24-uurs dagopvang: dit zijn de voor- en nadelen van de hele dagopvang

Steeds meer kinderdagverblijven in Duitsland breiden hun openingstijden uit. Maar heeft hetconcept van 24-uursopvang wel zin? In ons artikel bekijken we zowel de voor- als de nadelen van 24-uursopvang en laten we zien in welke …

24-uurs dagopvang: dit zijn de voor- en nadelen van de hele dagopvang

24-Stunden-Kita auf eine Tafel geschrieben
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Kinderen
  4. »
  5. Kinderopvang
  6. »
  7. Dagverblijf
  8. »
  9. 24-uurs dagopvang: dit zijn de voor- en nadelen van de hele dagopvang
Willen ouders echt 24-uurs kinderopvang?

In de regel is 24-uurs kinderopvang niet gewenst. Alleen de werktijden van veel ouders leiden tot de behoefte aan een flexibele oplossing voor kinderopvang in de kinderopvang.

Waarom wordt 24-uurs kinderopvang bekritiseerd?

De belangrijkste kritiek van tegenstanders van 24-uurs opvang is het ontbreken van een band tussen ouders en kinderen. Als een ouder ’s nachts niet beschikbaar is, kan dit leiden tot verlies van vertrouwen in de eerste levensjaren.

Met welke kosten moet ik rekening houden bij 24-uurs opvang?

In het algemeen zijn de kosten van kinderopvang afhankelijk van de duur van de plaatsing in de betreffende voorziening. Bij een 24-uurs kinderdagverblijf kunt u dus uitgaan van ongeveer 150 euro extra per maand.

Steeds meer kinderdagverblijven in Duitsland breiden hun openingstijden uit. Maar heeft hetconcept van 24-uursopvang wel zin? In ons artikel bekijken we zowel de voor- als de nadelen van 24-uursopvang en laten we zien in welke gevallen ouders hun toevlucht nemen tot deze methode.

[button]Kindvriendelijke boeken over de kleuterschool[/button]

1. werk en kinderen combineren

Kind sitzt auf dem Schoß der Mutter
Sommige werktijden maken het voor moeders en vaders moeilijk om kinderen te krijgen.

In de regel is 24-uurs kinderopvang niet gewenst. Het zijn alleen de werktijden van veel ouders die leiden tot de behoefte aan een flexibele oplossing voor kinderopvang in de kinderopvang.

Wie ’s nachts werkt, kan zijn kind moeilijk zonder toezicht thuis laten slapen. Als niemand van de naaste familie in de buurt woont die voor de kinderen zou kunnen zorgen, is het moeilijk om werk en kinderen te combineren.

In een 24-uurs kinderdagverblijf kunnen ouders hun kind tussen 6.00 en 20.00 uur naar de opvang brengen. Als de ophaaltijd ’s avonds niet kan worden gehaald, kan een kind ook ’s nachts op de crèche worden opgevangen.

In de meeste gevallen wordt hiervan echter slechts betrekkelijk zelden gebruik gemaakt. Voor de meeste ouders is het veel belangrijker dat zij hun kind heel vroeg naar de cre`che kunnen brengen of het ’s avonds in het kader van de middagdienst kunnen ophalen.

Gemiddeld verandert de totale opvangtijd slechts onbeduidend, aangezien de meeste ouders alleen belang hechten aan flexibelere openingstijden.

Een korte bijdrage uit de mediabibliotheek van de NDR over het onderwerp 24-uursopvang kunt u hier bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=im99LgRmGBI

2. het concept van 24-uurs dagverblijven stuit op veel kritiek

Niet iedereen heeft de keuze:

Een interview met voormalig minister van Gezinszaken Manuela Schwesig over de uitbreiding van de kinderopvang met betrekking tot 24-uurs kinderdagverblijven vindt u hier.

Veel opvoeders staan uiterst kritisch tegenover 24-uurs kinderopvang. Vooral ’s nachts moeten jonge kinderen dicht bij hun ouders zijn, aldus de meeste deskundigen. De belangrijkste kritiek van tegenstanders van 24-uurs opvang is een gebrek aan binding tussen ouders en kinderen. Als een ouder ’s nachts niet beschikbaar is als een kind bang is, kan dit in de eerste levensjaren leiden tot verlies van vertrouwen.
Opvoeders bereiken hier snel een grens. Bovendien is er vaak geen andere verzorger beschikbaar, omdat slechts enkele medewerkers ’s nachts op het kinderdagverblijf blijven en om beurten voor de kinderen zorgen.

Als er echter geen 24-uurs kinderdagverblijf zou zijn, zou de droom van een eigen kind voor sommige gezinnen snel voorbij zijn. Wie in ploegendienst werkt of gewoon wat langere werktijden heeft, zou zijn kind niet om half acht ’s ochtends naar het kinderdagverblijf kunnen brengen en om half vijf weer kunnen ophalen.

Vater rennt mit einem Kinderwagen
Het is niet altijd gemakkelijk om kind en carrière te combineren.

Natuurlijk rijst de vraag of 16 uur opvang niet ook voldoende zou zijn om aan de behoeften van veel ouders te voldoen. In de praktijk wordt zeer zelden gebruik gemaakt van de mogelijkheid van algemene nachtopvang, die alleen in noodgevallen beschikbaar zou moeten zijn.

Dit betekent uiteraard geen vrijbrief voor ouders die een leuke avond willen hebben. Ouders moeten veeleer concreet aantonen wanneer zij ’s nachts moeten werken. Alleen op die manier hebben zij over het algemeen de mogelijkheid om ’s nachts van de kinderopvang gebruik te maken.

Let op: Kinderen hebben behoefte aan vaste rituelen. Probeer deze daarom zoveel mogelijk mogelijk mogelijk te maken, ook als uw werktijden moeilijk zijn en u weinig speelruimte laat. Zo zorgt u ervoor dat de nadelen voor uw kind slechts een geringe invloed hebben.

3. kwaliteit is de sleutel tot flexibele kinderopvang

Sterne
De kwaliteit van de kinderopvang moet kloppen.

In veel steden en gemeenten is er nog steeds een tekort aan kinderopvangplaatsen. De kinderopvang is ontoereikend, zodat veel kleuterleidsters voor meer kinderen zorgen dan nodig is. Deze omstandigheid belemmert de verdere uitbreiding van de hele dagopvang. Bijgevolg is ook de 24-uursopvang moeilijk beheersbaar.

Zolang er echter voor kan worden gezorgd dat één opvoeder niet verantwoordelijk is voor te veel kinderen, kan het concept zeker slagen. Het doel is immers niet om kinderen de nacht op het kinderdagverblijf te laten doorbrengen, maar om ouders de mogelijkheid te bieden werk en gezin te combineren.

In het algemeen geldt dat kleine kinderen meer aandacht nodig hebben en dat de verhouding tussen de kinderopvang en de kinderen dus navenant moet zijn. Ook hier rijst natuurlijk de vraag of het mogelijk is om, althans tijdelijk, vrij te nemen om niet meer dan absoluut noodzakelijk gebruik te hoeven maken van de 24-uursopvang.

4 Hogere kosten voor het 24-uurs kinderdagverblijf

Geldscheine und der Begriff Kita
24-uurszorg is duurder.

Hoewel het concept van 24-uursopvang in de toekomst waarschijnlijk controversieel zal blijven, biedt het drukke ouders veel voordelen. Hun eigen kinderen profiteren ook van een meer ontspannen benadering van werk en opvoeding, omdat de tijd die ze samen doorbrengen veel minder stressvol is.

Natuurlijk kost deze luxe geld. Over het algemeen zijn de kosten van kinderopvang afhankelijk van de duur van het verblijf in de desbetreffende voorziening. In een 24-uurs kinderdagverblijf kunt u dus rekenen op ongeveer 150 euro extra per maand. Het bedrag daarboven, dat de betreffende voorziening nodig heeft om rendabel te kunnen werken, wordt door de federale overheid en de deelstaten en gemeenten ter beschikking gesteld.

Let op: Tot nu toe is de 24-uurs dagopvang slechts in enkele plaatsen in Duitsland beschikbaar. U kunt het beste ter plaatse nagaan waar een dergelijke voorziening in de buurt aanwezig is.

5. Kindvriendelijke boeken over de kleuterschool

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten