Vrij spel in de kleuterschool: tips, aanwijzingen en uitleg over de methode

Vrij spel is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse routine in veel kleuterscholen. Hier moeten de kinderen vooral zelfstandig bezig zijn, zonder dat de opvoeders strikte instructies geven over wat ze moeten doen. In ons …

Vrij spel in de kleuterschool: tips, aanwijzingen en uitleg over de methode

Kinder beim spielen auf Wiese
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Dagverblijf
 8. »
 9. Vrij spel in de kleuterschool: tips, aanwijzingen en uitleg over de methode
Wat zijn de educatieve voordelen van vrij spel?

Vrij spel zonder strikte planning en vaste regels stimuleert de creativiteit van kinderen.

Welke vaardigheden worden getraind bij vrij spel?

Tijdens vrij spel zijn kinderen meestal erg actief, zodat de ontwikkeling van motorische vaardigheden bijna vanzelfsprekend is. Welke vaardigheden nog meer getraind worden, lees je hier.

Welke vormen van vrij spel zijn er?

De vormen van vrij spel zijn zo gevarieerd als de kinderen zelf en hun behoeften.

Vrij spel is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse routine in veel kleuterscholen. Hier moeten de kinderen vooral zelfstandig bezig zijn, zonder dat de opvoeders strikte instructies geven over wat ze moeten doen. In ons artikel gaan we in op het belang van de methode en leggen we uit hoe nuttig vrij spel is voor de ontwikkeling van kinderen.

[button]Boeken over vrij spel online kopen[/button]

1. bijna geen enkele kleuterschool kan zonder fasen van vrij spel.

Kinder liegen auf einer Wiese
Kinderen moeten hun eigen ervaringen opdoen.

Vroeger werd vrij spel vaak belachelijk gemaakt en als pedagogisch misplaatst beschouwd. Tegenwoordig is het echter moeilijk een kleuterschool voor te stellen zonder. Steeds meer opvoeders maken bewust gebruik van de ideeën van vrij spel om kinderen in staat te stellen vrij te leren.

Het basisidee achter vrij spel is dat kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen. Er is automatisch voldoende externe stimulans zodat er weinig of geen interventie van buitenaf nodig is.

Zelfs als kinderen chaotisch rondrennen en alleen doen waar ze zin in hebben, betekent dat niet dat ze in die tijd niets leren.
Integendeel, de vrije ontwikkeling van beweging biedt mogelijkheden om hun eigen interesses na te streven en te ontdekken. Kinderen kunnen hun omgeving ervaren en op zoek gaan naar geschikt materiaal om mee te spelen.

Aangezien kinderen tijdens de fasen van vrij spel niet alleen zijn, maar altijd omringd zijn door andere kinderen en ten minste één opvoeder, speelt de ontwikkeling van sociale vaardigheden een grote rol.
Zo leren kinderen in het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal vrienden te maken en conflicten op te lossen.

Tip: De ontwikkeling van kinderen is inderdaad zinvol en nuttig. Fasen van vrije ontwikkeling zijn echter ook nodig om langzaam te leren zichzelf bezig te houden en hun weg te vinden in de omgeving.

2. vrij spel met stimulatie

Ook al is er geen duidelijke definitie van vrij spel, er zit wel een pedagogisch concept achter de vormgeving van de fasen van vrij spel.
Om het doel van vrij spel te bereiken, beïnvloeden opvoeders dus actief de richting van het vrij spel.

kleines Mädchen klettert
Ieder kind zoekt zijn eigen uitdagingen.

Dat kan relatief eenvoudig door de kinderen specifieke materialen ter beschikking te stellen. Er zijn nauwelijks grenzen aan de creatieve vormgeving, zodat je veel verschillende ideeën kunt uitvoeren.

U kunt bijvoorbeeld een paar doeken verstrekken of een kleine ladder in het midden van de kamer plaatsen. Hoe en wat de kinderen doen met de verstrekte materialen is aan hen.

Vrij spel is bijzonder geschikt om het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen te verbeteren. Kinderen kunnen proberen hun eigen ideeën uit te voeren om door henzelf gestelde doelen te bereiken.
Wanneer fysieke uitdagingen voor het eerst worden beheerst, zoals klimmen in een klimrek of balanceren over een boomstam, is het plezier enorm en krijgen kinderen meer vertrouwen in zichzelf en hun lichaam.

Tip: Opvoeders kunnen de kinderen steunen en aanmoedigen bij hun inspanningen. De kinderen moeten echter de vrijheid krijgen om de taak uit te voeren.

3. hun eigen vaardigheden verbeteren door vrij spel

In tegenstelling tot extern opgelegde taken zijn er tijdens het vrije spel veel meer mogelijkheden om de eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Ook al lijkt niet elke fase van het vrije spel georganiseerd, het is vooral tijdens deze momenten dat zich vaardigheden ontwikkelen die moeilijk of onmogelijk te bereiken zijn zonder een zekere mate van vrijheid.

De volgende aspecten van de opvoeding van kinderen staan centraal bij vrij spel:

Kind kriecht über eine Bank
Afhankelijk van het materiaal kan een focus worden gelegd.
 • De ontwikkeling van zelfmotivatie en de bereidheid om een eenmaal gesteld doel te willen bereiken. Innerlijke gedrevenheid, doorzettingsvermogen en geduld worden onderweg getraind.
 • De creatieve benadering van problemen om ze te kunnen oplossen.
 • Omgaan met succes en falen, wanneer een bepaald resultaat is bereikt of nog wat oefening nodig heeft om het gewenste resultaat te kunnen bereiken.
 • Het verbeteren van de grove en fijne motoriek.
 • Het ontwikkelen van gevoel voor emoties en wensen van andere kinderen en het respecteren daarvan. Kinderen leren attent te zijn.
 • Het open contact met andere kinderen en het vermogen om met conflicten om te gaan en gemeenschappelijke compromissen te vinden worden ondersteund .
 • Het zelfbewustzijn wordt in toenemende mate gevormd en ontwikkeld.
 • Kinderen leren hun omgeving beter waar te nemen.
 • Het vermogen om zichzelf bezig te houden en eigen beslissingen te nemen wordt ondersteund.

Al deze kwaliteiten worden versterkt door vrij en geleid spel. Ongeleid spelen is daarom een van de belangrijkste elementen op weg naar een zelfbepaald leven.

4. de vormen van vrij spel kunnen individueel worden aangepast

Kinder rennen über eine Wiese
Met vrij spel kunnen kinderen zich uitleven.

Vrij spel vindt vaak plaats in periodes waarin andere kinderen hun dutje doen of er eerder een tijd van vrij rustige en stille interactie was. Zo kunnen actieve kinderen stoom afblazen en zich daarna concentreren op een specifieke taak.
Andere kinderen hebben de mogelijkheid om het vrije spel meer ontspannen te laten verlopen. Sommige kinderen bouwen met houten blokken, terwijl anderen op een trampoline springen of rondrennen op een klimrek.

Om ervoor te zorgen dat vrij spel zinvol is en kinderen een echte meerwaarde biedt, moeten opvoeders de observaties van individuele kinderen registreren om hun ontwikkeling beter te kunnen beoordelen. Zo is gemakkelijk te zien of een kind meer onbevangen is, zich graag een beetje terugtrekt of ondergeschikt is. Afhankelijk van de kenmerken is het belangrijk om op dit punt in te grijpen en ongunstige ontwikkelingen in een vroeg stadium tegen te gaan. Met een beetje motivatie kan veel bereikt worden.

Info: Afhankelijk van het concept zijn er verschillende soorten vrije speeltijden waarbij de kinderen verschillende materialen ter beschikking krijgen.

5 Belangrijke vragen en antwoorden – FAQ’s

Spelen om te leren:

Uit een onderzoek van Unicef blijkt dat vooral kinderen in crisisgebieden op kleuterleeftijd weinig of geen gelegenheid hebben om vrij te spelen, wat kan leiden tot blijvende ontwikkelingsproblemen.

Zijn er geen regels tijdens het vrije spel?

In principe moeten alle kinderen zich zo vrij mogelijk kunnen ontwikkelen en niet beperkt worden door regels. Toch zijn enkele basisregels essentieel om een negatieve groepsdynamiek te voorkomen.
Controleer echter voortdurend of deze regels, die voor iedereen gelden, zinvol zijn en probeer met zo weinig mogelijk invloed te werken.

Waarom is het een probleem om kinderen oplossingen voor te schrijven?

Elk kind ontwikkelt zijn eigen ideeën en moet uitvinden of die in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Ook mislukkingen zijn daarvoor essentieel. Voorgeschreven oplossingen verhinderen een echt gevoel van prestatie en leiden tot demotivatie en passiviteit.

Hoe groot moeten de groepen zijn tijdens vrij spel?

Het is moeilijk om nu algemene uitspraken te doen. In de praktijk worden echter vaak zeer grote groepen van wel 20 kinderen waargenomen. Dit kan de noodzakelijke mix van ontspanning en activiteit blokkeren. Het hangt echter ook af van de beschikbare ruimte en de individuele kinderen.
In het geval van zeer grote groepen is het over het algemeen verstandig deze op te splitsen, mits de kinderopvangratio van de crèche dit überhaupt toelaat.

6. boeken over het thema vrij spel online kopen

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten