Opvoedingsstijlen: overzicht van verschillende traditionele en moderne stijlen

Het opvoeden van kinderen is ongetwijfeld een veelbesproken onderwerp. Geen wonder dus dat er talloze verschillende opvoedingsstijlen bestaan. In vergelijking met vroeger biedt de opvoeding tegenwoordig meestal veel meer vrijheid. Daarnaast is er ook veel …

Opvoedingsstijlen: overzicht van verschillende traditionele en moderne stijlen

Frau hab Bücher auf Laptop gestapelt
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Opvoedingsstijlen: overzicht van verschillende traditionele en moderne stijlen
Wanneer begon men onderscheid te maken tussen opvoedingsstijlen?

Pedagogie speelt pas sinds de 20e eeuw een belangrijke rol. Wetenschappelijk onderzoek richtte zich aanvankelijk op fundamentele verschillen in de opvoeding van kinderen. Diana Baumrind en Kurt Lewin maakten de weg vrij voor categorisering.

Hebben alle opvoedingsstijlen een gemeenschappelijke noemer?

Sommige opvoedingsstijlen lijken sterk op elkaar, terwijl andere vormen van opvoeding lijnrecht tegenover elkaar staan.

Welke opvoedingsstijl past bij mijn kind en mij?

Bij het kiezen van geschikte opvoedingsstijlen moeten ouders zich niet alleen laten leiden door de algemene regels, maar vooral door het individuele gedrag van hun kind.

Het opvoeden van kinderen is ongetwijfeld een veelbesproken onderwerp. Geen wonder dus dat er talloze verschillende opvoedingsstijlen bestaan. In vergelijking met vroeger biedt de opvoeding tegenwoordig meestal veel meer vrijheid. Daarnaast is er ook veel meer dat de individuele opvoedingsstijlen van vroeger onderscheidt van die van nu.

In ons artikel vindt u een overzicht van welke stijlen er zijn en hoe de afzonderlijke opvoedingsmethoden van elkaar verschillen.
[button]Verder lezen over dit onderwerp[/button]

1. opvoedingsstijlen volgens Kurt Lewin

Het onderzoek naar opvoedingsstijlen is beslissend terug te voeren op de sociaal psycholoog Kurt Lewin. Lange tijd vormde de driedeling van opvoedingsstijlen de basis voor alle onderzoek.

Volgens Lewin en zijn collega’s werden ze onderverdeeld in de volgende methoden:

Mutter schlägt Tochter mit einem Gürtel
Helaas speelt geweld in sommige gezinnen nog steeds een rol in de opvoeding.

2. Boomvee en levin – vergelijkbaar maar niet hetzelfde

Vater und Sohn reden miteinander
Harmonieus samenleven helpt bij opvoeding.

Naast de opvoedingsstijlen van Lewin zijn de drie opvoedingsstijlen volgens Baumrind ooknu nogzeer bekend en worden soms nog in min of meer strikte vorm gebruikt. Daarna volgde een indeling in de volgende opvoedingsvormen:

In dit korte overzicht zie je de opvoedingsstijlen met elkaar vergeleken:

Opvoedingsstijlen volgens Lewin Opvoedingsstijlen volgens Baumrind
autoritair autoritair
democratisch autoritair (iets strenger)
laissez-faire permissief (met een beetje meer opvoeding)

3. een kort overzicht van andere opvoedingsstijlen

Veel opvoedingsmethoden zijn in beweging en worden voortdurend aangevuld of vervangen door nieuwe, soms sterk gelijkende concepten. In deze paragraaf willen we daarom kort vier andere opvoedingsconcepten introduceren:

Familie stimmt ab
In een democratie heeft elke stem evenveel waarde.

3.1 Anti-autoritaire opvoedingsstijl – de antithese van streng ouderschap

De term antiautoritaire opvoeding dient als verzamelnaam voor verschillende opvoedingsmethoden die gericht zijn op de vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid. De anti-autoritaire opvoeding ontwikkelde zich als antithese van autoritaire opvoedingsmethoden om kinderen zoveel mogelijk vrijheid te geven.

Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat er geen opvoeding plaatsvindt, ook al werd de vorm van opvoeding soms zo opgevat.
In wezen hebben ouders en opvoeders de taak de kinderen te ondersteunen en aan te moedigen, maar zonder hen in een bepaalde richting te duwen.

3.2 Een autocratische opvoedingsstijl komt nauwelijks meer voor

In principe kan de autocratische stijl gezien worden als een versterking van de autoritaire opvoedingsstijl. Volgens de voorstanders van een autocratische opvoeding moeten kinderen leren zich aan strikte regels te houden. Er is geen ruimte voor een vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid. Vaak werkt deze vorm van opvoeding een verminderd gevoel van eigenwaarde in de hand.

Uit een Israëlische studie bleek dat kinderen significant vaker ontevreden waren met zichzelf en hun lichaam als hun vader zich autoritair of autocratisch gedroeg.

ein kleiner Junge weint
Elk kind zoekt een verzorger.

3.3 Negatieve opvoedingsstijl – kinderen worden verwaarloosd

Een negatieve opvoedingsstijl houdt in dat kinderen worden blootgesteld aan ernstige verwaarlozing door hun ouders. Deze extreme vorm stelt geen regels of grenzen voor kinderen. Opvoeding is in deze context het verkeerde woord. Veel kinderen krijgen niet de kans om vertrouwen op te bouwen met hun verzorgers, zodat zich al vroeg zelftwijfel en een algemeen gevoel van onveiligheid ontwikkelen. Deze trieste voorbeelden tonen aan dat kinderen zichzelf niet kunnen opvoeden.

3.4 Een egalitaire opvoedingsstijl – opvoeden op ooghoogte

In tegenstelling tot de autoritatieve of democratische opvoedingsstijl zijn ouders en kinderen bij een egalitaire opvoeding gelijkwaardig. De mening van de kinderen wordt niet alleen in aanmerking genomen, maar is even belangrijk.

Hoewel kinderen de kans krijgen om over veel zaken te discussiëren en hun wensen te laten gelden, brengt het concept van egalitaire opvoeding vaak problemen met zich mee wat betreft het vinden van een weg in een hiërarchisch georganiseerde samenleving.

De gevolgen van een te extreme opvoeding zie je in deze video:

4. vind de juiste stijl – niet elke manier van opvoeden past bij alle kinderen

Je weet nu welke verschillende opvoedingsstijlen er zijn. Maar je hebt zeker nog geen antwoord op hoe de perfecte opvoeding eruit ziet. Ook al zijn er enkele opvoedingsmethoden die bijzonder twijfelachtig zijn, bijna alle verschillende stijlen hebben zowel voor- als nadelen.

Kinder rennen über eine Wiese
Je kunt niet elk kind hetzelfde behandelen.

Maar in het algemeen is het meest behulpzame voor kinderen een liefdevol thuis waar regels zijn, maar waar ze de kans krijgen zich vrij te ontwikkelen.

Houd er op dit punt echter rekening mee dat sommige kinderen totaal verschillend gedrag vertonen, dus de opvoedingsmethode mag nooit in steen gebe iteld worden. Terwijl het gebruik van nauwelijks regels bij sommige kinderen heel goed kan werken, gebruiken andere kinderen dit al vroeg in hun voordeel en leren ze hun zin te krijgen.

De volgende korte tips zouden u echter moeten helpen om voor of tegen de ene of de andere stijl te kiezen:

 • Kinderen hebben regels nodig om zich binnen een vast kader vrij te kunnen ontwikkelen.
 • Liefde en nabijheid zijn de belangrijkste aspecten voor het opbouwen van vertrouwen.
 • Kinderen ontwikkelen zich anders in verschillende levensfasen, dus een verandering van model kan nodig zijn.
 • Alleen wie zichzelf kan uitproberen, zal leren omgaan met negatieve situaties.
 • Luister naar uw kind en geef het het gevoel dat u er altijd bent.

5. verdere literatuur over het onderwerp

No products found.


No products found.


No products found.

Gerelateerde berichten