Gezinsvormen: Verschillende soorten gezinnen van vroeger en nu

De samenleving is de laatste decennia sterk veranderd. Het klassieke uitgebreide of kerngezin is al lang niet meer de enige leefvorm in Duitsland. In ons artikel bekijken we de verschillende gezinsvormen. U leert wat vroeger …

Gezinsvormen: Verschillende soorten gezinnen van vroeger en nu

Familienformen
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Zwangerschap
 4. »
 5. Na de zwangerschap
 6. »
 7. Gezinsvormen: Verschillende soorten gezinnen van vroeger en nu
Wat wordt bedoeld met gezinsvormen?

De bekendste gezinsvorm is het typische vader-moeder-kind gezin. Maar om ook rekening te houden met andere gezinssamenstellingen, zoals alleenstaande ouders of homoseksuele paren met een kind, spreken we van gezinsvormen.

Welke gezinsvormen zijn er?

Het typische vader-moeder-kind gezin is voor de meeste mensen nog steeds het ideale geval. In wezen wordt echter een onderscheid gemaakt tussen zes gezinsvormen.

Wat wordt bedoeld met het begrip uitgebreid gezin?

Naast het traditionele gezin spreekt men nu ook van een keuzegezin, dat niet (uitsluitend) uit bloedverwanten hoeft te bestaan.

De samenleving is de laatste decennia sterk veranderd. Het klassieke uitgebreide of kerngezin is al lang niet meer de enige leefvorm in Duitsland.

In ons artikel bekijken we de verschillende gezinsvormen. U leert wat vroeger normaal was en hoe de meerderheid van de bevolking tegenwoordig het ideaalbeeld van het gezin ziet.

[button]Kinderboeken over gezinsvormen kopen[/button]

1. niet alle families zijn hetzelfde

lesbisches Paar geht mit einem Kind am Strand spazieren
Moderne gezinnen bestaan niet altijd uit vader, moeder en kind.

De pluraliteit neemt toe, zodat er steeds meer gezinsvormen bestaan. Ook al leven veel gezinnen in Duitsland nog samen in een klassiek kerngezin met vader, moeder en kinderen, het gezinsbeleid is nu veel moderner en opener.
Zo is de wettekst in het familierecht aangepast, zodat er niet meer gesproken wordt over buitenechtelijke kinderen, maar alleen over kinderen waarvan de ouders niet met elkaar getrouwd zijn.

De gezinsvormen veranderen. Er zijn tegenwoordig meer echtscheidingen en veel paren die kinderen hebben maar niet getrouwd zijn en dit niet willen veranderen.

Maar dit betekent niet altijd een positieve verandering. Het feit dat de maatschappij verandert heeft voor- en nadelen. Veel alleenstaande ouders hebben weinig tijd en zitten dicht tegen de armoedegrens aan.
Door de toegenomen beroepseisen blijft er weinig tijd over voor het gezinsleven. Tegelijkertijd verandert de leeftijdsstructuur geleidelijk. Veel moeders zijn al ouder dan 35 wanneer hun eerste kind wordt geboren, zodat er nog maar een paar jaar overblijft om meer kinderen te krijgen.

Een verslag over de verschillende gezinsvormen vindt u in de volgende video:

Tip: Met alle vele soorten gezinnen die er tegenwoordig bestaan, moet je proberen gelukkig te zijn. Oriënteer je niet op een ideaalbeeld, maar gebruik je tijd geheel volgens je eigen ideeën.

2. gezinsvormen in één oogopslag

In dit deel gaan we kort in op de verschillende gangbare gezinsvormen. Er zijn natuurlijk nog vele andere samenlevingsvormen, maar die vallen buiten het bestek van dit hoofdstuk. Daarom beschouwen we hier alleen gezinnen als groepen waarin zowel kinderen als volwassenen leven, dus minstens twee generaties.

große Familie sitzt am Tisch
Het begrip familie is niet star.
 • Kerngezin: Het kerngezin bestaat uit vader, moeder en een of meer kinderen. Voor de aanduiding van een kerngezin is het niet van belang of de ouders getrouwd zijn.
 • Eenoudergezin: Alleenstaande ouders vormen een grote groep, omdat huwelijken gemiddeld maar zo’n 15 jaar duren. Het is nu normaal dat paren uit elkaar gaan en in de meeste gevallen is er geen stigma meer aan verbonden.
  Hoewel het aandeel alleenstaande vaders gestaag toeneemt, is ongeveer 85% van alle alleenstaande ouders vrouw.
 • Uitgebreide familie: De klassieke uitgebreide familie bestaat uit ten minste drie generaties die samen onder één dak wonen. De definitie wordt echter steeds meer afgezwakt, zodat veel media ook meer-kind gezinnen onder de term uitgebreid gezin scharen.
 • Patchwork gezin: Volgens de definitie woont in een patchwork gezin ten minste één kind zowel bij één ouder als bij een andere partner van de ouder. Vaak brengen beide partners echter hun eigen kinderen in het nieuwe gezin.
  Dit leidt al snel tot gezinnen met veel kinderen.
 • Regenbooggezin: Een regenbooggezin is het samenwonen van een paar van hetzelfde geslacht met kinderen. De term omvat koppels waarbij één partner een kind in het gezin brengt, zodat het ook een lappendekengezin is, evenals geadopteerde of pleegkinderen.
 • Pleeggezin: Pleeggezinnen zijn gezinnen waarin ten minste één pleegkind opgroeit. In tegenstelling tot adoptiekinderen wonen pleegkinderen slechts tijdelijk in het huishouden totdat de biologische ouders de opvoeding weer kunnen overnemen.
  Bij pleegzorg kan de status dus van de ene op de andere dag veranderen. Pleegkinderen verblijven echter vaak vele jaren bij een pleeggezin.

3 Het concept van het uitgebreide gezin

Freunde lächeln in die Kamera
Zelfs goede vrienden kunnen een familie vormen.

Er zijn echter niet alleen familievormen waarbij verwantschap telt. Naast het gezin van herkomst, dat wil zeggen het gezin waarin iedereen geboren wordt, zoeken veel mensen in de loop van hun leven een familie naar keuze.

Deze keuzefamilie hoeft niet uit meerdere generaties te bestaan. Vrienden, een enkele partner of een willekeurige constellatie van mensen kunnen in aanmerking komen voor de gekozen familie.
Ook wie zelf geen kinderen heeft, kan deel uitmaken van een gezin.

Dit krijgt een bijzondere vorm op het gebied van sociaal ouderschap. Dit aspect omvat al degenen die voor een kind zorgen, het opvoeden, het sportief of anderszins ondersteunen, of het slechts financieel ondersteunen.
Vaak, maar niet noodzakelijk, wordt deze taak gegeven aan de nieuwe partner van een ouder.

4. belangrijke vragen en antwoorden – FAQ’s

Familie läuft mit ausgebreiteten Armen
Voor veel mensen vormt het kerngezin het ideaal.

Is het gezin vandaag de dag nog steeds erg belangrijk?

Hoewel er nu veel verschillende gezinsvormen zijn, is het klassieke kerngezin nog steeds erg populair bij de meerderheid van de bevolking.
De tijden dat het gezin het belangrijkste en enige was in het leven en dit vaak tot uiting kwam in een familiewapen, zijn echter grotendeels voorbij.

Hebben kinderen het moeilijk als hun ouders niet getrouwd zijn?

Vanuit juridisch oogpunt zijn er geen verschillen tussen kinderen van wie de ouders al dan niet getrouwd zijn. Het is echter belangrijk om een gezagsverklaring op te stellen om de vader van het kind dezelfde rechten te geven.

Zijn er problemen als een kind een andere achternaam heeft?

Zowel ongehuwden als gehuwden hebben niet altijd dezelfde achternaam. In principe is dat geen probleem, maar in het dagelijks leven leidt het soms tot vragen en verbaasde blikken.
Op vakantie kan dit echte problemen opleveren als er vragen zijn over het ouderschap.

5. Koop kinderboeken over gezinsvormen

No products found.

Gerelateerde berichten