Observatiebladen in het kinderdagverblijf: tekstmodules, voorbeelden en formuleringshulpmiddelen

Met een observatieblad in het kinderdagverblijf kunnen individuele gedragspatronen van kinderen gemakkelijk worden gedocumenteerd. Op die manier kan de ontwikkeling van de kinderen in het kinderdagverblijf gedurende de hele tijd gemakkelijk worden geregistreerd en kunnen …

Observatiebladen in het kinderdagverblijf: tekstmodules, voorbeelden en formuleringshulpmiddelen

beobachtungsbogen in der kita
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Dagverblijf
 8. »
 9. Observatiebladen in het kinderdagverblijf: tekstmodules, voorbeelden en formuleringshulpmiddelen
Waarom is een observatieblad nuttig in het kinderdagverblijf?

Het is een eenvoudige manier om observaties te documenteren die anders gewoon onopgemerkt zouden blijven. Overigens bevordert dit de focus met betrekking tot gerichte observatie.

Is het nodig om een observatieblad op te stellen?

Aangezien vroegtijdige interventie steeds meer aandacht krijgt, zijn er nu ook duidelijke wettelijke voorschriften die documentatie van de capaciteiten van elk kind in het kinderdagverblijf vereisen.

Wat is de inhoud van een observatieblad voor het kinderdagverblijf?

In principe dient het observatieformulier om een kind zo volledig mogelijk te kunnen beoordelen. Daartoe wordt het onderverdeeld in verschillende competentiegebieden, zoals sociale vaardigheden, taalontwikkeling of motoriek.

Met een observatieblad in het kinderdagverblijf kunnen individuele gedragspatronen van kinderen gemakkelijk worden gedocumenteerd. Op die manier kan de ontwikkeling van de kinderen in het kinderdagverblijf gedurende de hele tijd gemakkelijk worden geregistreerd en kunnen gerichte ondersteunende maatregelen worden toegepast.

In ons artikel laten wij u zien hoe zo’n observatieblad voor het kinderdagverblijf en de crèche is opgebouwd, welke gebieden in de documentatie speciale aandacht krijgen en hoe de observatieprocedure in de praktijk werkt.

Uiteraard ontvangt u ook een voorbeeldsjabloon als PDF, dat u kunt gebruiken om af te vinken en in te vullen.

[button]Verdere tips over het observatieblad in het kinderdagverblijf[/button]

1. leg de ontwikkeling van het kind vast – gemakkelijk met een observatieblad voor het kinderdagverblijf

einen beobachtungsbogen in der kita ausfuellen
Terwijl een kleuterjuf de groep begeleidt, kun je een paar minuten de tijd nemen om gerichte observaties te doen.

Het terrein van het kleuteronderwijs komt steeds meer in het vizier van de politiek. Specialisten voor de kleuterschool zijn hard nodig en er zijn steeds nieuwe doelstellingen om de verschillende capaciteiten van kinderen te bevorderen.
Daarom is het des te belangrijker om de individuele kinderen in de gaten te houden en goed te observeren.

Vooral veel oudere opvoeders hebben hier moeite mee omdat zij zich in hun pedagogische eer aangetast voelen. In veel gevallen heerst de opvatting dat zij in staat zijn elk kind te ondersteunen op de manier die nodig is.

Een observatieformulier voor het kinderdagverblijf moet echter niet worden gezien als een controle op de pedagogische vaardigheden, maar als een nuttige ondersteuning.

Vooral bij grotere groepen, wisselende opvoeders of zelfs instellingen zonder vaste groepen is werken zonder observatiebladen ondenkbaar.

Een bijbehorende lezing over kinderonderwijs en observatie en documentatie is hier te vinden:

Tip: Volg gewoon ons voorbeeld van een observatieblad in de kinderkamer. 2. De tijd nemen om te observeren.

2. de tijd nemen om te observeren – niet altijd gemakkelijk in het dagelijks leven

kinder mit einer erzieherin im kindergarten
Er blijft meestal weinig tijd over voor pure observatie.

Ook al is het in theorie zinvol om kinderen gewoon een tijdje te observeren, in de praktijk is dat niet altijd even gemakkelijk uit te voeren. In een functionerend team moet er echter altijd voor worden gezorgd dat individuele opvoeders de kans krijgen om zich gewoon een paar minuten per keer te concentreren op het observeren.

Vaak staan zelfs ervaren professionals er versteld van hoeveel er uit kleine situaties te halen valt.
Als u ons voorbeeld volgt en een sjabloon voor een observatieblad in het kinderdagverblijf als PDF gebruikt, is het ook beschikbaar voor ouderbijeenkomsten.

Door duidelijke criteria te gebruiken en concrete situaties op te schrijven, kunnen gedragsproblemen veel beter aan de ouders worden uitgelegd dan door te proberen sociaal gedrag in het algemeen als moeilijk of vreemd te omschrijven.
Vaak verlopen de gesprekken veel prettiger met behulp van een observatie- of ontwikkelingsblad, omdat je je kunt oriënteren op vaste informatie.

Om het observatiegebied wat meer aandacht te geven, moet u ook het desbetreffende observatieformulier voor het kinderdagverblijf in het team bespreken.
In veel gevallen worden vergelijkbare situaties door verschillende opvoeders verschillend beoordeeld.
Zie dit als een kans en niet als kritiek op uw eigen mening. In geval van twijfel kunnen verschillende argumenten worden gebruikt om een geschikte strategie te vinden om bepaalde problemen op te lossen.

Let op: Documentatie met behulp van een observatieblad is in de Kita niet langer slechts een optie, maar een verplichting (zie § 13b van de Wet op het Kinderonderwijs van de deelstaat NRW). Minstens elk half jaar wordt een nieuwe beoordeling gemaakt. 3.

3 De inhoud van het observatieblad in de Kita

Het doel van het documenteren van de individuele capaciteiten van elk kind is om een kind zo volledig mogelijk te kunnen beoordelen. Daarom zijn de observatieformulieren dienovereenkomstig breed en bestrijken ze veel verschillende gebieden.

Naast spraak- en taalontwikkeling spelen ook motoriek en sociale interactie een doorslaggevende rol.

Concreet kan een observatieblad in de volgende gebieden worden onderverdeeld:

einige beobachtungsboegen liegen uebereinander
Een observatieblad is een uitstekende manier om veranderingen in kaart te brengen.
 • Taalvaardigheden: Het taalgebied omvat niet alleen het aantal woorden, maar ook begrijpelijkheid, grammatica en andere opvallende kenmerken, zoals lispelen of stotteren.
 • Grove motoriek: loopt een kind stevig of scheef? Valt het vaak of balanceert het veilig over balken en obstakels?
 • Fijne motoriek: Kan een kind al een potlood vasthouden? Zien geschilderde tekeningen er filigraan uit of eerder warrig? Kan het een schaar hanteren?
 • Concentratie: Kunnen kinderen langere tijd naar een verhaal luisteren? Lukt het om de regels van een spel rustig uit te leggen of verandert de aandacht vaak?
 • Sociale competentie: Hoe is de interactie met andere kinderen? Wordt er gezocht naar compromissen of wil een kind altijd zijn zin krijgen? Kunnen kinderen omgaan met een verloren spel?
 • Emotionele vaardigheden: Kunnen kinderen zich inleven in andere kinderen? Wordt een ander kind getroost of genegeerd? Zijn er speciale banden tussen individuele kinderen?

Deze lijst kan bijvoorbeeld worden aangevuld met speciale sterke of zwakke punten van een kind, maar ook met bijzondere eigenschappen die niet in een van de categorieën vallen.

Tip: Pas de vaardigheden aan aan de leeftijd. In de U3 leeftijdsgroep is het veel gemakkelijker om verschillen en vooruitgang te documenteren.

4 Verdere tips voor het observatieblad in het kinderdagverblijf

No products found.

Gerelateerde berichten