Opleiding tot curatief onderwijsverpleegkundige: vereisten, taken

Veel jongeren weten na hun schooltijd nog niet welk beroep ze willen uitoefenen. Alsje graag met mensen werkt, verantwoordelijk bent en geen angst hebt voor contact met gehandicapten, kan een opleiding tot curatief onderwijsverpleegkundige geschikt …

Opleiding tot curatief onderwijsverpleegkundige: vereisten, taken

heilerziehungspfleger ausbildung
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Opleiding tot curatief onderwijsverpleegkundige: vereisten, taken
Wat doet een curatief onderwijsverpleegkundige?

De taken van een curatief onderwijsverpleegkundige omvatten de verzorging, verpleging, individuele begeleiding en bevordering van de zelfstandigheid van mensen met een handicap.

Wat zijn de eisen voor stagiaires?

De opleiding is in Duitsland niet uniform geregeld. In de meeste gevallen heb je een diploma van de middelbare school nodig en een voorbereidende stage of een afgeronde beroepsopleiding.

Welke mogelijkheden zijn er om de opleiding af te ronden?

U kunt de opleiding voltijds of praktijkgeïntegreerd afronden. Daarna zijn er tal van mogelijkheden voor bijscholing.

Veel jongeren weten na hun schooltijd nog niet welk beroep ze willen uitoefenen. Alsje graag met mensen werkt, verantwoordelijk bent en geen angst hebt voor contact met gehandicapten, kan een opleiding tot curatief onderwijsverpleegkundige geschikt voor je zijn.

In een tehuis, een speciale school of een integratieve kleuterschool – curatief onderwijsverpleegkundigen kunnen in verschillende instellingen werken. Hieronder leggen wij u uit hoe de opleiding tot onderwijsverpleegkundige in zijn werk gaat, welke voorwaarden nodig zijn en welke taken bij dit beroep horen.

[button]Hier vindt u de actuele leerboeken voor de opleiding tot curatief onderwijsverpleegkundige[/button].

1. curatieve onderwijsverpleegkundigen begeleiden mensen met een handicap

HEP wordt TEP

Er zijn momenteel pogingen om de functietitel voor curatief onderwijsverpleegkundigen (HEP) om te dopen tot de nieuwe titel specialist participatie en zorg (TEP). Veel curatief onderwijsverpleegkundigen staan kritisch tegenover de huidige functiebenaming omdat deze niet positief en niet beschrijvend genoeg is.

In sociale beroepen ligt de nadruk in principe op het werken met mensen. Naast het werken als opvoeder is het vak curatief onderwijs voor veel mensen ook erg aantrekkelijk. Als curatief onderwijsverpleegkundige of curatief pedagoog begeleid en ondersteun je mensen die kampen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zonder opleiding is er geen mogelijkheid om in dit beroep terecht te komen.

Volgens het Bundesamt für Statistik wonen er momenteel ongeveer 7,8 miljoen ernstig gehandicapten in Duitsland. Het percentage ernstig gehandicapten bedraagt dus 9,4% (vanaf 2018). Een kwart van deze mensen is ouder dan 64 jaar.

Afhankelijk van de standplaats ligt de nadruk op verzorging of op het organiseren van het dagelijks leven. In principe help je met persoonlijke hygiëne, voedselinname en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het is belangrijk dat al deze mensen ondersteuning krijgen in overeenstemming met hun persoonlijke mogelijkheden.

Al met al heb je de volgende taken als je aan de opleiding tot curatief onderwijsverpleegkundige begint:

 • Verzorging en begeleiding van mensen met een beperking
 • Individuele bevordering van de bijbehorende capaciteiten
 • Zelfstandigheid en gelijkwaardige participatie mogelijk maken
 • Ondersteunen van hobby- en vrijetijdsactiviteiten en het bieden van hulp
 • Samenwerking met familieleden

Als je nog weinig idee hebt van wat het werk van een curatief pedagoog inhoudt, kun je hier een kijkje nemen in het dagelijks werk:

2. er zijn enkele voorwaarden voor de opleiding tot curatief onderwijsverpleegkundige

Heilerziehungspflegerin arbeitet als Integrativkraft in der Schule
Als je bijvoorbeeld liever met kinderen omgaat, kun je als integratief medewerker op scholen werken.

Wilje een opleiding tot curatief onderwijsverpleegkundige of curatief onderwijsdocent volgen, dan heb je eerst een diploma secundair onderwijs nodig. Maar je moet ook aantonen dat je een beroepsopleiding hebt gevolgd of meerdere jaren hebt gewerkt. Dit kan bijvoorbeeld een opleiding tot kinderverzorgster of sociaal assistent zijn.

Ook als je een universitair diploma of een diploma van een hogeschool hebt, moet je enkele maanden praktijkwerk of verschillende stages hebben gedaan om aan de opleiding tot onderwijsverpleegkundige te kunnen beginnen.

Aangezien deze beroepsopleiding bij deelstaatwet is geregeld, kunnen de voorwaarden waaraan moet worden voldaan in de afzonderlijke deelstaten echter sterk verschillen. Aangezien er elk jaar meer geschoolde werknemers nodig zijn, heb je bij een volgende sollicitatie een goede kans op een baan.

Naast deze toelatingseisen zijn er echter ook persoonlijke kwaliteiten die je als aankomend curatief onderwijsverpleegkundige moet meebrengen.
De belangrijkste zijn:

 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Inlevingsvermogen
 • Conflictoplossende vaardigheden
 • Geduld
 • Communicatieve vaardigheden
 • Creatieve vaardigheden
 • Geen angst voor contact

3. de schoolopleiding duurt meestal drie jaar

theoretische Ausbildung in der Berufsschule
Op de vakschool leer je belangrijke theoretische achtergrondkennis.

De opleiding tot curatief onderwijsverpleegkundige vindt in principe plaats op twee verschillende leerplekken: op een geschikte vakschool en op een geschikt praktijkopleidingscentrum. Het aandeel van de praktijkopleiding varieert.

Er zijn twee verschillende vormen van deze beroepsopleiding:

 • de voltijdse schoolopleiding en
 • de in de praktijk geïntegreerde opleidingsvorm

Kies je voor de voltijdse schoolopleiding, dan ga je eerst drie jaar naar de vakschool. Tussendoor loop je verschillende stages. In Hessen bestaat bijvoorbeeld ook de mogelijkheid dat je eerst een jaar naar school gaat en een oriëntatiestage loopt, voordat je nog twee jaar praktijkopleiding volgt.

In depraktijkgeïntegreerde variant daarentegen benje vanaf het begin werkzaam in het curatieve onderwijs. Tegelijkertijd ga je naar school om theoretische kennis op te doen.

De duur van de opleiding is meestal drie jaar. De duur kan echter per deelstaat verschillen. Daarna mag je jezelf een “door de staat erkende curatieve onderwijsverpleegkundige” noemen.

De opleiding bestaat uit veel verschillende onderdelen en vakken, die per deelstaat sterk kunnen verschillen.
De belangrijkste opleidingsinhouden zijn:

 • Pedagogie, psychologie en therapeutische pedagogie
 • Geneeskunde en psychiatrie
 • Verpleging
 • Bewegingsonderwijs, kunst en handvaardigheid
 • Huishoudkunde

Daarnaast zijn erverplichte vakken als Duits, Engels, wiskunde en maatschappijleer. Op sommige scholen is het mogelijk in deze vakken een extra examen af te leggen om de Fachhochschulreife te behalen.

Aan het einde van de opleiding is er een eindexamen dat bestaat uit een schriftelijk, een mondeling en een praktisch gedeelte.

Tip: Als u zich laat omscholen tot curatief onderwijsverpleegkundige, is het ook mogelijk om de opleiding af te ronden terwijl u werkt.

4 Er zijn tal van carrièremogelijkheden als curatief onderwijsverpleegkundige

Bezahlung steigt
Om je salaris te verhogen zijn er tal van bijscholingsmogelijkheden.

De beroepsmogelijkheden voor curatief onderwijsverpleegkundigen zijn zeer uitgebreid. Je kunt onder andere op de volgende gebieden werken:

 • woonvoorzieningen voor mensen met een handicap
 • werkplaatsen voor gehandicapten
 • integratieve of curatieve kleuterscholen
 • psychiatrische klinieken
 • gezinsondersteunende diensten
 • voorzieningen voor verslaafden

Er zijn natuurlijk ook enkele negatieve aspecten verbonden aan het beroep van onderwijsverpleegkundige. In veel voorzieningen werken curatief onderwijsverpleegkundigen in ploegendienst. Dit betekent dat je ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend werkt. Daarnaast kan dit werk zeer inspannend zijn, zowel lichamelijk als geestelijk.

Omdat het om een schoolopleiding gaat, ontvang je tijdens je opleiding meestal geen salaris. Er zijn echter uitzonderingen. Sommige instellingen in de publieke sector betalen tijdens het erkenningsjaar zelfs een salaris van ongeveer 1400 € tot 1700 € bruto. Het gemiddelde startsalaris als rijkserkend curatief onderwijsverpleegkundige bedraagt ongeveer 2600 tot 2800 € bruto.

Je kunt je verdiencapaciteit zeker verhogen met specialisatie of bijscholing. Dat geldt natuurlijk ook voor een vervolgopleiding. De meeste vervolgopleidingen kun je tijdens je werk afronden, zodat je in die tijd je salaris kunt doorbetalen.

De volgende bijscholingsmogelijkheden zijn beschikbaar als curatief onderwijsverpleegkundige:

 • Psychiatrisch speciaal verpleegkundige
 • Motopedagoog
 • Staatserkende leraar in het buitengewoon onderwijs (Sonderpädagoge / staatlich anerkannte Sonderpädagogin)
 • Specialist op het gebied van gezondheidszorg

5. actuele leerboeken voor de opleiding tot curatief onderwijsverpleegkundige

No products found.

Gerelateerde berichten