Zwanger ondanks mannelijke of vrouwelijke sterilisatie: Hoe kan dat?

Mannen en vrouwen die klaar zijn met hun kinderwens kunnen zich laten steriliseren. Bij een chirurgische ingreep zorgen artsen ervoor dat een vrouw niet meer zwanger kan worden of dat er geen bevruchtbare zaadcellen meer …

Zwanger ondanks mannelijke of vrouwelijke sterilisatie: Hoe kan dat?

schwanger trotz sterilisation
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Zwangerschap
 4. »
 5. Anticonceptie
 6. »
 7. Zwanger ondanks mannelijke of vrouwelijke sterilisatie: Hoe kan dat?
Wat is de kans om zwanger te worden ondanks sterilisatie?

De Pearl-index voor vrouwelijke sterilisatie is 0,2 tot 0,3, voor mannelijke sterilisatie 0,1. Dit betekent dat twee tot drie of één op de 100 vrouwen ondanks de sterilisatie zwanger wordt.

Kunnen vrouwen die ondanks sterilisatie zwanger worden een schadevergoeding eisen?

De procedure is geen garantie dat je niet meer zwanger kunt worden. Als de arts een grove fout heeft gemaakt, moet de patiënt dat kunnen bewijzen.

Kan een sterilisatie worden teruggedraaid?

In principe is een sterilisatie een definitieve methode. Maar, afhankelijk van de procedure, is het mogelijk om deze terug te draaien. Dit is echter een ingewikkelde operatie.

Mannen en vrouwen die klaar zijn met hun kinderwens kunnen zich laten steriliseren. Bij een chirurgische ingreep zorgen artsen ervoor dat een vrouw niet meer zwanger kan worden of dat er geen bevruchtbare zaadcellen meer uit de man kunnen komen. Is het ondanks de sterilisatie toch mogelijk om zwanger te worden?

Inenkele gevallen worden vrouwen zwanger, ook al zijn zijzelf of hun partner gesteriliseerd. In dit artikel laten we u graag kennismaken met de betreffende oorzaken. Daarnaast krijgt u informatie over de mate waarin u recht heeft op schadevergoeding.

[button]Boekadviezen over verschillende anticonceptiemethoden[/button]

1. het doel van sterilisatie is blijvende onvruchtbaarheid

vasektomie bei einem mann
Bij een vasectomie wordt de zaadleider doorgesneden
.

Paren die klaar zijn met hun kinderplannen of die geen kind willen, moeten voortdurend anticonceptie gebruiken om ervoor te zorgen dat de vrouw niet zwanger wordt. Na verloop van tijd kan dit zeer tijdrovend, storend en ook duur worden. Daarom overwegen veel mensen een sterilisatie.

Sterilisatie is een methode om zwangerschap te voorkomen. De frequentie van sterilisatie varieert sterk in de wereld. Terwijl in Azië en Zuid-Amerika meer vrouwen worden gesteriliseerd, is het percentage gesteriliseerde mannen hoger in Anglo-Amerikaanse landen. Wereldwijd heeft ongeveer 19% van de vrouwen en slechts 3% van de mannen in de vruchtbare leeftijd gekozen voor sterilisatie als anticonceptiemethode. In Duitsland is 8% van de vrouwen en 2% van de mannen gesteriliseerd.

Hoe wijdverbreid deze methode is, hangt af van veel verschillende factoren. Zo spelen religieuze aspecten en wettelijke randvoorwaarden een belangrijke rol. In Duitsland zijn er nauwelijks beperkingen voor het uitvoeren van een sterilisatie. Het enige criterium is een minimumleeftijd van 18 jaar.

Vasectomie festival

In Thailand zijn er elk jaar grote festiviteiten waarbij vasectomieën gratis worden aangeboden. Op deze dagen zijn tal van artsen aanwezig om mannen te steriliseren. De festiviteiten vinden bijvoorbeeld plaats ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin of koning.

Sterilisatie kan dus zowel bij een man als bij een vrouw plaatsvinden.

De chirurgische procedures zijn als volgt:

 • Sterilisatie bij mannen (vasectomie): De ingreep wordt bij mannen meestal onder plaatselijke verdoving uitgevoerd, maar soms ook onder algehele verdoving. Het doel is om de zaadleiders door te snijden zodat het sperma niet meer kan ontsnappen.
 • Sterilisatie van de vrouw: De arts voert de sterilisatie van de vrouw uit onder algemene verdoving. Via een laparoscopie worden de eileiders doorgesneden of afgeknipt. Zo kunnen de eicellen de baarmoeder niet meer bereiken. De eisprong vindt echter nog wel plaats. In zeldzame gevallen worden de hele eileiders verwijderd.

Sterilisatie heeft geen invloed op de seksualiteit of het hormonale systeem van de man of de vrouw. In het algemeen wordt de procedure echter geassocieerd met veel hogere risico’s bij vrouwen.

2. Zwanger ondanks sterilisatie – hoe kan dat?

paar schockiert ueber positiven schwangerschaftstest
In zeldzame gevallen worden vrouwen zwanger ondanks sterilisatie.

In principe is sterilisatie een zeer veilige methode om zwangerschap te voorkomen. Toch zijn er altijd meldingen van vrouwen die zwanger zijn geworden ondanks de geslaagde vasectomie van hun man of hun eigen sterilisatie. Hoe kan dit?

Volgens de federale vereniging pro familia bedraagt de zogenaamde Pearl Index 0,2 tot 0,3 voor vrouwelijke sterilisatie en 0,1 voor mannelijke sterilisatie. Dit betekent dat twee tot drie of één op de honderd vrouwen zwanger zijn geworden ondanks de sterilisatie.

Het feit dat vrouwen tekenen van zwangerschap vertonen hoewel zij een sterilisatie hebben ondergaan, kan verschillende oorzaken hebben. Voor zowel vrouwen als mannen kunnen bijvoorbeeld complicaties optreden tijdens de operatie.

Voor een vrouw hangt de kans om ondanks de sterilisatie zwanger te worden af van de gekozen procedure. In principe is het gebruik van clips minder veilig dan het doorsnijden van de eileiders. Toch kan het in zeldzame gevallen gebeuren dat de baarmoeder en de eierstok zich via nieuwe wegen met elkaar verbinden. Dit wordt recanalisatie genoemd. Jonge vrouwen worden vaker getroffen dan oudere vrouwen.

Bij een sterilisatie van de man is het belangrijk er rekening mee te houden dat er gedurende de eerste weken nog zaadcellen in het ejaculaat aanwezig zijn, omdat deze zich ten tijde van de vasectomie al in de zaadblaas of de zaadleider bevonden. Het succes van de procedure moet daarom worden gecontroleerd aan de hand van regelmatige ejaculaatmonsters. In zeer zeldzame gevallen sluiten de uiteinden van de zaadleiders weer aan, zodat de man weer in staat is zich voort te planten.

3 Sterilisatie is geen garantie

richter mit waggschale und richterhammer
In de regel is een mislukte procedure niet succesvol.

Veel vrouwen zijn geschokt als ze een positieve zwangerschapstest in hun hand houden ondanks dat ze een sterilisatie hebben ondergaan. Zij hebben erop vertrouwd dat de arts zijn werk goed heeft gedaan, zodat een zwangerschap is uitgesloten. Kunnen vrouwen in dit geval schadevergoeding eisen?

In principe kan een baby niet als schade worden aangemerkt. Maar de kosten die gemaakt worden als gevolg van het krijgen van een baby zijn wel schade. Er zijn al enkele zaken voor de rechter geweest waarin dienovereenkomstig schadevergoeding is gevorderd.

Inde meeste gevallen krijgen de betrokken vrouwen echter geen recht. Binnen de geneeskunde wordt een dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen de arts en de patiënt. Er is echter geen garantie dat de sterilisatie slaagt. De arts is alleen verplicht zich zo goed mogelijk in te spannen.

Als er echter ernstige fouten in de procedure worden gemaakt, kan de patiënt een rechtszaak aanspannen. Het is echter moeilijk te bewijzen dat de behandelend arts een fout heeft gemaakt. Dit geldt vooral als de arts de patiënt vooraf heeft meegedeeld dat de methode geen 100% veiligheid biedt.

U moet zich er dus van bewust zijn dat er altijd een restrisico is om ondanks de sterilisatie toch zwanger te worden.

Meer informatie over de juridische situatie krijgt u in de volgende video:

4. Een kind willen na sterilisatie – zo kun je het vervullen

in-vitro-fertilisation
Als herbevruchting niet mogelijk is, kun je een in-vitrofertilisatie ondergaan
.

Als een man of vrouw besluit tot een sterilisatie, moet deze beslissing goed doordacht zijn. Sterilisaties zijn namelijk zeer moeilijk of niet terug te draaien. Na 10 jaar kan de mening over het onderwerp kinderen fundamenteel veranderen, bijvoorbeeld door gewijzigde levensomstandigheden.

Sterilisaties zijn daarom alleen geschikt als:

 • uw gezinsplanning met zekerheid is voltooid
 • andere anticonceptiemiddelen geen optie zijn
 • u om gezondheidsredenen geen kinderen kunt/moet krijgen.

In een zeer dure operatie proberen artsen de zaadleiders of de eileiders weer aan te sluiten. Deze operatie is echter zeer gecompliceerd en brengt uiteraard de bijbehorende operatierisico’s met zich mee. Er is ook geen garantie dat deze herbevruchting succesvol zal zijn.

Als u na een operatie plotseling weer een kinderwens hebt, kan de moderne geneeskunde uitkomst bieden. Kunstmatige inseminatie ondanks sterilisatie is raadzaam als herbevruchting niet mogelijk is. Als de vrouw gesteriliseerd is, is het mogelijk een eicel te verwijderen, deze te bevruchten en vervolgens in de baarmoeder in te brengen. Nadat een man een vasectomie heeft ondergaan, moet sperma worden verzameld via een testiculaire biopsie.

5. aanbevelingen in boeken over verschillende anticonceptiemethoden

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten