Anti-autoritaire opvoeding: definitie, kenmerken en gevolgen van de opvoedingsstijl

Anti-autoritaire opvoeding is een methode die kinderen veel vrijheid geeft in hun ontwikkeling. Maar hoe ziet een anti-autoritaire opvoedingsstijl er concreet uit? Wat zijn de doelen van deze pedagogische benadering en in hoeverre zijn regels …

Anti-autoritaire opvoeding: definitie, kenmerken en gevolgen van de opvoedingsstijl

Antiautoritäre Erziehung
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Anti-autoritaire opvoeding: definitie, kenmerken en gevolgen van de opvoedingsstijl
Wat is antiautoritair onderwijs?

Wat vooral positief opvalt is de vrije ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. Ook al wordt vaak het tegendeel verondersteld, toch zijn er regels binnen het kader van de opvoeding.

Waar wordt anti-autoritaire opvoeding toegepast?

Anti-autoritair onderwijs in zijn zuivere vorm is tegenwoordig zeldzaam. Veel onderwijsstijlen steunen echter op afzonderlijke elementen van de methode.

Wat wordt als nadelig beschouwd?

Critici zien onderwijs helemaal niet als opvoeding. Zij klagen over het gebrek aan regels, waardoor kinderen egoïsten worden die niet leren omgaan met negatieve gevoelens.

Anti-autoritaire opvoeding is een methode die kinderen veel vrijheid geeft in hun ontwikkeling. Maar hoe ziet een anti-autoritaire opvoedingsstijl er concreet uit? Wat zijn de doelen van deze pedagogische benadering en in hoeverre zijn regels zinvol voor kinderen?

In dit artikel laten we je graag kennismaken met de anti-autoritaire opvoeding en leggen we uit wat de positieve en negatieve gevolgen van deze opvoedingsstijl zijn.

[button]Verder lezen over dit onderwerp[/button]

1. anti-autoritair onderwijs overtuigt met liberaal denken

Kind breitet die Arme aus
Het concept richt zich op de vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Rigide grenzen, een gereguleerde dagelijkse routine en veel regels – ouders die kiezen voor de anti-autoritaire stijl van opvoeden doen dit alles achterwege.
Het belangrijkste doel van deze methode, die in de jaren zestig en zeventig is ontwikkeld, is de vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid zonder enige beperking.

Vooral bij de zeer rigide opvoedingsconcepten die tot dan toe gangbaar waren, is de opkomst van het compleet tegenovergestelde bijna een logisch gevolg van de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog. Blinde gehoorzaamheid en een strak georganiseerd leven volgens de ideeën van de ouders mogen niet langer bepalend zijn.

Volgens de definitie van anti-autoritaire opvoeding moeten kinderen niet alleen worden opgevoed, maar zichzelf opvoeden. Op basis van hun eigen ervaringen leren kinderen hun eigen regels te ontwikkelen en tegelijkertijd zichzelf uit te proberen volgens hun eigen wensen zonder richtlijnen. Hier liggen veel kansen, vooral in creatieve zin.

Een kort overzicht van deze en vele andere opvoedingsstijlen zie je in deze video:

2. een anti-autoritaire opvoedingsstijl betekent niet de volledige afwezigheid van regels.

Kind beim Zähneputzen
De opvoedingsstijl berust op een uitgebreide, maar niet volledige afwezigheid van regels.

In het kader van de anti-autoritaire opvoeding zien ouders hun kinderen met andere ogen. Het gaat niet om het opleggen van eigen waarden en normen aan kinderen, maar om het toestaan van keuzevrijheid.
Veel ouders die het begrip anti-autoritaire opvoeding voor zichzelf hebben ontdekt, interpreteren de definitie van de methode echter iets te cru.

Wie een anti-autoritaire opvoedingsstijl nastreeft, hoeft zijn kinderen niet noodzakelijkerwijs met elk gedrag weg te laten om de vrije ontwikkeling van hun persoonlijkheid niet in gevaar te brengen.
Zelfs als duidelijke richtlijnen ontbreken, is het toch mogelijk kinderen op een bepaald moment met zachte druk in de juiste richting te sturen.

Tip: Motiveer uw kind en laat hem veel nieuwe dingen zien, zodat er überhaupt een mogelijkheid tot besluitvorming bestaat. De eenvoudige afwezigheid van externe prikkels heeft echter de neiging het tegenovergestelde effect te hebben, zodat een antiautoritaire opvoeding een marteling wordt.

Het concept van anti-autoritaire opvoeding is achterhaald.

De aanpak op scholen:

Het Bundesverband der Freien Alternativschulen e.V. baseert zich op tal van kenmerken van anti-autoritair onderwijs, maar besteedt ook aandacht aan regels om mensen in staat te stellen samen te leven.

Tegenwoordig zijn er slechts enkele kinderdagverblijven die een anti-autoritaire opvoedingsstijl volgen. Moderne pedagogische benaderingen, zoals de democratische opvoedingsstijl, zijn echter sterk gericht op de beginselen van de anti-autoritaire opvoeding.

Hoewel opvoeding een sterke kwestie van smaak is en generalisaties moeilijk zijn, zijn er tegenwoordig slechts enkele aanhangers die de stijl in hun eigen gezin of kleuterschool toepassen.

De kritiek is er vooral op gericht dat kinderen leren dat de eigen vrijheid ophoudt waar de vrijheid van een ander wordt ingeperkt. Het is ook niet goed om kinderen op zeer jonge leeftijd al te veel verantwoordelijkheid te geven, omdat zij eenvoudigweg nog niet in staat zijn hun eigen gedrag op zijn zinvolheid te bevragen. In de regel is de enige vraag of iets leuk is of niet.

4 Voor- en nadelen van het onderwijsconcept

Kind mit Flugzeugflügeln und Fliegerbrille
Kinderen ontdekken wat ze leuk vinden.

Zoals zowat elk onderwijsconcept gaat ook antiautoritair onderwijs gepaard met voor- en nadelen.
In het kader van tolerant onderwijs hebben kinderen talrijke keuzemogelijkheden. Zo is het voor hen relatief gemakkelijk om uit te vinden wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.
Als kinderen deze dingen op jonge leeftijd ontdekken, vergroot dat hun zelfvertrouwen.

Aan de andere kant zet een gebrek aan regels de deur open voor egoïsme. Wie niet gewend is zich door andere normen en waarden te laten leiden, kan het in de toekomst moeilijk krijgen om zich aan te passen.
Vaak is het juist dit aspect dat veel anti-autoritair opgevoede kinderen tot buitenbeentjes maakt die nauwelijks bereid zijn tot compromissen. Het motto in hun opvoeding was immers dat voor hen alles kan.

Uiteindelijk zijn er zowel zinnige als problematische factoren binnen het anti-autoritaire concept.
Om de belangrijkste punten van de anti-autoritaire opvoeding in één oogopslag te kunnen zien, vindt u hieronder een korte pro-contra lijst:

 • vrije persoonlijkheidsontwikkeling
 • vroege aanvaarding van verantwoordelijkheid
 • kinderen weten meestal eerder wat ze willen
 • neiging tot egoïstisch gedrag
 • kinderen vinden het moeilijk zich aan te passen en zich ondergeschikt te maken in de maatschappij
 • plichten worden verwaarloosd (het plezierprincipe wordt gevolgd)

5. tips voor modern onderwijs

gemeinsames Konstruieren
Duidelijke regels kunnen kinderen helpen hun weg te vinden.

Aangezien elke opvoedingsstijl gevolgen heeft, kun je niet vroeg genoeg beginnen om te bedenken welke opvoedingsstijl bij je past. Gebruik de tijd tijdens de zwangerschap om naar je doelen te kijken. Zo vind je gegarandeerd de juiste aanpak die bij jou en je baby past.

In het algemeen biedt anti-autoritair ouderschap slimme benaderingen die niet geheel mogen ontbreken in het moderne ouderschap. Vooral het aspect van toenemende medezeggenschap is van elementair belang bij het ontwikkelen van de eigen behoeften en het stellen van doelen.

Probeer echter niet helemaal zonder regels te doen. Zelfs als u het gevoel hebt dat u uw kind veel laat doen, kunt u het tegenovergestelde bereiken.
Gebruik in plaats daarvan de tijd samen om uw kind voor te bereiden op het leven in de maatschappij. Het is goed om vrijheid te hebben en belangrijk om eigen ideeën te ontwikkelen. In zijn extreme vorm is echter bijna geen enkel onderwijsconcept echt ideaal om kinderen een zo gemakkelijk mogelijke start in het leven te geven.

6 Verder lezen over dit onderwerp

No products found.

Gerelateerde berichten