Triple P opvoedingsprogramma: concept, voordelen en kritiek

Het opvoedingsprogramma Triple P volgt een positieve opvoedingsaanpak. De doelen liggen in een diepe verbinding tussen kinderen en opvoeders. Maar voor wie is het programma eigenlijk bedoeld en hoe bruikbaar is het concept? In ons …

Triple P opvoedingsprogramma: concept, voordelen en kritiek

erziehung triple p mutter kind
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Triple P opvoedingsprogramma: concept, voordelen en kritiek
Waar gaat Triple P over?

Triple P richt zich op een uitstekende ouder-kind relatie.

Hoe ziet Triple P er in de praktijk uit?

In de kern is het opvoedingsprogramma te scheiden in vier componenten. Het ouderschap is rustig en het kind wordt betrokken bij het oplossen van problemen. Hoewel consistentie op bepaalde gebieden vereist is, worden lof en positieve aanmoediging als doelgericht beschouwd.

Wat zeggen critici?

Triple P is geen autoritaire opvoedingsvorm in de letterlijke zin van het woord, maar de duidelijke en strenge regels hebben wel de kenmerken van een autoritaire opvoedingsvorm.

Het opvoedingsprogramma Triple P volgt een positieve opvoedingsaanpak. De doelen liggen in een diepe verbinding tussen kinderen en opvoeders.

Maar voor wie is het programma eigenlijk bedoeld en hoe bruikbaar is het concept? In ons artikel bekijken we de positieve en negatieve aspecten en leggen we de basisprincipes van de methode uit.

[button]Verder lezen over het onderwerp[/button]

1. triple P – preventief handelen om problemen te voorkomen

eltern spielen mit kind triple p erziehung
Ouders moeten de tijd nemen om een hechte band met de kinderen op te bouwen.

De Triple P methode staat voor het Positive Parenting Program. Het ontstond in de jaren tachtig onder leiding van Matt Sanders aan de Universiteit van Quensland. De belangrijkste benadering van het programma is de opvoeding zo in te richten dat later ingrijpen niet nodig is.

De nadruk ligt op een nauwe band tussen ouders en kinderen. Onderdeel van de methode is individuele aanpassing aan de situatie. Afhankelijk van de gezinssamenstelling en de situatie thuis worden verschillende interventieniveaus gebruikt.

Matt Sanders:

De oprichter van Triple P is professor in de klinische psychologie. Hij leidt ook het Parenting and Family Support Centre van de Universiteit van Queensland.

Deze zijn in essentie verdeeld in vijf gebieden. De individuele niveaus zijn geschikt voor ouders van wie de kinderen 16 jaar of jonger zijn. De intensiteit is echter niet alleen afgestemd op de betreffende leeftijd, maar ook op gedragsproblemen of handicaps. Er wordt zowel in groepsverband als individueel getraind. Als alternatief heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan online cursussen. Natuurlijk zijn er ook boeken die het onderwerp behandelen.

In de volgende YouTube-video kunt u enkele indrukken opdoen van ervaringen van anderen met het programma:

Gedetailleerde informatie en inschrijvingsmogelijkheden voor verschillende cursussen zijn te vinden op de website van het programma. Klik hier om direct naar de homepage te gaan.

2 De belangrijkste principes in één oogopslag

mutter redet mit Sohn triple p erziehung
Praat openlijk over problemen.

Ouders die vertrouwen op Triple P volgen een duidelijke opvoedingsrichting om de ontwikkeling van hun kind te beïnvloeden. Zij vinden zelfverzekerd gedrag en consequent handelen bijzonder belangrijk. Kinderen moeten weten dat ze op hun ouders kunnen vertrouwen. Om dit doel te bereiken is er een speciale oudertraining die de relevante kennis bijbrengt.

Opdat de kinderen zich zelfstandig kunnen ontwikkelen, moet er een vast kader zijn waarbinnen de kinderen zich naargelang hun mogelijkheden vrij kunnen bewegen. Constante verboden zijn niet nodig zolang de ouders duidelijke grenzen stellen en hun gedrag niet voortdurend veranderen.

Hun rol als opvoeders bestaat hoofdzakelijk uit liefdevolle ondersteuning en actieve aanmoediging van verschillende interesses. Aanmoedigen kan ook veeleisend betekenen. U moet echter oppassen dat u uw kind niet overbelast.

2.1 Blijf kalm – houd het hoofd koel, zelfs in stressvolle situaties.

mutter streitet mit kind triple p erziehung
Probeer conflicten objectief op te lossen.

Af en toe hebben kinderen kleine of grote woede-uitbarstingen. Vooral in de uitdagende fase is het niet altijd gemakkelijk om je in te houden en zelf de controle niet te verliezen. Ook al is het moeilijk, je moet proberen de woede van je kind niet op jezelf te projecteren. Deze woede is veeleer een uiting van diepe emoties die uw kind nog niet onder controle heeft.

Probeer uw kind daarom duidelijk te maken dat de emotie zelf wel oké is, maar het gedrag in kwestie niet. Alleen als u een goed rolmodel bent en uzelf kunt beheersen, kan deze aanpak echt werken.

Er zijn verschillende manieren om woede te verminderen zonder destructief te worden:

 • laat je kind een bal tegen de muur gooien
 • een paar sprints in de tuin helpen om het hoofd leeg te maken
 • Een paar stoten tegen de bokszak helpen jongeren vaak.
 • Sommige kinderen kunnen zich ook ontspannen door actieve ademhalingsoefeningen of muziek.

Tip: Als je letterlijk op het punt staat te ontploffen, verlaat dan even de kamer om te kalmeren. Neem een minuut of twee voor jezelf en concentreer je op je ademhaling.

2.2 Consequent blijven – het is de moeite waard

Tijdens het ouderschap zullen er altijd situaties zijn waarin uw kind probeert uw grenzen te testen en opnieuw te bepalen. Als je eenmaal nee hebt gezegd, verander dan niet van gedachten. Het maakt niet uit of je kind boos, schreeuwend, huilend of geïrriteerd is – je maakt het jezelf alleen maar moeilijk door later toe te geven.

In de toekomst zal je kind precies weten dat nee ook echt nee betekent. Zelfs als er van tijd tot tijd herhaalde pogingen zijn om van gedachten te veranderen, zal een duidelijk en streng nee veel beter geaccepteerd worden. Zo creëer je een moreel kompas waar je kinderen zich op kunnen oriënteren.

2.3 Samen problemen oplossen

Straffen wordt in het Triple P onderwijs als weinig effectief beschouwd. Als een kind zich niet aan de afgesproken regels heeft gehouden, wordt naar oplossingen gezocht. Actief luisteren en constructieve feedback moeten straf voorkomen. Stimuleer uw kind om beter met zijn eigen gevoelens om te gaan en positief te blijven. Na verloop van tijd moeten kinderen leren hun problemen zo zelfstandig mogelijk op te lossen.

2.4 Lof maakt meer mogelijk

Om de band met elkaar te versterken en tegelijkertijd uw kind aan te moedigen, moet u altijd proberen uw kind aan te moedigen in zijn of haar gedrag. Toon uw gevoelens door uw kind te prijzen. Op die manier zullen er steeds kleinere of grotere gevoelens van succes ontstaan.

Is het gedrag van uw kind daarentegen verkeerd, spreek het dan direct aan en leg uit welk gedrag gepast zou zijn. Probeer echter altijd open te zijn en de dingen positief te formuleren.

3. kritiek op Triple P

pfeile lob kritik schuhe
Geen enkel opvoedingsconcept is perfect, en dat geldt ook voor Triple P.

Zoals elk opvoedingsconcept is ook Triple P niet vrij van kritiek. In vergelijking met andere benaderingen wordt het programma gekenmerkt door sterke en duidelijke regels. Hoewel de vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid een essentieel doel is, wordt dit in andere methoden duidelijker en explicieter nagestreefd.

Afhankelijk van de individuele opzet zijn er vrij strikte regels waaraan de kinderen zich moeten houden. Triple P is dus geen autoritair onderwijs, maar in ieder geval wel gezaghebbend.

Naast veel gesprekken, actief luisteren en liefdevolle interactie binnen het gezin zijn er duidelijke grenzen en regels. Vrijheid en creativiteit staan minder centraal dan bij andere opvoedingsmethoden. Volgens de voorstanders van de Triple P methode hebben kinderen een afgebakend kader nodig om later hun weg te vinden in de maatschappij.

4. verdere literatuur over het onderwerp

No products found.

Gerelateerde berichten