Wanneer begint de kleuterschool? Belangrijke informatie over de inschrijving bij de Kita

Een succesvolle inschrijving bij de kleuterschool garandeert een plaats voor het kind terwijl de ouders hun beroepsverplichtingen kunnen vervullen. In tijden van overvolle kleuterscholen is het echter helemaal niet gemakkelijk om snel een plaats voor …

Wanneer begint de kleuterschool? Belangrijke informatie over de inschrijving bij de Kita

Kinder im Kindergarten
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Dagverblijf
 8. »
 9. Wanneer begint de kleuterschool? Belangrijke informatie over de inschrijving bij de Kita
Hoe krijg ik een Kita plaats?

Eerst en vooral tellen de aanvraagtermijnen, die altijd wat verschillen. Informeer dus zo vroeg mogelijk bij de voorzieningen waar je voorkeur naar uitgaat.

Waar vind ik sjablonen voor een sollicitatieformulier?

De meeste instellingen hebben hun eigen inschrijvingsformulier. In de regel moet u alle informatie over uw kind op het formulier noteren.

Moet mijn kind naar een kinderdagverblijf?

Dat is natuurlijk geen must. Sommige ouders laten hun kind ook thuis opvangen. Bedenk dan wel dat kinderen op het kinderdagverblijf waardevolle eerste ervaringen opdoen en in de groep ontwikkelingsstappen doorlopen.

Een succesvolle inschrijving bij de kleuterschool garandeert een plaats voor het kind terwijl de ouders hun beroepsverplichtingen kunnen vervullen. In tijden van overvolle kleuterscholen is het echter helemaal niet gemakkelijk om snel een plaats voor het kind te krijgen. Zodra een kleuterschool vrije capaciteit heeft en klaar is om het kind op te nemen, schrijven de ouders hun kroost in de crèche of in de kleuterschool in. De ouders moeten hierbij met een aantal zaken rekening houden.

In de volgende gids informeren wij u over de criteria op basis waarvan crècheplaatsen worden toegewezen, wat ze kosten en welke voordelen externe opvang biedt voor de ontwikkeling van het kind.

[button]Boek aanbevelingen voor de start op de kleuterschool[/button]

1. kleuterschoolplaatsen worden toegewezen volgens deze criteria

Een gezin krijgt niet altijd een kleuterschool in de buurt van hun huis. Dit heeft te maken met de formele criteria volgens welke de crèches hun plaatsen toewijzen. Tegenover het grote aantal aanvragers staat vaak een klein aantal vrije plaatsen, zodat het zelden mogelijk is alle kinderen in aanmerking te nemen. De volgende tabel bevat alle relevante criteria aan de hand waarvan plaatsen worden toegewezen.

Criterium Toelichting
Beroepsstatus van de ouders Zodra één ouder alleenstaand is of beide ouders een voltijdse baan hebben, ziet een kleuterschool een grotere behoefte om het kind op te vangen.
Aantal broers en zussen Het al dan niet aanwezig zijn van een broertje of zusje kan een rol spelen bij de toewijzing van een kleuterschoolplaats – vooral als het broertje of zusje al in dezelfde kleuterschool is geplaatst.
Leeftijd van de kinderen Oudere kinderen tussen vier en vijf jaar krijgen voorrang bij de toewijzing van kleuterschoolplaatsen.
Sociale activiteiten/betrokkenheid bij politiek of kerk De betrokkenheid van ouders bij politieke of vrijwilligersactiviteiten kan helpen om sneller een kleuterschoolplaats te krijgen.
Wachtlijst Sommige instellingen wijzen kleuterschoolplaatsen toe op basis van de wachtlijst.
Verplaatsing In de regel houden kleuterscholen enkele reserveplaatsen vrij voor kinderen die met hun ouders naar een andere stad of staat verhuizen.

1.1 De inschrijvingsperiode in gemeentelijke/stedelijke kleuterscholen varieert

Kind spielt mit Farben
Kinderen kunnen uitproberen en zich ontwikkelen in de kleuterschool.

De periode voor de inschrijving van kleuterscholen verschilt per gemeente. In het geval van populaire gemeentelijke kleuterscholen kan het zinvol zijn een kleuterschoolplaats aan te vragen voordat de baby is geboren. In sommige gevallen volstaat het om snel na de geboorte van de baby een kleuterschoolplaats aan te vragen.

Als u kiest voor één van de gemeentelijke kleuterscholen, kunt u uw kind rechtstreeks inschrijven bij het verantwoordelijke Bureau Jeugdzorg. Het Bureau Jeugdzorg beschikt niet alleen over een lijst van alle gemeentelijke kleuterscholen, maar ook over het bijbehorende aanmeldingsformulier. U kunt zich ook rechtstreeks bij de kleuterschool van uw keuze aanmelden en een Kita-plaats aanvragen.

Let op: In veel instellingen eindigt de aanmeldingsperiode twee tot zes maanden voor het begin van de opvang. Als de gemeentelijke kleuterschool uw aanvraag na deze termijn ontvangt, wordt u op de wachtlijst geplaatst.

1.2 Bij een particuliere crèche kunt u zich direct ter plaatse inschrijven.

Het staat ouders vrij om naast de gemeentelijke kleuterscholen een geschikte Kita-plaats te zoeken in een particuliere kleuterschool. In tegenstelling tot de gemeentelijke kleuterscholen kunt u uw kind rechtstreeks bij de verantwoordelijke kleuterschool inschrijven. De procedure is hier anders dan bij de gemeentelijke kleuterscholen , die hun plaatsen verdelen via een centraal toewijzingsbureau. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de directie van de privékleuterschool en vragen of er binnenkort een plaats beschikbaar is.

Tip: Het is aan jou om te beslissen of je de voorkeur geeft aan een particuliere of een gemeentelijke aanbieder. Het is echter de moeite waard om vooraf de voor- en nadelen van gemeentelijke en particuliere voorzieningen af te wegen.

De inschrijving in een particuliere crèche heeft zowel voor- als nadelen:

 • Direct contact met de verantwoordelijken
 • Geen centraal toewijzingsbureau, ongecompliceerd eerste gesprek mogelijk
 • Veel privékleuterscholen volgen een holistisch onderwijsconcept of een speciale pedagogische oriëntatie
 • Particuliere kleuterscholen verwachten meer initiatief van de ouders
 • De openingstijden zijn meestal korter dan in gemeentelijke kinderdagverblijven
 • Particuliere kinderdagverblijven vragen hogere tarieven

[kita_suche]Op zoek naar een kleuterschool? Vind nu een kleuterschool bij u in de buurt!

2. elk kinderdagverblijf heeft zijn eigen inschrijvingsformulier

Welke documenten nodig zijn voor de registratie van de crècheplaats hangt af van de verantwoordelijke gemeente of het particuliere kinderdagverblijf. Gewoonlijk heeft elk kinderdagverblijf zijn eigen registratieformulier waarop u de volgende gegevens moet invullen:

 • Naam van het kind
 • Geboortedatum van het kind
 • Bijzondere kenmerken/omschrijving van het kind

Lever het ingevulde formulier zo snel mogelijk in bij het kinderdagverblijf van uw keuze. Als de inschrijving succesvol is, neemt de verantwoordelijke crèche contact op met de ouders met een brief. In deze brief staan de formele criteria en ook de maandelijkse kosten voor de opvang.

Kinder malen zusammen
De kleuterschool richt zich vooral op gezamenlijke ervaringen.

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de inschrijving van uw kind op de kleuterschool. U bent alleen verplicht een maandelijkse ouderbijdrage te betalen wanneer het kind op de crèche wordt opgevangen. De hoogte van de kinderopvangbijdrage hangt af van de betreffende gemeente of particuliere instelling.

Gemeentelijke kinderdagverblijven vragen doorgaans een maandelijks bedragtussen 150 en 300 euro per kind. Particuliere instellingen stellen daarentegen vaak aanzienlijk hogere tarieven vast.

Je kunt een lager tarief betalen als je aan bepaalde eisen voldoet. Praat hierover met de plaatselijke kleuterschoolleiding.

Insommige deelstaten is de kinderopvang gratis. Een goed voorbeeld is Berlijn, de eerste deelstaat die in 2018 het Kita-tarief over de hele linie heeft afgeschaft. In sommige andere deelstaten, zoals Brandenburg of Bremen, betaal je vanaf 2019 geen inschrijfgeld meer voor het laatste jaar voordat je kind naar school gaat (dus voor kinderen van vijf of zes jaar).

3. alle gezinnen hebben recht op een kleuterschoolplaats

Momenteel is er in Duitsland geen wet die ouders verplicht hun kinderen naar de kleuterschool te brengen. Alle gezinnen hebben echter volgens de federale rechtsgrondslag recht op een kleuterschool. Dit geldt voor alle kinderen vanaf 1 jaar, vanaf 2 jaar of vanaf 3 jaar. De leeftijd waarop het tijd is om naar de kleuterschool te gaan, hangt af van de algemene ontwikkeling van het kind en van de beroepssituatie van de ouders.

Deskundigen raden aan om uw kind vanaf de leeftijd van twee tot drie jaar naar de crèche te sturen. Bij jongere kinderen bestaat het gevaar dat zij de onbekende omgeving als stressvol ervaren en dat hun ontwikkeling wordt afgeremd. Als u erin slaagt de dagelijkse routine dienovereenkomstig te organiseren, is er geen reden waarom u het kind van één jaar niet eerst in de crèche zou plaatsen om het te helpen wennen. De latere overgang van de crèche naar de kleuterschool is meestal gemakkelijk als het een en hetzelfde kinderdagverblijf is.

3.1 Kinderen leren op de kleuterschool veel belangrijke vaardigheden voor het latere leven

Voordelen van een extra kleuterschooljaar

Het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek concludeerde in een studie dat kinderen die een jaar eerder naar de kleuterschool gingen, als adolescenten en volwassenen communicatiever, consciëntieuzer en assertiever zijn dan andere kinderen die pas vanaf hun vierde naar de kleuterschool gingen.

Er zijn tal van redenen waarom ouders zouden moeten besluiten hun kinderen vroeg naar de kleuterschool te sturen, ondanks een moeilijke gewenningsperiode. Een belangrijke vaardigheid die je kind op de kleuterschool leert, is sociaal gedrag. Niet alleen moet je kind zich inwerken in de groep die hem of haar is toegewezen, maar hij of zij moet ook voortdurend met de andere kinderen omgaan. Hier leren de kinderen verstandig ruzie te maken en zelfstandig conflicten op te lossen zonder tussenkomst van een volwassene.

Deze nieuwe rol geeft het kind de kans zijn persoonlijkheid te ontwikkelen door interactie met leeftijdsgenootjes. Daarbij kan het zijn eigen eerder aangeleerde vaardigheden inbrengen, maar ook leren van andere jongere of oudere kinderen. Dit natuurlijke proces vindt onbewust plaats door imitatie, observatie en herhaling van gedrag.

Kinder mit Erzieherin
De leerkrachten zijn belangrijke referentiepersonen in de kleuterschool.

Naast de mogelijkheid om met andere kinderen om te gaan, zorgt een kleuterschool voor een uitgebreide pedagogische verzorging. De kinderen leren in de kleuterschool hun bewegingen en motoriek te coördineren. Ze leren ook denken en voelen met behulp van groepsspelletjes.

Een kleuterschool biedt ook het voordeel dat bijzonderheden en mogelijke tekorten in de ontwikkeling van het kind in een vroeg stadium kunnen worden opgemerkt en behandeld. Hetzelfde geldt voor nog niet ontdekte talenten, die met behulp van de opvoeders verder gestimuleerd en ontwikkeld kunnen worden.
[kita_suche]Bent u op zoek naar een kleuterschool? Vind nu een kleuterschool bij jou in de buurt!

3.2 Tip: Plan uw inschrijving voor de kleuterschool zorgvuldig en help uw kind zich in te werken

Het is raadzaam om rond te kijken bij verschillende kinderdagverblijven en bij je keuze niet alleen rekening te houden met de hoogte van het tarief, maar ook met het pedagogisch concept. Schrijf je vervolgens in bij een gemeentelijke kleuterschool of neem contact op met een favoriete particuliere kleuterschool om een plaats in het kinderdagverblijf te bemachtigen.

De bijbehorende formele inschrijving voor de kleuterschool is echter vaak slechts de eerste stap voor het kind, dat vervolgens moet wennen aan de Kita. Idealiter bent u de eerste dagen één tot anderhalf uur per dag aanwezig bij de gewenning van uw kind aan de kleuterschool.

Op de vierde dag kunt u beginnen met de eerste “scheidingspoging” en uw kind voor het eerst een half uur of een heel uur alleen laten in de crèche. Als deze poging werkt, kunt u uw kind elke dag iets langer alleen laten met de kinderen en de leerkrachten. Vergeet niet om altijd afscheid te nemen van uw kleine schat met een kus of een knuffel.

4. boeken voor de start in de kleuterschool

No products found.

Gerelateerde berichten