Beloningssystemen voor kinderen: hoe kinderen prijzen en motiveren

Uw kind heeft zijn kamer opgeruimd, de vuilnis buiten gezet of zijn tanden gepoetst en er wacht een beloning. Beloningssystemen voor kinderen werken op deze manier of iets dergelijks. Maar wat zit er eigenlijk achter …

Beloningssystemen voor kinderen: hoe kinderen prijzen en motiveren

Kind nimmt sich Bonbons aus einem Glas
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Beloningssystemen voor kinderen: hoe kinderen prijzen en motiveren
Wat wordt bedoeld met de term beloningssysteem ?

Beloningssystemen hebben tot doel het gedrag van kinderen actief te beïnvloeden. Beloningen worden gegeven voor positief gedrag. In deze context is beloning ook de antithese van straf.

Wat zijn de voordelen van beloningssystemen?

Beloningssystemen voor kinderen kunnen ertoe bijdragen dat bepaald gedrag een eigen leven gaat leiden. Wees echter voorzichtig met het belonen van vanzelfsprekendheid.

Wat is het gevaar van de invoering van een beloningssysteem?

Als u sterk vertrouwt op externe prikkels, kan uw kind automatisch voor elk klein dingetje een beloning verwachten.

Uw kind heeft zijn kamer opgeruimd, de vuilnis buiten gezet of zijn tanden gepoetst en er wacht een beloning. Beloningssystemen voor kinderen werken op deze manier of iets dergelijks. Maar wat zit er eigenlijk achter zo’n model? Heeft het zin om kinderen te motiveren met een beloning? En wat zijn de verschillende benaderingen? In ons artikel willen webeloningssystemen voor kinderen nader bekijken. U zult ontdekken waarom sommige ideeën zinvol zijn, maar andere kritisch moeten worden bekeken.

[button]Inspiratie voor beloningssystemen[/button]

1. een eerste blik op het beloningssysteem

zwei Schilder: Belohnung vs. Strafe
Met beloningen bereik je veel meer dan met straffen.

De opvoeding van kinderen wordt door veel ouders heel verschillend geïnterpreteerd. Sommige ouders werken met straffen, terwijl andere gezinnen hun kinderen belonen zodra iets beter gaat dan verwacht.
Beloningssystemen voor kinderen hebben tot doel het gedrag van kinderen actief te beïnvloeden en zo een bepaalde zelfmotivatie voor bepaald gedrag te ontwikkelen.

Een slim beloningssysteem voor kleuters of voor schoolkinderen is heel zinvol, zolang de beloningen aangepast zijn en er geen lof wordt gegeven voor gedrag dat vanzelfsprekend is.

Er zijn verschillende benaderingen om kinderen te belonen. Sommige modellen gaan uit van een puntensysteem waarbij een beloningsbord wordt gebruikt waarop voortdurend punten kunnen worden verzameld. Wanneer een bepaald aantal punten is bereikt, wordt de vooraf afgesproken beloning gegeven.

Ouders die deze optie te duur of het concept twijfelachtig vinden, kunnen hun kinderen echter ook motiveren door hen individueel en direct voor een bepaald gedrag te belonen.

Een overzicht van de praktijk vindt u in deze YouTube-video:

Bij het vooruitzicht een bepaalde beloning te ontvangen, reageren de hersenen door dopamine vrij te geven. Anticipatie wordt door onze hersenen gevoeld met dezelfde intensiteit als de eigenlijke beloning zelf.

Opmerking: Meer informatie over de processen die in de hersenen plaatsvinden in het kader van motivatie vindt u hier.

2. positief maar niet natuurlijk gedrag belonen

Mutter und Tochter stehen vor einem Belohnungssystem
Niet elk gedrag vereist speciale prikkels.

Willen beloningssystemen nuttig zijn voor kinderen, dan moet u goed nadenken over welk gedrag voor u normaal is en in welke mate een beloning moet plaatsvinden. Afhankelijk van het type opvoeding dat u verkiest, kan het betreffende beloningssysteem heel verschillend zijn .

Als het bijvoorbeeld normaal is dat uw kind ’s morgens, ’s middags en ’s avonds zijn tanden poetst, moet hij in de toekomst geen sticker of magneet op het beloningsbord krijgen.
Als tandenpoetsen voor het slapen gaan echter een probleem is, kan het passend zijn een smiley te geven voor het probleemloos uitvoeren van de taak.

Als u na enige tijd merkt dat tandenpoetsen een zelfstandige taak is geworden, kunt u het beloningssysteem geleidelijk aanpassen of stopzetten.

In principe moeten alle dingen die voor u normaal zijn, niet worden beloond. Een beloningssysteem in de opvoeding van kinderen is bedoeld om alleen bijzonder gedrag dienovereenkomstig te erkennen.
Als uw kind bijvoorbeeld huiswerk maakt, zou dat niet beloond moeten worden. Maar als uw kind in het weekend of in de vakantie gaat zitten om wat in te halen voor school, kunt u dit zeker combineren met een beloning.

Let op: Gebruik beloningssystemen voor kinderen slechts sporadisch. Anders verliest lof voor kinderen snel zijn eigenlijke betekenis als er geen materiële beloning is.

3. het gevaar van de integratie van een beloningssysteem

Het grootste risico van een beloningssysteem is dat uw kind geen motivatie ontwikkelt om iets voor zichzelf te doen, maar alleen leert handelen op basis van beloningen.

Kind überlegt, ob die Belohnung ausreicht
Sommige kinderen overwegen of de beloning de moeite waard is.

Als een kind eenmaal gewend is geraakt aan regelmatige beloningen, is het moeilijk deze weer af te bouwen. Welke reden is er om het eerder beloonde gedrag voort te zetten?

Motivatie werkt op twee manieren. Extrinsieke motivatie berust op gerichte prikkels van buitenaf. De meeste volwassenen werken bijvoorbeeld voor geld en zijn bereid harder te werken voor meer geld. Dit kan echter niet onbeperkt worden verhoogd.

Daarentegen is intrinsieke motivatie gericht op de eigen innerlijke wil. Kinderen doen dus iets omdat ze iets positiefs vinden in de taak zelf.

Bij voortdurende sterke externe prikkels om iets te doen, kan de eigen innerlijke drive geleidelijk afnemen. Zo zetten kinderen de vuilnis niet neer omdat mama blij is, maar omdat er een ster in het beloningssysteem is ingevoerd.

4 Het soort beloning is een van de factoren die het succes bepalen.

Het creëren van het juiste niveau van beloningssysteem voor kinderen is niet zo eenvoudig. U kunt het beste de volgende tips gebruiken om uw idee te laten werken en uw kinderen te leren hun gedrag aan te passen:

Kind beim Klettern
Het is niet altijd gemakkelijk om boeiende beloningen te kiezen.
 • De beloning mag niet te ver weg zijn in de tijd.
 • Hoe kleiner een kind is, hoe sneller een beloning moet worden gegeven.
 • Gebruik een beloningskaart om uit te printen of maak samen een model om met uw kind te delen.
 • Gebruik het beloningssysteem niet voor alledaagse taken.
 • Geen straf: Als er eenmaal punten zijn ingevoerd, mogen deze niet meer worden verwijderd.
 • Let op de aantrekkelijkheid van de beloning . Een bezoek aan de bioscoop kan bijvoorbeeld met zes beloningspunten, terwijl een bezoek aan de dierentuin alleen mogelijk is met tien behaalde punten.

Een dergelijk model is bijzonder geschikt voor kinderen met gedragsproblemen, zodat zij leren iets te krijgen voor het maken van de juiste keuzes.
Voor sommige andere kinderen is de invoering van een speciaal systeem echter gewoon onnodig. Denk dus goed na over de voordelen die u verwacht en of dit ook praktisch uitvoerbaar is.

Let op: Pas het systeem niet toe met het oog op goede cijfers. Dit kan snel tot frustratie leiden. Gebruik het model hoogstens om het leren zelf te belonen.

5 De belangrijkste punten op een rijtje

Hier volgt een kort overzicht van de voor- en nadelen van een beloningssysteem voor kinderen:

 • Er wordt een stimulans gecreëerd voor de taak.
 • Na verloop van tijd kan het gedrag routine worden.
 • Geschillen kunnen worden vermeden.
 • De innerlijke drang kan verloren gaan.
 • Kinderen kunnen voor elke taak een beloning verwachten.
 • Het kost moeite om voortdurend nieuwe, positieve prikkels te creëren.

Inspiratie voor beloningssystemen

No products found.

Gerelateerde berichten