruk en oedeem (waterretentie) in armen en benen. De zwangerschap wordt meestal afgebroken met een keizersnede. Deze complicatie komt voor bij ongeveer 0,2 tot 0,8 procent van de zwangerschappen.

Als het aantal bloedplaatjes onder de 100.000 of zelfs 75.000 daalt, moeten verdere tests worden uitgevoerd om het HELLP-syndroom of pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) op te sporen.

3. Bij trombocytose neemt het aantal bloedplaatjes toe.

Wanneer het aantal bloedplaatjes boven het normale niveau stijgt, spreekt men van trombocytose. De oorzaken hiervan kunnen zijn:

 • Infecties
 • Lichamelijke stress
 • Metabole stoornissen
 • ijzertekort
 • Zwangerschap zelf

Als u trombocytose hebt, moet u worden voorgelicht over een aangepast dieet, voldoende drinken, voldoende bewegen en een eventueel ijzertekort corrigeren. Dit mag echter alleen gebeuren volgens de instructies van een arts. Ontspanningstechnieken en acupunctuur kunnen ook nuttig zijn bij trombocytose.

Tip: Trombocytose brengt het risico van bloedstolsels in de bloedvaten met zich mee. Dit kan leiden tot trombose of zelfs een beroerte. Bijna alle zwangere vrouwen die ermee te maken krijgen, hebben echter geen ernstig verloop van de ziekte.

Gerelateerde berichten