Studies voor opvoeders: Welke cursussen zijn geschikt en hoe nuttig is het?

Zoals voorheen volgen de meeste jongeren die als kleuterleidster willen werken een stage. Steeds vaker rijst echter de vraag of het voor opvoeders wel zin heeft om te studeren. Steeds meer opleidingen maken het echter …

Studies voor opvoeders: Welke cursussen zijn geschikt en hoe nuttig is het?

Frau lernt in der Bibliothek
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Kinderen
 4. »
 5. Kinderopvang
 6. »
 7. Studies voor opvoeders: Welke cursussen zijn geschikt en hoe nuttig is het?
Waarom zouden opleiders moeten studeren?

Als u besluit te gaan studeren, krijgt u toegang tot werkterreinen die met een stage niet mogelijk zijn. Afhankelijk van de opleiding die u kiest, kunt u ook in aanmerking komen voor functies in het onderzoek of in stichtingen.

Welke opleidingen zijn geschikt voor pedagogen?

De belangrijkste studierichtingen zijn onderwijskunde, kinderonderwijs, maatschappijleer en maatschappelijk werk. De duur van de opleiding is zes tot zeven semesters, dus ongeveer drie jaar voor een voltijdstudie.

Kan ik ook in deeltijd studeren?

In principe is dat mogelijk. Je moet dit wel bespreken met de universiteit en de instelling waar je momenteel werkt. Het is ook mogelijk om direct aan een duale opleiding te beginnen.

Zoals voorheen volgen de meeste jongeren die als kleuterleidster willen werken een stage. Steeds vaker rijst echter de vraag of het voor opvoeders wel zin heeft om te studeren. Steeds meer opleidingen maken het echter niet gemakkelijk voor aankomende opvoeders. In ons artikel informeren we je graag over de verschillende opleidingstrajecten aan de universiteit en lichten we de voordelen van studeren voor opvoeders toe.

[button]De zes leergebieden voor opvoeders in opleiding, studie en beroep[/button]

1. met een diploma zijn opvoeders breder gepositioneerd

Frau lächelt, während andere Menschen im Hintergrund arbeiten
Een diploma vergt extra tijd.

Als je een opleiding tot opvoeder afrondt, is dat tegenwoordig meestal een brede opleiding voor het werken met kinderen en jongeren van 0 tot 27 jaar. Als je daarentegen besluit te gaan studeren, staan er ook andere werkvelden voor je open: Afhankelijk van de opleiding die je kiest, kun je ook in aanmerking komen voor functies in het onderzoek of bij stichtingen. Dit is natuurlijk geen must en niet altijd het eerste voornemen als het gaat om de vraag of je voor een stage of een studie kiest.

Het terrein van de voor- en vroegschoolse educatie wordt steeds belangrijker. Hoewel leerkrachten in het basisonderwijs en leerkrachten in het secundair onderwijs altijd een diploma hebben moeten behalen, was dit lange tijd geen optie voor opvoeders. In de jaren negentig werden echter voor het eerst inspanningen geleverd om de bekwaamheid van opvoeders uit te breiden.

Tot de eerste universitaire opleiding in onderwijs voor kinderen mogelijk werd, moesten toekomstige opvoeders echter wachten tot 2004. Sindsdien is het aantal opvoeders dat een diploma behaalt, gestaag toegenomen.

Tot nu toe bedraagt het percentage van alle opvoeders met een diploma ongeveer 5 %. De exacte cijfers kunt u lezen in de Fachkräftebarometer Frühe Bildung, die u hier kunt downloaden.

2. studies voor opvoeders – deze opleidingen zijn beschikbaar

Als je besluit te gaan studeren om opvoeder te worden, is de volgende stap te beslissen welke opleiding voor jou geschikt is.
De verscheidenheid neemt steeds meer toe, maar de inhoud van de afzonderlijke opleidingen is vaak vergelijkbaar.

In de volgende regels willen we de belangrijkste opleidingen kort voorstellen:

Vorlesung mit Studenten
Sommige colleges overlappen elkaar ondanks verschillende opleidingen.
 • maatschappelijk werk:
  Deze opleiding is relatief breed. De nadruk ligt op het aanleren van de basis op alle gebieden van het maatschappelijk werk. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het vak management, om leidinggevende functies te kunnen vervullen in de kinder- en jeugdzorg of in bejaardentehuizen.
 • Sociale pedagogie:
  De opleiding sociale pedagogie bestaat uit colleges maatschappelijk werk en colleges uit de pedagogiek. Door de combinatie van economische kennis en pedagogische taken is de studie sociale pedagogie het meest geschikt als basis voor het werken als opvoeder.
 • Kinderonderwijs:
  Het gebied van kinderonderwijs omvat alle aspecten van onderwijs en ondersteuning voor jonge kinderen. Zowel algemene pedagogische benaderingen als praktische observatiemethoden en wettelijke kaders spelen een belangrijke rol.
 • Onderwijskunde:
  De studie onderwijskunde richt zich niet alleen op pedagogische vraagstukken, maar omvat ook het gebied van de psychologie. Vooral in instellingen die veel nadruk leggen op de zelfstandigheid van kinderen, heb je met zo’n diploma goede kansen als je solliciteert.

Veel andere opleidingen hebben vergelijkbare benamingen en verschillen inhoudelijk slechts marginaal van deze vier opties om te studeren om opvoeder te worden.

Tip: Over het algemeen eindigen alle bovengenoemde opleidingen met een bachelordiploma. De duur van de opleiding is zes tot zeven semesters, dat wil zeggen ongeveer drie jaar voor een voltijdse studie. Om je kwalificatie te verhogen, kun je daarna een masteropleiding volgen, mits je goede bachelorcijfers haalt.

3. geld – het salaris komt niet altijd overeen met de kwalificatie

eine Frau hält zwei Bündel aus Geldscheinen in den Händen
Een diploma leidt niet altijd tot meer geld op zak.

In principe is het startsalaris als kinder- of sociaal pedagoog hoger dan het salaris als opvoeder. In de praktijk is er echter niet altijd een passende functie, waardoor veel opvoeders zich ondanks het hebben van een diploma niet kunnen verheugen op een hoger salaris.

Schokkend genoeg betalen sommige instellingen zelfs minder geld omdat de betreffende kwalificatie niet optimaal aansluit bij de functieomschrijving. Geen enkele opvoeder met een diploma zou dit echter moeten accepteren. Als de kwalificatie niet wordt erkend, moet je verder zoeken.

Door de huidige beleidswijziging mag echter worden aangenomen dat de randvoorwaarden voor opvoeders met een diploma steeds meer zullen worden aangepast en verbeterd.

Het grote voordeel van een universitaire opleiding is vooral dat leidinggevende functies gemakkelijker kunnen worden bereikt. De nodige know-how wordt tijdens de studie aan toekomstige opvoeders bijgebracht.

In deze YouTube-video zie je hoe het opleidingstraject met studies er ook zonder Abitur uit kan zien:

https://www.youtube.com/watch?v=9Z2a11lf-EE

4. belangrijke vragen en antwoorden

Pfeile vor einem Paar Schuhe zeigen in unterschiedliche Richtungen
Er is meer dan één manier om opvoeder te worden.
Is het mogelijk om de opleidingsperiode bij te laten schrijven bij mijn studie?

Ja, het studieprogramma wordt altijd ingekort. Met name de praktijkfasen worden meestal volledig weggelaten. Aangezien er echter grote verschillen zijn van universiteit tot universiteit en binnen de respectieve opleidingen, moet u altijd ter plaatse navraag doen.

Hoe lang duurt de opleiding tot pedagoog?

Na zes tot zeven semesters heb je een bachelordiploma. De daaropvolgende masteropleiding duurt gemiddeld vier semesters.

Kan ik ook in deeltijd studeren?

In principe bestaat deze mogelijkheid. Je moet dit wel bespreken met de universiteit en de instelling waar je op dat moment werkt.

Het isook mogelijk om direct een duale opleiding te starten, zodat je tijdelijk in een kinderdagverblijf of vergelijkbare instelling werkt en de rest van de tijd gebruikt voor je studie.

5. de zes leergebieden voor opvoeders in opleiding, studie en beroep

No products found.

Gerelateerde berichten