Geboortebeperking: informatie over oorzaken, tijdstip en mogelijke duur

Voor vrouwen is de bevalling een van de spannendste en intiemste momenten in hun leven. Ze hebben de hele zwangerschap naar dit moment uitgekeken. Hoewel de bevalling in de meeste gevallen zonder incidenten of complicaties …

Geboortebeperking: informatie over oorzaken, tijdstip en mogelijke duur

geburtsstillstand
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Zwangerschap
 4. »
 5. Tijdens de zwangerschap
 6. »
 7. Geboortebeperking: informatie over oorzaken, tijdstip en mogelijke duur
Wat is een geboortestilstand?

Artsen spreken van een geboortestilstand wanneer een bevalling gedurende een bepaalde tijd tot stilstand komt, hetzij in de ontsluitingsfase, hetzij in de uitdrijvingsfase. Het is echter heel moeilijk om een tijdslimiet vast te stellen omdat er nog veel andere factoren een rol spelen.

Wat zijn de redenen dat een bevalling tot stilstand komt?

Een bevalling kan om verschillende redenen stokken. In de ontsluitingsfase is het vaak te wijten aan een zwakke bevalling, een verkeerde positionering van het hoofd van de baby of de afnemende kracht van de moeder. In de uitdrijvingsfase kan een geboortestilstand ontstaan door een verkeerde afstemming tussen het bekken van de moeder en het hoofd van het kind.

Welke maatregelen kunnen in dit geval worden genomen?

Allereerst zullen de artsen en verloskundigen proberen de geboorte te vervroegen met eenvoudige, kleine maatregelen. Als die niet werken, kunnen medicijnen worden gebruikt. Als het risico bestaat dat de bevalling ernstige gevolgen heeft voor het kind en/of de moeder, is een keizersnede onvermijdelijk.

Voor vrouwen is de bevalling een van de spannendste en intiemste momenten in hun leven. Ze hebben de hele zwangerschap naar dit moment uitgekeken. Hoewel de bevalling in de meeste gevallen zonder incidenten of complicaties verloopt, kunnen sommige vrouwen te maken krijgen met een belemmerde bevalling.

In dit artikel leggen we uit wat een geboorteblokkade is, op welke momenten deze kan voorkomen en wat de oorzaken ervan zijn. Daarnaast krijg je informatie over welke maatregelen je dienovereenkomstig kunt nemen.
[button]Koop verdere literatuur online[/button]

1. als de geboorte stopt, is de bevalling gestaakt.

schwanger frau schaut ungeduldig auf die uhr
Hoewel pauzes in de bevalling normaal zijn, kan een geboortestilstand gevaarlijk zijn.

Wanneer de eerste echte weeën optreden, zijn vrouwen meestal opgelucht en angstig tegelijk. Ze zijn blij dat het eindelijk op gang komt, maar ze zijn ook onzeker over wat hen de volgende uren te wachten staat.

Een bevalling verloopt echter niet altijd volgens plan. Na het breken van de vliezen is een bevalling de meest voorkomende complicatie die tijdens de bevalling kan optreden. Per definitie is er sprake van een bevalling wanneer er gedurende langere tijd geen vooruitgang wordt geboekt. De bevalling kan zowel tijdens de ontsluitingsfase (EP) als tijdens de uitdrijvingsfase (AP) plaatsvinden.

De periode van geen vooruitgang is echter niet precies gedefinieerd, omdat er rekening moet worden gehouden met andere factoren. Het hangt ervan af of de vrouw voor het eerst moeder is en of ze al een ruggenprik heeft gehad.

Dit resulteert in de volgende term ijnen (deze gelden voornamelijk voor de uitdrijvingsfase):

 • Eerste keer moeders zonder ruggenprik: 2 uur
 • Eerste keer moeders met een ruggenprik: 3 uur
 • Meerlingbevallingen zonder ruggenprik: 1 uur
 • Meerlingen met PDA: 2 uur

Natuurlijk zijn er tijdens een bevalling altijd fasen waarin de vooruitgang wat trager verloopt. Maar als er in de betreffende periode geen vooruitgang te zien is, spreekt de arts van een geboortestilstand.

2 De oorzaken van het gebrek aan vooruitgang bij de geboorte kunnen uiteenlopen

aerztin troestet erschoepfe schwangere frau
Ernstige uitputting kan ervoor zorgen dat de spieren verkrampen en de bevalling stokt.

Er kunnenverschillende redenen zijn waarom zo’n geboortestilstand optreedt. Het is echter belangrijk onderscheid te maken tussen de ontsluitingsfase en de uitdrijvingsfase.

Oorzaken voor een geboortestilstand tijdens EP:

 • Zwakte bij de bevalling/onvoldoende weeën
 • verkeerde positionering van het hoofd van de baby (bv. sterrenkijkhouding)
 • de kracht van de moeder neemt af
 • de baarmoederhals gaat niet voldoende open

Redenen voor een geboortestilstand tijdens AP:

 • Mismatch tussen het hoofd van de baby en het bekken van de moeder.
 • Macrosomie
 • Verkeerde positie van het hoofd van de baby
 • Uitputting
 • PDA zorgt ervoor dat de moeder niet hard kan persen tijdens de weeën.

Er zijn echter niet alleen fysieke redenen voor een geboortestilstand, maar ook psychologische. Sommige vrouwen missen bijvoorbeeld het vertrouwen om de volgende uren met succes door te komen. Weer andere vrouwen blokkeren zichzelf omdat ze bang zijn voor de aanstaande rol van moeder.

Hier ziet u het geboorteverslag van een verloskundige en moeder die haar baby op een normale manier ter wereld bracht ondanks een geboortestilstand:

3. beëindiging van verloskundige arrestatie – deze maatregelen kunnen helpen

schwangere frau bekommt ueber eine kanuele wehenfoerdernde medikamente
Weeënopwekkende medicijnen kunnen helpen de bevalling te bespoedigen.

In de ontsluitingsfase opent de baarmoederhals zich gemiddeld ongeveer een centimeter per uur. Dit gebeurt meestal iets sneller bij multipareuze vrouwen.

Als de bevalling stilvalt door een zwakke wee, worden eerst maatregelen genomen om de weeën op gang te krijgen. Oefening, acupunctuur of een klysma kunnen helpen. Als deze maatregelen niet helpen, kunnen geschikte weeënbevorderende medicijnen worden gebruikt.

Als het probleem een verkeerde positie van het hoofd van de baby is, moeten eerst de spieren van het bekken en de baarmoeder worden ontspannen, zodat de baby gemakkelijk in het bekken kan glijden. Soms kan zelfs een verandering van houding of kant voldoende zijn.

Ontspanning helpt ook als de aanstaande moeder nieuwe kracht moet verzamelen. Als de pijn te hevig is, kunnen artsen ook lachgas of iets dergelijks gebruiken om de bevalling te bevorderen.

Als een bevalling niet kan worden beëindigd, moeten artsen een geboorteafbreking opwekken. Als de baby zich al diep genoeg in het bekken heeft geduwd, kan hij er misschien met een tang of een zuignap uitgehaald worden. Als een baby dwars in de buik ligt of als de wanverhouding tussen het bekken en het hoofd van de baby te groot is, is een keizersnede meestal onvermijdelijk. Anders kan een bevalling enorme gevolgen hebben voor het kind en de moeder.

De belangrijkste taak van de verloskundigen en de verantwoordelijke gynaecologen is te beoordelen welke maatregelen op welk moment nodig zijn. De basisregel is om niet te lang te wachten zodat moeder en kind niet in gevaar komen.

4 Voorkomen van een miskraam vanaf het begin

Voorbereiding van de geboorte
Een goede geboortevoorbereiding kan je niet alleen helpen om beter met de pijn van de bevalling om te gaan, maar ook om beter te ademen. Veel vrouwen volgen een cursus geboortevoorbereiding om over hun angsten te praten en spanningen los te laten. In een Australische studie ontdekten onderzoekers dat vrouwen het meeste baat hebben bij integratieve methoden van zelfbevalling.

Helaas is het niet mogelijk om een geboorte-uitkomst te voorspellen, dus is het niet altijd mogelijk om passende tegenmaatregelen te nemen. Er zijn echter een paar mogelijkheden om een bevalling zo goed mogelijk te voorkomen.

Deze omvatten:

 • Let op wat je eet
 • Veel bewegen
 • lichte sporten doen, afhankelijk van hoe goed u zich voelt
 • ontspanningsoefeningen en yoga beoefenen
 • Wees zo ontspannen mogelijk over de bevalling

U kunt uw verloskundige ook vragen wat u kunt doen om een geboortestilstand tegen te gaan. Het is echter net zo belangrijk om te praten over wat u moet doen bij een geboortestilstand.

Omdat je door de pijn van de bevalling minder helder kunt denken, is het ook handig om vooraf met je levenspartner te bespreken wat je wilt voor de bevalling en waar je je minder prettig bij voelt. Zo kom je niet in de lastige positie dat je tijdens de ontsluitings- of uitdrijvingsfase alleen een passende beslissing moet nemen.

5 Verder lezen voor aanstaande moeders en vaders

No products found.

Gerelateerde berichten