Als het kind liegt: Dat is wat er achter zit

Je kind staat met grote ogen voor je en bevestigt dat het zijn handen al heeft gewassen. Als je kind ongeveer drie jaar oud is, zal het waarschijnlijk zijn vuile handen recht in je gezicht …

Als het kind liegt: Dat is wat er achter zit

Kind lacht und hat Essen im Gesicht
 1. Tijdschrift
 2. »
 3. Ouders
 4. »
 5. Onderwijs voor kinderen
 6. »
 7. Als het kind liegt: Dat is wat er achter zit
Waarom begint mijn kind te liegen?

In feite is het heel normaal dat kinderen op een bepaald moment liegen. Veel meer dan dat: het vermogen om te liegen en zo te proberen een alternatieve werkelijkheid voor zichzelf te creëren is een ontwikkelingspsychologische mijlpaal.

Welke motieven heeft mijn kind om tegen mij te liegen?

De redenen waarom kinderen liegen tegen hun ouders en andere volwassenen zijn zeer divers. Ze variëren van gebrek aan erkenning tot angst voor straf en het voordeel van witte leugens.

Hoe ga ik ermee om als ik mijn kind betrap op liegen?

Als ouder moet u uw kind niet meteen straffen voor het liegen, maar proberen de achtergrond te achterhalen.

Je kind staat met grote ogen voor je en bevestigt dat het zijn handen al heeft gewassen. Als je kind ongeveer drie jaar oud is, zal het waarschijnlijk zijn vuile handen recht in je gezicht houden en tegelijkertijd liegen als een trooper. Als uw kind ongeveer 5 jaar oud is, zal het eerder proberen de vuile handen achter zijn of haar rug te verbergen.

Wanneer een kind liegt en verhalen verzint, zijn ouders in eerste instantie ontzet. Dit is een volkomen natuurlijke stap in de ontwikkeling. Het is belangrijk om de redenen voor het liegen te begrijpen om gepast te kunnen reageren. Leer hier welke soorten leugens er zijn en wat je kind ermee wil bereiken.+

[button]Kinderboeken over dit onderwerp[/button]

1. liegen is een mijlpaal in de ontwikkeling

Sociale intelligentie

De basis voor een goede sociale intelligentie wordt gelegd in de vroege kindertijd. Kinderen leren zich in andermans schoenen te verplaatsen en empathisch te handelen vanaf ongeveer drie jaar. Deze vaardigheden maken ons tot sociale wezens.

Ook al vinden ouders het niet leuk als hun eigen kind liegt: de soms grappige leugenverhalen zijn een goed ontwikkelingspsychologisch teken en getuigen niet van een mislukte opvoeding. Rond de leeftijd van drie à vier jaar begrijpen kinderen dat zij met opzettelijke leugens een “alternatieve werkelijkheid” kunnen veinzen.

Als de zevenjarige Max de chocoladereep heeft gegeten die papa eigenlijk verbood, is hij zich bewust van de regelovertreding. Als hem dan wordt gevraagd of hij die heeft opgegeten, liegt hij om de dreiging van een berisping te ontlopen. Max weet dat zijn vader – in theorie – niet kan weten of hij de reep heeft opgegeten en dat hij ermee weg kan komen.

De grenzen tussen fantasie en werkelijkheid zijn bij kleuters nog vloeiend: soms hebben ze het gevoel dat ze door te liegen het eten van de chocoladereep ongedaan kunnen maken en het heden achteraf kunnen veranderen. Als jonge kinderen liegen, is dat dus zelden een kwaadaardige daad en een poging om hun straf te ontlopen, maar een spel en een poging om een eigen wereld in elkaar te draaien.

Kleuters, dat wil zeggen kinderen tot drie jaar, gaan ervan uit dat iedereen dezelfde feitenkennis heeft. Het komt dus niet eens in hen op om de werkelijkheid te willen veranderen door te liegen.

2. oorzaken voor liegen

Er zijn verschillende situaties waarin een kind liegt. U moet goed observeren wanneer u uw kind betrapt op liegen en of uw kind de hele tijd liegt en daaruit uw conclusies trekken. Vaak is het het beste om aan de oorzaken van het liegen te werken en het kind niet rechtstreeks met zijn/haar gedrag te confronteren.

2.1 Overdreven eisen

Kind und Frau spielen Cello
Sterke druk om te presteren kan leiden tot liegen.

Als kinderen liegen, zijn ze vaak overweldigd door situaties. Anna, bijvoorbeeld, weet dat haar alleenstaande moeder veel moet werken en voortdurend op het randje zit. Het meisje heeft problemen op school, maar wil haar moeder daar niet mee confronteren. Ze is overweldigd door de gezinssituatie en de druk om te presteren en liegt over haar cijfers om haar moeder niet nog meer te belasten.

Kinderen willen in principe positief overkomen en hun ouders behagen. Daarom kunnen ze liegen om dit beeld niet te verstoren.

Andere redenen voor buitensporige eisen kunnen zijn:

 • Stress op school (druk om cijfers te halen, aankomende eindwerkstukken, slechte prestaties, leerproblemen).
 • hobbystress (te veel verschillende hobby’s om na te streven, competitieve sporten, een te strak schema)
 • sociale druk in het gezin (ruzies tussen ouders, scheiding, nieuwe kinderen die veel aandacht nodig hebben)

2.2 Angst voor gevolgen

Een van de meest voorkomende redenen voor liegen bij kinderen – zelfs bij peuters – is beslist de pure angst voor straf. Het kleuterkind heeft de vaas neergegooid en wil geen tv-verbod riskeren, dus geeft hij anderen de schuld. De tiener wil natuurlijk verbergen dat hij de nacht niet bij zijn maatje heeft doorgebracht, maar bij zijn nieuwe vriendin.

Tip: Dit soort liegen komt ook veel voor bij volwassenen om dreigende gevolgen te vermijden. Overweeg daarom in hoeverre je als ouderlijk rolmodel wilt optreden.

2.3 Herkenning door leugens

Kinder in einer Gruppe lächeln in die Kamera
Een kind kan leugens ook gebruiken om te dromen van een betere sociale status.

Sociale ongelijkheid kan een kind ook aanzetten tot liegen. Als er niet genoeg geld is voor de nieuwste merkkleding, het gezin niet wordt erkend in de plaats waar het woont of er zijn andere levensomstandigheden die een reden kunnen zijn voor pesten, nemen sommige kinderen hun toevlucht tot liegen.

Het kind verzint verhalen om de status te verbeteren met leugens, of het nu is om de financiële situatie van het gezin te verbeteren met leugens of om een andere illusoire wereld op te bouwen met leugens. Dit soort leugens komt vaak voor het eerst voor bij kinderen op de basisschool rond de leeftijd van 8 jaar, wanneer zij zich bewust worden van veel sociale regels.

Voorbeelden van liegen als middel tot erkenning:

 • Financiën: Kinderen praten over vakanties in verre landen, de rijke familieleden in het buitenland of de nieuwe flatscreen – alleen dat dit allemaal niet bestaat.
 • Gezin: De moeder werkt zelfstandig vanuit huis en de vader verdient veel geld als financieel expert. In het weekend maakt het gezin leuke uitstapjes en het kind geniet thuis veel vrijheid. Vooral als de gezinssituatie niet zo rooskleurig is, creëren kinderen een droomgezinsleven voor zichzelf.
 • Persoonlijkheid: Vooral jongeren hebben de neiging zichzelf als bijzonder extreme persoonlijkheden neer te zetten, om de aandacht af te leiden van de vaak minder bewogen werkelijkheid. Fictieve misdaden, losbandige feesten, alcohol- en drugsgebruik worden aan vrienden gemeld, hoewel daar niets van waar is.

2.3 Witte leugen

Kind kreuzt Finger hinter Rücken
De witte leugen komt ook onder volwassenen veel voor en is geen reden tot zorg.

Een sociaal geaccepteerde manier van liegen is het witte leugentje. Mama mag niet weten dat haar zoon een mooi verjaardagscadeau voor haar heeft gemaakt.

Papa mag niet weten dat zijn spijkerbroek hem eigenlijk niet meer past. En je hoeft je tante niet per se te vertellen dat haar kapsel niet goed zit.

Liegen is niet altijd een slechte daad, in dit geval is het zelfs sociaal geaccepteerd om andere mensen niet te beledigen of voor verrassingen te stellen.

3. Blijf kalm: Tips om goed met leugens om te gaan

Kind und Frau lachen sich an
Ouders moeten met hun kind praten en hun angst om de waarheid te vertellen wegnemen.

De eerste keer dat je je kind op een leugen betrapt, zul je zeker moeite hebben een grijns te onderdrukken. Dan staat je driejarige dochter misschien voor je te kauwen op snoep en is ze stellig van mening dat ze niets zoets heeft gegeten.

Als een kind voortdurend liegt, moet je er openlijk over praten, want er zijn vaak diepere redenen. Het hangt van het individuele geval af wat de juiste reactie is. Het is dus beter om even stil te staan bij de situatie.

Aard van de leugen Dit is hoe je zou kunnen reageren
Angst voor de gevolgen Praat met uw kind over de leugen en leg uit waarom liegen niet goed is. Ondervraag hem ook over zijn motieven. Reageer gepast en, indien mogelijk, niet zo hard als het kind had verwacht. Dit neemt de angst van het kind voor toekomstige straf weg.
Erkenning Versterk het zelfvertrouwen van uw kind en help het aan bijzondere momenten. Misschien is er een talent dat u kunt aanmoedigen waardoor hij of zij meer zelfvertrouwen krijgt; als er problemen zijn op school, kan bijles een geschikte remedie zijn.
Persoonlijkheid Praat met uw kind over zijn gedrag en de redenen daarvoor. Waarom wil hij met leugens een andere leefwereld creëren? Wat mankeert hem momenteel? In dit geval zijn straffen zinloos; het kind heeft steun nodig, bijvoorbeeld in de puberteit, om “zijn weg” te vinden.
Witte leugens Met witte leugens willen kinderen voorkomen dat ze andere mensen kwetsen. Wij volwassenen doen hetzelfde. Straffen werkt hier dus averechts. Maak uw kind duidelijk dat witte leugens zijn toegestaan en dat de waarheid vertellen een situatie ook kan ophelderen.

4. kinderboeken over het onderwerp

No products found.

Gerelateerde berichten