Hoe worden kinderdagverblijven fiscaal behandeld? U vindt de antwoorden hier!

Uiterlijk sinds de invoering van het wettelijk recht op kinderopvang vanaf 1 jaar in augustus 2013 is de vraag naar plaatsen op veel plaatsen sterk toegenomen. Nu zijn er in veel steden nog steeds te …

Hoe worden kinderdagverblijven fiscaal behandeld? U vindt de antwoorden hier!

Welche Steuern und buchhalterischen Aufgaben fallen für Tagesmütter und Tagesväter an?
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Hoe worden kinderdagverblijven fiscaal behandeld? U vindt de antwoorden hier!

Uiterlijk sinds de invoering van het wettelijk recht op kinderopvang vanaf 1 jaar in augustus 2013 is de vraag naar plaatsen op veel plaatsen sterk toegenomen. Nu zijn er in veel steden nog steeds te weinig plaatsen voor kinderopvang (U3). Qua vraag is het dus een veelbelovend idee om zelfstandig kinderoppas te worden. Maar op dit vertrouwelijke terrein moeten natuurlijk veel vergunningen worden verkregen en formele randvoorwaarden in acht worden genomen. Naast de kerntaken van de kinderopvang moet de zelfstandige zich ook bezighouden met boekhouding en belastingen.

1. dat beetje boekhouding gaat vanzelf!

Onder dit motto vragen veel aspirant-kinderleidsters zich af met welke belastingdruk zij te maken zullen krijgen en hoe ingewikkeld de boekhouding zal zijn? De focus van de job moet immers duidelijk op de kinderopvang liggen. Neem 5 minuten leestijd om de fiscale behandeling van kinderoppas hier praktisch te begrijpen.

Het is belangrijk dat zelfstandigen vanaf het begin een zuivere boekhouding voeren en er een gewoonte van maken om naar eer en geweten tijdig aan hun fiscale verplichtingen te voldoen. Een controle door de belastingdienst kan te allen tijde zonder aankondiging plaatsvinden. En als dan een slordig bijgehouden en niet traceerbare documentatie van de financiën wordt ontdekt, kan dat echt duur worden.

2. Aanvankelijke situatie inzake belastingplicht voor kinderdagverblijven: veel dingen zijn nieuw sinds 2009

Sinds een wetswijziging in 2009 moeten ook kinderverzorgers belasting betalen over hun inkomsten als zij betalingen ontvangen van het verantwoordelijke bureau voor jeugdzorg. Voor opvoeders van particuliere klanten gold de belastingplicht al eerder, dus de nieuwe regeling moet voor meer rechtvaardigheid zorgen. In principe hoeven kinderverzorgers geen belasting te betalen over hun inkomen, maar over hun winst. Dit is een belangrijk verschil, daarom kijken we ook naar mogelijke zakelijke uitgaven voor kinderverzorgers.

3. Kinderopvang: wat voor soort activiteit is het?

Volgens § 18 van de wet op de inkomstenbelasting kan er sprake zijn van een zelfstandige of freelance opvoedkundige activiteit als de opvang plaatsvindt in de woning van de ouder of in de eigen ruimte.

Voor de erkenning als zelfstandige is het vanbelang dat de kinderoppas alle diensten zelf verricht zonder instructiebevoegdheid!

In het geval van tewerkstelling in een kinderdagverblijf gaat het om inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid volgens § 19 van de wet op de inkomstenbelasting. In dit geval worden de belastingen automatisch met het loon betaald. Zelfstandige kinderverzorgers moeten in het kader van de belastingaangifte een inkomensverklaring opstellen. Alle kosten worden van de inkomsten afgetrokken. Het resultaat komt dan overeen met de belastbare winst. 4.

Moeten kinderverzorgsters belastingen betalen? Wettelijk kader

In principe moeten alle kinderverzorgers sinds 2009 belastingen betalen boven het huidige belastingvrije basisbedrag. Het aantal opgevangen kinderen is in principe irrelevant. De inkomsten moeten in de jaarlijkse belastingaangifte worden aangegeven als inkomsten uit zelfstandige arbeid. De belastingdruk kan worden verlaagd door rekening te houden met de bedrijfskosten. Bij kinderoppas in loondienst worden de belastingen rechtstreeks op het salaris ingehouden volgens de persoonlijke inkomenssituatie en afgedragen aan de belastingdienst.

Met professionele boekhoudsoftware kunt u de financiën van uw bedrijf bijhouden.

Van welk inkomen moeten kinderverzorgers belasting betalen?

Voor 2021 is het belastingvrije basisbedrag 9.744 euro. Belasting is pas verschuldigd als de winst van een kinderoppas deze grens overschrijdt, waarvan meestal kan worden uitgegaan. Om de belastbare winst te bepalen, kan een forfaitair bedrag per kind en typische werkingskosten worden gevraagd.

Per kind in de voltijdse opvang kan een forfaitair bedrag van 300 euro worden toegepast, waarbij dit evenredig wordt verminderd bij minder uren per week. Door dit forfaitaire bedrag per kind te gebruiken, kan de totale boekhoudkundige inspanning aanzienlijk worden beperkt. 6.

6 Wat zijn de exploitatiekosten van kinderdagverblijven?

Bij het bepalen van de winst kunnen kinderdagverblijven de volgende typische bedrijfskosten declareren:

 • Uitgaven voor voeding
 • Uitgaven voor meubilair en speelgoed
 • Exploitatiekosten voor het pand
 • Kosten voor vakliteratuur en bijscholing
 • Uitgaven voor hygiëneartikelen
 • Verzekeringspremies
 • 6. Andere kosten die rechtstreeks verband houden met de activiteit (bijvoorbeeld reiskosten).

7 Zijn er inkomensgrenzen voor kinderverzorgers?

Het strikte wettelijke kader voorziet indirect in een inkomensgrens. Dit vloeit voort uit het feit dat een kinderoppas in de regel niet voor meer dan 5 kinderen tegelijk mag zorgen. Dit beperkt het inkomen van zelfstandige opvoeders, temeer daar er sprake is van een vaste vergoeding per kind door de lokale belastingdienst. In dit opzicht is de speelruimte voor een zelfstandige kinderoppas om aan de inkomensschroef te draaien vrij klein.

In wezen zullen een hoge bezettingsgraad en een slanke kostenstructuur een optimaliserend effect hebben op de inkomsten. In het financiële gedeelte van het op te stellen ondernemingsplan moet duidelijk worden gemaakt welke specifieke inkomsten als kinderoppas kunnen worden verwacht.

8. mini-job(s) als alternatief voor kinderoppas?

Veel kinderverzorgers schrikken terug voor de belasting- en regeldruk die gepaard gaat met het zelfstandig ondernemerschap in de kinderopvang. De registratie van zakelijke uitgaven en het opstellen van een resultatenrekening kan echter gemakkelijk correct gebeuren met een krachtig boekhoudprogramma, zelfs als leek. Al in het tweede jaar wordt de verplichte belastingtaak steeds meer routine, die op een gegeven moment niet veel tijd meer kost.

Het grote voordeel is dat met boekhoudsoftware de gegevens van het voorgaande jaar als basis kunnen worden gebruikt. Als alternatief kunnen kinderverzorgsters ook worden ingezet als mini-jobbers in de kinderopvang. De klant betaalt dan een vast bedrag voor alle noodzakelijke kosten.

Goed om te weten: Als er meerdere kinderen worden opgevangen, kunnen meerdere mini-jobs fiscaal bij elkaar worden opgeteld. De inkomsten per mini-job zijn dan echter formeel beperkt tot 450 euro (zonder belastingen en heffingen) per maand en de indelingsvrijheid is beperkt, in tegenstelling tot professionele zelfstandigheid.

Conclusie: Boekhouden kan ook voor kinderwerkers ‘kinderspel’ worden!

Wie een compact overzicht van dit thema wil krijgen, moet de richtsnoeren van het federale ministerie van Financiën van 2016 over de fiscale behandeling van kinderverzorgsters lezen. Hier konden geïnteresseerden de belangrijkste inhoud hiervan al compact begrijpen. Met speciale programma’s voor zelfstandigen wordt zelfs de zogenaamd complexe belastingaangifte een met vertrouwen op te lossen uitdaging. Talrijke hulpmiddelen zorgen ervoor dat de boekhouding slechts weinig middelen in beslag neemt. De focus kan en moet immers volledig op de kinderopvang liggen!

Gerelateerde berichten