Verkalkte placenta: oorzaken en gevolgen voor moeder en kind

Tijdens de zwangerschap heeft de placenta een bijzonder belangrijke functie: zij zorgt ervoor dat voedingsstoffen tussen u en uw kind kunnen worden uitgewisseld. Een verstoring van deze functie kan de ontwikkeling van het kind negatief …

Verkalkte placenta: oorzaken en gevolgen voor moeder en kind

verkalkte plazenta
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Zwangerschap
  4. »
  5. Tijdens de zwangerschap
  6. »
  7. Verkalkte placenta: oorzaken en gevolgen voor moeder en kind
Wat is een verkalkte placenta?

Omdat de placenta maar 40 weken meegaat, treden er in de loop van het leven tekenen van veroudering op. Zo ontstaan verkalkingen, die echter alleen in zeldzame gevallen gevaarlijk kunnen worden.

Wat zijn de oorzaken van een verkalkte placenta?

Elke placenta raakt tegen het einde van de zwangerschap licht verkalkt. Dat is volkomen normaal en geen reden tot bezorgdheid. Vroege verkalking daarentegen kan wijzen op een onderliggende ziekte bij de moeder.

Hoe wordt verkalking van de placenta behandeld?

Normale verkalking behoeft meestal geen behandeling. Als de placenta ernstig verkalkt is, moet deze zeer nauwlettend in de gaten worden gehouden. Om complicaties te voorkomen, kan de bevalling vanaf de 37e week van de zwangerschap vroegtijdig worden opgewekt.

Tijdens de zwangerschap heeft de placenta een bijzonder belangrijke functie: zij zorgt ervoor dat voedingsstoffen tussen u en uw kind kunnen worden uitgewisseld. Een verstoring van deze functie kan de ontwikkeling van het kind negatief beïnvloeden. In het ergste geval kan een ernstig verkalkte placenta leiden tot een vroegtijdige bevalling.

In dit artikel leggen we uit wat een verkalkte placenta is, wat de oorzaken zijn en welke gevolgen het kan hebben voor de baby. Daarnaast krijgt u informatie over in hoeverre behandeling nodig is en of u verkalking kunt voorkomen.

[button]Een aantal aanbevolen zwangerschapsgidsen vind je hier[/button].

1. verkalking van de placenta is een teken van veroudering

Het zwangerschapshormoon hCG

De placenta is ook verantwoordelijk voor de productie van het zwangerschapshormoon hCG. Volgens een recente studie leidt een hoge concentratie hCG tot een kleinere kans op een miskraam. De hoge concentratie leidt echter ook vaker tot misselijkheid en braken.

Vrouwen wier kinderwens eindelijk in vervulling gaat, zijn aanvankelijk dolgelukkig dat zij hun baby over enkele maanden in hun armen kunnen houden. Tijdens de zwangerschap kunnen zich echter altijd complicaties voordoen, waardoor de baby bijvoorbeeld te vroeg kan komen.

De placenta, of het placentaweefsel, speelt een bijzonder belangrijke rol tijdens de zwangerschap. Het sponsachtige weefsel is via de navelstreng verbonden met het kind. Zo regelt de placenta de uitwisseling van voedingsstoffen tussen moeder en kind. Bovendien worden schadelijke stoffen en ziekteverwekkers uit de buurt van de pasgeborene gehouden.

Maar wat gebeurt er als de placenta verkalkt raakt? Moeten aanstaande moeders zich dan ernstig zorgen maken?

In principe niet. De placenta heeft slechts een levensduur van ongeveer 40 weken. Dat betekent dat hij onderhevig is aan een natuurlijk verouderingsproces. Daarom is het gebruikelijk dat er na verloop van tijd verkalking optreedt. Kort voor de geboorte is een verkalkte placenta dus volkomen normaal.

De mate van verkalking wordt onderverdeeld in de volgende gradaties:

  • Grannum 1: lichte verkalking
  • Grannum 2: ernstiger verkalking
  • Grannum 3: ernstige verkalking

Wat de placenta is en welke functie deze vervult tijdens de zwangerschap is ook te zien in deze video:

2. verkalking kan optreden in het kader van verschillende ziekten

anatomie schwangerschaft
De placenta is een orgaan dat alleen tijdens de zwangerschap bestaat.
.

Zoals eerder gezegd is verkalking tijdens de zwangerschap iets volkomen normaals. De cellen worden niet meer vernieuwd en het oude weefsel wordt al afgestoten. De snelheid waarmee dit verouderingsproces verloopt, verschilt van vrouw tot vrouw.

Als demate van verkalking echter zeer groot is, kunnen er onderliggende ziekten of auto-immuunziekten van de moeder aan ten grondslag liggen. Hiertoe behoren vooral diabetes mellitus, pre-eclampsie of hormoonstoornissen.

Daarnaast spelen genetische aanleg en roken een belangrijke rol bij het ontstaan van vroegtijdige verkalking. Ook vele andere oorzaken zijn denkbaar. Onderzoekers vermoeden dat ook stress of magnesium tot verhoogde verkalking kunnen leiden.

3. een speciale behandeling is meestal niet nodig.

schwangere frau beim ultraschall
De placenta moet regelmatig met een echo worden gecontroleerd.

Zowel uw verloskundige als uw arts kunnen zien of er sprake is van verkalking. Hiervoor wordt een echo-onderzoek gedaan. Verkalkingen zijn meestal te herkennen aan witachtige afzettingen.

Verkalkingen van graad 1 en 2 zijn absoluut normaal en hebben geen klinische betekenis. Dit betekent dat er geen reden tot ongerustheid is. Aangezien de voeding van de baby niet wordt beïnvloed, is geen behandeling nodig. Talrijke studies hebben aangetoond dat verkalkingen geen vervroegde bevalling veroorzaken, noch de geboorte beïnvloeden.

Als bij u graad 3 is vastgesteld, wijst dat op een reeds bestaande aandoening. Dit geldt vooral als u zich in de eerste weken van de zwangerschap bevindt. Het is absoluut noodzakelijk dat u deze onderliggende aandoening laat behandelen om problemen met de bloedsomloop en een tekort aan bloed voor uw kind te voorkomen.

In het ergste geval kan ernstige verkalking leiden tot insufficiëntie van de placenta. Daardoor krijgt de baby niet meer voldoende zuurstof en voedingsstoffen. Aangezien vrouwen in de meeste gevallen geen symptomen voelen, is regelmatige controle bij een arts uiterst belangrijk. Vanaf de 37e week van de zwangerschap kan de bevalling met medicijnen worden opgewekt om complicaties te voorkomen.

Maar ook als de verkalkingen zeer ernstig zijn, is geen behandeling nodig. U wordt echter wel beter onderzocht om een tijdige bevalling te garanderen. Om een vroeggeboorte te voorkomen, moet u het ook rustig aan doen en zo mogelijk bedrust houden.

3. Een verkalkte placenta of placenta insufficiëntie gaat vaak gepaard met te weinig vruchtwater in de vruchtzak.

4. Placentaverkalking voorkomen – kan dat?

schwangere hoert mit dem rauchen auf
Als je tijdens de zwangerschap rookt, is dat extra gevaarlijk voor je ongeboren kind.

Veel zwangere vrouwen vragen zich af of het mogelijk is om een verkalkte placenta te voorkomen. Dit is geen gemakkelijk te beantwoorden vraag, omdat het afhangt van wat de oorzaak is van de vroegtijdige veroudering.

Artsen en wetenschappers gaan ervan uit dat roken een negatief effect kan hebben op het verouderingsproces. Roken kan een verminderde doorbloeding veroorzaken, waardoor de placenta niet goed kan functioneren. Het resultaat kan aanzienlijke schade zijn voor het ongeboren kind. Daarom moet u zeker afzien van roken tijdens de zwangerschap.

Het isook belangrijk dat u uw gezondheid altijd in de gaten houdt. Zo kunt u onregelmatigheden vroegtijdig herkennen en dienovereenkomstig behandelen. Dit geldt vooral voor diabetes mellitus of infectieziekten.

Als de verkalking daarentegen genetisch bepaald is, kunt u er niets tegen doen. In dat geval is het belangrijk om met uw gynaecoloog te praten over de noodzaak van behandeling.

5. aanbevolen zwangerschapsgidsen

No products found.

Gerelateerde berichten