Basisonderwijs: inhoud, doelstellingen en opleidingsmogelijkheden in het kleuteronderwijs

Het opvoeden van kinderen begint direct na de geboorte. Terwijl veel ouders een paar jaar geleden lange tijd met hun kinderen thuis waren, gaan steeds meer kinderen nu heel vroeg naar de crèche. Het veld …

Basisonderwijs: inhoud, doelstellingen en opleidingsmogelijkheden in het kleuteronderwijs

Elementarpädagogik
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Dagverblijf
 8. »
 9. Basisonderwijs: inhoud, doelstellingen en opleidingsmogelijkheden in het kleuteronderwijs
Welke aanpak hanteert het onderwijs voor jonge kinderen?

De doelstellingen zijn er altijd op gericht om elk kind zo goed mogelijk te ondersteunen. De benaderingen van voor- en vroegschoolse educatie lopen uiteen, omdat niet alle deskundigen het eens zijn over de beste manier om de jongste kinderen te ondersteunen.

Waar kan ik basisonderwijs studeren?

Je kunt zowel aan hogescholen als aan reguliere universiteiten studeren. Let wel op de verschillende toelatingseisen. In de regel vereisen universiteiten een universitair toelatingsdiploma.

Wat zijn de verschillen tussen opvoeders die wel en niet gestudeerd hebben?

Vaak worden de verschillen bij het werken in een kleuterschool pas later duidelijk. Je kunt bijvoorbeeld eerder de leiding van een groep op je nemen of je kunt jezelf voordragen als hoofd of manager van de hele instelling.

Het opvoeden van kinderen begint direct na de geboorte. Terwijl veel ouders een paar jaar geleden lange tijd met hun kinderen thuis waren, gaan steeds meer kinderen nu heel vroeg naar de crèche.

Het veld van het basisonderwijs is dus aan het veranderen. Maar hoe ziet voor- en vroegschoolse educatie er eigenlijk uit? En wat zijn de doelen?

In ons artikel krijg je basisinformatie over de eisen voor basisonderwijs. Daarnaast laten we zien welke inhoud je kunt verwachten in het kader van een vervolgopleiding of tijdens je studie.

[button]Leerboeken basisonderwijs kopen[/button]

1. basisonderwijs – het geven van onderwijs reeds in de kleuterschool

Kinder mit Erzieherinnen
Onderwijs begint niet op school.

In het kader van het onderwijs wordt kinderopvang steeds belangrijker. Kinderonderwijs vindt plaats in een educatief partnerschap tussen opvoeders, ouders en kinderen.

De doelstellingen zijn er altijd op gericht elk kind zo goed mogelijk te bevorderen. De benaderingen van voorschools onderwijs lopen uiteen, aangezien niet alle deskundigen het eens zijn over de beste manier om de jongste kinderen te ondersteunen.

Wel is men het eens over het belang van het terrein van de basiseducatie. Daarom verwachten steeds meer instellingen dat het personeel deelneemt aan bijscholingsmaatregelen.
Vooral in tijden waarin kinderdagverblijven vaak onderbezet zijn, betekent dit veel extra werk.

Het concept van basisonderwijs is holistisch. Naast belevingsspelletjes worden bijvoorbeeld ook spelletjes voor de taalontwikkeling gebruikt.

2. het basisonderwijs blijft zich ontwikkelen

Leute hören zu
De definitie van basisonderwijs verandert.

Iedere opvoeder leert tijdens zijn opleiding veel over onderwijstaken. Deze basiskennis is de voorwaarde om kinderen gericht te stimuleren en zwakke punten op afzonderlijke gebieden vroegtijdig te ontdekken.

De klassieke opleiding, die helaas in heel Duitsland zeer ongelijk is geregeld, is sterk op de praktijk gericht. Intussen zijn er echter steeds meer tendensen dat opvoeders ook een diploma moeten behalen om meer over de theoretische achtergrond van het onderwijs te leren.

Veel instellingen laten zich leiden door strikte doelstellingen en plannen om kinderen zoveel mogelijk onderwijskansen te geven. Of en in hoeverre dit in alle gevallen zinvol is, mag hier vooralsnog geen rol spelen.

3 De studie van het basisonderwijs biedt vele mogelijkheden

Studenten im Hörsaal
Net als voorheen studeren meer vrouwen dan mannen basisonderwijs.

Zowel nieuwkomers als mannelijke en vrouwelijke opvoeders kunnen basisonderwijs studeren. Uiteraard wordt rekening gehouden met de vooropleiding, zodat de postdoctorale opleiding ongeveer een derde van de gehele opleiding uitmaakt.

De nadruk van de postdoctorale opleiding ligt in de eerste plaats op academisch werk. De opleiding zonder vooropleiding op pedagogisch gebied omvat daarentegen naast de theorie verschillende praktische fasen.

Als u al een door de overheid erkende pedagoog bent en besluit een diploma te behalen, kunt u dat naast uw baan doen. Het is dus goed te combineren met deeltijdwerk, zolang u niet afhankelijk bent van een voltijdse baan.

Je kunt zowel aan hogescholen als aan reguliere instellingen voor hoger onderwijs (universiteiten) studeren. Let wel op de verschillende toelatingseisen. Universiteiten vereisen in de regel een universitair toelatingsexamen (Abitur), terwijl bij hogescholen de Fachhochschulreife voldoende is om je aanvraag in behandeling te nemen.

3.1 Betere kansen op werk

Als je kunt aantonen dat je een diploma basisonderwijs hebt, stijgen je kansen op een baan aanzienlijk. In vergelijking met de sollicitatie van een opvoeder zonder deze bevoegdheid is uw kwalificatie gewoonweg meer waard. Dit is echter niet per se merkbaar in het aanwervingsproces.

Vaak worden de verschillen pas later in het kleuterwerk duidelijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je eerder de leiding van een groep op je neemt of dat je wordt aanbevolen als hoofd van de hele instelling. Houd er echter rekening mee dat de nieuwe functie automatisch gepaard gaat met een verandering in je werk.
In plaats van op kinderen te letten, zul je nu veel meer of, afhankelijk van de grootte van de voorziening, alleen administratieve taken moeten uitvoeren.
U krijgt echter wel een aanzienlijke salarisverhoging.

Tip: Als alternatief kunt u ook werken in de consultancy of solliciteren bij stichtingen en verenigingen. Vooral in de huidige situatie is er veel vraag naar gekwalificeerde professionals.

3.2 Een compacte samenvatting van de inhoud van de opleiding

Hier vindt u een kort overzicht van de belangrijkste inhouden van de studie basisonderwijs:

junge Frau sitzt vor einem Laptop
Praktijk en theorie horen bij elkaar.
 • Grondbeginselen op het gebied van opvoeding, pedagogie en onderwijs in de vroege kinderjaren
 • het beeld van het kind
 • wettelijke en politieke randvoorwaarden
 • wetenschappelijk werk in het algemeen
 • kennismaking met verschillende benaderingen van het basisonderwijs
 • Invloeden van maatschappelijke factoren op de ontwikkeling
 • praktisch onderzoekswerk (huiswerk, onderzoeken)

Omdat de studie van het basisonderwijs nog betrekkelijk nieuw is, zijn er soms grote verschillen met betrekking tot het curriculum. Kijk daarom goed naar het curriculum van verschillende instellingen.

Naast de verplichte vakken heb je altijd de mogelijkheid om aandachtspunten te kiezen op afzonderlijke gebieden die je bijzonder interesseren of die je kunnen helpen in je toekomstige werk.

Als je besluit basisonderwijs te gaan studeren, hoef je alleen maar de juiste universiteit bij jou in de buurt te vinden. Een overzichtskaart van Duitsland vind je hier.

4. studieboeken over basisonderwijs kopen

No products found.

Gerelateerde berichten