Inwerkmodellen: Hoe maak je de overgang naar de kinderopvang tot een succes?

Tegenwoordig gaan de meeste kinderen tussen één en zes jaar naar een crèche of kinderdagverblijf. Deovergang van liefdevolle zorg door ouders naar opvang in een voorziening is een enorme stap voor je kind en voor …

Inwerkmodellen: Hoe maak je de overgang naar de kinderopvang tot een succes?

Kleinkinder spielen am Tisch
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Dagverblijf
 8. »
 9. Inwerkmodellen: Hoe maak je de overgang naar de kinderopvang tot een succes?
Waar worden kennismakingsmodellen gebruikt?

Inwerkmodellen zoals het model van München of Berlijn zijn in de eerste plaats ontworpen om kinderen jonger dan drie jaar te laten wennen in de crèche.

Wat is het verschil tussen het Münchener en Berlijner model?

De modellen München en Berlijn verschillen in duur en aanpak. Afhankelijk van het model duurt de inwerkperiode twee tot vier weken.

Hoe lang duurt de wenperiode?

Zodra het kind zich veilig voelt in het kinderdagverblijf en de opvoeders als contactpersonen accepteert, is de wenperiode voorbij.

Tegenwoordig gaan de meeste kinderen tussen één en zes jaar naar een crèche of kinderdagverblijf. Deovergang van liefdevolle zorg door ouders naar opvang in een voorziening is een enorme stap voor je kind en voor jou. Om zo goed mogelijk bij het kinderdagverblijf aan te komen, zijn er verschillende kennismakingsmodellen die wij u hier willen voorstellen met hun voor- en nadelen.

[button]Boeken over wenmodellen online kopen[/button]


1. definitie en doelstellingen van gewenning in het dagverblijf

Het doel van een uitgebreide wenperiode is de overgang van het kind van de zorg van de ouders naar de externe zorg in het kinderdagverblijf te vergemakkelijken. Alle gewenningsmodellen zijn er daarom op gericht het kind binnen enkele dagen of enkele weken in de opvanggroep op te nemen en het een veilig gevoel te geven.
In Duitsland zijn er twee gewenningsmodellen die voornamelijk worden gebruikt, het Berlijnse en het Münchense gewenningsmodel. Beide benaderingen zijn hoofdzakelijk gericht op kinderen onder de drie jaar, maar ze worden ook toegepast op basis van individuele behoeften.

Overigens blijkt uit veel studies dat kinderen die zijn ingewerkt minder ziek zijn dan kinderen die niet of slechts gedeeltelijk zijn ingewerkt. Bovendien komen ontwikkelingsachterstanden of slecht ontwikkelde gehechtheid minder vaak voor.

https://www.youtube.com/watch?v=dhwQj578Srw

2. Berlijns acclimatisatiemodel

HetBerlin Acclimatisation Model is zeer populair omdat de vier fasen duidelijk zijn omschreven zonder aan flexibiliteit in te boeten. De reacties en behoeften van het kind spelen een grote rol in het gewenningsproces.
Voorwaarden voor de toepassing van het model van Berlijn:
 • In een voorbereidend gesprek bespreekt u met de verantwoordelijke opvoeder hoe het inwerkproces zal verlopen. U vertelt over uw kind, wat het graag speelt of eet, zodat de opvoeder zich een beeld kan vormen van de kleine persoonlijkheid.
 • Het inwerkproces vindtniet plaats tijdens periodes die afwijken van de normale routine in het kinderdagverblijf, zoals carnaval, kerstmis of andere feestdagen.

2.1 Basisfase

Kind aus Krippe krabbelt bei Eingewöhnung umher
Kinderen kunnen in een eerste proeffase vertrouwd raken met hun nieuwe omgeving.
Om te beginnen bezoek je samen met je kind de kleuterschool en blijf je er ongeveer één tot twee uur. Tijdens deze fase leert het kind de ruimte van de betreffende groep kennen en kan het desgewenst deelnemen aan de verschillende activiteiten.
Het inwerken gebeurt meestal ’s ochtends, zodat uw kind de ochtendrituelen leert kennen, zoals de gezamenlijke ochtendkring of een fruitontbijt.
U probeert op de achtergrond te blijven. Als uw kind contact met u zoekt en vanaf uw schoot wil volgen wat er gebeurt, is dat ook prima. De opvoeder, vooral de toekomstige verzorger, probeert al in deze fase actief contact te leggen met uw kind door uw kind rechtstreeks aan te spreken en te vragen of het mee wil doen aan een spelletje.
Als ouder blijft u rustig en mag u niet betrokken zijnbij de activiteiten, maar alleen observeren. Samen met de verzorger doorloop je in deze fase typische activiteiten zoals luiers en aan- en uitkleden.
Zo begrijpt uw kind dat u het goed vindt dat de opvoeder bij dergelijke activiteiten aanwezig is en dat hij/zij ze dan zelf kan uitvoeren. Deze eerste fase van kennismaking duurt in het Berlijnse gewenningsmodel drie tot vier dagen.

Tip: De opvoeders zullen u vragen of uw kind een bijzonder geliefde knuffel of trooster heeft. Dit wordt gebruikt als een zogenaamd overgangsvoorwerp dat uw kind veiligheid geeft tijdens deze stressvolle en emotionele fase.

2.2 De eerste scheidingspoging

Vreemde situatie test

Dit ontwikkelingspsychologisch experiment van de psychologe Mary Ainsworth is bedoeld om aan te tonen of een kind een veilige of onzekere relatie met zijn moeder heeft. Daartoe verlaat de moeder even de kamer, waarna de reactie van het kind wordt geanalyseerd. Deze test wordt in aangepaste vorm gebruikt in het Berlin Model.

Als het settling-in proces op een maandag is begonnen, zou de eerste scheidingspoging op donderdag kunnen beginnen. Hiervoor brengt u uw kind ’s ochtends naar het kinderdagverblijf en neemt u afscheid van hem of haar. Dit is ook voor u een grote stap, want zelfs als uw kind onmiddellijk huilt of schreeuwt, moet u bij uw beslissing blijven en de kamer verlaten. Deze eerste scheiding duurt meestal een half uur, die je in een zijkamer doorbrengt. Daarna haalt u uw kind op.

In deze fase bepaalt de reactie van het kind hoe lang de rest van de gewenningsfase zal duren. Als een kind huilt, maar zich daarna binnen korte tijd laat kalmeren door de pedagogische verzorger, is dat een goed teken. Dan zal de wenperiode waarschijnlijk nog maar een paar dagen duren.

Sommige kinderen zijn echter niet te kalmeren en reageren zeer gevoelig op deze poging tot scheiding. Hier is een langere wenperiode nodig om het kind de nodige veiligheid te geven. Volgens het model van Berlijn is dit beslissende gedrag van het kind gebaseerd op de vraag of het veilig of onzeker gehecht is. Om uw kind de nodige veiligheid te bieden, moet u zelf niet door huilen of verontschuldigend gedrag aangeven dat u deze scheiding niet wilt.

2.3 Stabilisatiefase

Kinder sitzen im morgenkreis
Al snel is uw kind volledig gewend aan de dagelijkse routine van het kinderdagverblijf.
In de derde fase ben je hooguit als begeleider aanwezig. De verzorger neemt nu de zorg voor uw kind over, kijkt samen met hem of haar een boekje en moedigt hem of haar aan om samen te spelen. Hij of zij zorgt ook voor het verschonen en aankleden van uw kind.
In de komende dagen wordt de periode geleidelijk verlengd tot u uw kind alleen nog maar naar de kleuterschool brengt en op het afgesproken tijdstip weer ophaalt. Als uw kind problemen heeft met de scheiding, wordt gewacht tot de volgende week om de poging tot scheiding opnieuw te doen.

2.4 Laatste fase

In de laatste fase van het vestigingsmodel van Berlijn blijft uw kind nog enkele uren in het kinderdagverblijf en moet het goed contact hebben met de andere kinderen en de opvoeders. Het is normaal dat het kind ’s ochtends bij de scheiding langere tijd huilt. Het kan echter snel worden gekalmeerd door de opvoeders.

3. Acclimatisatiemodel van München

Ook het acclimatisatiemodel van München voorziet in een voorzichtig acclimatisatieproces. Op dit punt verschillen de acclimatisatiemodellen echter, omdat het model van München zich richt op het overgangsproces, dat wil zeggen de overgang van zorg door de ouders naar zorg van buitenaf. Zowel u als ouder als uw kind worden tijdens de wenperiode door de opvoeders in dit proces begeleid.

3.1 Voorbereidingsfase

In de voorbereidende fase van het Settling-in Model van München is er een intensieve uitwisseling tussen het gezin en de referentieopvoeder. Er worden gesprekken gevoerd over de statuten en het pedagogisch concept van het betreffende kinderdagverblijf en over het kind en zijn individuele behoeften.

3.2 Kennismakingsfase

Kinder spielen zusammen auf dem Boden, Eine Mutter hält ein Kind im arm
Het kennismakingsmodel van München voorziet erin dat de moeder een langere periode samen met het kind bij de Kita doorbrengt.
In de eerste week leer je samen met je kind het kinderdagverblijf kennen. U gaat net als uw kind op ontdekkingsreis, u kunt van alle ruimtes proeven en de eerste ervaringen opdoen.
Het Settling-in Model van München is gebaseerd op de veronderstelling dat kinderen herhaaldelijk allerlei routines, zoals de ochtendkring, lunch, stille tijd en tussendoortje, moeten observeren om ze te begrijpen.
Daarom is het belangrijk dat u in de eerste week enkele uren met uw kind deelneemt aan de dagelijkse routine van het kinderdagverblijf. U bent hierbij onmisbaar, want u geeft uw kind de nodige veiligheid zodat het de nieuwe situatie rustig kan inschatten en aan kan. Tijdens de gewenningsfase krijgt uw kind ook een indruk van de manier waarop kinderen in het betreffende kinderdagverblijf worden behandeld en welke rol de opvoeders spelen.

3.3 Veiligheidsfase

In de tweede week brengt u nog enkele uren per dag samen met uw kind door in het kinderdagverblijf, er is geen scheiding. Uw kind kent nu de repetitieve routines in de voorziening en kan nu meer tijd besteden aan het leren kennen van en spelen met de andere kinderen. Als ouder trekt u zich tijdens deze tweede week enigszins terug. Deprimaire opvoeder neemt de eerste taken over, zoals luiers verschonen en aan- en uitkleden.
Het model van München is gebaseerd op het idee dat het wennen sterk wordt beïnvloed door de interactie met de andere kinderen. Enerzijds begrijpt uw kind hoe het Kita-systeem werkt door de acties van andere kinderen en de samenwerking met de opvoeders, en anderzijds accepteren de kinderen de “nieuwkomer” in de groep, wat hem/haar veiligheid geeft.

3.4 Vertrouwensfase

Mutter begrüßt Kind in Kita
Als een kind vertrouwen heeft in het kinderdagverblijf en de opvoeders, kan het zonder problemen gebracht en gehaald worden.
In de vertrouwensfase vindt de eerste scheiding plaats. Nu weet je kind dat het bij het kinderdagverblijf in goede handen is en dat het iemand heeft die hem of haar helpt of troost in moeilijke situaties. Als ouder heb je ook een goed gevoel als je je kind bij het kinderdagverblijf achterlaat.
Bij de eerste poging neem je 30 tot 60 minuten afscheid. De poging wordt ook niet gestopt als uw kind niet kalmeert. Dit is om hem/haar de kans te geven de pijn van de scheiding te verwerken.
Als de scheiding heeft gewerkt, d.w.z. uw kind is na een paar minuten weer gekalmeerd en heeft met andere kinderen gespeeld, wordt de scheidingstijd de volgende dagen verlengd.

3.5 Reflectiefase

Gedurende de gehele inwerkperiode zijn er herhaaldelijk gesprekken tussen ouders en de opvoeders waarin de stand van zaken van de inwerkperiode wordt besproken en u als ouder ook tips krijgt hoe u met uw kind om kunt gaan om het overgangsproces positief vorm te geven.
Als de gewenning als voltooid wordt beschouwd, is er een eindevaluatie, die de basis moet leggen voor verdere samenwerking. De duur van de acclimatisatie volgens het model van München kan tot vier of vijf weken bedragen, afhankelijk van de situatie.

4. wat ouders moeten overwegen voordat ze zich vestigen

Als u wilt dat uw kind wordt geacclimatiseerd volgens het model van München of Berlijn, zoek dan uit welk van de twee acclimatiseringsmodellen zij gebruiken voordat u een contract tekent met het kinderdagverblijf.
Let er bij het begin van het acclimatiseringsproces op dat u in de komende weken geen vakanties en dergelijke hebt gepland die het acclimatiseringsproces negatief zouden kunnen beïnvloeden. Sta erop dat er niet meer dan één ander kind tegelijk met uw kind komt, zodat de opvoeders voldoende tijd en aandacht voor uw kind hebben.
In deze tabel presenteren wij de belangrijke voor- en nadelen van de inburgeringsmodellen:
Voordelen Nadelen
Berlijns gewenningsmodel
 • Het concept wordt beschouwd als een van de oudste en meest beproefde gewenningsmodellen en wordt daarom als zeer betrouwbaar beoordeeld.
 • Ouders hebben een goed overzicht dankzij de duidelijke fasen.
 • Een belangrijk punt van kritiek op het Berlijnse wenmodel is dat het moeilijk uitvoerbaar is voor kinderen die slechts twee dagen – dus parttime – naar het kinderdagverblijf komen. De gewenningsperiode moet hier veel langer zijn.
Acclimatisatiemodel van München
 • Het concept betrekt de kinderen en ouders actief bij het gewenningsproces.
 • Er zijn regelmatig bijeenkomsten met ouders waarin u feedback krijgt over de status van het inwerkproces.
 • Het inburgeringsmodel van München voorziet in een lange en intensieve inwerkperiode, wat voor werkende ouders tijdsproblemen kan opleveren.

5. opties als de acclimatisatie niet lukt

Kind weint und schreit bei eingewöhnung
Ongeacht welk van de gewenningsmodellen wordt gebruikt, soms wil het gewoon niet lukken.
Het inwerken wordt pas als voltooid beschouwd als uw kind goed in de groep is geïntegreerd en door de opvoeders kan worden gerustgesteld. Als de normale periode van drie tot vier weken niet werkt, kan de periode worden verlengd. Sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen.
Als het wennen helemaal niet lukt en uw kind niet meekomt, voer dan een open gesprek met de opvoeders. Misschien bevindt uw kind zich momenteel in de “vreemdelingenfase”, waardoor het zich moeilijker aanpast aan de buitenzorg, of misschien is het er nog niet aan toe. In dat geval kan een nieuwe poging enkele maanden later nuttig zijn.
Tip: Kinderen die overweldigd worden door de groepsgrootte in openbare kleuterscholen kunnen ook worden opgevangen door een kinderoppas. Hier is de sfeer wat intiemer en door de kleinere groepen wat minder stimulerend.

6. online boeken kopen over settling-in modellen

No products found.


No products found.


No products found.

Gerelateerde berichten