Motopädagogik: Onderwijs door beweging

[Button] Ontdek hier meer over motopedagogie [/button]. Bijna alle kinderen in de westerse wereld bewegen te weinig. Dat begint al op de kleuterschool, als kleuters zittend spelen in plaats van de ruimte die ze hebben …

Motopädagogik: Onderwijs door beweging

Motopädagogik
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Motopädagogik: Onderwijs door beweging
Waaruit bestaat Motopädagogik?

Motopädagogik richt zich op het aspect beweging.

Wat zijn de voordelen van motopädagogik?

Naast een verbetering van de grove en fijne motoriek wordt het verwerven van een stabiel zelfvertrouwen bevorderd.

Waarmee moet bij motopedagogie in de praktijk rekening worden gehouden?

Motopädagogik is gebaseerd op de leidraad van Maria Montessori. Motopedagogen moeten kinderen daarom helpen zelf een oplossing te vinden en niet voorschrijven.

[Button] Ontdek hier meer over motopedagogie [/button].

Bijna alle kinderen in de westerse wereld bewegen te weinig. Dat begint al op de kleuterschool, als kleuters zittend spelen in plaats van de ruimte die ze hebben te gebruiken.

Op dit punt ziet de motopedagogie zichzelf als een schakel tussen pedagogie en beweging. Maar wat betekent dit in detail en hoe verschilt het van psychomotoriek?

In ons artikel kom je te weten wat het begrip motopedagogie inhoudt en welke mogelijkheden er zijn voor scholing.

1. de achtergrond van motopedagogie

Kinder spielen im Wald
Motopädagogik – wat is het eigenlijk?

In de context van motopädagogik worden lichaam en geest als een eenheid beschouwd. Volgens de oprichters van motopedia, Ernst J. Kiphard, Elisabeth Hecker en Helmut Hünnekes, heeft het beperkt functioneren van het lichaam of motorische problemen ook gevolgen voor de ziel en de geestelijke vermogens.

De theorie die in de jaren 1950 opkwam, verdeelt de motopedie opnieuw in de twee gebieden van

 • motopedagogie,
 • en mototherapie.

In dit artikel behandelen we de pedagogische oriëntatie die de benadering volgt van het in harmonie brengen van lichaam en geest door middel van preventieve maatregelen. Volgens de definitie van motopedagogie moet beweging de ontwikkeling van kinderen helpen bevorderen.

Motopedagogie is echter niet alleen gericht op kinderen, maar ook op adolescenten, volwassenen en ouderen, zoals u kunt zien in deze YouTube-video:

2. de vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid zonder prestatiedruk

Kinder springen umher
Vrije beweging dient de persoonlijkheidsontwikkeling.

Voorstanders van Motopädagogik zien de taak van een opvoeder in de kleuterschool of voorschool als begeleidend en ondersteunend. Er is geen beoordeling en er zijn geen concrete oefeningen die tot een bepaald doel leiden. Kinderen moeten veeleer hun eigen lichaamsbesef leren vinden en ontwikkelen om niet alleen hun weg te vinden in de ruimte, maar ook om dit lichaamsbesef over te kunnen dragen naar andere gebieden.

Dit betekent echter helemaal niet dat er geen concrete aanwijzingen voor het handelen zijn en kinderen aan hun lot worden overgelaten. Opgeleide pedagogische medewerkers zorgen er echter voor dat er wordt ingespeeld op de individuele behoeften en wensen van de kinderen en dat zij worden betrokken bij de desbetreffende oefeningen of spelletjes.

De nadruk ligt op ervaringsgerichte activiteiten om kinderen kennis te laten maken met de diversiteit van bewegen.

Door middel van rennen, balanceren, gymnastiek en springen moeten kinderen zichzelf en hun lichaam leren kennen en tegelijkertijd onder controle brengen. De opgedane kennis moet invloed hebben op alle gebieden van het leven en kinderen helpen een groot aantal positieve eigenschappen te ontwikkelen.

3 Het doel van Motopädagogik

Motopädagogik heeft als doel kinderen op te voeden tot vrije, creatieve en zelfstandige mensen.
Met geselecteerde materialen moeten kinderen vrij experimenteren, creatieve spelletjes ontwikkelen of concrete opdrachten aanpakken. Hoewel er altijd reflectie is, is er geen negatieve evaluatie die bij de kinderen twijfels over zichzelf zou opwekken.

Kinder halten sich an den Händen
Gezamenlijke activiteiten bevorderen de samenhang.

De verschillende bewegingsspelletjes bevorderen niet alleen de fijne en grove motoriek, maar zijn ook bedoeld om cognitieve kwaliteiten te trainen.

De sociale saamhorigheid binnen de groepen, evenals de individuele relatie tussen individuele kinderen, moet worden versterkt door talrijke groepsactiviteiten waarbij alle kinderen een gemeenschappelijk doel nastreven.

Uiteindelijk moet het concept van motopedagogie de volgende vaardigheden mogelijk maken:

 • een versterkt zelfvertrouwen
 • een zinvolle manier om met de eigen emoties om te gaan
 • een hoger niveau van fitheid
 • de ontwikkeling van uitstekende motorische vaardigheden
 • een creatieve benadering van taken
 • een verbetering van het concentratievermogen
 • versterking van het gevoel van saamhorigheid

Tip: Laat kinderen niet zien hoe ze een taak moeten uitvoeren, maar moedig ze aan om het zelf te doen en ondersteun ze alleen bij het bereiken van het doel.

4. opleiding op het gebied van motopedagogie

Veel mensen die zich verder willen bekwamen op het gebied van motopedagogiek en psychomotoriek hebben een diploma psychologie, een opleiding als pedagoog of een pedagogische achtergrond.

Frau hält einen Vortrag am Flipchart vor einer Gruppe
Er zijn zowel initiële als diverse bijscholingsmogelijkheden.

Als je geïnteresseerd bent in de aanvullende kwalificatie motopedagogiek, zijn er diverse bijscholingsmogelijkheden. Je kunt een overeenkomstige opleiding volgen aan sommige beroepsopleidingen en aan speciale technische scholen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om in het kader van afstandsonderwijs diverse bijscholingscursussen op motopedisch gebied te volgen.

Wie daarentegen een opleiding tot rijkserkend motopedist wil volgen, moet minstens 1200 lesuren presteren. Bovendien wordt de opleiding aangevuld met stages en afgesloten met een staatsexamen.

Meer informatie over opleidingsmogelijkheden en mogelijke aanbieders van opleidingen op het gebied van motopedagogiek en psychomotoriek vindt u op de website van de Duitse beroepsvereniging van motopedisten/mototherapeuten. Klik hier om direct naar het opleidingsgedeelte te gaan.

Let op: Er is tot nu toe geen bewijs van effectiviteit van de pedagogische en therapeutische benaderingen van motopedie. Daarom kunnen overeenkomstige behandelingen en ondersteuning niet worden voorgeschreven.

5. leer hier meer over motopedagogie

No products found.

Gerelateerde berichten