De wet op de infectiebescherming in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

Elk kinderdagverblijf en elke kleuterschool in Duitsland moet voldoen aan de huidige wet op de infectiebescherming. Maar wat houdt de wet precies in en in hoeverre is instructie voor opvoeders vereist? Om de verspreiding van …

De wet op de infectiebescherming in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

Kind isst in der Kita
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Kinderen
  4. »
  5. Kinderopvang
  6. »
  7. Dagverblijf
  8. »
  9. De wet op de infectiebescherming in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
Waarom is de wet op de infectiebescherming zo relevant in het kinderdagverblijf?

De bijzonder grote vatbaarheid van kinderen voor infecties maakt dit aspect uiterst belangrijk. Dus wie aan diarree en braken lijdt, koorts heeft of klaagt over bindvliesontsteking, mag in die periode niet in het kinderdagverblijf werken.

Wat moet er in de instructie over de wet op de infectiebescherming staan?

In detail moeten de algemene hygiënevoorschriften in de crèche of het kinderdagverblijf worden besproken, evenals specifieke instructies met betrekking tot individuele ziekten.

Wie controleert de naleving van de wet op de infectiebescherming in het kinderdagverblijf?

De bevoegde autoriteit is de volksgezondheidsdienst. In de regel voeren ook de plaatselijke gezondheidsdiensten de eerste instructies uit.

Elk kinderdagverblijf en elke kleuterschool in Duitsland moet voldoen aan de huidige wet op de infectiebescherming. Maar wat houdt de wet precies in en in hoeverre is instructie voor opvoeders vereist? Om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen, worden speciale eisen gesteld aan gemeenschapsvoorzieningen. In ons artikel presenteren wij kort de hygiënevoorschriften in het kinderdagverblijf en leggen wij uit wanneer, hoe en waarom bepaalde informatie moet worden verstrekt.


[button]Meer literatuur over hygiëne in het kinderdagverblijf[/button]

1. de wet op de infectiebescherming in het kinderdagverblijf dient de veiligheid

Mädchen wäscht sich die Hände
Handen wassen is een belangrijk beschermingsmechanisme.

Ook al is het voor veel voorzieningen een beetje een gedoe om ervoor te zorgen dat zowel personeel als ouders voldoende worden geïnstrueerd, iedereen moet zich ervan bewust zijn dat dit uiteindelijk voor de bescherming van het grote publiek is.

In het verleden moest iedereen die in een kleuterschool wilde werken een bewijs van een gezondheidsverklaring overleggen. Inmiddels is het gezondheidscertificaat echter niet meer vereist – een uitgebreide instructie daarentegen is verplicht. Bovendien mag elke werknemer alleen in het kinderdagverblijf werken als er geen sprake is van een acute ziekte.

De bijzonder grote vatbaarheid van kinderen voor infecties maakt dit aspect uiterst belangrijk. Dus wie aan diarree of braken lijdt, koorts heeft of klaagt over bindvliesontsteking, kan gedurende deze periode niet in het kinderdagverblijf werken.

Het nauwe contact tussen opvoeders en kinderen vereist een uitgebreide kennis van de omgang met ziekten. Daarom moet op gezette tijden (om de 2 jaar) een adequate voorlichting over gezondheidsrisico’s en algemene hygiëne plaatsvinden.

2. de IFSG-instructie – elke opvoeder moet zijn verantwoordelijkheid nemen

Arzt hält Schild mit der Aufschrift Hygienevorschrift in der Hand
Ieder individu draagt verantwoordelijkheid.

Alle kinderdagverblijven hebben de verantwoordelijkheid om hun personeel op te leiden in de omgang met infectieziekten. De instructie over de wet op de infectiebescherming moet met name algemene hygiënevoorschriften in de crèche of het kinderdagverblijf bevatten, alsmede concrete instructies met betrekking tot afzonderlijke ziekten.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de verplichting tot samenwerking, aangezien elke opvoeder of andere werknemer in een gemeenschapsvoorziening verplicht is informatie over relevante ziekten rechtstreeks aan zijn werkgever door te geven.

Algemene instructiebladen voor zowel werknemers als ouders en voor iedereen die in de keuken van het kinderdagverblijf werkt, zijn hier te vinden op de website van het Robert Koch Instituut.

3. elk kinderdagverblijf moet een eigen hygiëneplan hebben

Koch bereitet Salat zu
Bij het omgaan met voedsel gelden strengere eisen.

Hygiëne en infectiebestrijding horen bij elkaar. Daarom moeten in elk hygiëneplan van een kinderdagverblijf basisvragen worden beantwoord.
Vooral ouders die op zoek zijn naar relevante informatie kunnen in zo’n plan direct lezen hoe zij zich in welke situaties het beste kunnen gedragen.

Een goed voorbeeld van een hygiëneplan voor kinderdagverblijven vindt u hier op de website van de stad Hannover.

Tip: Omdat een dergelijk plan vaak vrij uitgebreid is en lang niet alle ouders de moeite nemen om het daadwerkelijk te lezen, is het zinvol om de belangrijkste algemene regels op te hangen in de entree van een kinderdagverblijf.

4 Belangrijke vragen en antwoorden

krankes Kind liegt auf dem Schoß der Mutter
Zieke kinderen hebben niets te zoeken in een kinderdagverblijf.
Zijn er wettelijke verboden voor kinderen om naar het kinderdagverblijf te gaan?

Geen enkel kind met een besmettelijke ziekte in de zin van de wet op de infectiebescherming mag de betreffende voorziening bezoeken.
Ook al is dit voor sommige ouders moeilijk te begrijpen en in de praktijk niet altijd gemakkelijk uit te voeren, deze maatregel dient om alle andere kinderen in de crèche te beschermen.

Op dit punt is het bijzonder belangrijk dat kinderen pas naar de kleuterschool terugkeren wanneer zij andere kinderen niet meer kunnen besmetten. In veel gevallen betekent dit dat kinderen één tot twee weken thuis moeten blijven nadat de symptomen zijn verdwenen.

Zijn er speciale hygiënische maatregelen die vaak worden verwaarloosd in gemeenschapsvoorzieningen?

Opvoeders moeten hun aandacht richten op het aspect handen wassen. Naar het toilet gaan zonder de handen te wassen maakt het uiterst gemakkelijk voor virussen en bacteriën om zich te verspreiden. Ook al stoppen kinderen de hele dag door van alles in hun mond, het is heel zinvol om kinderen te laten wennen aan het wassen van hun handen voor het eten. Een ander aspect is de duur en de grondigheid van het handen wassen zelf. Zorg ervoor dat kinderen zeep gebruiken en de ruimte tussen hun vingers niet vergeten.

Wie controleert de naleving van de Infectiewet in het kinderdagverblijf?

De bevoegde autoriteit is de volksgezondheidsdienst. In de regel voeren de plaatselijke gezondheidsdiensten ook de eerste instructies uit. Alle verdere instructies kunnen door de respectieve instellingen zelf worden uitgevoerd zonder dat hun personeel opnieuw naar het gezondheidsbureau moet gaan.

Baby wird geimpft
De algemene vaccinatieplicht komt eraan.
Omvat de Infectiebeschermingswet ook adviezen over vaccinatie?

Volgens de huidige planning moet al het personeel in kinderdagverblijven en scholen vanaf maart 2020 verplicht gevaccineerd worden tegen mazelen. Hetzelfde geldt voor ouders die hun kinderen niet laten vaccineren. Elke instelling moet ouders daarom in een vroeg stadium over deze omstandigheid informeren en hen zo de gelegenheid geven zich op de hoogte te stellen van de vaccinatieplicht.

Naast het bijzondere aspect van de mazelenvaccinatie is algemene voorlichting over andere vaccinaties zinvol, aangezien niet alle ouders aan elke controle van hun kind deelnemen.

5 Verdere literatuur over hygiëne in het kinderdagverblijf

No products found.


No products found.


No products found.

Gerelateerde berichten