Hypnobirthing: nieuwe bevallingstrend belooft een pijnloze bevalling onder hypnose

Hypnobirthing is een trend die een bijna pijnloze bevalling onder hypnose mogelijk moet maken. Daarom is een bijbehorende cursus vooral geschikt voor vrouwen die erg bang zijn voor de dag van de bevalling. In dit …

Hypnobirthing: nieuwe bevallingstrend belooft een pijnloze bevalling onder hypnose

hypnobirthing
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Zwangerschap
  4. »
  5. Tijdens de zwangerschap
  6. »
  7. Hypnobirthing: nieuwe bevallingstrend belooft een pijnloze bevalling onder hypnose
Wat is hynobirthing?

Hypnobirthing is een vorm van zelfhypnose waarmee vrouwen hun negatieve gevoelens voor en tijdens de bevalling kunnen uitschakelen. Het doel is om op een ontspannen manier uit te kijken naar de dag van de bevalling.

Wat leren vrouwen in een hypnobirthing cursus?

In de cursussen leren aanstaande moeders technieken om zichzelf in diepe ontspanning te brengen. Dit werkt door middel van gecontroleerde ademhaling en meditatie. Het gaat er echter ook om de geboortebegeleidster goed voor te bereiden op deze grote dag.

Welke ervaringen hebben vrouwen met hypnobirthing?

Er zijn Amerikaanse studies die aantonen dat vrouwen die zichzelf in trance brengen om een zachte bevalling te ervaren, minder vaak hun toevlucht nemen tot pijnstillers en minder keizersneden hebben. Bovendien kan hyponobirthing de angst aanzienlijk verminderen.

Hypnobirthing is een trend die een bijna pijnloze bevalling onder hypnose mogelijk moet maken. Daarom is een bijbehorende cursus vooral geschikt voor vrouwen die erg bang zijn voor de dag van de bevalling. In dit artikel lees je over de positieve ervaringen van vrouwen met deze trend.

[button]Meer literatuur over hypnobirthing[/button]

1. hypnobirthing is een soort zelf-hypnose

Rolmodel: Hertogin Kate

Hypnobirthing heeft ook een boost gekregen van hertogin Kate, de vrouw van de Britse prins William. Zij is overtuigd van deze methode omdat zij alle drie haar kinderen heeft gebaard met behulp van hypnobirthing.

Al in het begin van de zwangerschap houden veel aanstaande moeders zich bezig met het onderwerp geboorte. Ze denken na over hoe en waar ze hun baby ter wereld willen brengen. Inmiddels zijn er talloze methoden en bijbehorende geboortevoorbereidingscursussen.

Hypnobirthing is een methode die zijn oorsprong vindt in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Marie F. Mongan ontwikkelde dit concept al in 1989. Inmiddels is deze methode echter ook in Duitsland een trend geworden. Volgens een schatting zijn in Duitsland ongeveer 6000 kinderen onder hypnose geboren.

Hypnose is een aandoening waar veel mensen zeer sceptisch tegenover staan. Veel mensen zijn bang overgeleverd te zijn aan hypnose en de controle over zichzelf volledig te verliezen. Dit is echter niet het geval. De toestand die men tijdens hypnobirthing wil bereiken is vergelijkbaar met die van een trance.

Bij hypnobirthing gaat het erom zelf actief de hypnotische toestand te creëren om zo ontspannen mogelijk met de situatie om te kunnen gaan.

2. hypnobirthing is bijzonder geschikt voor vrouwen die een enorme angst hebben voor de bevalling.

schwangere frau hat angst vor der anstehenden geburt
Veel vrouwen zijn erg bang dat de bevalling voor hen erg pijnlijk zal zijn.

Achter het concept zitten de veronderstellingen van de Engelse gynaecoloog Grantly Dick-Read. Hij pleitte vanaf de jaren twintig voor een natuurlijke bevalling en deed daar veel onderzoek naar. Hij ontdekte dat angst en onzekerheid een negatieve invloed hebben op het geboorteproces.

Angst veroorzaakt spanning, waardoor de bevalling zeer pijnlijk wordt. De baarmoedermond vernauwt zich en blijft daardoor gesloten. Deze veronderstelling kan ook door vele waarnemingen worden bevestigd. Vrouwen die zich weinig zorgen maken en niet bang zijn voor de bevalling, vinden de bevalling veel prettiger.

Daarom is hypnobirthing natuurlijk bijzonder geschikt voor vrouwen die erg bang zijn voor de pijn van de bevalling. Het doel van hypnobirthing is te werken aan een ontspannen benadering van de bevalling door de aanstaande moeder en deze niet primair te associëren met pijn.

3. leer de basis in een speciale cursus

schwangere frauen meditieren
In een cursus hypnobirthing leren zwangere vrouwen zichzelf in een hypnotische toestand te brengen.

Het spreekt voor zich dat de basis niet van de ene op de andere dag geleerd kan worden. Om een zachte bevalling te ervaren is een zeer lange voorbereiding nodig. Aanstaande ouders leren mentale training en de bijbehorende oefeningen in speciale cursussen.

Een cursus bestaat meestal uit vier tot vijf sessies, die elk ongeveer tweeënhalf uur duren. De cursus kost gemiddeld 300 tot 500 euro. Individuele cursussen kunnen zelfs tot 800 euro kosten. In de meeste gevallen worden de sessies geleid door hypnotherapeuten of verloskundigen die extra expertise hebben op het gebied van hypnose.

In de eerste sessie maken de deelnemers eerst kennis met hun lichaam en de verschillende technieken. Gangbare termen zoals wee worden vaak vervangen door het woord golf om te voorkomen dat ze gekoppeld worden aan negatieve gevoelens.

Je kunt de lessen volgen vanaf ongeveer de 20e week van de zwangerschap. Het is belangrijk dat je de persoon meeneemt die je ook tijdens de bevalling zal ondersteunen. Dit kan je partner zijn, je moeder of een goede vriendin. De geboortebegeleider moet net zo goed voorbereid zijn als de aanstaande moeder. Je vindt hier hypnobirthing cursussen bij jou in de buurt.

Het komt erop neer dat je de afzonderlijke fasen van de bevalling steeds opnieuw doorloopt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de situatie. Als de technieken eenmaal geconsolideerd zijn, kunnen ze op de dag van de bevalling gemakkelijk worden opgeroepen. De meditatie- en ademhalingsoefeningen moeten daarom ook thuis regelmatig worden beoefend.

Tip: Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van deze cursus. Het is dus de moeite waard om in ieder geval te informeren.

4 Ontspannen bevallen door hypnobirthing – de mate waarin wens en werkelijkheid overeenkomen

glueckliche junge frau kuesst ihr neugeborenes auf die stirn
In Amerikaanse studies konden wetenschappers aantonen dat het angstniveau door hypnobirthing aanzienlijk kon worden verminderd.

Een geboorte zonder pijn – de meeste vrouwen zijn er waarschijnlijk van overtuigd dat deze methode te mooi klinkt om waar te zijn. In principe gaat het er ook niet om te beloven dat aanstaande moeders geen pijn zullen voelen tijdens de bevalling. Het gaat er veeleer om de ongelooflijke angst voor deze situatie bij de betrokken vrouwen weg te nemen.

Een student aan de universiteit van Oldenburg ontwikkelde een studie om hypnobirthing te vergelijken met klassieke geboortevoorbereidingsmethoden. Het bleek dat de afname van het angstniveau significant groter was bij de vrouwen die hypnobirthing gebruikten dan bij de vergelijkingsgroep.

Amerikaanse studies tonen ook aan dat het aantal keizersneden significant lager ligt bij hypnobirthing. Vrouwen hebben ook minder behoefte aan pijnstillers tijdens de bevalling, omdat de innerlijke ontspanning leidt tot ontspanning van de baarmoeder.

Critici van deze methode menen echter dat dit alleen geldt voor bevallingen in speciale geboortecentra. In klinieken is de zorg echter heel anders. De moeders hebben het geboorteproces zo vaak in hun hoofd doorlopen dat ze niet flexibel genoeg kunnen reageren op veranderingen en complicaties. Door de overdreven eisen komt een keizersnede nog vaker voor.

Elk koppel moet nu voor zichzelf uitmaken of hypnobirthing een geschikt alternatief is voor de klassieke geboortevoorbereiding. In ieder geval is het zinvol om de komende bevalling rustig en ontspannen te benaderen en te veel angst te vermijden.

5 Verdere literatuur over hypnobirthing

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten