Vooroordeelbewust onderwijs en opvoeding in kinderdagverblijven

In Duitsland wonen veel verschillende mensen met verschillende eigenschappen, interesses, sterke en zwakke punten. Om dit samenleven in een samenleving zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat ook kinderen op de kleuterschool …

Vooroordeelbewust onderwijs en opvoeding in kinderdagverblijven

vorurteilsbewusste erziehung
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Dagverblijf
 8. »
 9. Vooroordeelbewust onderwijs en opvoeding in kinderdagverblijven
Wat is het doel van vooroordeelbewust onderwijs?

Kinderen moeten vooroordelen als zodanig leren herkennen en er bewust afstand van nemen.

Waar komen de vooroordelen van kinderen vandaan?

In de regel krijgen kinderen vooroordelen door ze van volwassenen te leren.

Op welke manieren moeten kinderen zich bewust worden van vooroordelen?

In wezen gaat het erom vooroordelen als zodanig te herkennen. In een volgende stap kunnen zij er actief mee omgaan en ze kritisch bevragen.
Zo ontwikkelen kinderen een uitstekend rechtvaardigheidsgevoel en kunnen ze ook in de toekomst voor andere kinderen opkomen.

In Duitsland wonen veel verschillende mensen met verschillende eigenschappen, interesses, sterke en zwakke punten.

Om dit samenleven in een samenleving zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat ook kinderen op de kleuterschool diversiteit als iets positiefs leren begrijpen.

Vooroordelenbewust onderwijs is specifiek op deze zorg gericht. Om deze aanpak te laten slagen is echter veel gevoeligheid nodig.

1 Vooroordeelbewust onderwijs moet vooroordelen voorkomen.

ein junge wird von einer gruppe maedchen ausgegrenzt
Geen enkel kind mag worden uitgesloten van een activiteit vanwege zijn of haar geslacht.

Iedereen heeft vooroordelen. Zeker, de een of de ander kan het tegendeel beweren, maar de waarheid is dat vooroordelen het gemakkelijker maken om de wereld in het algemeen te beoordelen.
Dus in zekere zin zijn ze noodzakelijk om eerst het grote geheel te begrijpen.

Als deze vooroordelen echter gericht zijn tegen andere kinderen, moet er dringend actie worden ondernomen. Zowel de sociale ontwikkeling als de inprenting van ouders en opvoeders spelen hierbij een doorslaggevende rol.

Meisjes die altijd te horen krijgen dat meisjes niet kunnen voetballen, zullen waarschijnlijk nooit in het Duitse nationale vrouwenelftal komen, hoe groot hun talent in werkelijkheid ook is.

Jongens die graag willen dansen of kinderen met een donkere huidskleur die al op jonge leeftijd worden gediscrimineerd, hebben het even moeilijk.

Vooroordelenbewust onderwijs is gebaseerd op zowel de anti-vooroordelenbenadering als de situationele benadering.

2. kinderen hebben van nature geen vooroordelen

Hoewel het vaak lijkt alsof kinderen uit zichzelf vooroordelen ontwikkelen, zijn deze altijd gebaseerd op andere mensen. Ze missen gewoon hun eigen ervaringen die een vooroordeel zouden kunnen versterken of weerleggen.

Daarom is het cruciaal dat kinderen op jonge leeftijd uitgebreide ervaringen opdoen die klassieke vooroordelen aan diggelen slaan.

Het concept van vooroordeelbewuste opvoeding en onderwijs richt zich vooral op de praktijk.
Het gaat er minder om kinderen theoretisch te leren geen vooroordelen te hebben, maar om dienovereenkomstig in te grijpen in een concrete situatie.

Tip: Veel kinderen tonen hun eerste vooroordelen op 3-jarige leeftijd. Vroegtijdig ingrijpen is daarom van groot belang om ervoor te zorgen dat kinderen bewust kunnen omgaan met vooroordelen.

3 Ieder kind verdient gelijke kansen

Materialen voor vooroordeelbewust onderwijs:

De Fachstelle Kinderwelten für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung in Berlijn presenteert uitgebreid materiaal dat bij uitstek geschikt is voor de aanpak. Klik hier om rechtstreeks naar de website te gaan.

Steeds weer pikken kinderen op een bepaald moment genderstereotypen op of discrimineren ze andere kinderen op basis van huidskleur, taalvaardigheid of een fysieke achterstand.

Dit is precies het punt waarop een beroep wordt gedaan op onderwijsprofessionals in kleuterscholen. Het gaat erom methoden te vinden die kinderen bewust maken van de absurditeit van vooroordelen.

Een vooroordeelbewuste opvoeding en onderwijs berust echter niet op duidelijke uitspraken. In plaats daarvan gaat het erom kinderen een gevoel van rechtvaardigheid mee te geven.

Als opvoeders objectief blijven, kunnen kinderen veel beter leren dat de tot dan toe bestaande vooroordelen ongegrond zijn. Alle kinderen moeten dezelfde kansen krijgen en niet worden verhinderd iets te doen of gediscrimineerd vanwege een vaag vooroordeel.

Dit geldt zowel voor lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen in het kader van inclusie als voor kinderen met een andere culturele achtergrond.

Zelfs kinderen met een lichte huidskleur die aanvankelijk geen vooroordelen lijken te hebben, kunnen worden gediscrimineerd.
Een scheiding van de ouders, de plotselinge werkloosheid van een van de ouders of zelfs een affaire kunnen snel leiden tot ernstige veranderingen in de sociale structuur, die ook kinderen treffen.

4. methoden van vooroordeelbewuste opvoeding en onderwijs

eine gruppe kinder mit baellen
Niet alleen jongens houden van balspelen.

Kinderen moeten de pluraliteit van de samenleving en de kleuterschool als een kleine afspiegeling van de samenleving leren waarderen als iets positiefs. Dit in praktijk brengen is echter niet altijd gemakkelijk. Door gerichte oefeningen en spelletjes kunnen remmingen echter worden verminderd en snel worden afgebroken.

Hoe kleiner de kinderen zijn en hoe minder sterk vooroordelen al verankerd zijn, hoe succesvoller het is om kinderen zonder vooroordelen op te voeden.
De doelen van vooroordeelbewust onderwijs zijn

 • het versterken van de eigen identiteit,
 • om actief diversiteit te ervaren,
 • om kinderen aan te moedigen kritisch om te gaan met vooroordelen en om
 • en actief te werken tegen bevooroordeelde discriminatie.

In het kader van een passende pedagogiek is het belangrijk om op zichzelf te kunnen reflecteren en zich bewust te worden van de eigen vooroordelen.
Alleen zo kan inclusief en intercultureel onderwijs in de praktijk goed worden uitgevoerd.

Als een kind een vooroordeel uit tegen een ander kind, moeten opvoeders zich eerst tot het achtergestelde kind wenden en uitleggen dat dit niet oké was en gewoon niet waar.

Vervolgens kan de opvoeder zich tot de “dader” wenden en er objectief op wijzen waarom het vooroordeel niet waar is.

De vooroordeelbewuste opvoeding eindigt hier echter niet. Vervolgens moet het werk gaan over het ontmantelen van dit vooroordeel.

Kritische vragen over de mate waarin het in orde zou zijn om zelf benadeeld te worden, kunnen daarbij als waardevolle ondersteuning dienen.

De belangrijkste aspecten zijn op een kindvriendelijke manier gepresenteerd in deze educatieve video:

5. praktische voorbeelden voor vooroordeelbewust onderwijs

erzieherin mit kindern
Vooroordeelbewust opvoeden houdt niet op bij het kinderdagverblijf.

Stel dat een jongen in de meisjeshoek met poppen wil spelen en wordt weggejaagd met het vooroordeel dat dit iets voor meisjes is, dan is het allereerst zaak de jongen duidelijk te maken dat hij heel goed met poppen kan en mag spelen als hij dat wil.

De meisjes die bezwaar maken, moeten met de situatie worden geconfronteerd en gevraagd worden waarom jongens niet met poppen mogen spelen.

Dit kan worden gevolgd door een discussie over welke dingen de meisjes graag doen die niet typisch zijn voor meisjes. Er zijn zeker meisjes die graag met auto’s spelen of plezier beleven aan voetballen.

Moet zij dan op haar beurt deze dingen opgeven zodat de jongen niet met poppen speelt? En wat heeft het voor zin om iemand van een activiteit uit te sluiten alleen vanwege zijn geslacht?

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen moeten opvoeders langzaam en geleidelijk te werk gaan om ervoor te zorgen dat de kernboodschap overkomt.

Opmerking: Overigens houdt vooroordelenbewust onderwijs zeker niet op bij de basisschool. Verdere vooroordelen ontwikkelen zich vaak op oudere leeftijd, zodat een permanente en terugkerende behandeling van het onderwerp elementair is om kinderen zo vooroordelenvrij mogelijk op te voeden.

Gerelateerde berichten