Broederliefde: hoe bevorder je een harmonieuze broer-zus relatie

Iedereen die broers en zussen heeft, weet dat dit een zegen kan zijn, maar soms ook een vloek. Want hoewel broers en zussen in de meeste gevallen van elkaar houden, is de onderlinge rivaliteit vaak …

Broederliefde: hoe bevorder je een harmonieuze broer-zus relatie

geschwisterliebe
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Broederliefde: hoe bevorder je een harmonieuze broer-zus relatie
Hoe kunnen relaties tussen broers en zussen worden gekarakteriseerd?

Een broer-zus relatie wordt meestal gekenmerkt door liefde en haat. Terwijl de kinderen enerzijds de naaste vertrouwelingen zijn, is er anderzijds veel concurrentie en rivaliteit.

Hoe lang houdt zusterliefde stand?

Broederliefde is een band die het hele leven duurt. Het komt echter vaker voor dat broers en zussen tussentijds het contact met elkaar verliezen.

Hoe kunnen ouders de relatie tussen broers en zussen versterken?

Om de liefde tussen broers en zussen te bevorderen, moeten ouders altijd een goed rolmodel zijn. Regels en rituelen kunnen de onderlinge relatie versterken.

Iedereen die broers en zussen heeft, weet dat dit een zegen kan zijn, maar soms ook een vloek. Want hoewel broers en zussen in de meeste gevallen van elkaar houden, is de onderlinge rivaliteit vaak groot. Maar wat houdt broederliefde precies in? En hoe ver kan het gaan?

In onze gids willen wij u informeren over het onderwerp zusterliefde. We laten zien wat liefde tussen broers en zussen inhoudt en hoe ouders die actief kunnen bevorderen. Ten slotte bespreken we het speciale geval van inteelt.

[button]Kindvriendelijke boeken kopen over het onderwerp broers en zussen[/button]

1. broers en zussen zijn vaak de naaste vertrouwelingen…

Bruder und Schwester streiten
Ruzies tussen broers en zussen kunnen een positief effect hebben op de sociale ontwikkeling.

Een gezin geeft ons veiligheid en warmte. Die komt echter niet alleen van de ouders, maar ook van broers en zussen. Volgens cijfers van het Bundesamt für Statistik groeit 81% van de tienjarige kinderen in Duitsland op met broers en zussen.

Liefde tussen broers en zussen is een zeer interessant onderwerp voor de psychologie. Want geen enkele relatie wordt zo sterk gekenmerkt door liefde-haat als de broer-zus relatie.

Enerzijds zijnveel broers en zussen zielsverwanten. Ze brengen met niemand anders zoveel tijd door als met hun eigen broer of zus. Broers en zussen kennen elkaar door en door. Dit geldt vooral als de broer of zus slechts iets jonger of ouder is.

Broederliefde gaat echter onvermijdelijk gepaard met broederhaat. Het feit dat de kinderen voortdurend met elkaar worden vergeleken, leidt vaak tot rivaliteit. Afgunst en jaloezie zijn ook gevoelens die vaak met de zus of broer worden geassocieerd.

Broederliefde in sprookjes en verhalen

Ook in veel boeken, zoals de sprookjes van de gebroeders Grimm, zijn het vaak broers en zussen die centraal staan in het verhaal en samen helden worden.

Jaloezie ontstaat vooral als een enig kind na een paar jaar een broertje of zusje krijgt. Zelfs als ze blij zijn met de geboorte van de baby, moeten ze nu in veel dagelijkse situaties op de achtergrond blijven, omdat de moeder nu eerst en vooral voor het kleine kind moet zorgen. En dat is niet zo gemakkelijk voor het kind. Door alle boosheid en verdriet worden de negatieve gevoelens geprojecteerd op het broertje of zusje.

Het feit dat de kinderen vaak botsen heeft echter ook goede kanten. Terwijl ze aan de ene kant leren zich te laten gelden, moeten ze aan de andere kant ook leren compromissen te sluiten. Dit heeft een positief effect op het sociale gedrag. Broers en zussen zijn als het ware de eerste sociale groep waaraan we ons moeten aanpassen.

In de volgende video krijgt u een klein kijkje in een gezin met drie broers en zussen:

https://www.youtube.com/watch?v=VknwU0y74nk

2. liefde tussen broers en zussen duurt vaak een leven lang

zwei schwestern umarmen sich
Broers en zussen delen een heel bijzondere band.

In de psychologie heeft broederliefde vaak een negatieve connotatie. Er zijn talloze boeken die het negatieve beeld van deze bijzondere relatie verergeren. Helaas worden de positieve kanten van de broer-zus relatie maar al te vaak weggelaten.

Dehechtheid en band tussen broers en zussen ontstaat al bij de geboorte. De broers en zussen worden bondgenoten die zich samen het dagelijks leven eigen moeten maken. De band tussen broers en zussen is ook zo hecht omdat ze alles samen beleven en zich een beetje in de ander herkennen.

In de loop van de tijd kunnen broers en zussen zich heel verschillend ontwikkelen. Zo komt het ook vaak voor dat ze elkaar als volwassene uit het oog verliezen. Verschillende beroepen, het stichten van een gezin, de onbeminde partner van de ander – dit alles kan ertoe leiden dat broederliefde lijdt.

In veel gevallen is het echter slechts een fase die op een gegeven moment eindigt. De broer-zus relatie is een band die niet kan worden beëindigd en daarom een leven lang duurt. In veel gevallen groeien broers en zussen op oudere leeftijd weer naar elkaar toe.

In sommige gevallen zijn broers en zussen echter beste vrienden voor het leven. De liefde van een broer of zus kan zo sterk zijn dat al het andere naar de achtergrond verdwijnt. De gedeelde herinneringen scheppen een band die nooit verbreekt.

Met broers en zussen kunnen kinderen de mooiste ervaringen van hun leven delen. Tegelijkertijd hebben ze iemand om hen te troosten in moeilijke tijden.

3. ouders kunnen broederliefde aanmoedigen

glückliche Familie geht im Wald spazieren
Gezamenlijke uitjes en activiteiten versterken het gevoel van saamhorigheid.

Vooral eerstgeboren kinderen hebben er last van als ze broers en zussen hebben. Ze worden geconfronteerd met het feit dat ze nu niet meer het enige middelpunt van het gezin zijn. Maar ze hebben ook veel voordelen. Uit een Amerikaanse studie is gebleken dat ouders aanzienlijk meer kwaliteitstijd doorbrengen met het eerstgeboren kind.

Ouders zorgen ervoor dat broers en zussen goed met elkaar kunnen opschieten. Dit geldt ook als de kinderen al volwassen zijn.

Natuurlijk kunnen broers en zussen niet 100% gelijk wordenbehandeld. Een zeer ongelijke behandeling kan echter leiden tot nog meer rivaliteit tussen de broers en zussen. Daarom moet u er zeker voor zorgen dat u de kinderen leert om zorg voor elkaar te voelen.

In het volgende geven wij u enkele tips om de relatie tussen uw kinderen te bevorderen:

 • Stel regels op die bepalen hoe de gezinsleden elkaar met respect moeten behandelen.
 • Versterk het gevoel van saamhorigheid door rituelen in te voeren en veel samen te doen.
 • Vermijd het vergelijken van de kinderen met elkaar.
 • Bied elk kind de mogelijkheid om tijd alleen met u door te brengen.
 • Maak duidelijk hoe belangrijk het is om te kunnen delen.
 • Zorg ervoor dat uw kinderen een gedeeld gevoel van prestatie hebben.
 • Wees een goed rolmodel door zelf een goede relatie met uw broers en zussen te onderhouden.

4 Broederliefde – Wanneer liefde leidt tot inteelt

Paar am See
Liefde tussen broers en zussen moet onder geen beding te ver gaan.

Toch kan broederliefde in sommige gevallen te ver gaan. Dit is het geval wanneer broers en zussen koppels met elkaar worden. Dit gebeurt vooral vaak als de kinderen hun jeugd gescheiden van elkaar hebben doorgebracht en elkaar in de pubertijd weer ontmoeten.

Volgensantropologische verklaringen kunnen kinderen die samen opgroeien elkaar namelijk niet seksueel aantrekkelijk vinden. De gedachte alleen al is voor de meeste mensen uiterst weerzinwekkend. De afkeer komt voort uit de menselijke natuur, die geen genetische afwijkingen wil veroorzaken.

Volgensde definitie is er sprake van inteelt als naaste bloedverwanten zich met elkaar voortplanten. Als de broers en zussen alleen geslachtsgemeenschap hebben zonder een kind voort te brengen, wordt dit incest genoemd.

InDuitsland is incest al verboden. Wat betreft de strafbaarheid zijn er altijd debatten waarin het verbod op incest wordt bekritiseerd. Het belangrijkste argument is dat seksuele handelingen die geen nageslacht voortbrengen niet verboden kunnen worden.

Opgelet: In de grootste studie over incestkinderen tot nu toe stelde een Tsjechische onderzoeker vast dat 44% van de kinderen uit deze relaties geestelijk gehandicapt is.

5. koop kindvriendelijke boeken over het onderwerp broers en zussen

No products found.

Gerelateerde berichten