Favoriete kind: Is het normaal dat ouders een favoriet kind hebben?

De term lievelingskind klinkt voor veel ouders aanvankelijk wat verontrustend. Ik hou van al mijn kinderen evenveel, is het gangbare antwoord, maar is dat wel zo? Waarom zijn er lievelingskinderen en in hoeverre beïnvloedt dit …

Favoriete kind: Is het normaal dat ouders een favoriet kind hebben?

Lieblingskind
  1. Tijdschrift
  2. »
  3. Ouders
  4. »
  5. Onderwijs voor kinderen
  6. »
  7. Favoriete kind: Is het normaal dat ouders een favoriet kind hebben?
Is het verwerpelijk om een lievelingskind te hebben?

Nee, bijna alle ouders hebben een lievelingskind. Sommige kinderen zijn makkelijker, dus ouders vinden het makkelijker om met hen om te gaan.

Hoe kan ik toch eerlijk zijn tegen al mijn kinderen?

Elk kind is anders en elke relatie wordt gevormd door goede en slechte tijden. Het wordt problematisch als je je kind het gevoel geeft dat het wordt benadeeld. Eerlijkheid moet daarom de hoogste prioriteit hebben in de opvoeding.

Hoe komt het dat je een favoriet kind hebt?

De persoonlijkheid van het kind bepaalt meestal of ouders een favoriet kind hebben. Dit wordt ook deels beïnvloed door het geslacht van het kind of de ouders.

De term lievelingskind klinkt voor veel ouders aanvankelijk wat verontrustend. Ik hou van al mijn kinderen evenveel, is het gangbare antwoord, maar is dat wel zo?

Waarom zijn er lievelingskinderen en in hoeverre beïnvloedt dit de gezinscohesie? Is het mogelijk om de andere kinderen eerlijk te behandelen ondanks het hebben van een favoriet kind of lijden de broers en zussen onder de kleinering?

In ons artikel behandelen we het taboeonderwerp en laten we zien dat het allesbehalve ongewoon is om een kind te bevoordelen.

[button] Koop gezinsgids [/button]

1. bijna alle ouders hebben een favoriet kind

die Eltern sitzen auf dem Sofa, während die Kinder spielen
Idealiter is geen enkel kind favoriet.

Volgens tal van onderzoeken hebben de meeste ouders een voorkeur voor een kind. Afhankelijk van de statistieken geldt dit voor ongeveer 50 tot 80 % van alle respondenten. Er zijn echter verschillen tussen vaders en moeders, zodat het favoriete kind niet het favoriete kind van de partner hoeft te zijn.

In het algemeen moet je je geen zorgen maken als je van het ene kind meer houdt dan van het andere. Zelfs als dit slecht en drastisch klinkt, wordt het niet minder waar als u het verzwijgt.

Belangrijk is niet dat het zo is, maar hoe u ermee omgaat. Laat in ieder geval niet openlijk zien wie u begunstigt, om uw kinderen niet van u te vervreemden. Elk kind heeft aandacht nodig, ook al is het voor u soms moeilijker om uw tijd te verdelen.

Tip: Wie het lievelingskind van de ouders is, hangt niet af van de geboortevolgorde. Veeleer bepaalt de nabijheid van de persoonlijkheid bij de opvattingen van de ouders of een kind beter wordt geaccepteerd.

Elk kind heeft andere behoeften

Kind schläft im Arm der Mutter
Sommige kinderen hebben meer aandacht nodig.

Als onderdeel van de opvoeding is het volkomen normaal om je kinderen af en toe anders te behandelen. Dat is ook prima zolang er een zekere eerlijkheid blijft bestaan.

Dit wordt meestal problematisch zodra het ene kind zich benadeeld of het andere bevoordeeld voelt. De ervaring leert dat dit een negatief effect heeft op de hele samenhang van het gezin.

Als een kind weet dat de broer het favoriete kind is, lijdt het daaronder. Het voelt zich niet op zijn plaats en onbemind. Vaak is er jaloezie en ruzie tussen de broers en zussen.

Hetzelfde geldt echter ook als een kind weet dat het zusje minder aandacht krijgt. Ook dit leidt tot een verstoring van de samenhang. Aan de ene kant profiteert het favoriete kind van deze situatie, maar het is vaak innerlijk verscheurd en heeft moeite zich te laten gelden wanneer dat belangrijk zou zijn.

Probeer daarom altijd al uw kinderen aan te moedigen en te steunen. Zelfs als dit niet altijd in precies dezelfde mate kan, moet u er toch voor zorgen dat elk kind met zijn individuele ideeën wordt gesteund.

Bovendien moeten alle kinderen zo’n nauwe band met elkaar en met hun ouders hebben dat ze zich met problemen altijd tot het gezin wenden.

Aandacht: Zoals uit een recente studie blijkt, hebben vooral jongere broers en zussen de neiging zichzelf te vergelijken. Voor een goed functionerende relatie is het daarom extra belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan het jongste kind. Als het kind voelt dat hij of zij het lievelingskind is, versterkt dit het vertrouwen.

3 De eigen verwachting bepaalt

Of een moeder of vader de voorkeur geeft aan een dochter of een zoon hangt in zeer weinig gevallen af van het geslacht. Ook de factor of een kind als eerste of als laatste is geboren is tamelijk verwaarloosbaar.

Kind lässt eine Drohne steigen
Begeleid je kinderen op verschillende paden.

Veel bepalender is de individuele persoonlijkheid. Ouders spiegelen zich vaak aan hun eigen wensen en behoeften en brengen die over op hun kinderen. Meestal gebeurt dat onbewust, maar soms ook heel bewust.

Ieder mens heeft een beeld van zichzelf en omringt zich met een bepaalde groep mensen. Sommigen zijn artistiek begaafd en nauwelijks geïnteresseerd in geld en status. Anderen hechten veel belang aan een goede opleiding en een steile carrière.

Het zijn echter niet altijd zulke grote verschillen die het ene kind tot favoriet maken en het andere niet. Iemand die graag voetbalt en deze hobby met zijn zoon deelt, is daar blij mee.
Als de andere zoon daarentegen meer geïnteresseerd is in klimmen of basketbal, is dat misschien niet zo erg. Als sport daarentegen niet zijn hobby is, kan het lastiger zijn.

Wie graag schildert of een instrument bespeelt, heeft het soms moeilijk om zijn wensen ingewilligd te krijgen.

De verschillende verwachtingen beïnvloeden de toekomstige relatie met je kind echter aanzienlijk, dus moet je zo open mogelijk staan voor andere ideeën. Het feit dat u van sport houdt en van de natuur, betekent niet dat dit automatisch voor uw kind moet gelden.

Probeer uw kind daarom altijd veel verschillende mogelijkheden voor vrije ontwikkeling te bieden, ongeacht hoezeer u achter het ene of het andere idee staat.

Tip: Elk kind heeft behoefte aan bevestiging en genegenheid. Zorg dat je altijd alle kinderen recht doet, ook als je stiekem een lievelingskind hebt.
Zo help je al je kinderen en houd je het gezin bij elkaar.

3. koop een gezinsgids

No products found.

Gerelateerde berichten