Grote familie: tips voor grote gezinnen

[button]Koop boeken over het onderwerp van de uitgebreide familie[/button] Statistisch gezien heeft elke vrouw in Duitsland 1,57 kinderen. Hoewel dit aantal de laatste jaren enigszins is toegenomen, zijn grote gezinnen vrij zeldzaam. Maar wat zit …

Grote familie: tips voor grote gezinnen

großfamilie
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Grote familie: tips voor grote gezinnen
Wanneer spreken we van een uitgebreide familie?

Veel mensen gebruiken het woord uitgebreide familie zodra de ouders meer dan drie of vier kinderen hebben. De eigenlijke uitgebreide familie bestaat uit 3 of meer generaties.

Welke speciale uitdagingen hebben ouders met veel kinderen?

Zelfs met één of twee kinderen is het organiseren van het dagelijks leven het allerbelangrijkste. In een groot gezin zijn structuur en orde echter nog belangrijker voor een harmonieus gezinsleven.

Welke financiële obstakels moeten worden overwonnen in een groot gezin?

Grote gezinnen moeten vaak echt jongleren met geld. Goed budgetteren, plannen en delen zijn aan de orde van de dag.

[button]Koop boeken over het onderwerp van de uitgebreide familie[/button]

Statistisch gezien heeft elke vrouw in Duitsland 1,57 kinderen. Hoewel dit aantal de laatste jaren enigszins is toegenomen, zijn grote gezinnen vrij zeldzaam.

Maar wat zit er eigenlijk achter de term “groot gezin”? Hoe werkt het samenleven in een groot huishouden met veel kinderen?

In ons artikel gaan we op zoek naar aanwijzingen en leggen we uit met welke uitdagingen klassieke of moderne grote gezinnen in het dagelijks leven worden geconfronteerd.

1. de uitgebreide familie – een enigszins misleidende term.

Volgens de definitie omvat een uitgebreid gezin ten minste één andere generatie naast het kerngezin, bestaande uit vader, moeder en kinderen. Als oma en opa in huis wonen, is er sprake van een uitgebreide familie.

In het algemeen gebruik en in de moderne media wordt de term uitgebreide familie echter iets anders gebruikt.

Meestal worden de volgende familievormen ook aangeduid als uitgebreide familie:

 • Meerkinderengezin: Een gezin wordt beschouwd als een meerkinderengezin als het 3 of meer kinderen heeft.
 • Groot gezin: Als er ten minste 4 kinderen in een huishouden zijn, wordt de term “groot gezin” gebruikt.
 • Patchwork-gezinnen: Gezinnen die worden samengevoegd en waarvan de partners hun eigen kinderen in het nieuwe partnerschap inbrengen, kunnen snel wat groter worden.

Aangezien het leven in het dagelijks leven en op vakantie niet fundamenteel verschillend is in de verschillende gezinsvormen, willen wij in het navolgende het begrip “groot gezin” ontspannen benaderen en dus ook grotere gezinnen omvatten.

2. het leven in het uitgebreide gezin moet worden georganiseerd

Als ouders met veel kinderen onder één dak wonen, is het belangrijk om goed te plannen. Als niet slechts één kind ’s ochtends wil ontbijten, maar 4, 5 of zelfs meer broers en zussen tegelijk de badkamer bestormen, loopt dit al snel uit op een chaos.

viele verschiedene Schuhe
Er wachten thuis genoeg uitdagingen.

Daarom is het des te belangrijker om een geplande dagelijkse routine te hebben die elk kind voldoende tijd geeft. Immers, in gezinnen met veel kinderen kan één kind snel misgrijpen als de ouders niet opletten.

Sterker nog, kinderen in grote gezinnen moeten vaak sneller leren opgroeien. Als de ouders vooral voor een baby moeten zorgen, worden kinderen van 12 of 14 jaar vaak min of meer aan hun lot overgelaten.
In veel gevallen hebben kinderen in een groot gezin tegen die tijd echter al geleerd zich zelfstandig te gedragen en komen zij alleen voor belangrijke zaken naar hun ouders toe.

Geen enkel groot gezin komt om de tweede wasmachine, de dagelijkse bulkboodschappen en een uitpuilende agenda heen.
Dit is echter niet noodzakelijk een slechte zaak. Verrassend genoeg zijn veel mensen die opgroeien in een groot gezin relatief ontspannen en niet onredelijk overbelast.

Soms kan het vervelend en vermoeiend zijn. Toch wil bijna geen enkel kind dat opgroeit in een uitgebreid gezin het zonder zijn of haar broers en zussen stellen. Er heerst veeleer een wat ander soort gemeenschap.

Je kunt een beetje inzicht krijgen in een uitgebreid gezin in deze YouTube-video:

https://www.youtube.com/watch?v=PwoXTNf_dJw

Tip: Om ervoor te zorgen dat niemand in de groep verdwaalt, moeten alle gezinsleden op elkaar letten. Daarnaast helpt het om aan te voelen wanneer een kind wat meer aandacht nodig heeft.

3. weinig geld voor veel kinderen

Familie im Park isst Wassermelone
Uitjes zijn ook met een krap budget mogelijk.

Anders dan in het klassieke gezin van 3 of 4 moet één ouder noodzakelijkerwijs de organisatie thuis op zich nemen. Dan blijft er slechts één inkomen over en de kinderbijslag als bron van inkomsten.

Grote belastingverminderingen of andere overheidsuitkeringen zijn niet beschikbaar voor gezinnen met veel kinderen. Het huishoudgeld moet dus nauwkeurig worden verdeeld om aan het eind van de maand alle kinderen te kunnen voeden.

Geschenken en frequente uitstapjes zijn daarom zeldzaam. Veel dingen zijn echter ook moeilijk of onmogelijk te realiseren door eenvoudig tijdgebrek.
Kinderen moeten daarom op jongere leeftijd leren zelfstandig te denken en te handelen. Bovendien spelen financiële prikkels in grote gezinnen slechts een zeer ondergeschikte rol.

Veel belangrijker voor alle gezinsleden zijn saamhorigheid en gemeenschapszin.

Ondanks een klein budget mag geen enkel kind ontbreken. Kleinere wensen moeten kunnen worden vervuld bij het plannen van het budget.

Ook op oudere leeftijd wordt het er voor gezinnen met meerdere kinderen niet eenvoudiger op, omdat er nog maar één inkomen beschikbaar is, dat bij pensionering nog aanzienlijk lager is.

4 De uitgebreide gezinsvakantie – een logistieke uitdaging

Wie een grote gezinsvakantie met vijf, zes of zeven kinderen plant, moet tijdig beginnen met plannen. Het moderne XXL gezin geeft de voorkeur aan vakantiewoningen omdat ze op vakantie beslist goedkoper zijn.

Meerdere hotelkamers en vliegtuigstoelen voor alle kinderen zijn een dure aangelegenheid die bijna geen enkel groot gezin zich kan veroorloven. Sommige reisorganisaties spelen echter in op dit gat in de markt en bieden speciale familiekamers aan die plaats bieden aan meer dan 3 personen.

Kinder beim Wandern
Een reis moet goed gepland worden.

Toch is reizen met een eigen minibus meestal de eerste keuze. Dit zorgt er ook voor dat alle bagage, inclusief de enorme kookpot, kan worden opgeborgen.

Om een ontspannende tijd te hebben en daadwerkelijk vakantie te vieren, moet de voorbereiding goed zijn. Neem daarom de volgende tips ter harte als je een vakantie met de uitgebreide familie wilt plannen:

 • Plan ruim van tevoren. Bedenk of een familieresort of een eigen vakantiehuis beter past.
 • Maak geen korte reisjes, maar plan een verblijf van minstens 10 dagen.
 • Koop vooraf alle benodigdheden voor de reis en pak uw koffers de dag voor de reis in.
 • Verzamel alle identificatie- en reisdocumenten en controleer vooraf de geldigheid ervan.
 • Het is ideaal als vooraf kinderopvang of een oppas kan worden geboekt.
 • Betrek het hele gezin bij de planning. Zo wordt er minder aan u overgelaten en leren uw kinderen meedenken.
 • Plan altijd tijd in voor het onverwachte. Vooral met veel kinderen in een onbekende omgeving gaat niet altijd alles van een leien dakje.
 • Probeer als stel in ieder geval korte time-outs te hebben.

5. Koop boeken over grote gezinnen.

No products found.

Gerelateerde berichten