Manieren in het gezin: regels voor respectvol samenleven

De omgangsvormen in het gezin zijn aan voortdurende verandering onderhevig. Klassieke etiquetteregels, zoals die in de tijd van onze ouders of grootouders nog gebruikelijk waren, behoren tot het verleden. Maar hoe zit het met beleefde …

Manieren in het gezin: regels voor respectvol samenleven

Umgangsformen in der Familie
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Ouders
  4. »
  5. Onderwijs voor kinderen
  6. »
  7. Manieren in het gezin: regels voor respectvol samenleven
Wat wordt bedoeld met manieren?

Met manieren wordt al het vanzelfsprekende “alstublieft” en “dank u” bedoeld. Het aanleren van goede manieren in het gezin is een belangrijk onderdeel van de opvoeding.

Hoe belangrijk zijn etiquetteregels in de huidige samenleving?

Veel etiquetteregels die in vroegere tijden als vanzelfsprekend werden beschouwd, gelden vandaag niet meer. Toch zijn we het eens geworden over bepaalde regels van etiquette en omgangsvormen die functioneren als ongeschreven wetten.

Wat moeten wij als ouders altijd in gedachten houden?

Wie het goede voorbeeld geeft, hoeft minder regels op te stellen, want een kind laat zich automatisch leiden door het gedrag van zijn ouders.

De omgangsvormen in het gezin zijn aan voortdurende verandering onderhevig. Klassieke etiquetteregels, zoals die in de tijd van onze ouders of grootouders nog gebruikelijk waren, behoren tot het verleden.

Maar hoe zit het met beleefde omgangsvormen in de opvoeding? Zijn er etiquetteregels die vandaag de dag nog steeds gelden? In ons artikel kijken we naar omgangsvormen in het gezin en geven we tips over hoe die tot stand kunnen komen.

[button]Verder lezen voor ouders, opvoeders en kinderen[/button]

1. ongedwongen gedrag is geen verloochening van goede manieren.

Bergsteiger hilft anderem Bergsteiger
Aandacht en wederzijdse steun zijn ook in de moderne wereld belangrijke waarden.

Volgens een enquête is 77 % van de ondervraagden beleefd, zelfs wanneer hun tegenhanger dat niet echt verdient. Goede manieren zijn dus nog steeds wijdverbreid in de moderne samenleving.

Maar omdat de sociale omgangsvormen voortdurend veranderen, komen andere waarden in beeld. Er is weinig ruimte meer voor de omgangsvormen van vroeger. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld voor de jongere generatie vrij ongebruikelijk om de deur voor een vrouw open te houden, terwijl dit een generatie eerder nog door sociale omgangsvormen werd verwacht. Het hangt dus sterk af van de definitie van goede manieren en beleefdheid om daadwerkelijk te kunnen beoordelen of het onderlinge gedrag is verslechterd.

Hetgoede nieuws voor alle twijfelaars die zich afvragen of etiquette onder kinderen wijdverbreid is, is dat de term “Ehrenmann ” of “Ehrenfrau ” een lange weg heeft afgelegd onder kinderen en jongeren en uiteindelijk door de desbetreffende deskundigen is gekozen tot Jeugdwoord van het Jaar 2018.

2. omgangsvormen in het gezin – wees een rolmodel voor uw kinderen

Zettel mit Floskeln für die Umgangsformen in der Familie
Sta achter wat je zegt.

Een “goedemorgen” of een “alsjeblieft” maken lang niet in elk gezin deel uit van het dagelijks leven. Zolang u vanaf het begin een goed rolmodel bent voor uw kinderen en “dank u wel” deel uitmaakt van uw eigen spraakgebruik, zullen de meeste kinderen het niet moeilijk vinden dit gedrag over te nemen.

Het is echter niet voldoende om bepaalde omgangsvormen in het gezin aan te nemen alleen omwille van de kinderen. Kinderen merken heel snel of iets echt zo bedoeld is of dat een “pardon” gewoon gezegd wordt zonder het te menen.
Let dus op uw eigen vormen van beleefdheid en probeer uw kinderen eraan te laten wennen dat ze meer bereiken met “dank u” en “alstublieft ” en dat degene met wie ze praten daar blij mee is.

Let op: kinderen die erg verlegen zijn, moeten in principe ook dankjewel zeggen, maar dwing ze daar niet toe om de druk niet onnodig op te voeren en zo een reactie van verzet uit te lokken.

2.1 Maak geen ruzie waar uw kinderen bij zijn.

In de loop van het leven doen zich steeds weer misverstanden voor, die soms uitmonden in een verhitte ruzie. Soms zijn onze zenuwen gespannen en gebeurt het dat we woorden in onze mond leggen die onze kinderen misschien niet moeten horen.

Probeer zo min mogelijk ruzie te maken en los uw conflicten zo op dat uw kinderen er niets van merken. Als je toch ruzie hebt waar de kinderen bij zijn, praat er dan kort over en verontschuldig je voor je gedrag. Zo laat u zien dat uw gedrag in dit geval niet als voorbeeld kan dienen.

2.2 Een gezamenlijke maaltijd gebruiken voor uitwisseling

De lunch of het diner is een ideaal moment voor het hele gezin om samen te komen. Gebruik deze tijd samen. Ga rechtop zitten aan tafel, leg je smartphone weg en praat niet met volle mond.

Als je kind zich niet aan deze regels houdt, spreek het gedrag dan direct aan. Probeer echter rustig en objectief te blijven. Kritiek accepteren is nooit gemakkelijk en wordt alleen maar moeilijker als er verwijten aan kleven.

Enkele tips om goede manieren aan te leren vindt u in deze YouTube-video:

2.3 Respect kent geen leeftijd

Gespräch zwischen Vater und Sohn
Respecteer elkaar, hoe oud je ook bent.

Veel mensen zouden graag zien dat kinderen en jongeren meer respect tonen voor ouderen. Dit is echter geen eenrichtingsverkeer. Als je iets verwacht, moet je ook bereid zijn iets te geven.

Laat uw kinderen dus altijd zien dat u hen waardeert en respecteert. De wensen van een kind zijn ook belangrijk en het maakt wel degelijk uit als je per ongeluk op het met veel moeite gebouwde zandkasteel van je kind stapt. Ook al was dit geen slechte bedoeling, nu wordt besloten in hoeverre je je kind respecteert en waardeert.

Als u samen het kasteel weer opbouwt en uw excuses aanbiedt, zal uw kind wennen aan deze positieve omgangsvormen in het gezin . Je bespaart jezelf trouwens een hoop geschreeuw en woede.

Tip: Hoe vriendelijker u met elkaar omgaat, hoe gemakkelijker het gezinsleven zal zijn. Strengheid en hardheid leiden vaak alleen maar tot uitdagende reacties die de relatie vergiftigen.

3) Omgangsvormen binnen het gezin zijn de basis voor gedrag in de samenleving.

Integreer basiswaarden als vertrouwen en respect in uw opvoeding, dan leren uw kinderen die niet alleen thuis toe te passen, maar ook in de maatschappij.

Gebruik alledaagse situaties om uw kinderen te leren over omgangsvormen in de maatschappij. Laat uw kinderen bijvoorbeeld een ijsje bestellen en zorg ervoor dat ze dank u wel zeggen. Hetzelfde geldt wanneer kinderen een plakje krijgen bij de kaasbalie of blij zijn met een broodje om op te knabbelen bij de bakker.

Met vriendelijkheid en respect voor andere mensen is het leven veel gemakkelijker – niet alleen voor de anderen, maar ook voor jezelf.

4 Verdere lectuur voor ouders, opvoeders en kinderen

No products found.

No products found.

No products found.

Gerelateerde berichten