Wat kost een kleuterschool? De belangrijkste feiten

Het antwoord op de vraag “Wat kost een kleuterschool?” kan niet in zijn geheel worden beantwoord. Sommige landen bieden gratis opvang, andere zijn gebaseerd op het inkomen van de ouders. De kosten van de maaltijden …

Wat kost een kleuterschool? De belangrijkste feiten

Welche Kosten für den Kindergarten auf sie zu kommen
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Dagverblijf
 8. »
 9. Wat kost een kleuterschool? De belangrijkste feiten
 • Het antwoord op de vraag “Wat kost een kleuterschool?” kan niet in zijn geheel worden beantwoord. Sommige landen bieden gratis opvang, andere zijn gebaseerd op het inkomen van de ouders. De kosten van de maaltijden moeten echter in ieder geval worden betaald.
 • De kinderopvangkosten (maar niet de pensionkosten) kunnen van de belastingen worden afgetrokken.
 • In elke deelstaat zijn er tabellen die precies aangeven hoeveel een kleuterschool kost. Dit hangt onder meer af van het inkomen van de ouders en of het om het eerste of tweede kind gaat.

“Wat kost een kleuterschool?” Dit is een vraag die veel ouders stellen die erover denken om hun kind misschien eerder naar de kleuterschool te laten gaan om weer te kunnen gaan werken. In feite is het echter niet altijd financieel lonend omdat het inkomen uit de baan ongeveer gelijk is aan de kosten voor de opvang.

In deze gids leggen we uit welke kosten je moet verwachten voor de kleuterschoolplaats, of er subsidie is en waar je op moet letten bij de aanvraag.

1. de kosten van de kleuterschool hangen af van verschillende factoren

Hoe hoog de kosten per maand zijn voor een kleuterschoolplaats hangt in de eerste plaats af van waar je woont. Elke gemeente krijgt andere subsidies, zodat sommige gemeenten helemaal geen kleuterschoolkosten per maand hebben (bijvoorbeeld in Rijnland-Palts), terwijl andere meer dan 100 euro per maand moeten betalen. Door dit niet-uniforme systeem is het dus niet mogelijk om de hoogte van de kleuterschoolkosten voor Duitsland over de hele linie vast te stellen.

Een andere factor is het inkomen van de ouders. Hier wordt het bruto maandinkomen van beide ouders gebruikt voor de berekening (echter niet in alle deelstaten). Dit heeft bijvoorbeeld het voordeel dat een alleenstaande moeder met een laag inkomen niet dezelfde hoge bijdrage hoeft te betalen als een goed verdienend echtpaar. In de regel wordt het inkomen uit de laatste belastingaangifte gebruikt voor de berekening.

Het inkomen omvat de volgende posten, waarmee de vergoedingen worden berekend:

 • Inkomen uit arbeid in loondienst of als zelfstandige.
 • Salaris uit minibanen
 • Inkomsten uit sociale uitkeringen zoals pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, enz.
 • Inkomsten uit huur/pacht of kapitaalgoederen

Tip: U kunt de kosten van een crècheplaats aftrekken van uw belastingen en uw werkgever kan ook subsidies betalen voor kinderopvang. Dit heeft het voordeel dat hiervoor geen premies voor sociale zekerheid of loonbelasting hoeven te worden betaald – de subsidie is dus zowel voor de werkgever als voor de ouders lonend.

2. De kosten van de crèche worden verdeeld in opvang- en cateringkosten.

Creatieve activiteiten kosten geld!

In een vrijeschool zijn er vaak creatieve activiteiten (naast verzorging). Ook daaraan zijn meestal extra kosten verbonden.

Aangezien de kosten voor de verzorging van het kind van de belasting kunnen worden afgetrokken, moet een kleuterschool de kosten per maand op een begrijpelijke manier uitsplitsen. Enerzijds zijn er de zuivere verzorgingskosten en anderzijds de kosten voor de voeding van het kind in de maand. Hieronder vallen bijvoorbeeld eten en drinken.

In sommige voorzieningen zijn er ook extra kosten. Deze worden gemaakt als de kleuterschool speciale diensten aanbiedt (bijvoorbeeld muzikale ondersteuning of regelmatig bakken, waarvoor de ingrediënten moeten worden gekocht). De hoogte van de cateringkosten kan dus per kleuterschool verschillen:

Model 1 model 2 Model 3
Ouders zorgen zelf voor de “hoofdmaaltijden” en geven deze dagelijks aan het kind. Alleen drankjes of kleine snacks worden door de creche verstrekt. De creche verzorgt de complete catering inclusief een uitgebreid ontbijt en lunch inclusief drinken en snacks. U hebt de keuze of u uw kind zelf het eten wilt geven of het aanbod van de crèche wilt accepteren. Sommige kinderdagverblijven werken bijvoorbeeld met leveranciers die elke dag vers eten leveren. Dit is vaak de duurste optie.

3. een aanvraag voor kostenabsorptie is niet alleen de moeite waard voor ontvangers van sociale uitkeringen.

Erzieherin am Tisch Kinder trinken aus Trinkflasche mit Spielzeug
Kinderen vanaf 2 jaar kunnen in de kleuterschool worden opgevangen. Ouders kunnen zo snel weer aan het werk.

In de regel accepteren de meeste kleuterscholen kinderen vanaf 2 jaar. Wie na het ouderschapsverlof snel weer aan het werk wil of dit met zijn werkgever heeft afgesproken, kan dus weer voltijds aan het werk met kinderopvang (ook ’s middags).

Een aanvraag voor overname van de kosten bij Bureau Jeugdzorg is de moeite waard, vooral voor mensen met een laag inkomen. Het Bureau Jeugdzorg betaalt de kosten voor de crècheplaats naar rato of volledig als het inkomen te laag of helemaal niet beschikbaar is (bijvoorbeeld in het geval van werklozen). Dit is echter niet mogelijk zonder een aanvraag en bijbehorend initiatief.

Voor- en nadelen van een kleuterschoolplaats voor kinderen ouder dan 2 jaar

 • Het kind leert al vroeg sociale interactie met andere kinderen.
 • De ouder of alleenstaande ouder kan snel weer aan het werk. Dit is vooral belangrijk voor zeer jonge ouders.
 • De ouders worden ontlast als er meerdere kinderen in het huishouden wonen of als ze andere verplichtingen hebben (bijvoorbeeld de zorg voor hun eigen ouders).
 • Bij een minibaan met een zeer laag inkomen zijn de kosten voor de kleuterschool vaak hoger dan het inkomen.
 • Niet alle kinderen gaan er goed mee om zo vroeg naar de kleuterschool te moeten.

4 (Bijna) Elk kind heeft recht op een kleuterschoolplaats.

Kind drückt sich unglücklich an Mutter
Ook al is er een wettelijk recht, de kleuterschool moet bij het kind passen.

Hoeveel kost een kleuterschoolplaats in een particuliere instelling als de openbare kleuterschool geen plaatsen beschikbaar heeft? Die vraag hoeft u zich helemaal niet te stellen, want zodra een kind de leeftijd van twee of drie jaar bereikt (afhankelijk van de desbetreffende deelstaat), heeft elk kind wettelijk recht op een kleuterschoolplaats!

Je moet er alleen voor zorgen dat aan de kleuterschoolcriteria wordt voldaan. Kerkelijke instellingen letten er bijvoorbeeld op dat ze alleen gedoopte kinderen toelaten en anderen dus weigeren. Dit is wettelijk correct en uiteindelijk ook in het voordeel van de ouders! Wat is het nut van een kleuterschool die het kind religieus opvoedt als je thuis absoluut geen band hebt met de kerk?

Men mag ook niet vergeten dat het recht op een kleuterschoolplaats alleen niet altijd tot het gewenste resultaat leidt (bijvoorbeeld als men als resultaat een voltijdse baan wil). Hoeveel uur per dag de opvang wettelijk is geregeld, verschilt per deelstaat en als er slechts 5 uur per dag wordt voorgeschreven, is dat nauwelijks genoeg voor een voltijdse baan!

5 Belangrijke vragen en antwoorden

5.1 Krijg ik extra voordelen van de overheid als ik alimentatie ontvang van de vader/moeder van het kind?

Als een van de ouders alleenstaand is en alimentatie ontvangt, moet de onderhoudsplichtige ook gedeeltelijk bijdragen in de kosten voor de crèche. Het is belangrijk te weten dat elke ouder altijd een bepaalde franchise moet aanhouden. Als het inkomen onder deze grens ligt, wordt de desbetreffende ouder financieel ondersteund door het bureau en hoeft alleen de andere ouder zijn of haar deel van de kleuterschoolkosten te betalen als het inkomen toereikend is.

5.2 Wat kost een kleuterschool in mijn regio of waar kan ik dat te weten komen?

Geschwister spielen gemeinsam im Kindergarten
De plaats voor het tweede kind is meestal altijd goedkoper, dus in het beste geval kunnen beide kinderen samen naar de kleuterschool!

Aangezien de tarieven voor kleuterschoolplaatsen van gemeente tot gemeente verschillen, moet je dit bij je plaatselijke gemeente navragen. Voor elke regio is er een tabel die aangeeft of de kleuterschoolplaats gratis is of hoe hoog de kosten per maand zijn.

Vaak zijn deze informatiepagina’s voorzien van een extra calculator waarmee je gemakkelijk het inkomen van beide ouders kunt invoeren, zodat meteen duidelijk is hoe hoog het aandeel voor jou persoonlijk is. Overigens wordt niet alleen onderscheid gemaakt naar het inkomen van de ouders, maar ook of het om het eerste of tweede kind gaat. Voor het tweede kind zijn vaak minder vergoedingen verschuldigd.

Gerelateerde berichten