Alcohol tijdens de zwangerschap

Artsen noemen ernstige schade bij kinderen als gevolg van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap foetaal alcoholsyndroom (FAS). Er bestaat ook gedeeltelijk FAS (pFAS), dat niet herkenbaar is aan uiterlijke kenmerken bij het pasgeboren kind. pFAS is …

Alcohol tijdens de zwangerschap

Alkohol in der Schwangerschaft
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Zwangerschap
 4. »
 5. Tijdens de zwangerschap
 6. »
 7. Alcohol tijdens de zwangerschap
 • Artsen noemen ernstige schade bij kinderen als gevolg van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap foetaal alcoholsyndroom (FAS).
 • Er bestaat ook gedeeltelijk FAS (pFAS), dat niet herkenbaar is aan uiterlijke kenmerken bij het pasgeboren kind.
 • pFAS is geen minder uitgesproken vorm van FAS, maar een anders uitgesproken vorm.

U hebt het waarschijnlijk al vaak gehoord: alcohol drinken tijdens de zwangerschap kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. In de volgende tekst wordt uitgelegd welke gevolgen alcoholgebruik tijdens de zwangerschap precies kan hebben voor het kind . U leert ook of u zich tijdens de zwangerschap volledig moet onthouden of dat een klein glaasje alcohol af en toe wel mag. Je leert ook of alcohol alleen problematisch is als je het drinkt, of dat het ook schadelijk is voor het kind in sauzen, desserts, chocolade, gebak en andere voedingsmiddelen.

1. de mogelijke gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap

Hoe schadelijk alcoholgebruik tijdens de zwangerschap is voor het ongeboren kind is in een specifiek individueel geval vaak moeilijk te onderzoeken. De reden hiervoor is dat niet alle gevolgen van alcohol na de geboorte direct herkenbaar zijn. Ze zijn ook niet altijd af te lezen aan uiterlijke kenmerken, zoals het gezicht. In plaats daarvan worden de gevolgen vaak pas opgemerkt als het kind naar school gaat. Sommige kinderen redden zich nog goed als ze vier of vijf jaar oud zijn, maar ontwikkelen dan grote leerproblemen of vertonen gedragsafwijkingen als ze de schoolleeftijd bereiken. Aangezien de hersenen tijdens de ontwikkeling van het kind veranderen en steeds grotere cognitieve uitdagingenmoeten aangaan, worden door alcohol veroorzaakte stoornissen tijdens de zwangerschap duidelijker. Hierdoor wordt de door alcohol veroorzaakte schade ook complexer en gemakkelijker te herkennen.

Voorzichtig: Zelfs kleine hoeveelheden alcohol tijdens de zwangerschap kunnen schadelijk zijn. Of bepaalde gevolgen in uw geval zullen optreden, kan niet met zekerheid worden voorspeld. Het is echter beter zich tijdens de zwangerschap geheel van alcoholconsumptie te onthouden. Er is geen enkele hoeveelheid alcohol die geen risico vormt tijdens de zwangerschap!

Als alcoholgebruik een foetus beschadigt, blijven deze gevolgen vaak levenslang bestaan. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn:

  • Zelden is de schade herkenbaar aan uiterlijke kenmerken, bijvoorbeeld in het gezicht.
  • Vaker komen problemen op geestelijk of intellectueel gebied voor. Zo kunnen leerproblemen of hyperactiviteit (bekend als een ADHD-symptoom) optreden.
  • Ook problemen op geestelijk gebied, zoals gedragsproblemen, zijn mogelijk.

ADHD wordt afgekort tot attention deficit hyperactivity disorder. Dit verwijst naar een vorm van gedragsstoornis die meestal voorkomt in de kindertijd of adolescentie, maar vaak doorgaat tot in de volwassenheid. De nadruk ligt op moeilijkheden op het gebied van aandacht. De getroffenen hebben problemen om zich bijvoorbeeld op een leerstof te concentreren en daarbij bewust te blijven. Ze zijn ook erg impulsief en kunnen zich niet beheersen. Bovendien zijn velen van hen hyperactief, d.w.z. vertonen enorme lichamelijke rusteloosheid.

Als het aspect hyperactiviteit niet zo prominent aanwezig is, kan men ook spreken van attention deficit disorder , afgekort ADS.

Let op: Alcohol tijdens de zwangerschap verhoogt ook de kans op een miskraam. Ook mannen die vader willen worden, moeten alcohol vermijden, want ook alcoholgebruik door mannen kan de kans op een miskraam vergroten. Als rond het tijdstip van de bevruchting alcohol wordt gedronken, kan het gebeuren dat de eicel door de beschadiging helemaal niet innestelt en ongemerkt wordt meegenomen.

Wat doet alcohol met het lichaam van de zwangere vrouw en de foetus?

schwangere frau prostet kollegen mit milch zu
Tijdens de zwangerschap kun je ook zelf toosten met melk.

Artsen weten al lang dat alcohol (eigenlijk ethylalcohol) en ook de afbraakproducten ervan via de placenta rechtstreeks naar het ongeboren kind kunnen gaan. Daar kan het de organen beschadigen en functiestoornissen veroorzaken. Alcohol en het afbraakproduct acetaldehyde zijn giftige stoffen die een negatief effect hebben op de celdeling. Dit is de basis van alle celreproductie en daarom onmisbaar voor groeiprocessen. Het meest gevoelige deel van het lichaam is het zenuwstelsel.

Men kan niet in alle gevallen zeggen: hoe meer alcohol, hoe groter de storingen in de ontwikkeling van het kind. In elke fase van de zwangerschap – niet alleen aan het begin, in de 1e maand of aan het einde van de zwangerschap – kunnen zelfs kleine hoeveelheden alcohol schadelijk zijn voor het kind. Het maakt niet uit of de zwangere vrouw kleine hoeveelheden alcohol drinkt, chronisch alcohol gebruikt of in korte tijd grote hoeveelheden drinkt – in alle gevallen kan alcohol de embryonale ontwikkeling verstoren.

Tip: U moet weten dat alcohol ongemerkt als verborgen alcohol kan worden geconsumeerd, niet alleen uit het glas, maar ook door het eten van bepaalde chocolade, sauzen, gebak . Zelfs als u onbewust alcohol consumeert, neemt u risico’s. Het toevoegen van alcohol is alleen veilig als het tot meer dan 70° Celsius is verhit, want dan verdampt het. U moet het dan zonder deksel doen bij het koken.

3. stoornissen bij het kind door alcohol tijdens de zwangerschap

3.1 Foetaal alcoholsyndroom (FAS)

Wanneer alcoholgebruik door de zwangere vrouw ernstige schade veroorzaakt, wordt dit foetaal alcoholsyndroom (FAS) genoemd. FAS kan zich uiten door …

 • Lichamelijke beperkingen
 • Mentale of cognitieve stoornissen
 • Emotionele afwijkingen
 • Daarnaast zijn ondergewicht en een korte gestalte kenmerkend.
 • De organen kunnen aangetast zijn, bijvoorbeeld de ogen, de ademhaling, de botstructuur of de spieren. Schade aan het hart, de lever, de spijsverteringsorganen, het immuunsysteem, het haar of de huid komt ook vaak voor.
 • Typische gezichtsafwijkingen zijn een vlak middengezicht met een brede en korte neusbrug, een grote afstand tussen de ogen en een lang en smal gezicht .

3.2 Gedeeltelijk FAS (pFAS).

Het komt echter ook voor dat de schade door alcoholgebruik van een zwangere vrouw helemaal niet zichtbaar is aan de buitenkant van het kind, maar dat er stoornissen van het centrale zenuwstelsel aanwezig zijn. Artsen spreken dan van neuropathologische schade en noemen deze aandoening partieel foetaal alcohol syndroom (pFAS). pFAS komt veel vaker voor dan de uiterlijke veranderingen, omdat zowel de hersenen als het zenuwstelsel zich tijdens en na de zwangerschap sterk ontwikkelen. De schade heeft daarom een grotere impact.

De hersenen van het embryo kunnen door deze schade zeer ernstig worden aangetast. pFAS is geen zwakkere vorm van FAS. Het is veeleer een andere vorm met andere gevolgen. Deze kunnen echter evenveel problemen veroorzaken voor het kind.

Tip: FAS en pFAS worden samen foetale alcoholspectrumstoornissen (FASD) genoemd. De symptomen kunnen heel verschillend zijn. Er kunnen ook gemengde vormen voorkomen, die zowel neuropathologische als morfologische schade vertonen.

4. de cognitieve, sociale en emotionele stoornissen veroorzaakt door FAS

lernschwierigkeiten durch FAS
Alcohol tijdens de zwangerschap kan ervoor zorgen dat kinderen leerproblemen krijgen.

Alsde hersenen of hetzenuwstelsel van hetkind zijnbeschadigd door alcohol tijdens de zwangerschap, heeft het kind vaak gedragsproblemen. Dit is merkbaar opsociaal gebied, maar ook op psycho-emotioneel gebied. Deprestaties van het kind kunnen verminderd zijn. Het kind kan dan vaak informatie niet goed opnemen en vasthouden (geheugenstoornis) . Ook het concentratie- en spraakvermogen wordt vaak aangetast. Daarnaast kunnen defijne motoriek en degrove motoriek verstoordzijn.

Tip: De grove motor iek omvat alle bewegingen van het spier- en skeletapparaat. Hiermee worden de algemene bewegingen van het lichaam bedoeld (rennen, springen, zwemmen, lopen). De fijne motoriek daarentegen verwijst naar de kwaliteit van bijzonder hoogwaardige bewegingen in een gevorderd stadium van leren en ontwikkeling (schrijven, knopen openen, haar vlechten, piano spelen).

Emotionele stoornissen en gedragsproblemen vormen een nog extremere belasting dan intellectuele beperkingen. Deze komen bij de meeste kinderen met FAS voor.

Kinderen metFAS zijn bijzonder vaak hyperactief. De symptomen zijn:

  • een constante motorische rusteloosheid
  • een belangstelling voor taken of activiteiten die slechts van korte duur is, en
  • nervositeit (de kinderen switchen snel van het ene speelgoed naar het andere).
  • Op sociaal vlak gedragen ze zich vaak impulsief en ongeremd.
  • Ze zijn gemakkelijk afgeleid en zoeken voortdurend aandacht.
  • Ze kunnen niet stilzitten op school en tonen een gebrek aan discipline.
  • Effectbeheersing is moeilijk en de frustratietolerantie is laag.

Affectbeheersing is het vermogen zich een duidelijke, onmiddellijke beloning te ontzeggen om in de toekomst een nog grotere beloning te krijgen. Zonder affectcontrole zou geen enkel diploma voor schoolverlaten, geen enkele relatie of professionele carrière mogelijk zijn. Frustratietolerantie daarentegen verwijst naar het vermogen om met een nederlaag of tegenslag om te gaan. Als de frustratietolerantie laag is, neigt de getroffen persoon naar uitgesproken vermijdings- en inspanningsgedrag.
Zelden zijn kinderen met FAS of pFAS opvallend stil en lusteloos. Naïviteit en vriendelijkheid komen vaker voor, zelfs tegenover vreemden, wat het risico op bijvoorbeeld seksueel misbruik vergroot.

Gerelateerde berichten