Kinderen onder de hoede van anderen – een uitdaging voor ouders en een kans voor kinderen

Ouders willen hun kleintjes liever niet loslaten. Maar banen of bedrijven en het dagelijkse leven met zijn vele uitdagingen laten vaak geen volledige dagopvang in het gezin toe op weekdagen. Voor veel kinderen biedt de …

Kinderen onder de hoede van anderen – een uitdaging voor ouders en een kans voor kinderen

Kindergarten Erzieherin mit kleinen Kindern
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Kinderen
  4. »
  5. Kinderopvang
  6. »
  7. Dagverblijf
  8. »
  9. Kinderen onder de hoede van anderen – een uitdaging voor ouders en een kans voor kinderen

Ouders willen hun kleintjes liever niet loslaten. Maar banen of bedrijven en het dagelijkse leven met zijn vele uitdagingen laten vaak geen volledige dagopvang in het gezin toe op weekdagen. Voor veel kinderen biedt de tijd buiten de eigen vier muren zelfs een speelse ontwikkelingsondersteuning en waardevolle mogelijkheden voor sociale uitwisseling. Ouders moeten de opvang in een kinderdagverblijf daarom zien als een grote kans voor het kind. Niettemin zijn een kritische blik en enige voorbereiding noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de kinderen het ook in de externe opvang goed doen.

1. kinderdagverblijven als verlichting voor ouders

Kinderdagverblijven zijn goud waard voor de economische voorziening van het gezin, maar ook voor de algemene economie van onze samenleving. Hier worden de kleintjes op een aan hun leeftijd aangepaste manier verzorgd, krijgen ze regelmatig frisse lucht en ervaren ze afwisseling tussen hun leeftijdsgenootjes, terwijl de ouders hun werk kunnen voortzetten.

De bezorgdheid van veel ouders over de veiligheid van hun kinderen is onterecht. In een goed kinderdagverblijf kennen de ervaren verzorgers elke behoefte van een jong kind. Ze spelen daar zo individueel mogelijk op in en hebben bijna dagelijks contact met de ouders bij het overdragen van het kind.

Vertrouwen opbouwen: Ouders moeten ervoor zorgen dat de verzorgers bij het ophalen van hun kind ’s middags precies vertellen hoe de dag is verlopen, welke problemen er eventueel zijn geweest en hoe die zijn opgelost. Op dat moment kunnen de ouders die hun kind het beste kennen, kleine tips geven over hoe de verzorging de volgende keer moet reageren als zich een soortgelijke probleemsituatie voordoet. Door deze nauwe uitwisseling wordt vertrouwen opgebouwd en krijgt elk kind de zorg die het nodig heeft.

2. noodplan voor het geven van medicijnen in het kinderdagverblijf

Als een kind in het kinderdagverblijf wordt opgemerkt vanwege klachten en symptomen, is het zelf toedienen van willekeurige medicijnen of huismiddeltjes niet toegestaan. De behandelend arts kan echter een bevel uitschrijven – bijvoorbeeld in het geval van chronische ziekten met een voorschrift voor gestopte medicatie – dat door de ouders als leveringscontract aan de verantwoordelijken van het kinderdagverblijf wordt gegeven. De toediening van vrij verkrijgbare natuurlijke geneesmiddelen of voedingssupplementen is minder duidelijk geregeld in de landelijke, gemeentelijke en instellingsgebonden verordeningen. Hier wordt bijvoorbeeld een noodvergunning aanbevolen voor kinderen met allergieproblemen in overleg met het personeel van het kinderdagverblijf.

Het kinderdagverblijf moet in ieder geval nauwkeurige instructies krijgen voor het toedienen van medicijnen , ondertekend door de kinderarts. Deze instructies moeten de naam van het geneesmiddel, de dosis, de toedieningsvorm en de tijdstippen waarop het geneesmiddel moet worden toegediend, bevatten. Zonder een dergelijk doktersvoorschrift zullen kinderdagverblijven niet zelf medicijnen toedienen, zelfs geen noodmedicatie.

Daarom: als u weet dat uw kind bepaalde allergieën of chronische ziekten heeft, zoals astma of epilepsie, en een bepaald medicijn, zoals een astmaspray, altijd bij de hand moet zijn, bespreek dit dan met de kinderarts en laat een overeenkomstig bevel bevestigen. De meeste kinderdagverblijven hebben hiervoor ook een vooraf opgesteld formulier dat alleen door de arts hoeft te worden ingevuld.

3. uitrusting van het kinderdagverblijf

In principe worden de kinderen adequaat uitgerust met geschikte kleding en een kinderrugzak. Voor het begin van hun nieuwe kinderdagverblijfleven is een kleurrijke kinderrugzak, licht en in het design van favoriete karakters (teddybeer, ezel, zebra en dergelijke) zowel een knuffelmaatje als een opbergmiddel voor de broodtrommel en de waterfles. Ouders kunnen in een extra zak een verschoning, pantoffels, rubberlaarzen, mackintosh en tandenborstel achterlaten voor permanent gebruik.

Kinderen ontdekken op het kinderdagverblijf een wereld vol mogelijkheden, nieuwe spelletjes en mogelijkheden voor interactie met andere kinderen. Maar ze leren ook grenzen en duidelijke regels.

Deze blijven in het kinderdagverblijf en worden door de verzorgers gebruikt als dat nodig is. Aan het begin van het Kita-jaar ontvangen de ouders een lijst met noodzakelijke spullen die een kind op het terrein moet hebben. Zorg ervoor dat u de lijst volledig doorneemt en alles wat het kinderdagverblijf aangeeft als nuttig en noodzakelijk aanschaft. Uw kind heeft er een taak aan om elke dag naar het kinderdagverblijf te gaan. Dat kan hij alleen goed doen als hij goed uitgerust is.

Vraag uw kind elke dag wat hij of zij op het kinderdagverblijf heeft meegemaakt en of er problemen waren, bijvoorbeeld als hij of zij de modderige broek niet wilde aantrekken. Wissel ook regelmatig informatie uit met andere ouders om te weten te komen wat andere kinderen vertellen over hun dagelijks leven.

4. Gezinsleven, werk en kinderopvang: wanneer heeft het zin?

Een veel voorkomend twistpunt in de sociale en maatschappelijke omgeving is het juiste moment om de kinderen aan de kinderopvang over te dragen. Op welke leeftijd is opvang buitenshuis zinvol? Te vroeg kan alleen in individuele gevallen. Daarom moet de registratie zo vroeg mogelijk plaatsvinden.

De reden: In de regel profiteren kinderen van een vroege toetreding tot deze nieuwe, sociale omgeving. Zij leren van hun leeftijdsgenootjes, imiteren oudere kinderen in de kinderopvang en ervaren conflicten en oplossingen in een uiterst ontvankelijke ontwikkelingsfase.

De geordende dagelijkse structuur versterkt ook de onafhankelijkheid en het vermogen om zich al vroeg aan vaste, gemeenschappelijke regels aan te passen. Bovendien leren kleuters elke dag nieuwe spelletjes en breiden ze hun schat aan ervaring uit, bijvoorbeeld met creatieve behendigheidsspelletjes.

5. De kleuterschool als belangrijk sociaal contact voor kinderen

Ouders en hun kinderen worden in de persoonlijke en lokale omgeving voortdurend geobserveerd. Stille kinderen worden snel beoordeeld als “spraakgestoord”, luie kinderen als “cognitief gestoord”. Toch is het ontwikkelingstempo zo verschillend als elk karakter. In de sociale omgeving van het kinderdagverblijf voelen trager ontwikkelende kinderen zich op hun gemak tussen andere kinderen van hetzelfde of vergelijkbaar niveau.

Elk kind heeft zijn eigen tempo. In het kinderdagverblijf kunnen tragere kinderen hun eerste stappen zetten zonder druk van volwassenen, leren praten en hun capaciteiten testen zonder constante kritiek. Deze vroege sociale interactie bevordert ook latere zachte vaardigheden zoals empathie, hulpvaardigheid en ambitie.

Conclusie
Kinderen onder kinderen vergeten graag de wereld om hen heen en zelfs hun ouders. Ze zijn in goede handen in het kinderdagverblijf, met meer mogelijkheden voor zelfstandige ontwikkeling dan in de hele dagopvang thuis. Onder leeftijdsgenootjes zijn is motivatie, een speels leerproces en dagelijkse sociale uitwisseling tegelijk.

Jonge ouders zijn vaak bang om hun kind aan de zorg van anderen over te laten. Ze zijn bang dat het kind niet genoeg aandacht krijgt en aan risico’s wordt blootgesteld. Maar ouders krijgen snel vertrouwen als ze nauw samenwerken met de verzorgers en andere ouders. Als u bang bent voor de routine van het kinderdagverblijf: Laat uw kind zijn eigen ervaringen opdoen en uitdagingen op eigen houtje onder de knie krijgen. Alleen zo helpt u uw kind op weg naar volwassenheid.

Gerelateerde berichten