Autonome kinderen: tips voor het opvoeden van wilskrachtige kinderen

Kinderen kunnen in de opstandige fase zeer veeleisend zijn. Ze willen voortdurend hun wil opleggen en hun grenzen testen. Soms zijn er zelfs woedeaanvallen en woedeaanvallen. Dit is volkomen normaal op een bepaalde leeftijd. Autonome …

Autonome kinderen: tips voor het opvoeden van wilskrachtige kinderen

autonome kinder
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Autonome kinderen: tips voor het opvoeden van wilskrachtige kinderen
Wat wordt bedoeld met de term autonome kinderen?

De term autonome kinderen is bedacht door de Deense gezinstherapeut Jesper Juul. Autonome kinderen tonen hun wilskracht meestal vanaf hun geboorte.

Wat zijn de uitdagingen voor ouders?

Ouders met een autonoom kind zijn vaak overweldigd in het dagelijks leven. De kinderen hebben duidelijk meer zelfvertrouwen en weten heel goed wat ze willen.

Wat is de beste manier om met een autonoom kind om te gaan?

Als je een autonoom kind hebt, moet je open over de situatie praten en je kind vragen naar zijn of haar behoeften.

Kinderen kunnen in de opstandige fase zeer veeleisend zijn. Ze willen voortdurend hun wil opleggen en hun grenzen testen. Soms zijn er zelfs woedeaanvallen en woedeaanvallen. Dit is volkomen normaal op een bepaalde leeftijd. Autonome kinderen vertonen dit gedrag echter al vanaf hun geboorte.

In onze opvoedingsgids leggen wij u graag uit wat autonome kinderen zijn en welke kenmerken zij vertonen. Daarna laten we zien welke alledaagse problemen zich bij een autonoom kind kunnen voordoen. Tot slot krijgt u tips over hoe u het dagelijks leven met wilskrachtige kinderen kunt vergemakkelijken.

[button] Naar de boeken van Jesper Juul [/button]

1. autonome kinderen zijn vanaf hun geboorte wilskrachtig

2. koppige kinderen zijn succesvoller

In een studie onderzochten wetenschappers meer dan 700 kinderen om na te gaan in hoeverre de respectieve karaktereigenschappen van invloed zijn op later professioneel succes. Zij ontdekten dat kinderen die koppig zijn en veel regels negeren, later succesvoller zijn en meer geld verdienen.

Na een bepaalde leeftijd wil een kind zo vaak mogelijk zijn eigen wil opleggen. Bij een peuter begint de zogenaamde autonomiefase op een leeftijd van ongeveer twee tot vier jaar. Na verloop van tijd leren deze kinderen dat ze niet altijd hun eigen wil kunnen laten gelden, maar zich ook moeten oriënteren op de behoeften van anderen.

Bij autonome kinderen ligt de situatie echter anders. De term “autonome kinderen” is bedacht door de Deense gezinstherapeut Jesper Juul. Volgens de bevindingen van de Deen is de drang tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij deze kinderen bijzonder sterk. Aangenomen wordt dat ongeveer 15 % van de kinderen vanaf het begin autonoom is.

Autonome kinderen bevinden zich geenszins slechts in een tijdelijke fase van opstandigheid. Zij willen vanaf hun geboorte zelfstandig zijn, zodat ouders vaak hun grenzen bereiken met de opvoeding.

2. herken wilskrachtige kinderen

kind zeigt mit der Hand ein Nein an
Autonome kinderen weten en laten heel duidelijk zien wat ze niet willen.

Veel ouders weten echter niet zeker of hun kind daadwerkelijk een autonoom kind is. Er is geen speciale test die je kunt gebruiken om erachter te komen of je kind autonoom is. Toch vertonen deze kinderen typisch gedrag.

Deze omvatten:

 • Autonome kinderen weten precies wat ze willen en proberen altijd hun belangen te laten gelden.
 • Ze hebben een sterk gevoel van zelfvertrouwen en een enorme drang naar zelfbeschikking.
 • Wilskrachtige kinderen gaan alleen akkoord met een voorstel als ze absolute keuzevrijheid hebben.
 • Zij gedragen zich als volwassen volwassenen.
 • Zodra ouders opvoedkundige maatregelen toepassen, trekken zij zich daarvan terug.
 • Autonome kinderen vermijden fysiek contact, tenzij het van henzelf komt.
 • Zij zorgen ervoor dat hun persoonlijke grenzen worden gerespecteerd.
 • Eigenzinnige kinderen willen altijd hun integriteit en waardigheid behouden.

Als een kind wilskrachtig is, heeft dat vaak gevolgen voor zijn gehechtheidsgedrag. Een veilig gehechtheidspatroon leidt tot een veilig-autonome gehechtheidsstijl op volwassen leeftijd.

3 Het sterke zelfvertrouwen van wilskrachtige kinderen kan tot problemen leiden.

Mutter bestraft ihren Sohn, der ihr wiederum die Zunge rausstreckt
Straffen en verboden zijn bij autonome kinderen overbodig.

Zijn wilskrachtige kinderen nu een vloek of een zegen? In de huidige maatschappij zijn zelfstandigheid en wilskracht belangrijke eigenschappen. Veel ouders willen dat hun kinderen zelfverzekerd, wilskrachtig en autonoom zijn. Anderzijds betekent dit ook dat kinderen een eigen mening hebben en niet altijd instructies opvolgen.

De behoefte aan zelfbeschikking kan echter herhaaldelijk leiden tot conflicten in het dagelijks leven en in de opvoeding. Ouders zijn vaak verontrust wanneer hun dochter of zoon alles alleen wil beslissen en geen enkel compromis accepteert.

Zelfs in de babytijd zijn autonome kinderen vaak wakker en zeer actief in het verkennen van hun omgeving. Ook al willen ze niet altijd knuffelen, ze kunnen heel aanhankelijk zijn. Ze willen dus zelf bepalen wat ze op welk moment willen hebben.

Als ouders hen gaan aanmoedigen om iets te doen wat ze zelf niet willen, kunnen er snel problemen ontstaan. Hetzelfde geldt voor toegepaste opvoedingsmaatregelen. Autonome kinderen kunnen niet worden gechanteerd of gemanipuleerd. Daarom moeten er geen straffen worden toegepast.

Omdat het gedrag van deze kinderen heel bijzonder is, krijgen gezinnen met autonome kinderen vaak te maken met kritiek van buitenaf. Als dat naaste familieleden, vrienden of kennissen zijn, kunt u proberen de situatie uit te leggen.

Let op: Autonome kinderen hebben de neiging driftbuien te krijgen als de externe omstandigheden niet overeenkomen met hun ideeën. Praat openlijk met uw kind over hoe dergelijke uitbarstingen kunnen worden voorkomen.

4. tips voor het opvoeden van autonome kinderen

Mutter spricht mit ihrem kleinen Sohn
Praat met je kind over zijn behoeften.

Als je een autonoom kind moet opvoeden, weet je niet altijd wat goed en juist is. Daarom geven we je hieronder tips hoe je het beste met een autonoom kind om kunt gaan.

 • Vermijd “mannenuitspraken”. Om authentiek over te komen, moet je bij je kind altijd de ik-vorm gebruiken.
 • Bied je kind altijd liefde en genegenheid aan. Het is echter belangrijk dat u het niet oplegt. Lichamelijk contact moet altijd van het kind komen.
 • Vermijd elke machtsstrijd. Praat daarentegen openlijk over hoe conflictsituaties vermeden kunnen worden.
 • Bied uw kind zo vaak mogelijk keuzes aan.
 • Gebruik geen babypraat, maar behandel uw kind met respect. In veel gevallen kunt u al tegen een autonoom kind praten zoals u dat tegen een volwassene zou doen.
 • Vraag altijd naar de behoeften van uw kind. Maak op dit moment echter ook duidelijk dat anderen niet dezelfde behoeften hebben.
 • Maak duidelijk wat u in de betreffende situatie verwacht.
 • Geef uw kind voldoende tijd om na te denken over gesprekken of conflicten.
 • Beantwoord alle vragen van het kind eerlijk en authentiek. Autonome kinderen zijn uiterst gevoelig voor stemmingen en herkennen daarom heel snel of een uitspraak niet overeenkomt met de waarheid.
 • Accepteer je kind zoals hij of zij is. Als u uw kind wilt veranderen, kan de situatie aanzienlijk verslechteren.

Jesper Juul heeft een boek geschreven dat uitgebreid ingaat op dit onderwerp. In een interview beantwoordt de Deen veel vragen die bij veel ouders zijn gerezen. Het interview is te zien in deze video:

5. boeken van Jesper Juul

No products found.

Gerelateerde berichten