Ruzies tussen broers en zussen: tips voor ouders om met ruziënde kinderen om te gaan

Broers en zussen hebben kan geweldig zijn. Er is altijd iemand die naar je luistert en met je speelt. Maar in elk gezin zijn er van tijd tot tijdruzies tussen de broers en zussen. Maar …

Ruzies tussen broers en zussen: tips voor ouders om met ruziënde kinderen om te gaan

geschwisterstreit
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Ruzies tussen broers en zussen: tips voor ouders om met ruziënde kinderen om te gaan
Waarom maken mijn kinderen ruzie?

Kinderen maken vooral ruzie om de aandacht van hun ouders te krijgen. In de meeste gevallen is ruzie echter gunstig voor de ontwikkeling, omdat kinderen leren hun eigen behoeften te doen gelden.

Hoe moet ik reageren als mijn kinderen ruzie maken?

Het is niet altijd nodig dat ouders ingrijpen bij een ruzie tussen broers en zussen. Wel kunnen ze helpen een oplossing voor het conflict te vinden.

Hoe kan ik voortdurende ruzies tegengaan?

Stel gezinsregels op die bepalen hoe je met elkaar omgaat. Versterk ook het zelfvertrouwen van uw kinderen, zodat ze niet voortdurend op zoek zijn naar aandacht.

Broers en zussen hebben kan geweldig zijn. Er is altijd iemand die naar je luistert en met je speelt. Maar in elk gezin zijn er van tijd tot tijdruzies tussen de broers en zussen. Maar waarom zijn er altijd conflicten? En hoe kunnen ouders daarmee omgaan?

In onze gids leggen wij u graag uit waarom broers en zussen ruzie maken en waarom deze conflicten heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast krijgt u handvatten hoe u met de situatie kunt omgaan. Tot slot geven we u tips over hoe u ruzies tussen broers en zussen zoveel mogelijk kunt voorkomen.

[button]Verder lezen over dit onderwerp[/button]

1. door argumentatie leert een kind zijn behoeften te formuleren

Geschwisterstreit wird geschlichtet
Door argumenten leren kinderen zich te verontschuldigen voor hun gedrag.

De meeste ouders kunnen het zich voorstellen – geschreeuw, dichtslaande deuren, huilende kinderen. Ruzies tussen broers en zussen komen in elk gezin voor en kunnen soms een echt voortdurend probleem worden. Hoe goed de opvoeding ook is, deze conflicten zijn niet helemaal te vermijden.

En dat is maar goed ook. Want ruzie tussen broers en zussen is van groot belang voor de persoonlijke ontwikkeling. Het bevordert de sociale interactie en de vaardigheden om conflicten op te lossen. Kinderen leren ook zichzelf en hun behoeften te positioneren en dienovereenkomstig te doen gelden. Aan de andere kant worden ze ook vaker gedwongen om toe te geven of een compromis te sluiten.

Bovendien leren kinderen zich oprecht te verontschuldigen en zich vervolgens te verzoenen. Dit zijn allemaal belangrijke vaardigheden die enorm belangrijk zijn in het verdere leven, zowel in de professionele als in de privé-sfeer.

Dus zolang de ruzie niet ontaardt en de broers en zussen het snel weer met elkaar kunnen vinden, hoef je je als ouders geen zorgen te maken.

2 Broers en zussen maken om verschillende redenen ruzie

Junge ist eifersüchtig auf Schwester
Jaloezie komt veel voor bij broers en zussen.

Soms gaat het om het geliefde speelgoed, in andere gevallen om wie de laatste gummibeertjes mag opeten – de onderwerpen van kinderruzies kunnen heel verschillend zijn.

Deredenen waarom een ruzie ontstaat zijn meestal de volgende:

 • Aandacht en behoefte aan liefde
 • Jaloezie
 • Rivaliteit
 • Verveling

De gebieden aandacht en liefde spelen een zeer grote rol bij het ontstaan van ruzies. Wanneer kinderen ruzie maken en luidruchtig worden, kan hun gedrag ervoor zorgen dat hun ouders binnen de kortste keren in de deuropening staan en alles laten vallen om voor hen te zorgen.

Maar ook jaloezie tussen broers en zussen kan de aanleiding zijn voor een ruzie. Dit komt vooral voor wanneer kinderen voor het eerst onder hetzelfde dak wonen als hun ouders en er na een paar jaar een zusje of broertje bijkomt. Een baby vraagt veel aandacht, waardoor de oudere broers en zussen zich vaak verwaarloosd en onbemind voelen.

Een zekere rivaliteit tussen broers en zussen is volkomen normaal. Hoe kleiner het leeftijdsverschil, hoe groter het is. Het wordt ook versterkt wanneer ouders de neiging hebben hun kinderen te vaak met elkaar te vergelijken. Daardoor kunnen ze het gevoel krijgen dat ze minder waard zijn. Om dit te voorkomen, moet je zeker de sterke punten van het individuele kind erkennen en prijzen.

Bij jonge kinderen is verveling ook vaak de schuld van een ruzie. Ze kunnen nog niet zo goed met zichzelf omgaan, dus zoeken ze sociale interactie, wat vaak eindigt in ruzie. Zorg er dus voor dat uw kinderen zoveel mogelijk individuele activiteiten hebben.

3. tips hoe ouders een ruzie tussen hun kinderen kunnen oplossen

Zoals gezegd zijn ruzies onvermijdelijk en maken ze deel uit van het dagelijks leven in elk gezin. In principe moet u zich als ouders eerst buiten de ruzies van de kinderen houden. Aangezien het vooral om uw aandacht gaat, zou u uw kinderen alleen maar aanmoedigen als u zich er meteen mee bemoeit.

3.1 Neem niet de rol van scheidsrechter op u

Geschwisterstreit Schwestern Gewalt
Zorg dat je ingrijpt bij een ruzie als die uitloopt op een fysieke woordenwisseling.

In sommige situaties is het echter noodzakelijk dat je hulpvaardig ingrijpt en het geschil oplost. Dit geldt vooral als het conflict ontaardt in geweld. Maar ook als je merkt dat je kinderen geen compromis kunnen vinden, kan het nuttig zijn om in te grijpen.

U mag echter in geen geval de rol van scheidsrechter op u nemen. Meestal komt u namelijk pas tussenbeide als de ruzie al in volle gang is. In dit stadium kunt u niet beoordelen wat er aan de ruzie is voorafgegaan en wie ervoor verantwoordelijk is.

Neem dus geen standpunt in door de kant van het ene of het andere kind te kiezen.

3.2 Toon begrip

U moet veeleer begrip tonen voor de respectieve behoeften in deze situatie. Maak uw kinderen duidelijk dat het heel normaal is dat mensen verschillende standpunten hebben, die serieus genomen moeten worden.

Moedig de kinderen aan om het geschil vanuit hun persoonlijke standpunt te beschrijven. Waarom heeft de ruzie plaatsgevonden? Hoe voel ik me erbij? Wat vind ik oneerlijk? Op die manier geeft u uw kinderen de kans om na te denken over hun eigen gedrag en dat van de ander.

3.3 Scheid de ruziemakers bij twijfel

In sommige situaties zijn de woede en agressie zo groot dat de verbale confrontatie overgaat in een fysieke confrontatie. In dat geval heeft het geen zin om over het probleem te praten.

Scheid de kinderen eerst van elkaar door ze te vragen naar verschillende kamers te gaan. Daar kunnen ze tot rust komen en nadenken over hun gedrag.

Tip: Soms helpt het ook om beide kinderen tegelijk vast te houden en troostende woorden te spreken.

3.4 De kinderen begeleiden bij het vinden van een oplossing

Conflicten als oorzaak van stress

In het TK-stressonderzoek van 2016 gaf 24% van de respondenten aan zich gestrest te voelen door conflicten met dierbaren. Door ze op te lossen kunnen we onszelf dus wat stress besparen in het dagelijks leven.

Als de kinderen weer gekalmeerd zijn, moet je ze aanmoedigen om een oplossing voor het conflict te vinden. Dit is mogelijk bij kinderen vanaf ongeveer vier jaar. Op dit moment kunt u het beste optreden als gespreksleider die het hele gesprek begeleidt.

Elk kind mag nu wensen uiten over hoe het geschil het best kan worden beëindigd. Als niemand iets kan bedenken, kunt u verschillende oplossingen aandragen. Leg uit dat het niet altijd mogelijk is om te krijgen wat je wilt. Er moeten eerder compromissen worden gevonden waarmee beide partijen kunnen leven.

Meer tips over hoe om te gaan met ruzie tussen broers en zussen vindt u in de volgende video:

4. duidelijke familieregels kunnen ruzies en conflicten verminderen

Familie formuliert Regeln
Ga als gezin samen zitten om regels op te stellen om met elkaar om te gaan.

Natuurlijk kan niet elke ruzie vermeden worden. Dat is ook niet nodig. Als ouders moet je echter altijd een rolmodel zijn voor je kinderen. Dit betekent dat je je kinderen een voorbeeld geeft van hoe je zelf met conflicten omgaat.

Om te voorkomen dat het conflict ontaardt, is het goed om gezinsregels op te stellen die in alle situaties gelden.

Deze kunnen er bijvoorbeeld zo uitzien:

 • 1. we zijn er altijd voor elkaar.
 • 2. we respecteren elkaar.
 • 3. iedereen heeft hetzelfde recht.
 • 4. we luisteren naar anderen en laten hen uitpraten.
 • 5. we lossen conflicten op zonder geweld.

Natuurlijk zijn deze regels niet universeel geldig. De compilatie kan echter dienen als suggestie hoe je het dagelijks samenzijn op een harmonieuze manier kunt organiseren. Elk gezin zou individueel moeten bekijken welke normen en waarden voor hen bijzonder belangrijk zijn.

Het gezamenlijk opstellen van gezinsregels bindt de gezinsleden. Iedereen kan een bijdrage leveren en zijn behoeften duidelijk maken.

Om rivaliteit en jaloezie te verminderen, moet u ervoor zorgen dat uw kinderen een gezond zelfvertrouwen ontwikkelen en zich dus niet achtergesteld voelen. Ga daarom regelmatig in op de individuele sterke punten van elk kind. Prijs ze en zorg dat ze zich waardevol en onvervangbaar voelen.

5. verdere literatuur over het onderwerp

No products found.

Gerelateerde berichten