Gezinsregels: Verstandige regels voor harmonieus samenleven

Ouders en kinderen die samen onder één dak leven is niet altijd gemakkelijk. Geen enkel gezin kan volledig functioneren zonder regels. Maar welke gezinsregels zijn zinvol? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de regels …

Gezinsregels: Verstandige regels voor harmonieus samenleven

Familienregeln
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Gezinsregels: Verstandige regels voor harmonieus samenleven
Wat is het doel van familieregels?

Gezinsregels maken het samenleven gemakkelijker, zolang iedereen zich eraan houdt. Ze versterken ook de samenhang en voorkomen misverstanden tussen broers en zussen en ouders en kind.

Waar moet ik op letten bij het opstellen van regels in het gezin?

Probeer samen met uw kinderen gezinsregels op te stellen, zodat zij zich niet buitengesloten voelen. Welke regels niet mogen ontbreken, leest u hier.

Waar kan ik de gezinsregels het beste neerzetten?

De regels op een papiertje schrijven en in een la leggen doet niemand goed. Schrijf de regels daarom samen op, bijvoorbeeld op een bord of een lijst.

Ouders en kinderen die samen onder één dak leven is niet altijd gemakkelijk. Geen enkel gezin kan volledig functioneren zonder regels. Maar welke gezinsregels zijn zinvol? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de regels door alle gezinsleden worden nageleefd?

In ons artikel vindt u een aantal algemene tips over hoe u gezinsregels in het dagelijks leven kunt integreren en concrete suggesties voor mogelijke regels.

[button]Gezinsregels zijn ook online beschikbaar[/button]

1. gezinsregels helpen bij de opvoeding

Schwangere Frau und ihr Mann hängen Familienregeln auf
Elk gezin heeft zijn eigen regels.

Elk gezin heeft regels. Hoewel er niet altijd geschreven huisregels zijn, zijn er ongeschreven wetten waar alle gezinsleden zich aan houden.

Zeker, niet elk wissewasje moet op papier worden vastgelegd, maar het kan toch heel nuttig zijn om een concrete lijst te maken, zodat zowel kinderen als ouders weten of hun gedrag in orde is.
Veel misverstanden ontstaan doordat bepaalde afspraken in principe gelden, maar de formulering ervan niet helemaal duidelijk en uniform is.

Met huisregels die voor iedereen gelden, leg je dus de basisconstructie voor een gemeenschappelijk gezinsleven vast. Deze regels zijn zeker niet eeuwig geldig, maar ze moeten niet om de paar weken worden veranderd.

Enkele algemeen nuttige tips over de opvoeding van kinderen vindt u in deze YouTube-video:

2. familieregels hebben een positief effect

Door duidelijke regels te stellen met kinderen en niet voor kinderen, bereikt u dat uw kinderen hun eigen verantwoordelijkheid leren inzien.
Omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de regels, is het psychologisch moeilijker om deze gezinsregels te overtreden.

Glückliche Familie
Duidelijke regels lassen jullie samen als gezin.

Het beste is om de voorstellen voor passende regels te bespreken op een gezinsconferentie waar ouders en kinderen samen hun ideeën naar voren kunnen brengen en erover kunnen stemmen.
Natuurlijk hoef je niet met alle wensen van je kinderen rekening te houden, maar je mag ze niet negeren.

Duidelijke, vaste spelregels die voor iedereen gelden

 • versterken de gezinscohesie
 • helpen misverstanden te voorkomen
 • geven kinderen veiligheid en oriëntatie
 • bevorderen attent gedrag ten opzichte van elkaar
 • kinderen helpen kritisch om te gaan met regels

Tip: Het medezeggenschapsrecht van uw kinderen moet in de loop van de tijd groeien. Jonge kinderen raken snel overweldigd door te veel verantwoordelijkheid, dus de essentiële punten op de lijst moeten van u komen.

3. Familieregels in één oogopslag – een lijst zou er zo uit kunnen zien

Elk gezin heeft andere ideeën over wat belangrijk is en welke dingen eerder triviaal zijn. Daarom moeten de respectieve regels individueel worden aangepast. Gezinsregels die in sommige gezinnen heel goed werken, zijn in andere gezinnen eerder ongepast en belemmerend.

Houd altijd rekening met uw individuele levensstijl en bedenk dat als er eenmaal regels zijn vastgesteld, deze ook moeten worden gehandhaafd.
In de volgende paragrafen vindt u enkele suggesties om u te helpen uw eigen lijst van gezinsregels op te stellen.

3.1 Wederzijds respect

Alle gezinsleden beloven elkaar te respecteren. Concreet betekent dit dat problemen binnen het gezin worden besproken.
Kinderen noch ouders hebben het recht om andere gezinsleden zwart te maken, ook niet als er thuis problemen zijn.

Geschillen worden altijd verbaal opgelost. Geweld wordt door geen van beide partijen getolereerd. Dit geldt ook voor het gooien met dingen, wat vaker voorkomt, vooral bij kleinere kinderen.

3.2 Tijd nemen

Familie beim Essen
Gebruik de tijd om als gezin iets te doen.

Spreek vaste tijden af waarop elk gezinslid aanwezig moet zijn. Als beide ouders werken en de kinderen verschillende hobby’s uitoefenen, zijn de avonduren het beste om samen tijd door te brengen.
Gebruik het avondeten bijvoorbeeld niet alleen om te eten, maar om over elkaars dag te leren.

Tijdens deze tijd moet iedereen die iets te zeggen heeft de kans krijgen zich te uiten.

Naast de dagelijkse tijd zou u als gezin vaker iets samen moeten doen. In de regel is het een goed idee om elke twee weken of één keer per maand een uitstapje te maken. Ga naar het openluchtzwembad, ga naar een zwemmeer, zoek een nieuwe rodelbaan, ga wandelen in de bergen of bezoek een musical.

Tip: Er zijn tal van mogelijkheden die met of zonder geld kunnen worden gerealiseerd.

3.3 Openheid en eerlijkheid

In de gemeenschappelijke uren moeten niet alleen aangename onderwerpen worden besproken. Ook problemen en regelovertreding moeten hier ter sprake komen. Het is echter belangrijk dat kinderen er zeker van zijn dat hun eerlijkheid niet extra bestraft wordt.
Iedereen kan fouten maken en het getuigt van grootmoedigheid om achter deze fouten te staan.

Overigens geldt deze gezinsregel ook voor ouders als een afgesproken termijn niet gehaald kon worden of als er een ongepaste straf was.

3.4 Mediagebruik – een veelvoorkomend onderwerp van geschil in de meeste gezinnen

Mutter und Kind sitzen vor einem Tablet
Stimuleer de mediavaardigheid van uw kinderen.

Probeer duidelijke gezinsregels op te stellen die aangepast zijn aan hun leeftijd. In de loop van het leven kun je het mediaverbruik geleidelijk uitbreiden. Begin echter met zo weinig mogelijk gebruiksrechten, want later is het moeilijk om de duur weer te beperken.

Hoewel dagelijkse tijden een goed idee zijn voor jongere kinderen, kunt u oudere kinderen ook een weekbudget geven, zodat een regenachtig weekend kan worden gebruikt om wat meer tijd voor de computer of de spelconsole door te brengen.

Enkele richtlijnen en een klein contract voor mediagebruik dat u zelf kunt invullen, vindt u hier.

3.5 Verdeel de huishoudelijke taken

Mama doet de was, papa maait het gras en het in- en uitruimen van de vaatwasser valt onder de verantwoordelijkheid van de kinderen. Als je deze huishoudelijke taken concreet bijhoudt, is er geen ruzie meer over de vraag of het tijd is om de kamer op te ruimen, af te stoffen of wie het vuilnis buiten zet.

Werk de lijst samen uit, zodat uw kinderen beseffen dat u veel meer doet dan van hen (de kinderen) wordt verwacht.

3.6 Vrije tijd en werk

Als kinderen thuiskomen van school, zien de meesten er tegenop om naar hun bureau te gaan om hun huiswerk te maken. Als u echter een duidelijke regel stelt dat het huiswerk moet worden gemaakt voordat de computer wordt aangezet of buiten spelen is toegestaan, zal dit na verloop van tijd een eigen leven gaan leiden.

Laat uw kinderen zien dat ze altijd bij u terecht kunnen met schoolproblemen. Werk samen aan oplossingen. Soms is een beetje steun bij het huiswerk voldoende, maar misschien is externe bijles het proberen waard, omdat het een andere relatie is.

4. Geef zelf vorm aan de gezinsregels

Schild mit Familienregeln
Ontwerp je eigen bord.

Als jullie het eens zijn geworden over bindende familieregels, leg ze dan vast. Idealiter ontwerp je zelf een poster of maak je een mooie lijst van een houten bord.

Zorg ervoor dat elk gezinslid te allen tijde toegang heeft tot de regels. Kies een centrale plaats, zoals de gang, de keuken of de woonkamer, om de gezinsregels decoratief op te hangen.

Door de regels samen met uw kinderen op te stellen, wordt het voor alle betrokkenen veel gemakkelijker om ze na te leven. Het zijn immers niet alleen de regels van anderen, maar ook de eigen waarden die met voeten worden getreden als ze niet worden nageleefd.

Tip: Er bestaan ook leuke krijtborden voor gezinsregels, zodat ze wat gemakkelijker veranderd kunnen worden.

5. gezinsregels zijn ook prefab verkrijgbaar online.

No products found.

Gerelateerde berichten