Vroege inschrijving: Dit zijn de voor- en nadelen

Is uw kind al wat verder dan zijn of haar leeftijdsgenootjes in de kleuterklas? Dan is een vroege inschrijving op school misschien zinvol. Bedenk wel dat dit een levensveranderende beslissing is die niet meer terug …

Vroege inschrijving: Dit zijn de voor- en nadelen

tafel und schultüten zum schulanfang.
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Vroege inschrijving: Dit zijn de voor- en nadelen
Wat zijn de argumenten voor of tegen vroegtijdige schoolinschrijving?

We hebben in het eerste hoofdstuk enkele argumenten op een rijtje gezet. Zo hebben deze kinderen baat bij vroegtijdige ondersteuning, maar kunnen zij mogelijk overbelast worden.

Wanneer heeft vroegtijdige schoolinschrijving zin?

Dit hangt af van verschillende factoren. Zoek in ieder geval een gesprek met de kleuterleidsters en andere verantwoordelijke personen.

Welke wettelijke regels gelden voor vervroegde inschrijving?

Het schoolkantoor of de schoolleiding kan u vertellen wat de regels zijn voor vroegtijdige inschrijving in uw regio. De enige wettelijke regeling is de leeftijd waarop je vroegtijdige inschrijving kunt aanvragen (minstens vijf jaar).

Is uw kind al wat verder dan zijn of haar leeftijdsgenootjes in de kleuterklas? Dan is een vroege inschrijving op school misschien zinvol. Bedenk wel dat dit een levensveranderende beslissing is die niet meer terug te draaien is. In deze gids hebben we enkele voor- en nadelen verzameld, zodat u gemakkelijker de voor- en nadelen kunt afwegen. Daarnaast laten we zien in welke gevallen vervroegde inschrijving zinvol is.

[Button]Kleine schooltassen vind je hier[/button].

1. vroege inschrijving heeft voor- en nadelen

Elk kind is anders

Afhankelijk van de intelligentie en de persoonlijkheid van een kind kan vroege inschrijving zinvol zijn. Het kan echter even zinvol zijn een kind een jaar later in te schrijven, in tegenstelling tot de leerplicht.

Vroege inschrijving biedt uw kind veel voordelen – maar ook enkele nadelen. Het is vooral belangrijk te benadrukken dat uw kind wellicht gemotiveerder is in het dagelijkse schoolleven als u hem of haar hebt betrokken bij de beslissing om vroeg met school te beginnen.

Bovendien is gerichte ondersteuning mogelijk als er al bijzondere talenten van uw kind naar voren zijn gekomen. Dit is vooral belangrijk voor hoogbegaafde kinderen. Het is ook gunstig als uw kind een jaar jonger dan gemiddeld de school verlaat.

Een nadeel is echter dat het gevaar bestaat dat uw kind overbelast raakt. Sociale problemen zijn ook niet ongewoon bij kinderen die vroeg met school beginnen. Eén jaar is immers nog steeds een groot leeftijdsverschil voor kinderen op de basisschool. Daarom kan het voor uw kind moeilijk zijn om contacten te leggen op school. Tot overmaat van ramp kan je kind zelfs het contact verliezen met bestaande vriendjes van de kleuterschool. Ervaringen van andere ouders kunnen ook helpen bij de besluitvorming.

Conclusie: Helaas kunnen wij de beslissing niet voor u nemen. Wij kunnen u alleen aanraden de voor- en nadelen van vroegtijdige inschrijving op school tegen elkaar af te wegen. Wij hebben de voor- en nadelen voor u op een rijtje gezet. Uw kind…

 • kan gemotiveerder zijn in het dagelijkse schoolleven.
 • is na het afstuderen jonger dan gemiddeld.
 • kan gerichte ondersteuning krijgen.
 • kan overbelast zijn.
 • kan sociale problemen hebben in de klas
 • kan bestaande contacten van het dagverblijf verliezen.

2. vroegtijdige inschrijving op school kan zinvol zijn als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan

kind mit schultüte freut sich.
Als aan de voorwaarden is voldaan en uw kind er ook mee instemt, biedt vroegtijdige inschrijving op school enkele voordelen.

Allereerst kunnen ouders niet alleen beslissen over de aanvraag voor vervroegde inschrijving. Het is uiteindelijk altijd de schoolleiding die beslist over de vervroegde inschrijving op een basisschool. Vooraf worden wel enkele kleine tests uitgevoerd om na te gaan of aan de criteria voor vervroegde inschrijving is voldaan.

Voordat u een aanvraag tot vervroegde inschrijving indient, moet u het gedrag van uw kind enige tijd observeren. Als uw kind al letters en afzonderlijke geschreven woorden beheerst, is dat al een goed teken. Maar juich niet te vroeg – het betekent niet noodzakelijk dat het een hoogbegaafd kind is.

Uw kind kan deze vaardigheden toevallig hebben opgepikt of “mee hebben geleerd” omdat het oudere broertje of zusje al van de kleuterschool af is. Als ouder moet u onderscheid maken tussen “weten” en “begrijpen”. Het kind weet bijvoorbeeld dat 4+4 acht is. Maar heeft uw kind de feiten echt begrepen en kan het ook afleiden dat 40+40=80 of dat 1+7 of 5+3 optellen tot acht?

Wanneer het zinvol is om uw kind van de voorschool te halen en een vervroegde inschrijving aan te vragen, kunt u ook nagaan hoe uw kroost het doet in de volgende vaardigheden:

 • Cognitieve vaardigheden
 • Motorische vaardigheden
 • Concentratievermogen
 • Uithoudingsvermogen
 • Fysieke vaardigheden
 • Taalvaardigheden
 • en sociaal gedrag

Info: Uiteindelijk zijn de beoordelingen van de opvoeders, de school en andere verantwoordelijke personen doorslaggevend om te bepalen of uw kind aan de criteria voldoet en de aanvraag wordt geaccepteerd.

Toen in Berlijn de verplichte vroegtijdige inschrijving werd ingevoerd, kon men zien hoe dit zich manifesteert wanneer kinderen op vijfjarige leeftijd nog niet klaar zijn om naar school te gaan:

2.1 Cognitieve vermogens

Kind unterhält sich mit Mutter
Bepaal de taal- en cognitieve vaardigheden door je kind veel te laten praten.

Dit is het vermogen van het kind om via de zintuigen signalen uit de omgeving waar te nemen, informatie te verwerken en op te slaan, en betekenis toe te kennen aan voorwerpen. Je kind zou al in staat moeten zijn om associaties te maken zoals “hoog en laag” of “koud en warm”. Logisch denkvermogen is ook belangrijk.

Het is ook belangrijk of uw kind al zinvol en samenhangend kan articuleren. Dit kan bijvoorbeeld worden getest met een verhaal uit het dagelijks leven. De cognitieve vaardigheden worden vooral bij het leren gevraagd.

2.2 Motorische vaardigheden

De motoriek van uw kind moet zover ontwikkeld zijn dat het op school alleen trappen kan beklimmen en zich zonder andere problemen kan verplaatsen. Daarnaast moet het kind eenvoudige vormen kunnen tekenen en uitknippen met een schaar.

2.3 Concentratievermogen

Uw kind moet minstens 30 minuten stil kunnen zitten en zich kunnen concentreren om de les goed te kunnen volgen. U kunt gemakkelijk nagaan of dit bij uw kind het geval is door te observeren hoe uw kind zich gedraagt als de volgende maaltijd met het gezin wat langer duurt.

2.4 Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen betekent niet alleen fysieke bekwaamheid, maar ook een zeker vermogen om met tegenslagen om te gaan. Op school wordt uw kind immers voor het eerst “beoordeeld” door buitenstaanders, wat voor de allerkleinsten niet altijd gemakkelijk is. Kritisch vermogen en uithoudingsvermogen moeten aanwezig zijn, althans in de basis.

Kinder mit Schulranzen auf Gehweg
Je kind moet in ieder geval in staat zijn om zelfstandig zijn of haar schooltas te dragen.

2.5 Fysieke vaardigheden

Een basisvereiste is natuurlijk dat je kind zijn of haar tas met leermiddelen op school kan dragen. Daarnaast zijn er de lessen lichamelijke opvoeding. Uw kind is hier goed op voorbereid als het veilig een bal kan gooien, vangen en schieten.

2.6 Taalvaardigheden

Uw kind moet zinnen kunnen vormen zonder grove grammaticale fouten. Ook moet het duidelijk en helder kunnen spreken, zodat er met leerkrachten en klasgenoten kan worden gecommuniceerd. U kunt de taalvaardigheid goed beoordelen als uw kind een langer verhaal vertelt, bijvoorbeeld over de kleuterschool of het weekend bij de grootouders.

2.7 Sociaal gedrag

Het sociale gedrag van uw kind is net zo belangrijk als de tot nu toe genoemde kwaliteiten. De school is een sociale instelling waar kinderen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en met elkaar moeten omgaan.

Hier is vooral de beoordeling van de vorige opvoeders doorslaggevend. Immers, gedrag thuis en gedrag op de kleuterschool zijn voor veel kinderen fundamenteel verschillend. Het is ook belangrijk dat uw kind een bepaalde tijd zonder een vertrouwd persoon kan. Als de vorige kleuterschool goed heeft gefunctioneerd, moet een klas op school geen probleem zijn.

3. in het algemeen moet uw kind het dagelijkse schoolleven aankunnen.

kind ist überfordert mit schulaufgaben.
In het ergste geval wordt uw kind overweldigd door de eisen van school. U moet daarom goed nadenken over de beslissing.

Veel ouders vragen zich af wanneer het zinvol is om een kind vroeg naar school te sturen. Vanuit pedagogisch oogpunt is het antwoord eenvoudig: de procedure van vervroegde inschrijving heeft altijd zin wanneer een kind lichamelijk en geestelijk in staat is het dagelijkse leven op de basisschool aan te kunnen. Dit is het geval wanneer aan de reeds genoemde criteria is voldaan.

U mag echter één belangrijke voorwaarde niet vergeten, namelijk dat uw kind ook instemt met de vervroegde inschrijving. Misschien wil uw kroost nog een jaar naar de kleuterschool. Op zesjarige leeftijd is uw kind oud genoeg om mee te mogen beslissen.

4. de procedure voor vervroegde inschrijving op school hangt af van de locatie

Alleen de onderwijsinstantie of de directeur van de school in uw directe omgeving kan u precies vertellen wat de regels zijn voor vroegtijdige inschrijving op school in uw woonplaats. De enige wettelijke regeling is de leeftijd waarop je vervroegde inschrijving kunt aanvragen (minstens vijf jaar). In sommige deelstaten is ook een met goed gevolg afgelegde taaltoets vereist.

Tip: In de regel is er geen formulier en volstaat een informele aanvraag bij het schoolkantoor om een vroegtijdige inschrijving aan te vragen. Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van vervroegde inschrijving in de afzonderlijke deelstaten.

5. Kleine schooltassen online bestellen

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten