Kinderen tweetalig opvoeden: Tips voor tweetalig onderwijs

Het beheersen van verschillende talen is niet alleen gunstig voor het beroepsleven, maar brengt ook veel positieve persoonlijke aspecten met zich mee. Dit is zeker ook de reden waarom steeds meer ouders besluiten hun kinderen …

Kinderen tweetalig opvoeden: Tips voor tweetalig onderwijs

kinder zweisprachig erziehen
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Kinderen tweetalig opvoeden: Tips voor tweetalig onderwijs
Waarom wordt het idee van tweetalig onderwijs steeds aantrekkelijker?

Door ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw groeien steeds meer kinderen in Duitsland meertalig op.

Hoe geef ik mijn kind tweetalig onderwijs?

Er zijn verschillende methoden om kinderen tweetalig op te voeden. Welke variant het meest geschikt is, hangt vooral af van de taalachtergrond van de ouders.

Wat zijn de voor- en nadelen van tweetalig onderwijs?

Volgens hersenonderzoek hebben kinderen die tweetalig worden opgevoed cognitieve voordelen. Deze manier van opvoeden kan echter ook leiden tot een taalachterstand.

Het beheersen van verschillende talen is niet alleen gunstig voor het beroepsleven, maar brengt ook veel positieve persoonlijke aspecten met zich mee. Dit is zeker ook de reden waarom steeds meer ouders besluiten hun kinderen tweetalig op te voeden. Maar wat is de beste manier om dit te doen?

In onze gids willen we u eerst kennis laten maken met de verschillende methoden van tweetalig onderwijs. We geven u tips en nemen vooroordelen weg. Vervolgens tonen we je de belangrijkste voor- en nadelen van deze vorm van onderwijs. Tot slot lichten we de meest gestelde vragen over tweetalig onderwijs toe.

[button]Meer literatuur over het onderwerp[/button]

1. steeds meer kinderen groeien tweetalig op

Frauen mit Globus
Door de globalisering krijgen talen een nieuwe status.

In een multiculturele wereld zoals wij die vandaag ervaren, speelt het leren van talen een belangrijke rol. Taal en intercultureel onderwijs maken het mogelijk om met andere mensen te communiceren en zo andere culturen te leren kennen. Bovendien kan het beheersen van een andere taal gekoppeld worden aan betere vooruitzichten op een baan. Inmiddels spreekt ongeveer 10% van de kinderen in Duitsland een andere moedertaal.

Maar meertaligheid heeft ook veel voordelen op het gebied van cognitieve vaardigheden. Kinderen zijn vaak aandachtiger en hebben een beter taalgevoel. Wetenschappers uit de kinderpsychologie ontdekten in een studie ook dat kinderen die tweetalig opgroeien niet alleen aandacht hebben voor taalstructuren, maar zich ook oriënteren op de melodie en het ritme van woorden en zinnen.

Over het geheel genomen zijn er twee verschillende groepen kinderen die tweetalig opgroeien:

 1. Gelijktijdig tweetalige kinderen
 2. Opeenvolgend tweetalige kinderen

Terwijl kinderen in de eerste groep van meet af aan twee moedertalen leren, begint het tweetalig onderwijs voor kinderen in de tweede groep pas als ze ongeveer drie jaar oud zijn. De leeftijd waarop een kind een tweede moedertaal leert, hangt grotendeels af van het feit of de ouders tweetalig of eentalig zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=IrDv-j9u4tE

2. de verschillende manieren om kinderen tweetalig op te voeden

Familie mit Kind bei Spracherziehung
Kinderen tweetalig opvoeden vergt veel consistentie.

Tweetalig opvoeden is allesbehalve gemakkelijk en vereist veel consistentie. In principe is het belangrijk dat je de tweede moedertaal die je je kind wilt leren perfect beheerst. School-Engels is bijvoorbeeld niet voldoende om je kinderen tweetalig op te voeden.

Als beide ouders slechts één moedertaal spreken, kunt u ook een beroep doen op externe mensen of instellingen. Het populairst zijn au pairs of een tweetalige kleuterschool.

De volgende opvoedtips gelden voor alle varianten van meertalig onderwijs:

 • Begin zo vroeg mogelijk met tweetalig onderwijs.
 • Zorg voor consequent gebruik van de respectieve taal/talen.
 • Er moet een intensieve relatie zijn met de tweede moedertaal.
 • Zoek advies bij vragen of problemen.

In het volgende willen wij u de verschillende mogelijkheden van tweetalig opvoeden laten zien.

2.1 Eén persoon is verantwoordelijk voor één taal

Dit principe is de meest gebruikte methode. Hier hebben de twee ouders verschillende eerste talen. De moeder spreekt bijvoorbeeld Duits, de vader Engels. Dit betekent dat de moeder alleen Duits spreekt met het kind, terwijl de vader in het Engels communiceert.

Met dit principe is het voor het kind bijzonder gemakkelijk om de twee talen van elkaar te onderscheiden.

Het maakt natuurlijk niet uit of de omringende taal die van de moeder of van de vader is. De omringende taal kan zelfs een heel andere zijn. In dat geval is het ook mogelijk het kind in drie talen op te voeden.

2.2 Het exclusieve gebruik van één taal

Als de ouders verschillende eerste talen hebben, kunnen zij besluiten thuis slechts één van deze twee talen te spreken. Dit is vooral zinvol als de omgangstaal de andere taal is. Op die manier leert het kind thuis slechts één taal, terwijl het in de omgeving aan de andere taal wordt blootgesteld.

Taalondersteuning op de kleuterschool kan hier bijzonder nuttig zijn, zodat de omringende taal niet wordt verwaarloosd.

Let op: Dit werkt natuurlijk alleen als de ouder met een andere moedertaal nog in die taal kan communiceren.

2.3 Onderwijs in een vreemde taal door een externe persoon

Kindergärtnerin bringt Kindern zweite Sprache bei
In een tweetalige kleuterschool leren kinderen een tweede taal vanaf nul.

Er zijn echter ook eentalige ouders die hun kinderen tweetalig willen opvoeden. Voorzichtigheid is hier echter geboden. Als u de gewenste tweede taal niet perfect beheerst, zult u deze niet adequaat aan uw kind kunnen onderwijzen. School-Engels kan in dit geval zelfs averechts werken, omdat u uw kind grammaticale fouten en hiaten in de woordenschat meegeeft.

Daarom doen ouders vaak een beroep op een au pair. Deze persoon moet echter enkele maanden, beter nog jaren, deel uitmaken van het gezin. Alleen zo is er een intensieve band met de tweede moedertaal.

Daarnaast bestaat demogelijkheid om naar een tweetalige kleuterschool te gaan. Bij deze zogenaamde onderdompelingsmethode bepaalt de nieuwe taal de hele dagelijkse routine in het kinderdagverblijf. In de meeste gevallen wordt ook hier gewerkt met het principe “één persoon – één taal”. Hierdoor kunnen de kinderen intensief een andere taal leren, maar bij problemen terugvallen op hun eerste moedertaal.

3. Tweetalig onderwijs heeft niet alleen voordelen

Lehrer übt Sprache mit Kind
Kinderen die tweetalig opgroeien hebben meer kans op taalachterstand.

Er zijn enorm veel voordelen verbonden aan het tweetalig opvoeden van kinderen. Een eerste positief effect is de grotere kansen die het kind later in het beroepsleven krijgt. Wie andere talen op het niveau van de moedertaal beheerst, kan punten scoren op zijn cv en bijvoorbeeld schitteren bij mondiale bedrijven.

Bovendien hebben meertalige kinderen meer zelfvertrouwen, passen ze zich beter aan en tonen ze meer tolerantie ten aanzien van andere culturen.

Bovendien ontwikkelen zij een beter taalbewustzijn, waardoor zij gemakkelijker andere vreemde talen kunnen leren.

Opmerking: Tweetalig onderwijs kan alleen slagen als je consequent blijft en de minderheidstaal minstens 30% van de dag wordt gesproken.

Maar er zijn natuurlijk ook nadelen als kinderen meerdere talen tegelijk moeten leren. Zo kan tweetalig onderwijs leiden tot taalachterstanden of taalvermenging. De vermenging ontstaat doordat het kind eerst moet leren om de twee talen van elkaar te onderscheiden. Dit probleem verdwijnt echter meestal tegen de leeftijd van vier à vijf jaar.

Ook al zijn sommige critici van mening dat sommige kinderen overbelast worden door tweetaligheid, dit vooroordeel kan door veel verschillende studies worden weerlegd. De ontwikkeling van het kind wordt er geenszins negatief door beïnvloed.

Het wordt echter problematisch wanneer het kind zich begint te verzetten tegen het leren van een van de talen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het kind door andere kinderen wordt gepest of verstoten vanwege zijn meertaligheid. Gelukkig komt dit probleem slechts zeer zelden voor.

Hieronder hebben wij de belangrijkste voor- en nadelen voor u op een rijtje gezet:

 • grotere kansen in de beroepswereld
 • kinderen zijn opener, hebben meer zelfvertrouwen en betere cognitieve vaardigheden
 • het taalbewustzijn is beter ontwikkeld
 • taalachterstanden of taalvermenging komen vaker voor bij jonge kinderen
 • buitensporige eisen door een te grote druk van de ouders
 • het kind kan weigeren een tweede taal te leren.

4. FAQ’s – Belangrijke vragen en antwoorden

Junge hört verschieden Sprachen
De hersenen zijn in staat om meerdere talen tegelijk te leren.
Kan ik mijn kind ook in drie talen onderwijzen?

Natuurlijk kun je je kind meer dan twee moedertalen meegeven. De capaciteit van de hersenen is geenszins beperkt tot het leren van twee talen. Zorg er wel voor dat alle talen voldoende aan bod komen.

Heeft tweetalig onderwijs invloed op het later leren van andere vreemde talen?

Het antwoord op deze vraag is duidelijk “ja”. Kinderen die op jonge leeftijd met verschillende talen worden geconfronteerd, krijgen een beter inzicht in verschillende taalsystemen. Zij ontwikkelen het besef dat verschillende talen ook verschillende structuren hebben.

Wanneer moet het tweetalig onderwijs beginnen?

Hoevroeger u begint met tweetalig onderwijs, hoe beter uw kind beide talen kan leren. Door het kindvriendelijk te maken, leidt dit in geen geval tot te hoge eisen.

5 Verdere literatuur over het onderwerp

No products found.

Gerelateerde berichten