Inwerken in de crèche: tips voor de inwerkperiode

Zich vestigen in een kinderdagverblijf is niet gemakkelijk. Niet alleen kinderen, maar vooral ouders vinden het meestal moeilijk om enkele uren uit elkaar te gaan. In veel gevallen kunnen kinderen echter niet om de crèche …

Inwerken in de crèche: tips voor de inwerkperiode

Kind krabbelt in der Kita
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Dagverblijf
 8. »
 9. Inwerken in de crèche: tips voor de inwerkperiode
Hoe lang duurt het inwerken?

Plan minstens twee weken, maar bij voorkeur vier weken, voor de gewenning in de crèche.

Wat maakt een goede acclimatisatie?

Elke voorziening zou een goed doordacht acclimatiseringsconcept moeten hanteren. Het is vooral belangrijk dat er in deze eerste fase veel tijd beschikbaar is, zodat een kind kan wennen aan een nieuwe verzorger.

Hoe kan ik de overgang voor mijn kind gemakkelijker maken?

Geef het goede voorbeeld en straal rust en ontspanning uit. Anders zullen uw nervositeit en angst snel overslaan op het kind.

Zich vestigen in een kinderdagverblijf is niet gemakkelijk. Niet alleen kinderen, maar vooral ouders vinden het meestal moeilijk om enkele uren uit elkaar te gaan.

In veel gevallen kunnen kinderen echter niet om de crèche heen, omdat tijd en geld beperkt zijn.

In ons artikel laten we u zien hoe u de inwerkperiode op de crèche zo aangenaam mogelijk kunt maken. U leert welke inwerkmodellen er zijn en hoe u met problemen kunt omgaan.
[button]Boeken over settelen online kopen[/button]

1. kinderen tijd geven – de overgang naar de kleuterschool is een uitdaging

Baby mit Spielzeug
Geef kinderen de tijd om de nieuwe omgeving te verkennen.

Wanneereen kind in de crèche of, iets later, het kinderdagverblijf komt, betekent dit dat het zich moet aanpassen aan een compleet nieuwe situatie. Vroeger was mama meestal het middelpunt van het leven, maar nu verandert de verzorger.

Bovendien moeten kinderen eerst leren dat ze niet langer alleen zijn, maar in contact komen met veel andere kinderen. Rust en mogelijkheden om zich terug te trekken zijn aanvankelijk vrij beperkt.
Naast onbekende mensen moeten kinderen ook leren omgaan met een nieuwe omgeving.

Het kost tijd om al deze nieuwe indrukken te verwerken. De gewenningsfase kan daarom al snel enkele weken duren. Maak je dus geen zorgen als je kind de eerste dagen nog moeite heeft met afscheid nemen.

2 De duur van de gewenningsfase varieert sterk.

De kinderopvang in het kinderdagverblijf is bedoeld voor alle kinderen tussen twee maanden en drie jaar. De verschillen in wenperiode zijn dan ook groot.

weinendes Kind ist von Bauklötzen umgeben
Oudere kinderen hebben in het begin vaak meer last van scheiding.

Grofweg zijn de volgende momenten te onderscheiden:

 • De eerste levensmaanden: In deze fase is de band met de moeder of vader nog niet zo sterk, zodat baby’s de scheiding niet echt merken. Daarom zijn er nauwelijks moeilijkheden bij het wennen in het kinderdagverblijf.
 • Gewenning aan de crèche met 10 tot 24 maanden: Het gevoel van gehechtheid is dan al veel sterker, zodat een geleidelijke gewenning moet plaatsvinden. Het is vooral belangrijk dat kinderen op dit moment voldoende ruimte krijgen om te wennen aan een kleuterleidster als hun nieuwe verzorger.
 • Kinderen vanaf twee jaar: Kinderen zijn al wat verder in hun ontwikkeling, zodat hartverscheurende afscheidsscènes meestal voorkomen. Op dit punt zijn de tranen echter vaak slechts een bewust gebruikt pressiemiddel om de ouders te laten blijven. Als dit niet lukt, kunnen de kinderen na enkele minuten door de nieuwe verzorger worden gekalmeerd, mits de gewenning aan de crèche lukt.

Let op: Zelfs als dit erop wijst dat eerder naar de crèche brengen zinvol is, moet u uw kind alleen in de eerste levensmaanden brengen als het niet anders kan.

3. de gewenning aan het kinderdagverblijf vergemakkelijken

Großeltern haben ein Baby auf dem Arm
Leg je kind al vroeg in goede handen.

Hoe snel of langzaam een kind zich vestigt in de kinderopvang hangt grotendeels af van de ouders. Hoe meer ontspannen en gemakkelijk het contact is, hoe gemakkelijker de meeste kinderen hun weg vinden in de nieuwe situatie.

Als de ouders zich daarentegen druk maken of er nogal ongelukkig mee zijn dat ze hun kind aan het kinderdagverblijf moeten afstaan, heeft dat automatisch een negatief effect op het kind. Ook al begrijpen kinderen nog niet alles, ze zijn al heel vroeg in staat om emoties te begrijpen en te classificeren. Een belangrijk aspect moet daarom zijn dat je je went aan de nieuwe situatie om je kind onderweg een beter gevoel te geven.

Daarnaast kunt u een betere gewenning aan het kinderdagverblijf bereiken door uw kind al vroeg te laten wennen aan nieuwe situaties. Laat uw kind daarom al een paar maanden bij de grootouders overnachten en oefen vaker met scheidingssituaties. Als het voor uw kind geen probleem is als u een uurtje gaat winkelen of twee uur gaat sporten, zal de gewenning aan het kinderdagverblijf nauwelijks problemen opleveren.

Meer tips voor een succesvolle gewenning aan de crèche zie je in dit YouTube filmpje:

Tip: Duidelijke referentiepersonen zijn belangrijk. Zorg er echter voor dat u de actieradius van uw kind al vroeg vergroot, zodat tijd doorbrengen met goede vrienden of uitgebreide familie geen probleem is.

4. de gewenning aan de crèche verloopt anders

De geschiedenis van de crèches:

De crèche is vooral populair in de Oost-Duitse deelstaten. Tot op de dag van vandaag gaan kinderen daar veel vroeger naar de crèche of het kinderdagverblijf. Over de historische achtergrond van de vroege buitenschoolse opvang kunt u hier meer lezen.

Niet elke instelling kiest voor hetzelfde concept om kinderen te laten wennen aan de nieuwe situatie. Vooral het model van Berlijn en dat van München worden veel gebruikt , en beide verschillen maar weinig van elkaar.

In wezen is de eerste stap dat kinderen samen met hun ouders naar de crèche gaan. De eerste dagen blijven de ouders in de buurt van het kind. Dit geeft elk kind de gelegenheid om in een ontspannen sfeer aan de nieuwe omgeving te wennen.

Tijdens deze fase moet er altijd een kleuterleidster in de buurt zijn die de nieuwe verzorger vertegenwoordigt. Geleidelijk aan, na enkele dagen, vindt het eerste afscheid van de ouders plaats.
Op dat moment gebeurt het vaak dat een kind in de crèche huilt om de aandacht te trekken en de ouders over te halen om te blijven.

Tip: Een paar traantjes mogen echter best als een kind zich kort na het afscheidsritueel op de crèche door de juf laat troosten. Als dit echter nog niet lukt, kunnen de perioden worden verlengd.

Het isop dit punt bijzonder belangrijk dat de betreffende opvoeder primair verantwoordelijk is voor slechts één kind. Helaas is dit in de praktijk niet altijd mogelijk. Niettemin moeten alle kinderopvangvoorzieningen ervoor zorgen dat de overgang voor de kinderen vlot verloopt, omdat dit uiteindelijk bijdraagt tot een meer ontspannen klimaat voor alle betrokkenen.

5. tips voor opvoeders – hoe te zorgen voor een succesvol inwerkproces

Kind streckt seinen Arm aus
Vroeg of laat wendt een kind zich ook tot u.

Geduld is de sleutel tot succes. Gedraag je in de eerste fase nogal gereserveerd en afwachtend. Praat gewoon met de vader of moeder van het kind en wacht tot het kind uit zichzelf een stap naar je toe zet.

U kunt nu geleidelijk de taken overnemen die eigenlijk aan de ouders zijn voorbehouden. Zorg er wel voor dat het kind geen bezwaren maakt.

Voordat de eerste scheiding van de belangrijkste verzorger kan plaatsvinden, moet het kind u vertrouwen. De beste manier om dit te doen is door kleine gezamenlijke spelletjes of direct lichamelijk contact.
Vooral bij kleine kinderen zijn het verschonen en voeden belangrijke taken die vertrouwen vereisen.

Steeds vaker draait de relatie tussen u en de betreffende ouder zo om dat u alle taken overneemt terwijl de vader of moeder slechts aanwezig is.
Als dit zonder problemen verloopt, is er meestal niets dat een scheiding van enkele uren in de weg staat. De verlenging van de scheidingsfase moet echter slechts geleidelijk plaatsvinden om de kinderen niet te veel te belasten.

6. online boeken kopen over settelen

No products found.


No products found.


No products found.

Gerelateerde berichten