Ouderwerk: tips en aanwijzingen voor een succesvolle samenwerking

Samenwerking tussen ouders en opvoeders is een belangrijk onderdeel van het werk in de kleuterschool. Veel mensen vragen zich echter af hoe goed ouderwerk eigenlijk werkt en wat de concrete doelen zijn. Ook al bestaat …

Ouderwerk: tips en aanwijzingen voor een succesvolle samenwerking

Eltern sitzen gemeinsam in einem Kreis
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Dagverblijf
 8. »
 9. Ouderwerk: tips en aanwijzingen voor een succesvolle samenwerking
Waarom is succesvol ouderschapswerk zo belangrijk?

Functionerend ouderwerk biedt enorme voordelen voor alle betrokkenen, dus je moet elkaar steunen in je doelen.

Wat zijn de essenties voor succesvol ouderschap?

Allereerst vereist ouderwerk een begripvolle benadering van elkaar.

Hoe moet men omgaan met tegenspraak en kritiek?

Veel ouders en opvoeders hebben hun eigen ideeën over hoe het beste onderwijs eruit zou moeten zien. Probeer daarom respect te tonen voor andere meningen.

Samenwerking tussen ouders en opvoeders is een belangrijk onderdeel van het werk in de kleuterschool. Veel mensen vragen zich echter af hoe goed ouderwerk eigenlijk werkt en wat de concrete doelen zijn. Ook al bestaat er geen duidelijke definitie van ouderwerk, wij hebben voor u tips en trucs verzameld om te leren hoe ouderwerk in de kleuterschool en op school kan plaatsvinden. In ons artikel leert u wat nodig is voor de ontwikkeling van een goed functionerende samenwerking en hoe u problemen in het educatieve partnerschap kunt voorkomen.

[knop]Boeken over ouderwerk online kopen[/knop]

1. respect voor verschillende opvattingen

Gruppe Erwachsener berät sich gemeinsam
Probeer een gemene deler te vinden.

Op een ouderavond komen meestal veel verschillende mensen bijeen die heel verschillende ideeën hebben over pedagogie. Sommige ouders zijn maar beperkt geïnteresseerd in een uitwisseling of zijn alleen enthousiast over bepaalde onderwerpen. Terwijl het ene gezin het nogal ontbreekt aan sportactiviteiten, kunnen andere ouders klagen over een onvoldoende taalaanbod of wensen ze wat meer vrije speelmogelijkheden.

Alleenstaande ouders hebben andere ideeën en tijdsproblemen, zodat deze moeilijk te verenigen zijn met de voorgestelde methoden van moeders voor wie de opvoeding van kinderen de belangrijkste taak in het leven is.

Het is belangrijk rekening te houden met individuele belangen en wensen en te proberen gemeenschappelijke doelen te ontwikkelen. Een belangrijke bouwsteen om dit in praktijk te kunnen brengen is alle ouders die een bijdrage willen leveren aan het woord te laten.

Natuurlijk heeft elk kinderdagverblijf zijn eigen concept en probeert het kinderen met bepaalde methoden te ondersteunen. Toch zou een open uitwisseling met ouders mogelijk moeten zijn om enige flexibiliteit te signaleren ten aanzien van de uitvoeringsvormen.

2. pedagogie en lekenopvattingen

Kinder sitzen mit einer Erzieherin am Tisch
Het dagelijks werk wijkt vaak sterk af van de opvattingen van veel ouders.

Elke kleuterleidster en elke kleuterleidster heeft een degelijke professionele achtergrond. Dit is noodzakelijk en belangrijk, maar moet niet per se het belangrijkste aandachtspunt zijn in een oudergesprek.
Het is eerder noodzakelijk om in de kleuterschool samen op te trekken om de best mogelijke resultaten voor de kinderen te bereiken.

Ook al is er geen duidelijke definitie van ouderschap, ouders moeten betrokken worden bij belangrijke komende beslissingen. Educatief partnerschap is immers gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Enerzijds willen de opvoeders in de kleuterschool dat de ouders bepaalde dingen thuis uitvoeren.
Anderzijds eisen ouders ook bepaalde pedagogische aspecten, zodat ze weten dat hun kind in goede handen is. Probeer daarom, indien mogelijk, tot een gemeenschappelijke noemer te komen zodat alle betrokkenen bij het werk met de ouders weten dat je alleen in het belang van de kinderen wilt handelen.

Tip: Ouders en opvoeders moeten vanaf het begin samenwerken. Zo wordt de basis versterkt en kan een harmonieuze samenwerking ontstaan.

3 Tijd voor de praktische uitvoering

Verplichte samenwerking:

Volgens § 22a lid 2 SGB VIII zijn kleuterscholen verplicht de ouders bij belangrijke beslissingen te betrekken. De samenwerking dient de uitvoering van de gemeenschappelijke pedagogische taak.

Hoe mooi de theorie ook klinkt, de praktijk is vaak verre van ideaal. Niet elke kleuterschool heeft een optimale kinderopvangverhouding, en er is meer dan één instelling die slechts weinig tijd biedt voor het werk van de ouders.

Aangezien de opvoeding van de kinderen echter in het belang van alle betrokkenen is, moet worden geprobeerd niet alleen zeer algemene ouderavonden te organiseren, maar de ouders er zo actief mogelijk bij te betrekken.
In veel opzichten kan juist dit de last verlichten, zodat bijvoorbeeld herfstfeesten of kerstmanifestaties met minder inspanning kunnen worden gerealiseerd. Ouderwerk moet dus niet alleen worden gezien als een vervelende plicht van de kleuterschool, maar eerder als een kans om tips van buitenaf te krijgen en de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Naast een klassieke ouderavond zijn de volgende ideeën om het ouderwerk te intensiveren mogelijk:

 • Gezamenlijke vieringen
 • Wandeldagen voor ouders
 • Individuele en groepsouderbijeenkomsten
 • Een gezamenlijke maaltijd

Hoe een succesvolle samenwerking tussen ouders en opvoeders eruit kan zien, ziet u in deze YouTube-video:

Tip: Als wat eenvoudiger communicatiemiddel voor algemene berichten volstaat ook de ouderbrief.

4 Gezamenlijke projectplanning in het ouderwerk

Junge mal ein Bild
Soms hebben ouders uitstekende ideeën voor projectwerk.

Als je bepaalde projecten in het kinderdagverblijf plant, hebben die niet alleen betrekking op de opvoeders. In hetkader van een goede voorbereiding kun je ouders uitnodigen voor bijvoorbeeld het thema gezonde voeding. De daaropvolgende projectweek, waarin de kinderen leren omgaan met bepaalde voedingsmiddelen, zal een veel grotere impact hebben. Misschien besluiten enkele ouders nu om de opgedane kennis in het dagelijks leven toe te passen en minder gebruik te maken van fastfood.

Zelfs als sommige ouders het moeilijker hebben met het ene of het andere onderwerp, verbetert de vorige stemming het klimaat. Als de nadruk ligt op sociale projecten, heeft de ene of de andere ouder misschien een goed idee of contacten met een bepaalde instelling die de kleuterschool kan helpen. Op artistiek gebied kunnen ouders materialen leveren of helpen met technische vragen. Gebruik de uitwisseling om nieuwe, gezamenlijk georganiseerde projecten te realiseren.

Hier nog eens onze tips voor een succesvolle samenwerking op een rijtje:

 • Accepteer de verschillende achtergronden en doelen van elke ouder.
 • Leer elkaar een beetje kennen om een beter begrip te krijgen van elkaars houding.
 • Zie ouderschap als een kans, niet als een verplichting.
 • Spreek openlijk over problemen.
 • Sta open voor suggesties. Maar de concrete uitvoering is meestal aan de opvoeders.

5. koop boeken over opvoeding online

No products found.


No products found.


No products found.

Gerelateerde berichten